מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות של PeopleKeys

שונה לאחרונה: 2024 ,28 April 

PeopleKeys, Inc. וחברות/ישויות קשורות (PeopleKeys, Inc.", Institute for Motivational Living") מחויבים לציית לכל החוקים שנועדו להגן על זכות הפרטיות שלך. מדיניות פרטיות זו מתארת (1) את סוג המידע אודותיך שאנו אוספים; וכן (2) שיטות עבודה של PeopleKeys בנוגע לאיסוף והפצה של מידע אודותיך. מדיניות פרטיות זו נקבעה בהקשר של אתרי האינטרנט PeopleKeys שלנו ושל הפוטנציאל לאיסוף מידע אישי בתוך מדיה אלקטרונית; עם זאת, מדיניות זו אינה מוגבלת לאתרי האינטרנט ש PeopleKeys. מדיניות הפרטיות שלנו חלה בכל פעם שמתקיימת אינטראקציה בין משתמשים ו-PeopleKeys, וקיימת אפשרות שבמהלך אינטראקציה כזו אנו עשויים לרכוש מידע מסוים על המשתמשים שלנו.

כיצד ומתי PeopleKeys אוספת מידע אישי שאינו ציבורי?

במהלך מתן שירותים, אנו עשויים לאסוף מידע אישי מסוים שאינו ציבורי שיסייע לנו לספק שירותי הערכה.

PeopleKeys אינה אוספת מידע אישי (כגון שמות, כתובות, מספרי טלפון, כתובות דוא"ל או מספרי כרטיסי אשראי) אלא אם הוא מסופק באופן ספציפי על-ידי אדם ומרצונו. ניתן לאסוף מידע אישי כאשר משתמשים מבצעים את הפעולות הבאות:

 • הפיכה למשתמש רשום באתרי האינטרנט של PeopleKeys
 • רכישת הערכות או מוצרים
 • ביצוע הערכות
 • הרשמה או רכישת מנוי למוצרים או לשירותים שאנו מציעים מעת לעת
 • השתתפות במבצעים מיוחדים

מצבים בודדים שבהם הנתונים האישיים של המשתמשים מעובדים, מתוארים להלן.

כיצד ומתי PeopleKeys משתמשת במידע אישי שאינו ציבורי?

מתן שירות

PeopleKeys עשויה להשתמש במידע אישי במספר דרכים שונות לאספקת שירותים בהתאם לחוזים ובקשות של לקוחות ומשתמשי קצה.

בעת רכישת הערכות מקוונות או מוצרים אחרים, PeopleKeys משתמשת במידע אישי כדי להשלים את עסקת הרכישה ולהתקשר עם משתמשים לגבי הרכישה או בנושא אחר.

בנוסף, בעת רכישת הערכות או מוצרים, PeopleKeys עשויה להידרש לשתף מידע אישי עם מעבד כרטיס אשראי של צד שלישי כדי להקל על השלמת העסקה. מעבד כרטיס האשראי רשאי לשתף את אותו מידע עם מנפיק כרטיס האשראי לשימוש המנפיק בקשר לאיסוף נתונים הקשורים לשימוש בכרטיסים, בתוכניות התגמולים או למטרות אחרות. משתמשי הקצה נקראים לקרוא ולהכיר את מדיניות הפרטיות החלה על השימוש בכרטיסי אשראי.

כמו כן, בעת רכישה או השלמת הערכות מקוונות, PeopleKeys עשויה להידרש להעביר את המידע האישי שלך ואת תוצאות ההערכה ללקוחות לצורך הספציפי של סקירת תוצאות הערכה. בנסיבות אלה, מידע שהוזן מרצון על-ידי משתמשי קצה ישותף עם הלקוח הספציפי שביקש את ההערכה על-ידי משתמש הקצה.

