Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền

Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền của PeopleKeys

Đối với các sản phẩm thực/in ấn

Chúng tôi đảm bảo sản phẩm của chúng tôi có chất lượng cao nhất; tuy nhiên, nếu bạn phát hiện sản phẩm bị lỗi trong quá trình thi công, chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn. Dưới đây là hướng dẫn hoàn trả sản phẩm:

  • Bạn phải lấy Mã số Trả hàng (RA) bằng cách liên hệ với chúng tôi tại đây trước khi được chấp nhận đổi hàng hóa trả lại thành tín dụng. Chúng tôi không chấp nhận trả hàng nếu không có số RA.
  • Việc trả hàng phải được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua.
  • Tất cả các vật liệu phải chưa được sử dụng và đang ở tình trạng có thể bán lại, nếu không, chúng tôi sẽ không thể hoàn trả tín dụng.
  • Chúng tôi không hoàn trả tiền mặt. Tất cả các khoản hoàn trả sẽ ở dạng tín dụng sản phẩm.
  • Một khoản phí nhập kho 20% sẽ được tính cho tất cả hàng trả lại và được khấu trừ vào tín dụng sản phẩm.
  • Chúng tôi không chấp nhận hoàn trả vật liệu tùy chỉnh.

Tất cả phí vận chuyển để trả hàng và phí gửi sản phẩm sẽ do khách hàng thanh toán. Phí vận chuyển sẽ không được bao gồm trong bất kỳ khoản tín dụng nào được trả.

Đối với các sản phẩm điện tử

Chúng tôi sẽ hoàn lại tiền cho các giao dịch mua sản phẩm điện tử vào tài khoản PeopleKeys của bạn dưới dạng tín dụng. Việc hoàn tiền bằng tiền mặt hoặc tín dụng sẽ không được xử lý với các sản phẩm điện tử được mua trực tuyến từ một trong các cửa hàng của chúng tôi.

Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.

Đối với các khóa học điện tử và trực tuyến

Trong trường hợp khóa học bị hủy, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền cho khóa học của bạn dưới hình thức tín dụng tài khoản. Bạn có thể sử dụng tín dụng đó để mua một khóa học khác hoặc cho bất kỳ giao dịch mua sản phẩm nào khác của PeopleKeys.