Adatvédelmi irányelv

PeopleKeys adatvédelmi irányelv

Utolsó módosítás: April 28, 2024

A PeopleKeys, Inc. és a társult vállalatok/entitások (PeopleKeys, Inc., The Institute for Motivational Living) elkötelezetten megfelel minden jogszabályi előírásnak, melynek célja az Ön magánéletének a védelme. A jelen adatvédelmi irányelv bemutatja, hogy (i) milyen típusú adatokat gyűjtünk Önről, valamint (ii) a PeopleKeys gyakorlatát az Önre vonatkozó információ gyűjtse és terjesztése során. Ez az adatvédelmi irányelv a PeopleKeys weboldalával, valamint a személyes adatok elektronikus médián keresztüli gyűjtésének lehetőségével összefüggésben készült; ugyanakkor az irányelv nem korlátozódik a PeopleKeys webhelyekre. Az adatvédelmi irányelv minden, a Felhasználók és a PeopleKeys közötti interakcióra érvényes, ha fennáll annak a lehetősége, hogy az interakció során valamilyen információt szerzünk a Felhasználókról.

PeopleKeys, Inc.
8392 Tod Ave
Boardman, Ohio 44512

Helyi telefonszám: 1-330-599-5580
Ingyenesen hívható telefonszám: 1-800-779-3472

Bradley Smith, PhD
International Compliance Director/Nemzetközi Megfelelőségi Igazgató
Az igényeit itt küldheti el a PeopleKeys számára: https://info.peoplekeys.com/submit-your-gdpr-inquiry-or-complaint-to-peoplekeys

 

Hogyan és mikor gyűjt a PeopleKeys nem nyilvános személyes adatokat?

A szolgáltatásaink nyújtása során gyűjthetünk és megőrizhetünk bizonyos nem nyilvános személyes adatokat, amelyek segítenek nekünk a felmérési szolgáltatások biztosításában.

A PeopleKeys nem gyűjt személyes adatokat (úgymint neveket, címeket, telefonszámokat, e-mail címeket vagy hitelkártya számokat), hacsak azt az adott személy szabad akaratából kifejezetten meg nem adja. A személyes adatokat a Felhasználók következő tevékenységei során gyűjthetjük:

 • A PeopleKeys weboldalra való regisztráció során
 • Felmérések vagy termékek vásárlásakor
 • Felmérések elvégzése során
 • Az időről időre elérhetővé váló termékekre vagy szolgáltatásokra való feliratkozás vagy előfizetés során
 • Speciális promóciókban való részvételkor

Az egyes helyzeteket, amelyekben a Felhasználók adatait feldolgozzuk, az alábbiakban mutatjuk be.

Individual situations in which the personal data of the Users are processed are described below.

Hogyan és mikor használ fel a PeopleKeys nem nyilvános személyes adatokat?

Szolgáltatás nyújtása

A PeopleKeys több különböző módon is felhasználhatja a személyes adatokat arra, hogy a szolgáltatásait az Ügyfelek és Végfelhasználók által igényelt és szerződött módon nyújtsa.

Online felmérések és egyéb szolgáltatások vásárlása során a PeopleKeys a vásárlási tranzakció lebonyolításához és a Felhasználókkal a vásárlásukkal vagy a kéréseikkel kapcsolatos kommunikációhoz használja a személyes adatokat.

Ezen kívül a felmérések vagy termékek vásárlása során előfordulhat, hogy a PeopleKeys meg kell, hogy ossza a személyes adatokat egy külső partner hitelkártya-feldolgozóval a tranzakció lebonyolításának lehetővé tétele érdekében. A hitelkártya-feldolgozó megoszthatja ugyanezeket az adatokat a hitelkártya kibocsátójával, hogy a kibocsátó azokat a kártyája használatával kapcsolatos adatok gyűjtésére, jutalmazási programjához, vagy egyéb célra felhasználhassa. A Végfelhasználóknak javasoljuk, hogy ismerkedjenek meg a hitelkártya-használatukra vonatkozó adatvédelmi irányelvekkel.