ל-PeopleKeys אין שליטה על השימוש במידע אישי של משתמש קצה על-ידי לקוח, ומשתמשי קצה מסכימים ש-PeopleKeys אינה אחראית לכל שימוש במידע האישי שלהם על-ידי לקוח. אם למשתמשי קצה יש העדפות מיוחדות בנוגע לשימוש במידע אישי על-ידי לקוח, הם חייבים להעביר העדפות אלה ישירות ללקוח.

לבסוף, PeopleKeys עשויה לפנות אליך מדי פעם, בדרך כלל באמצעות דואר אלקטרוני, כדי להודיע לך על מידע בנוגע לעסקה שלך.

היקף הנתונים המעובדים לצורך מתן שירותים כולל את הנתונים הבאים: שם, דואר אלקטרוני, ובמקרים מסוימים כתובת פיזית.

ביצוע ההסכם שנחתם על ידי המשתמש עם PeopleKeys מהווה את הבסיס המשפטי לעיבוד נתונים לצורך מתן שירותים.

ישויות חיצוניות ש-PeopleKeys מינתה לצורך עיבוד נתונים כוללות: Zoho Corporation Pvt Ltd (גישה למערכת Zoho), Hubspot, Inc. (גישה למערכת Hubspot) ול- Microsoft (שימוש בשרת Azure של Microsoft).

שיווק

מלבד עיבוד נתונים לצורך מתן שירותים, PeopleKeys יכולה גם לעבד נתונים של המשתמשים שלה למטרות שיווק. בהקשר זה אנו תמיד מבקשים מהמשתמש הסכמה לבצע פעילויות כאלה. המשתמש תמיד יכול לבטל את הסכמתו ובכל עת.

היקף הנתונים המעובדים למטרות שיווק כולל את השם הפרטי וכתובת הדואר האלקטרוני.

פעילויות שיווקיות כוללות מתן מידע על כניסות חדשות, מבצעים, מוצרים ושירותים המוצעים על ידי PeopleKeys ומתבצעות באמצעות דואר אלקטרוני.

הסכמת המשתמש מהווה את הבסיס המשפטי לעיבוד נתונים למטרות שיווקיות.

ישויות חיצוניות ש-PeopleKeys מינתה לצורך עיבוד נתונים כוללות: Zoho Corporation Pvt Ltd (גישה למערכת Zoho), Hubspot, Inc. (גישה למערכת Hubspot) ולמיקרוסופט.

מסירת נתונים אישיים מרצון

מסירת נתונים אישיים היא רצונית, אך יש בה צורך כדי לאפשר שימוש בשירותים המוצעים על ידי PeopleKeys, כדי להירשם באתר PeopleKeys, לבצע הזמנות דרך האתר וכן לקבל מידע על אספקות חדשות, מבצעים, מוצרים ושירותים המוצעים על ידי PeopleKeys.

כמה זמן המידע האישי שלך נשמר?

PeopleKeys רשאית לשמור מידע אישי כל עוד משתמשים שומרים על מעמד של משתמש רשום ו/או במסגרת ציות לחוקים ותקנות בנושא גיוס כוח אדם, במידת הצורך. עבור משתמשים הרוכשים הערכות או מוצרים אחרים באמצעות כרטיס אשראי, אנו שומרים פרטי כרטיס אשראי למשך זמן סביר הדרוש לעיבוד כל עסקה עתידית הקשורה לרכישות, כולל החזרים ותשלום בחזרה. PeopleKeys עשויה מדי פעם לנקות את מערכת המחשב שלנו ממידע הנוגע למבקרים באתרי האינטרנט שלנו ובעסקאות הקודמות שלהם.

נתונים מעובדים למטרות שיווק, מוסרים מיד לאחר שבוטלה הסכמת המשתמש לעיבודם למטרה זו.

