Dasar Pemulangan dan Pembayaran Balik

Dasar Pemulangan dan Pembayaran Balik PeopleKeys

Untuk Produk Fizikal/Bercetak

Kami menjamin produk kami berkualiti tinggi; walau bagaimanapun, jika anda mendapati produk anda rosak dalam pembinaan, kami berbesar hati untuk membantu. Di bawah adalah arahan untuk pemulangan:

  • Nombor Kebenaran Pemulangan (RA) mesti diperoleh dengan menghubungi kami di sini sebelum sebarang barang dagangan yang dipulangkan akan diterima untuk kredit. Tiada pemulangan yang akan diterima tanpa nombor RA.
  • Pemulangan mesti dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh pembelian.
  • Semua bahan mestilah belum digunakan dan dalam keadaan boleh dijual semula atau kredit tidak boleh dikeluarkan.
  • Tiada pembayaran balik tunai akan dikeluarkan. Semua pembayaran balik adalah dalam bentuk kredit produk.
  • Yuran penyimpanan semula sebanyak 20% akan dinilai untuk semua barang dagangan yang dipulangkan dan ditolak daripada kredit produk.
  • Bahan tersuai tidak boleh dipulangkan.

Semua yuran penghantaran pemulangan dan pos produk perlu dibayar oleh pelanggan. Yuran penghantaran tidak akan disertakan dalam mana-mana kredit yang dikeluarkan.

Untuk Produk Elektronik

Kami akan membayar balik pembelian produk elektronik sebagai kredit kepada akaun PeopleKeys anda. Tiada pembayaran balik tunai atau kad kredit akan diproses pada produk elektronik yang dibeli dalam talian daripada salah satu kedai kami.

Jika anda mempunyai sebarang soalan, sila hubungi kami di sini.

Untuk Kursus Elektronik dan Langsung

Sekiranya berlaku pembatalan kursus, kami akan membayar balik kursus anda dalam bentuk kredit akaun. Anda boleh menggunakan kredit itu untuk kursus lain atau untuk sebarang pembelian produk PeopleKeys yang lain.