Előfordulhat, hogy az online felmérések vásárlása vagy elvégzése során a PeopleKeys átküldi az Ön személyes adatait és felmérési eredményeit Ügyfeleknek azzal a konkrét céllal, hogy felülvizsgálják a felmérési eredményeket. Ilyen esetekben a Végfelhasználó által önkéntesen megadott adatok kerülnek megosztásra azzal a konkrét Ügyféllel, aki igényelte a Végfelhasználói felmérést.

A PeopleKeys semmilyen befolyással nincs arra, hogy az Ügyfél hogyan használja fel a Végfelhasználó személyes adatait, és a Végfelhasználó elfogadja, hogy a PeopleKeys semmilyen módon nem felelős azért, ahogyan az Ügyfél a Végfelhasználó adatait kezeli. Amennyiben a Végfelhasználónak speciális igényei vannak arra vonatkozóan, hogy az Ügyfél hogyan használhatja a személyes adatokat, a Végfelhasználónak ezeket az igényeket közvetlenül az Ügyfél felé kell kommunikálnia.

Végezetül előfordulhat, hogy a PeopleKeys időnként megkeresi Önt, általában e-mailben, hogy tájékoztassa a tranzakciójával kapcsolatos információkról.

A szolgáltatások nyújtása céljából feldolgozott adatok körébe a következők tartoznak: név, e-mail cím, és egyes esetekben a fizikai cím.

A Felhasználó és a PeopleKeys közötti megállapodás végrehajtása adja az adatok szolgáltatás biztosításának céljára történő feldolgozásának jogi alapját.

A PeopleKeys a következő külső entitásokat bízta meg adatfeldolgozással: Zoho Corporation Pvt Ltd (a Zoho rendszerhez való hozzáférés), Hubspot, Inc. (a Hubspot rendszerhez való hozzáférés) és Microsoft (a Microsoft Azure kiszolgáló használata).

Marketing

Az adatok szolgáltatás nyújtása céljából történő feldolgozása mellett a PeopleKeys a saját Felhasználói adatait marketing célból is feldolgozhatja. Ebben a vonatkozásban mindig kérjük a felhasználó hozzájárulását az ilyen tevékenységek folytatásához. A felhasználó bármikor visszavonhatja a hozzájárulását.

A marketing célból feldolgozott adatok körébe a név és az e-mail cím tartoznak.

A marketing tevékenységek közé a PeopleKeys által kínált újdonságokra, promóciókra, termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó információszolgáltatás tartozik, és ez e-mailben történik.

A felhasználó hozzájárulása adja az adatok marketing célú feldolgozásának jogi alapját.

A PeopleKeys a következő külső entitásokat bízta meg adatfeldolgozással: Zoho Corporation Pvt Ltd (a Zoho rendszerhez való hozzáférés), Hubspot, Inc. (a Hubspot rendszerhez való hozzáférés) és Microsoft.

A személyes adatok megadásának önkéntes jellege

A személyes adatok megadása önkéntes, de szükséges a PeopleKeys által nyújtott szolgáltatások igénybe vételéhez, a PeopleKeys weboldalán való regisztrációhoz, a weboldalon keresztül megrendelések leadásához, valamint a PeopleKeys által kínált újdonságokra, promóciókra, termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatók fogadásához.

Mennyi ideig őrizzük meg az Ön személyes adatait?

A PeopleKeys addig őrizheti meg az Ön személyes adatait, amíg Ön fenntartja a regisztrációját, és/vagy a foglalkoztatási törvények és jogszabályokban meghatározott ideig, amennyiben ez érvényes. Azon felhasználók esetében, akik hitelkártya használatával vásárolnak felméréseket vagy termékeket, a hitelkártya adataikat az adott vásárlással kapcsolatos esetleges későbbi tranzakciók feldolgozásához ésszerűen szükséges ideig őrizzük meg, beleértve a visszatérítéseket és visszautalásokat is. A PeopleKeys alkalmanként véglegesen törölheti a webhelyek látogatóival és korábbi tranzakcióival kapcsolatos információkat tároló számítógépes rendszereinek adatait.