זכויות המשתמשים בקשר לנתונים אישיים

לכל משתמש שהנתונים שלו מעובדים על-ידי PeopleKeys יש את הזכות הבאה:

 1. הזכות לבקש גישה לנתונים האישיים שלו, תיקון, מחיקה או הגבלת עיבוד,
 2. הזכות להתנגד לעיבוד,
 3. הזכות לניוד נתונים,
 4. הזכות להגיש תלונה לרשות מפקחת אם עיבוד הנתונים הפר את הוראות החוק.

נציגי PeopleKeys באיחוד האירופי

PeopleKeys עומדת בדרישות הקשורות ל- GDPR באיחוד האירופי. אחד המרכיבים באימוץ PeopleKeys את ההוראות החדשות כולל מינוי נציגים במדינות החברות באיחוד האירופי עבור משתמשים ממדינות אלה. הנציג הוא כדלקמן:

 1. Anna Sarnacka-Smith
  EFFECTIVENESS
  ורשה, פולין
  אנא הגישו את שאלתכם כאן: https://info.peoplekeys.com/contact-a-peoplekeys-international-compliance-representative

משתמשים מהאיחוד האירופי יכולים ליצור קשר ישירות עם PeopleKeys, כמו גם עם נציגי PeopleKeys המפורטים לעיל, בנוגע לכל הנושאים הקשורים להגנה על נתונים אישיים.

נציגי PeopleKeys בבריטניה

PeopleKeys עומדת בדרישות הקשורות ל- GDPR בבריטניה. אחד המרכיבים של אימוץ PeopleKeys להוראות החדשות כולל מינוי נציגים בבריטניה עבור משתמשים שזו מדינת המוצא שלהם. הנציג הוא כדלקמן:

 1. Dave Pill
  The Coaching Academy
  לונדון, בריטניה
  אנא הגישו את שאלתכם כאן: https://info.peoplekeys.com/contact-a-peoplekeys-uk-international-compliance-representative

משתמשים מבריטניה יכולים ליצור קשר ישירות עם PeopleKeys, כמו גם עם נציגי PeopleKeys המפורטים לעיל, בנוגע לכל הנושאים הקשורים להגנה על נתונים אישיים.

הגנה על הפרטיות

Data Privacy Framework (DPF)

Due to the fact that data of European Union and United Kingdom citizens is processed by PeopleKeys in the territory of the United States of America (USA), PeopleKeys has joined the Data Privacy Framework program in order to ensure the appropriate level of security of personal data required by the European and United Kingdom rules (GDPR).

PeopleKeys complies with the EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF) and the UK Extension to the EU-U.S. DPF as set forth by the U.S. Department of Commerce. PeopleKeys has certified to the U.S. Department of Commerce that it adheres to the EU-U.S. Data Privacy Framework Principles (EU-U.S. DPF Principles) with regard to the processing of personal data received from the European Union in reliance on the EU-U.S. DPF. If there is any conflict between the terms in this privacy policy and the EU-U.S. DPF Principles, the Principles shall govern. To learn more about the Data Privacy Framework (DPF) program and to view our certification, please visit: www.dataprivacyframework.gov

In compliance with the Data Privacy Framework Principles, PeopleKeys commits to resolve complaints about our collection or use of your personal information. EU or UK individuals with inquiries or complaints regarding our Data Privacy Framework policy should first contact PeopleKeys at:

Bradley Smith, PhD

מנהל תאימות בינלאומי
אנא שלח את פנייתך ל-PeopleKeys כאן: https://info.peoplekeys.com/submit-your-gdpr-inquiry-or-complaint-to-peoplekeys

הצהרת מדיניות פרטיות

PeopleKeys does not disclose collected personal information with third-parties. If we transfer information to third-parties in the future, Peoplekeys shall remain liable under the Principles of the Data Privacy Framework if its agent processes such personal information in a manner inconsistent with the Principles of the Data Privacy Framework, unless the organization proves that it is not responsible for the event giving rise to the damage.

