Politika privatnosti

Politika privatnosti PeopleKeys

Zadnja izmjena: October 9, 2023

PeopleKeys, Inc. i pridružena poduzeća/subjekti (“PeopleKeys, Inc.”, “Institut za motivacijski život”) obvezuju se poštivati sve zakone koji imaju za cilj zaštitu vašeg prava na privatnost. Ova Politika privatnosti opisuje (i) vrstu informacija o vama koje prikupljamo; i (ii) prakse PeopleKeys-a u pogledu prikupljanja i širenja informacija o vama. Ova Politika privatnosti uspostavljena je u kontekstu naših mrežnih mjesta PeopleKeys i potencijala za prikupljanje osobnih informacija unutar elektroničkih medija; međutim, ova Politika nije ograničena na mrežna mjesta PeopleKeys. Naša Pravila privatnosti primjenjuju se svaki put kada su Korisnici i PeopleKeys u interakciji i postoji mogućnost da tijekom takve interakcije dobijemo određene podatke o našim Korisnicima.

PeopleKeys, Inc.
8392 Tod Ave
Boardman, Ohio 44512

Lokalni telefon: 1-330-599-5580
Besplatno: 1-800-779-3472

Bradley Smith, dr. sc.
Direktor za međunarodnu sukladnost
Molimo pošaljite svoj upit PeopleKeys-u ovdje: https://info.peoplekeys.com/submit-your-gdpr-inquiry-or-complaint-to-peoplekeys

 

Kako i kada PeopleKeys prikuplja osobne informacije koji nisu javne?

Tijekom pružanja usluga mi možemo prikupljati i održavati određene nejavne osobne informacije koje će nam pomoći u pružanju usluga procjena.

PeopleKeys ne prikuplja osobne informacije (kao što su imena, adrese, telefonski brojevi, adrese e-pošte ili brojevi kreditnih kartica) osim kada ih pojedinac posebno daje na dobrovoljnoj osnovi. Osobne informacije mogu se prikupljati dok Korisnici poduzimaju sljedeće radnje:

 • Postaju registrirani korisnici mrežnih mjesta PeopleKeys
 • Kupuju procjene ili proizvode
 • Obavljaju procjene
 • Prijavljuju se ili pretplaćuju na proizvode ili usluge koje povremeno možemo činiti dostupnima
 • Sudjeluju u posebnim promocijama

U nastavku su opisane pojedinačne situacije u kojima se obrađuju osobni podaci Korisnika.

Kako i kada PeopleKeys koristi nejavne osobne informacije?

Pružanje usluge

PeopleKeys može koristiti osobne informacije na nekoliko diskretnih načina za obavljanje usluga po zahtjevu i ugovoru Klijenata i Krajnjih korisnika.

Prilikom kupnje online procjena ili drugih proizvoda, PeopleKeys koristi osobne informacije kako bi dovršio kupovnu transakciju i komunicirao s Korisnicima o kupnji ili drugom upitu.

Osim toga, prilikom kupnje procjena ili proizvoda, PeopleKeys će možda morati podijeliti osobne informacije s obrađivačem kreditnih kartica kao trećom stranom, kako bi se olakšao završetak transakcije. Obrađivač kreditnih kartica može podijeliti iste te informacije s izdavateljem kreditnih kartica za potrebe izdavatelja u vezi s prikupljanjem podataka vezanih uz korištenje njegovih kartica, nagradnih programa ili u druge svrhe. Pozivamo Krajnje korisnike da pročitaju i upoznaju se s politikama privatnosti kojima se regulira korištenje kreditnih kartica.

Također, prilikom kupnje ili obavljanja online procjena, od PeopleKeys-a se može zahtijevati da Klijentima proslijedi vaše osobne informacije i rezultate procjena u posebne svrhe vezane za pregled rezultata procjenjivanja. Pod tim okolnostima, informacije koje Krajnji korisnici dobrovoljno unesu dijelit će se s određenim Klijentom koji je zatražio procjenu od strane Krajnjeg korisnika.

PeopleKeys nema kontrolu nad korištenjem osobnih informacija o Krajnjem korisniku od strane Klijenta, a Krajnji korisnici su suglasni da PeopleKeys nije odgovoran ni za kakvu uporabu njihovih osobnih informacija od strane Klijenta. Ako Krajnji korisnici imaju posebne preferencije u vezi s korištenjem osobnih informacija od strane Klijenta, Krajnji korisnici moraju te preferencije izravno priopćiti Klijentu.