A marketing célból feldolgozott adatokat azonnal töröljük, amikor a felhasználó visszavonja az adatok ilyen célú feldolgozására vonatkozó hozzájárulását.

A Felhasználók személyes adatokkal kapcsolatos jogai

Minden Felhasználó, akinek az adatait a PeopleKeys kezeli, rendelkezik a következő jogokkal:

 1. A saját személyes adataihoz való hozzáférésre, azok helyesbítésére, törlésére vagy feldolgozásának korlátozására vonatkozó jog;
 2. A feldolgozás elleni tiltakozás joga;
 3. Az adathordozhatósághoz való jog;
 4. A felügyelő hatósághoz való panasz benyújtásának joga, amennyiben az adatfeldolgozás jogszabályi rendelkezést sértett.

A PeopleKeys képviselői az Európai Unióban

A PeopleKeys megfelel az EU GDPR rendeletében megfogalmazott követelményeknek. Az új rendelkezésekhez való alkalmazkodás egyik eleme az volt, hogy a PeopleKeys képviselőket jelölt ki azokhoz az EU Tagállamokhoz, amelyekből a Felhasználók származnak. A képviselő:

 1. Anna Sarnacka-Smith
  EFFECTIVENESS
  Varsó, Lengyelország
  Kérjük, ide küldje igényeit: https://info.peoplekeys.com/contact-a-peoplekeys-international-compliance-representative

Az Európai Unióból származó Felhasználók felvehetik a kapcsolatot közvetlenül a PeopleKeys vállalattal, vagy a fenti képviselővel is a személyes adatik védelmével kapcsolatos ügyekben.

A PeopleKeys képviselői az Egyesült Királyságban

A PeopleKeys megfelel az Egyesült Királyság GDPR rendeletében megfogalmazott követelményeknek. Az új rendelkezésekhez való alkalmazkodás egyik eleme az volt, hogy a PeopleKeys képviselőket jelölt ki az Egyesült Királyságból származó Felhasználók számára. A képviselő:

 1. Dave Pill
  The Coaching Academy
  London, UK
  Kérjük, ide küldje igényeit: https://info.peoplekeys.com/contact-a-peoplekeys-uk-international-compliance-representative

Az Egyesült Királyságból származó Felhasználók felvehetik a kapcsolatot közvetlenül a PeopleKeys vállalattal, vagy a fenti képviselővel is a személyes adatik védelmével kapcsolatos ügyekben.

Data Privacy Framework (DPF)

Due to the fact that data of European Union and United Kingdom citizens is processed by PeopleKeys in the territory of the United States of America (USA), PeopleKeys has joined the Data Privacy Framework program in order to ensure the appropriate level of security of personal data required by the European and United Kingdom rules (GDPR).

PeopleKeys complies with the EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF) and the UK Extension to the EU-U.S. DPF as set forth by the U.S. Department of Commerce. PeopleKeys has certified to the U.S. Department of Commerce that it adheres to the EU-U.S. Data Privacy Framework Principles (EU-U.S. DPF Principles) with regard to the processing of personal data received from the European Union in reliance on the EU-U.S. DPF. If there is any conflict between the terms in this privacy policy and the EU-U.S. DPF Principles, the Principles shall govern. To learn more about the Data Privacy Framework (DPF) program and to view our certification, please visit: https://www.dataprivacyframework.gov

In compliance with the Data Privacy Framework Principles, PeopleKeys commits to resolve complaints about our collection or use of your personal information. EU or UK individuals with inquiries or complaints regarding our Data Privacy Framework policy should first contact PeopleKeys at:

Bradley Smith, PhD
International Compliance Director
Please submit your inquiry to PeopleKeys here: https://info.peoplekeys.com/submit-your-gdpr-inquiry-or-complaint-to-peoplekeys

Privacy Policy Statement

PeopleKeys does not disclose collected personal information with third-parties. If we transfer information to third-parties in the future, Peoplekeys shall remain liable under the Principles of the Data Privacy Framework if its agent processes such personal information in a manner inconsistent with the Principles of the Data Privacy Framework, unless the organization proves that it is not responsible for the event giving rise to the damage.