יישוב סכסוכים

Within the scope of this privacy notice, if a privacy complaint or dispute cannot be resolved through PeopleKeys’ internal process, PeopleKeys has agreed to participate in the VeraSafe Data Privacy Framework (DPF) Dispute Resolution Procedure. Subject to the terms of the VeraSafe Data Privacy Framework Dispute Resolutions Procedure, VeraSafe will provide appropriate recourse free of charge to you. To file a complaint with VeraSafe under the Data Privacy Framework Dispute Resolution Procedure, please submit the required information to VeraSafe here: https://www.verasafe.com/privacy-services/dispute-resolution/submit-dispute/

הפיכת נתונים לזמינים

נתוני משתמשים אינם זמינים לאנשים שלישיים. PeopleKeys מגינה על פרטיות המשתמשים שלה. למשתמשים יש את הזכות לגשת לנתונים האישיים שלהם. PeopleKeys גם מבקשת ליידע את המשתמשים שלה כי הנתונים שלהם עשויים להיות זמינים לרשויות ממשלתיות מורשות על פי בקשתם בכפוף להוראות החוק לצורך מימוש מטרות לגיטימיות, במיוחד אלה הקשורות לביטחון לאומי או לאכיפת החוק. נתונים של משתמשים עשויים להיות זמינים גם לרשויות ממשלתיות מורשות לצורך מילוי חובות המוטלות על PeopleKeys על פי החוק. PeopleKeys אינה מספקת מידע זה מרצונה החופשי אלא אם כן הוגשה דרישה משפטית מורשית שעלינו לציית לה, דבר הנחשב נדיר, אם בכלל. . PeopleKeys כפופה לסמכויות החקירה והאכיפה של נציבות הסחר הפדרלית (FTC) ולאפשרות, בתנאים מסוימים, למשתמש להפעיל בוררות מחייבת.

מתי מידע ייחשף על-פי חוק?

PeopleKeys עשויה לחשוף מידע אישי שאינו ציבורי לגורמים שאינם קשורים במקרים מיוחדים כאשר יש לנו סיבה להאמין כי גילוי זה נחוץ כדי לזהות, ליצור קשר או לנקוט בצעדים משפטיים נגד אדם או אנשים שעלולים לגרום לפגיעה או הפרעה, לזכויות או לרכוש של PeopleKeys (כולל אתרי האינטרנט שלנו), למשתמשי מחשב הניגשים לאתרי האינטרנט שלנו, או כל צד שלישי. בנוסף, PeopleKeys עשויה לחשוף מידע על אנשים שניגשים לאתרי האינטרנט שלנו לרשויות אכיפת החוק, לרשויות שיפוטיות או ממשלתיות, או לאנשים או גופים אחרים בתגובה לזימון, צווי בית משפט או הליכים משפטיים אחרים.

הצהרת הסכמה/בחירה

PeopleKeys אינה מוכרת או משכירה מידע אישי אודות הלקוחות שלנו באינטרנט לצדדים שלישיים כלשהם. PeopleKeys לא תשכיר או תמכור מידע אישי שאינו ציבורי שאנו אוספים ממשתמשים למעט (1) כנדרש על פי חוק או (2) באישור או בהסכמה מפורשת של המשתמש.

מהו "מידע מצטבר" ומה PeopleKeys עושה איתו?