Konačno, PeopleKeys vas povremeno može kontaktirati, obično putem e-pošte, kako bi vas obavijestio o informacijama o vašoj transakciji.

Opseg podataka koji se obrađuju u svrhu pružanja usluga uključuje sljedeće podatke: ime, e-poštu, a u nekim slučajevima i fizičku adresu.

Izvršenje ugovora koji je korisnik sklopio s PeopleKeys-om predstavlja pravni temelj za obradu podataka u svrhu pružanja usluga.

Vanjski subjekti kojima PeopleKeys povjerava obradu podataka uključuju: Zoho Corporation Pvt Ltd (pristup Zoho sustavu), Hubspot, Inc. (Pristup sustavu Hubspot) i Microsoft (korištenje poslužitelja Microsoft Azure).

Marketing

Osim obrade podataka u svrhu pružanja usluga, PeopleKeys može obrađivati i podatke svojih Korisnika u marketinške svrhe. U tom smislu od korisnika uvijek tražimo suglasnost za obavljanje takvih aktivnosti. Korisnik uvijek i u bilo kojem trenutku može povući svoju suglasnost.

Opseg podataka koji se obrađuju u marketinške svrhe uključuje ime i adresu e-pošte.

Marketinške aktivnosti uključuju pružanje informacija o novim dolascima, promocijama, proizvodima i uslugama koje nudi PeopleKeys, a provode se putem e-pošte.

Suglasnost korisnika predstavlja pravni temelj za obradu podataka u marketinške svrhe.

Vanjski subjekti kojima PeopleKeys povjerava obradu podataka uključuju: Zoho Corporation Pvt Ltd (pristup Zoho sustavu), Hubspot, Inc. (Pristup sustavu Hubspot) i Microsoft.

Dobrovoljna priroda pružanja osobnih podataka

Pružanje osobnih podataka je dobrovoljno, ali neophodno, kako bi se omogućilo korištenje usluga koje nudi PeopleKeys za registraciju na mrežnom mjestu PeopleKeys, za vršenje narudžbi putem mrežnog mjesta, kao i za primanje informacija o novim dolascima, promocijama, proizvodima i uslugama koje nudi PeopleKeys.

Koliko dugo se čuvaju vaše osobne informacije?

PeopleKeys može čuvati osobne informacije sve dok Korisnici održavaju registrirani status i/ili u svrhu pridržavanja zakona i propisa o zapošljavanju, ovisno o potrebi. Za Korisnike koji kupuju procjene ili druge proizvode pomoću kreditne kartice, mi čuvamo podatke o kreditnoj kartici onoliko vremena koliko je razumno potrebno za obradu svih budućih transakcija povezanih s kupnjama, uključujući refundacije i povrat sredstava. PeopleKeys može povremeno čistiti naš računalni sustav od informacija koje se odnose na posjetitelje naših mrežnih mjesta i njihove protekle transakcije.

Što se tiče podataka koji se obrađuju u marketinške svrhe, oni se uklanjaju odmah nakon povlačenja suglasnosti korisnika za njihovu obradu u tu svrhu.

Prava Korisnika povezana s osobnim podacima

Svaki Korisnik čije podatke PeopleKeys obrađuje ima sljedeće pravo:

 1. Pravo zahtijevati pristup svojim osobnim podacima, njihov ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade,
 2. Pravo na prigovor na obradu,
 3. Pravo na prenosivost podataka,
 4. Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu ako su se obradom podataka prekršile odredbe zakona.

Predstavnici PeopleKeys-a u Europskoj uniji

PeopleKeys je sukladan sa zahtjevima vezanim uz GDPR u EU. Jedan od elemenata usvajanja novih odredbi od strane PeopleKeys-a bio je određivanje predstavnika u državama članicama EU iz kojih Korisnici potječu. Predstavnik je kako slijedi:

 1. Anna Sarnacka-Smith
  EFFECTIVENESS
  Varšava, Poljska
  Molimo pošaljite svoj upit ovdje: https://info.peoplekeys.com/contact-a-peoplekeys-international-compliance-representative

Korisnici iz Europske unije mogu se izravno obratiti PeopleKeys-u, kao i gore navedenim predstavnicima PeopleKeys-a u svezi svih pitanja vezanih uz zaštitu osobnih podataka.