Dispute Resolution

Within the scope of this privacy notice, if a privacy complaint or dispute cannot be resolved through PeopleKeys’ internal process, PeopleKeys has agreed to participate in the VeraSafe Data Privacy Framework Dispute Resolution Procedure. Subject to the terms of the VeraSafe Data Privacy Framework Dispute Resolutions Procedure, VeraSafe will provide appropriate recourse free of charge to you. To file a complaint with VeraSafe under the Data Privacy Framework Dispute Resolution Procedure, please submit the required information to VeraSafe here: https://www.verasafe.com/privacy-services/dispute-resolution/submit-dispute/

Vitarendezés

A jelen adatvédelmi nyilatkozat értelmében, ha egy adatvédelmi panasz vagy vita nem rendezhető a PeopleKeys belső eljárásainak keretében, a PeopleKeys elfogadja, hogy részt vesz a VeraSafe adatvédelmi pajzs vitarendezési eljárásban. A VeraSafe adatvédelmi pajzs vitarendezési eljárás feltételei szerint a VeraSafe megfelelő segítséget nyújt Önnek, ingyenesen. Ha az adatvédelmi pajzs vitarendezési eljárás keretében panaszt szeretne benyújtani a VeraSafe felé, itt küldheti be a megfelelő adatokat a VeraSafe-nek: https://www.verasafe.com/privacy-services/dispute-resolution/submit-dispute/

Az adatok elérhetővé tétele

A Felhasználók adatait nem tesszük elérhetővé harmadik felek számára. A PeopleKeys megóvja a Felhasználói adatait. A felhasználóknak joguk van a saját adataikhoz hozzáférni. A PeopleKeys tájékoztatja még továbbá a Felhasználókat, hogy az adataik kiadhatók az arra jogosult kormányzati hatóságok számára abban az esetben, ha azok a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő igényt nyújtanak be arra a törvényes céljaik gyakorlása céljából, különösen a nemzetbiztonsággal vagy büntetés-végrehajtással kapcsolatosan. A Felhasználók adatai elérhetővé válhatnak még arra jogosult kormányzati hatóságok számára abból a célból, hogy a PeopleKeys teljesítse törvényi kötelezettségeit. A PeopleKeys önkéntesen nem adja ki az adatokat, csak abban az esetben, ha erre jogos hatósági igény érkezik, amit köteles teljesíteni, ami ritkán vagy soha nem következik be. A PeopleKeys a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) nyomozó és végrehajtó hatalmának van alárendelve, és, bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy egy Felhasználóval szemben kötelező döntőbírósági eljárás indul.

Milyen esetekben lehet törvényes alapon adatokat kiadni?

A PeopleKeys speciális esetekben kiadhat nem nyilvános személyes adatokat nem kapcsolt feleknek, amennyiben okunk van azt feltételezni, hogy az adat kiadása szükséges egy adott személy azonosításához, a vele való kapcsolatfelvételhez, vagy vele szemben törvényi eljárás indításához abban az esetben, ha az adott személy sérti vagy károsítja a PeopleKeys (beleértve a weboldalainkat), a weboldalainkat elérő Felhasználók, vagy bármely egyéb külső partner jogait vagy vagyonát. Ezen kívül a PeopleKeys kiadhat adatokat a webhelyeinkre látogató személyekről a végrehajtási szervek, bíróságok vagy kormányzati hatóságok számára, illetve más személyeknek vagy entitásoknak idézések, bírósági határozatok vagy egyéb jogi eljárások következtében.

Hozzájárulási/választási nyilatkozat

A PeopleKeys nem adja el és nem adja bérbe az online ügyfelei személyes adatait egyetlen külső partnernek sem. A PeopleKeys nem adja el és nem adja bérbe az általa a Felhasználókról gyűjtött nem nyilvános személyes adatokat, kivéve, ha (1) az törvényi kötelezettsége vagy (2) a felhasználó kifejezett felhatalmazásával vagy hozzájárulásával történik.