בדרך כלל, כאשר מבקרים גולשים באתרי האינטרנט שלנו, המחשבים שלנו אוספים באופן אוטומטי מידע הקשור לאופן השימוש בכלים מסוימים של אתרי האינטרנט שלנו, מאיזה אזור כללי המבקרים שלנו יוצרים איתנו קשר וכמה אנשים מבקרים באתרי האינטרנט שלנו בכל זמן נתון. אנו משתמשים במידע זה רק במצטבר, כלומר אנו שואבים משמעות רק מסך כל המידע שנאסף לפרק זמן ובהתאם לכך, אנו מתייחסים למידע זה כאל "מידע מצטבר". מידע מצטבר כולל, אך אינו מוגבל לסוג דפדפן האינטרנט (i) של המחשב שלך (לדוגמה, Microsoft Internet Explorer 5.5), (ii) כתובת IP, (iii) הגדרות רזולוציה, (iv) סוג פלטפורמה ו- (v) כתובות URL שמקורן בדפי אינטרנט מפנים. אנו משתמשים במידע מצטבר כדי (א) לסייע באבחון בעיות במחשבים שלנו, (ב) לנהל את אתרי האינטרנט שלנו, (ג) לשתף מידע דמוגרפי כללי מסוים עם מארחי אירועים ושותפי הפרסום שלנו על מבקרים באתרי האינטרנט שלנו, וכן (ד) לספק לשותפי הפרסום שלנו מידע לגבי אילו מבקרים ראו הקליקו על פרסומות מסוימות באתרי האינטרנט שלנו. מידע מצטבר אינו מכיל כל מידע אישי של אף אחד מהמבקרים באתר שלנו.

מהם "קובצי Cookies" ואיזה שימוש PeopleKeys עושה בהן?

המונח "Cookie" הוא כינוי לקבצים שמערכת המחשב של אתר אינטרנט יכולה להשאיר בכונן הקשיח של המחשב של המבקר כאשר המבקר מחובר לאתר. קובצי Cookies משמשים לזיהוי ביקורים חוזרים של מבקר באתר ואילו דפים ניגשים אליהם ובאילו פונקציות נעשה שימוש בזמן שהוא נמצא שם. השימוש בקובצי Cookies הוא דבר שבשגרה באינטרנט והם תופסים מקום מינימלי בכונן הקשיח של המחשב שלך. קובצי Cookies פועלים על-ידי הקצאת מספר למחשב שלך שהוא בעל משמעות ספציפית לאתר ההקצאה. קובצי Cookies, כשלעצמם, לא יכולים לשמש כדי לגלות את זהותו של מבקר כלשהו. אלא אם תבחר לספק לנו מידע אודותיך, לעולם לא נדע מי אתה, למרות שהמחשב שלנו השאיר בעבר קובץ Cookie בכונן הקשיח של המחשב שלך. לחברות אחרות שמפרסמות באתר שלנו יש גם את היכולת להשאיר קובץ Cookie אחר בכונן הקשיח של המחשב שלך בתהליך שאנחנו לא שולטים בו. מכיוון שקובצי Cookie אינם שמישים לזיהוי אנשים (כלומר, לא נאחסן בקובץ Cookie מידע אישי שאינו ציבורי), מפרסמים אלה לעולם לא יידעו מי אתה. בנוסף, באפשרותך לשנות את הגדרות דפדפן האינטרנט שלך כך שתקבל הודעה בכל פעם שאתר אינטרנט כלשהו עומד להשאיר קובץ Cookie בכונן הקשיח של המחשב שלך. הודעה זו בדרך כלל נותנת לך את ההזדמנות להחליט אם לקבל או לסרב להשארת קובץ Cookie. עם זאת, ייתכן שלכמה כלים באתר שלנו דרוש קובץ Cookie כדי לפעול כראוי. לדוגמה, כדי להפוך למשתמש רשום באתר שלנו, עליך לאפשר לנו להשאיר קובץ Cookie בכונן הקשיח של המחשב שלך.

PeopleKey's Web Application Cookie Policies

App2 Business Portal Cookies

איכות נתונים והצהרת אבטחה

PeopleKeys משתמשת במערכות אבטחת נתונים כדי להצפין מידע אישי ופיננסי כדי להפחית את הסיכון שמידע יושג על-ידי אנשים לא מורשים. אמצעי האבטחה האלקטרוניים שלנו משלימים את האבטחה הפיזית של המתקנים שלנו וגישה מוגבלת לאזורים קריטיים מסוימים, כגון מיקומי המחשב שלנו. גיבויים מקוונים יומיים מתבצעים מדי לילה עבור כל הנתונים באתר האינטרנט של PeopleKeys.

