Gambaran Keseluruhan Dasar dan Terma PeopleKeys

Dasar Privasi

Dasar Privasi menerangkan maklumat yang kami kumpulkan dan sebabnya, cara kami menggunakannya serta cara menyemak dan mengemas kininya.

Baca Dasar Privasi kami

Terma Penggunaan

Terma Penggunaan menyediakan peraturan dan dasar yang anda setujui semasa menggunakan perkhidmatan kami.

Baca Terma Penggunaan kami

PDF file icon-01

Muat turun PDF boleh cetak bagi gabungan Dasar Privasi & Terma Penggunaan

Muat turun PDF

Dasar Pemulangan & Pembayaran Balik

Kami menjamin produk kami berkualiti tinggi, namun terdapat keadaan atau situasi di mana pemulangan atau pembayaran balik mungkin diperlukan.

Baca Dasar Pemulangan dan Pembayaran Balik kami

Dasar Tanpa Diskriminasi

Institut untuk Kehidupan Bermotivasi dan PeopleKeys® ialah penyedia perkhidmatan dan majikan tanpa diskriminasi.

Baca Dasar Tanpa Diskriminasi kami

Pematuhan EEOC

Institut untuk Kehidupan Bermotivasi dan PeopleKeys® menerbitkan penilaian yang mematuhi syarat Suruhanjaya Peluang Pekerjaan Yang Sama (EEOC).

Baca tentang Pematuhan EEOC kami