Predstavnici PeopleKeys-a u Ujedinjenom Kraljevstvu

PeopleKeys je sukladan sa zahtjevima vezanim uz GDPR u UK. Jedan od elemenata usvajanja novih odredbi od strane PeopleKeys-a sastojao se u određivanju predstavnika u Ujedinjenom Kraljevstvu iz kojeg Korisnici potječu. Predstavnik je kako slijedi:

 1. Dave Pill
  Akademija za trenere
  London, Ujedinjeno Kraljevstvo
  Molimo pošaljite svoj upit ovdje: https://info.peoplekeys.com/contact-a-peoplekeys-uk-international-compliance-representative

Korisnici iz Ujedinjenog Kraljevstva mogu se izravno obratiti PeopleKeys-u, kao i gore navedenim predstavnicima PeopleKeys-a, u svezi sa svim pitanjima vezanim za zaštitu osobnih podataka.

Data Privacy Framework (DPF)

Due to the fact that data of European Union and United Kingdom citizens is processed by PeopleKeys in the territory of the United States of America (USA), PeopleKeys has joined the Data Privacy Framework program in order to ensure the appropriate level of security of personal data required by the European and United Kingdom rules (GDPR).

PeopleKeys complies with the EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF) as set forth by the U.S. Department of Commerce. PeopleKeys has certified to the U.S. Department of Commerce that it adheres to the EU-U.S. Data Privacy Framework Principles (EU-U.S. DPF Principles) with regard to the processing of personal data received from the European Union in reliance on the EU-U.S. DPF. If there is any conflict between the terms in this privacy policy and the EU-U.S. DPF Principles, the Principles shall govern. To learn more about the Data Privacy Framework (DPF) program and to view our certification, please visit: https://www.dataprivacyframework.gov

In compliance with the Data Privacy Framework Principles, PeopleKeys commits to resolve complaints about our collection or use of your personal information. EU or UK individuals with inquiries or complaints regarding our Data Privacy Framework policy should first contact PeopleKeys at:

Bradley Smith, PhD
International Compliance Director
Please submit your inquiry to PeopleKeys here: https://info.peoplekeys.com/submit-your-gdpr-inquiry-or-complaint-to-peoplekeys

Privacy Policy Statement

PeopleKeys does not disclose collected personal information with third-parties. If we transfer information to third-parties in the future, Peoplekeys shall remain liable under the Principles of the Data Privacy Framework if its agent processes such personal information in a manner inconsistent with the Principles of the Data Privacy Framework, unless the organization proves that it is not responsible for the event giving rise to the damage.

Dispute Resolution

Within the scope of this privacy notice, if a privacy complaint or dispute cannot be resolved through PeopleKeys’ internal process, PeopleKeys has agreed to participate in the VeraSafe Data Privacy Framework Dispute Resolution Procedure. Subject to the terms of the VeraSafe Data Privacy Framework Dispute Resolutions Procedure, VeraSafe will provide appropriate recourse free of charge to you. To file a complaint with VeraSafe under the Data Privacy Framework Dispute Resolution Procedure, please submit the required information to VeraSafe here: https://www.verasafe.com/privacy-services/dispute-resolution/submit-dispute/

Činjenje podataka dostupnima

Podaci Korisnika nisu dostupni trećim osobama. PeopleKeys štiti privatnost svojih Korisnika. Korisnici imaju pravo pristupa svojim osobnim podacima. PeopleKeys također želi obavijestiti svoje Korisnike da se njihovi podaci mogu načiniti dostupnima ovlaštenim državnim tijelima na njihov zahtjev podnesen u skladu s odredbama zakona u svrhu ostvarivanja legitimnih ciljeva, posebice onih koji se odnose na nacionalnu sigurnost ili provođenje zakona. Podaci o Korisnicima također se mogu načiniti dostupnima ovlaštenim državnim tijelima u svrhu ispunjavanja obveza koje se PeopleKeys-u nalažu zakonom. PeopleKeys ne daje ove informacije dobrovoljno, osim ako se ne postavi ovlašteni pravni zahtjev kojemu moramo udovoljiti, što je rijetko ili nikad. PeopleKeys podliježe istražnim i provedbenim ovlastima Federalne trgovinske komisije (FTC) i mogućnosti, pod određenim uvjetima, da se Korisnik pozove na obvezujuću arbitražu.

Kad bi se informacije mogle prikazati u okviru pravnog pitanja?