מערכות PeopleKeys שוכנות במרכז נתונים המציע תשתית טכנולוגית מידע מתקדמת שנבנתה מראש. מרכז נתונים זה מציע מערכות חשמל יתירות (מערכת חשמל גלגל תנופה וגנרטור דיזל), חיבור תקשורת יתיר, בקרות סביבתיות (מיזוג אוויר ודיכוי אש יבשה) ואבטחה (מערכת אזעקה, מצלמות מעקב, מנעולי כרטיסים חכמים ודלתות כפולות).

אודות האבטחה: מערכות PeopleKeys שוכנות במרכז נתונים המספק אבטחת דלת כפולה בכל הכניסות לבניין עם הדלת הראשונה של כל כניסה הדורשת מפתח. הדלת השנייה מוגנת על ידי מערכת גישה לכרטיס ומערכת מעקב וידאו. בנוסף, מרכז הנתונים מקבל שירותי אבטחה ואזעקת אש מקצועיים. כל שותף למרכז הנתונים מקבל PIN ייחודי למערכת אזעקת האבטחה ויודע להפעיל את לחצן המצוקה במקרה חירום. כל הכניסות מאובטחות על ידי מערכת האבטחה. בנוסף, כל השרתים והארונות נשארים נעולים אלא אם כן הם עוברים תחזוקה פעילה. מצלמות מנטרות ומתעדות את כל הכניסות והיציאות מהמקום.

למרבה הצער, בשל התחכום הגובר של האקרים ואחרים המבקשים לפלוש למערכות מחשב לצורך גניבת מידע, לפגוע במערכות או למנוע פעילות יעילה של מערכות כדי להגן על מידע אישי ופיננסי כמתוכנן, PeopleKeys אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע האישי או הפיננסי שברשותנו או את חוסר החדירה של מערכות המחשב שלנו בנסיבות חריגות או עמידות למערכת המחשב שלנו בפני התקפות מתוחכמות עתידיות.

במקרה של פרצת אבטחה שעלולה לסכן את כל נתוני המשתמש, אנו נפרסם הצהרה תוך 24 שעות המודיעה ללקוחות שעלולים להיות מושפעים לגבי מידת ההשפעה עליהם והמידע והצעדים שאנו נוקטים כדי לתקן את המצב.

קישורים אל / מאתרים אחרים

אתר האינטרנט של PeopleKeys עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים שאיננו מפעילים, ומנגד, אתרי אינטרנט אחרים עשויים להכיל קישורים לאתר האינטרנט שלנו. איננו מודעים למדיניות הפרטיות, הנהלים או התוכן של אתרי אינטרנט אחרים אלה ואיננו אחראים להם. אנו מעודדים משתמשים לקרוא ולהכיר את מדיניות הפרטיות המתוחזקת על ידי אתרים אחרים כאלה.

מידע על קטינים וילדים

PeopleKeys אינה מתמקדת באתר או במוצרים או בסחורה שלנו למכירה לילדים, והאתר שלנו אינו מבקש לאסוף פרטי קשר מילדים מתחת לגיל 13. אם אתה מתחת לגיל 13, הנך מתבקש לא לשלוח לנו דוא"ל, ליצור קשר עם אתר האינטרנט שלנו, לנסות להשתמש באתר שלנו, למסור מידע לאתר שלנו או לבקש מאיתנו לשלוח לך דוא"ל. אם אתה מתחת לגיל 18, עליך לקבל אישור מהורה או מאפוטרופוס לפני שאתה שולח דוא"ל לאתר שלנו, יוצר קשר עם אתר האינטרנט שלנו, מנסה להשתמש באתר שלנו, מוסר מידע באתר שלנו או מבקש מאיתנו לשלוח לך דוא"ל.