PeopleKeys može prikazati nejavne osobne informacije nepovezanim stranama u posebnim slučajevima kada imamo razloga vjerovati da je to prikazivanje potrebno za identificiranje, kontaktiranje ili pokretanje pravnog postupka protiv osobe ili osoba koje mogu uzrokovati ozljede ili ometati prava ili vlasništvo PeopleKeys-a (uključujući naša mrežna mjesta), Korisnika računala koji pristupaju našim mrežnim mjestima ili bilo koje treće strane. Osim toga, PeopleKeys može prikazati informacije o pojedincima koji pristupaju našim mrežnim mjestima agencijama za provođenje zakona, pravosudnim ili državnim tijelima ili drugim pojedincima ili subjektima u odgovoru na sudske pozive, sudske naloge ili druge pravne postupke.

Suglasnost/Izjava o izboru

PeopleKeys ne prodaje niti iznajmljuje osobne informacije o našim online kupcima trećim stranama. PeopleKeys neće iznajmljivati niti prodavati nejavne osobne informacije koje prikupljamo od Korisnika osim (1) kako je propisano zakonom ili (2) uz izričito ovlaštenje ili suglasnost korisnika.

Što su "zbirne informacije" i što PeopleKeys radi s njima?

Obično, dok posjetitelji pregledavaju naša mrežna mjesta, naša računala automatski prikupljaju informacije o tome kako se koriste određene značajke naših mrežnih mjesta, iz koje nas opće regije naši posjetitelji kontaktiraju i koliko ljudi posjeti naša mrežna mjesta u bilo kojem trenutku. Ove informacije koristimo samo u zbiru, što znači da značenje izvodimo samo iz zbroja svih takvih informacija prikupljenih u određenom vremenskom razdoblju i, u skladu s tim, ove informacije nazivamo "Zbirnim informacijama". Zbirne informacije uključuju, ali nisu ograničene na (i) vrstu internetskog preglednika vašeg računala (npr. Microsoft Internet Explorer 5.5), (ii) IP adresu, (iii) postavke rezolucije, (iv) vrstu platforme i (v) izvorne URL-ove referentnih mrežnih mjesta. Koristimo zbirne informacije da (a) pomognemo u dijagnosticiranju problema s našim računalima, (b) administriramo naša mrežna mjesta, (c) podijelimo određene generalizirane demografske informacije s domaćinima događaja i našim partnerima za oglašavanje o posjetiteljima naših mrežnih mjesta i (d) pružimo našim partnerima za oglašavanje informacije o tome koji su posjetitelji vidjeli i kliknuli na određene oglase na našim mrežnim mjestima. Zbirne informacije ne sadrže nikakve osobne informacije bilo kojeg od posjetitelja naših mrežnih mjesta.

Što su "kolačići" i kako ih PeopleKeys koristi?

Izraz "kolačić" je nadimak za datoteke koje računalni sustav mrežnog mjesta može pohraniti na tvrdi disk računala posjetitelja kada je posjetitelj prijavljen na mrežnom mjestu. Kolačići se koriste za prepoznavanje ponovnih posjeta posjetitelja mrežnom mjestu i kojim stranicama se pristupa i koje se funkcije koriste dok je on ili ona tamo. Korištenje kolačića uobičajeno je na internetu i oni zauzimaju minimalan prostor na tvrdom disku vašeg računala. Kolačići rade tako da vašem računalu dodijele broj koji ima specifično značenje za mrežno mjesto koje ga dodjeljuje. Kolačići se sami po sebi ne mogu koristiti za otkrivanje identiteta bilo kojeg posjetitelja. Osim ako nam vi ne odlučite dati podatke o sebi, mi nikada nećemo saznati tko ste, iako je naše računalo prethodno pohranilo kolačić na tvrdi disk vašeg računala. Druge tvrtke koje se oglašavaju na našem mrežnom mjestu također imaju mogućnost pohranjivanja različitih kolačića na tvrdi disk vašeg računala u procesu koji mi ne kontroliramo. Budući da se kolačići ne mogu koristiti za identifikaciju pojedinaca (tj. nećemo pohranjivati nejavne osobne informacije u kolačić), ti oglašivači nikada neće znati tko ste. Osim toga, možete izmijeniti postavke svog internetskog preglednika kako bi vas se obavijestilo kad god će neko mrežno mjesto pohraniti kolačić na tvrdi disk vašeg računala. Ova opcija obavijesti općenito vam daje priliku da odlučite hoćete li prihvatiti ili odbiti kolačić prije nego što se on pohrani. Međutim, na našem mrežnom mjestu mogu postojati neke značajke koje zahtijevaju kolačić za ispravan rad. Primjerice, da biste postali registrirani korisnik našeg mrežnog mjesta, morate nam dopustiti da pohranimo kolačić na tvrdi disk vašeg računala.

PeopleKey's Web Application Cookie Policies

App2 Business Portal Cookies

Izjava o kvaliteti i sigurnosti podataka

PeopleKeys koristi sustave sigurnosti podataka za šifriranje osobnih i financijskih podataka kako bi smanjio rizik da će informacije dobiti neovlaštene osobe. Naše elektroničke sigurnosne mjere nadopunjuju fizička sigurnost naših objekata i ograničen pristup određenim kritičnim područjima, kao što su lokacije naših računala. Dnevne online sigurnosne kopije obavljaju se svake noći za sve podatke na mrežnom mjestu PeopleKeys.

PeopleKeys sustavi smješteni su u podatkovnom centru koji nudi unaprijed izgrađenu, vodeću infrastrukturu informacijske tehnologije. Taj podatkovni centar nudi redundantne sustave napajanja (sustav napajanja zamašnjaka i dizel generator), redundantne komunikacijske veze, kontrolu okoliša (klimatizacija i suho gašenje požara) i sigurnost (alarmni sustav, nadzorne kamere, brave s pametnim karticama i dvostruka vrata).

O sigurnosti: PeopleKeys sustavi smješteni su u podatkovnom centru koji osigurava sigurnost dvostrukih vrata na svim ulazima u zgradu, s tim da prva vrata svakog ulaza zahtijevaju ključ. Druga vrata su zaštićena sustavom za kartični pristup i sustavom video nadzora. Dodatno, podatkovni centar dobiva profesionalne sigurnosne i protupožarne usluge. Svaki suradnik u podatkovnom centru ima jedinstveni PIN za sigurnosni alarmni sustav i zna kako aktivirati panični alarm u slučaju nužde. Svi ulazi su osigurani sigurnosnim sustavom. Osim toga, svi poslužitelji i ormarići ostaju zaključani osim ako nisu podvrgnuti aktivnom održavanju. Kamere prate i snimaju sve ulaze i izlaze iz prostorija.

Nažalost, zbog sve veće sofisticiranosti računalnih hakera i drugih koji bi nastojali upasti u računalne sustave u svrhu krađe informacija, oštećenja sustava ili uskraćivanja sposobnosti sustava da učinkovito rade kako bi zaštitili osobne i financijske podatke kako je predviđeno, PeopleKeys ne može jamčiti sigurnost osobnih ili financijskih podataka u našem posjedu ili neprobojnosti naših računalnih sustava u neobičnim okolnostima ili otpornost našeg računalnog sustava na buduće sofisticirane napade.

U slučaju bilo kakve sigurnosne povrede koja bi mogla ugroziti bilo koje korisničke podatke, mi ćemo objaviti izjavu u roku od 24 sata u kojoj ćemo obavijestiti sve potencijalno pogođene klijente o tome u kojoj mjeri je to moglo utjecati na podatke i o tome koje korake poduzimamo da ispravimo situaciju.

Poveznice na/sa drugih mrežnih mjesta

Mrežno mjesto PeopleKeys može sadržavati poveznice na druga internetska mrežna mjesta kojima mi ne upravljamo i obrnuto, druga internetska mrežna mjesta mogu sadržavati poveznice na naše mrežno mjesto. Nismo svjesni i nismo odgovorni za politike privatnosti, prakse ili sadržaj takvih drugih mrežnih mjesta. Potičemo Korisnike da pročitaju i upoznaju se s politikama privatnosti koje vode takva druga mrežna mjesta.

Informacije o maloljetnicima i djeci

PeopleKeys ne usmjerava naše mrežno mjesto niti naše proizvode ni robu za prodaju djeci, a naše mrežno mjesto ne nastoji prikupljati kontakt informacije od djece mlađe od 13 godina. Ako ste mlađi od 13 godina, nemojte nam slati e-poštu, kontaktirati naše mrežno mjesto, pokušavati koristiti naše mrežno mjesto, podnositi informacije na naše mrežno mjesto niti tražiti od nas da vam šaljemo e-poštu. Ako ste mlađi od 18 godina, trebali biste dobiti dopuštenje od roditelja ili skrbnika prije nego što pošaljete e-poštu naše mrežno mjesto, kontaktirate naše mrežno mjesto, pokušate koristiti naše mrežno mjesto, podnesete informacije na naše mrežno mjesto ili od nas zatražite da vam šaljemo e-poštu.