Mit jelent az „összesített adat“, és mit csinál vele a PeopleKeys?

Általában amikor a látogatók böngésznek a weboldalainkon, a számítógépeink automatikusan gyűjtik az olyan adatokat, hogy a webhelyünk egyes funkcióit hogyan használják, melyik általános régióból jönnek az oldalunkra a látogatók, és egy adott időpontban hány látogató van az oldalunkon. Ezeket az adatokat csak összesítve használjuk, ami azt jelenti, hogy kizárólag az egy adott időszak alatt gyűjtött ilyen információk összegének tulajdonítunk jelentést, és ennek megfelelően „összesített adatokként“ hivatkozunk az ilyen információkra. Az összesített adatok közé tartoznak,de nem kizárólagosan, a számítógépe (i) böngészőjének típusa (pl. Microsoft Internet Explorer 5.5), (ii) IP-címe, (iii) felbontási beállításai, (iv) platformtípusa, valamint (v) a hivatkozó weboldalak eredő URL-címe. Az összesített adatokat a következőkre használjuk: (a) a számítógépeink problémáinak diagnosztizálásának elősegítésére, (b) a weboldalunk felügyeletére, (c) a weboldalunk látogatóira vonatkozó általánosított demográfiai adatok megosztására a rendezvény-házigazdákkal és hirdetési partnereinkkel, valamint (d) hirdetési partnereink tájékoztatására arról, hogy mely látogatók tekintették meg és kattintottak egyes hirdetésekre a weboldalainkon. Az összesített adatok nem tartalmaznak a webhelyünk látogatóira vonatkozó személyes adatokat.

Mik a „sütik“, és a PeopleKeys hogyan használja azokat?

A „süti“ kifejezés azoknak a fájloknak a beceneve, amelyet egy adott webhely számítógépes rendszere helyezhet el a látogató számítógépének merevlemezén, amikor az a webhelyhez csatlakozik. A sütik arra szolgálnak, hogy felismerjék a látogató ismételt látogatásait a webhelyen, valamint hogy melyik oldalakat érte el és milyen funkciókat használt, amíg az oldalon tartózkodott. A sütik használata általános az Interneten, és minimális helyet foglalnak a számítógépe merevlemezén. A sütik úgy működnek, hogy egy olyan számot rendelnek hozzá az Ön gépéhez, aminek konkrét jelentése van a hozzárendelő weboldal számára. Önmagukban a sütik nem használhatók a felhasználók személyazonosságának kiderítésére. Hacsak úgy nem dönt, hogy megoszt velünk adatokat önmagáról, mi sosem fogjuk tudni, hogy Ön kicsoda, még akkor sem, ha a számítógépünk korábban sütit helyezett el a számítógépe merevlemezén. A weboldalainkon hirdető egyéb vállalatok szintén el tudnak helyezni más sütiket az Ön számítógépének merevlemezén olyan módon, amire nekünk nincs ráhatásunk. Mivel a sütik nem használhatók személyek azonosítására (azaz nem tárolunk nem publikus személyes adatokat sütikben), ezek a hirdetők soha nem fogják megtudni, hogy Ön ki. Ezen felül Ön módosíthatja a webböngészőjének beállításait úgy, hogy értesítést küldjön minden alkalommal, amikor egy webhely sütit akar elhelyezni a számítógépe merevlemezén. Ez az értesítési opció általában lehetőséget kínál arra, hogy elfogadja vagy elutasítsa a sütit, mielőtt az elhelyezésre kerülne. Viszont előfordulhat, hogy a webhelyünk egyes funkcióinak megfelelő működéséhez süti elhelyezése szükséges. Például ahhoz, hogy a webhelyünk regisztrált felhasználója lehessen, engedélyeznie kell a sütik elhelyezését a számítógépe merevlemezén.

PeopleKey's Web Application Cookie Policies

App2 Business Portal Cookies

Adatminőségi és -biztonsági nyilatkozat

A PeopleKeys adatbiztonsági rendszerek használatával titkosítja a személyes és pénzügyi adatokat, hogy csökkentse annak kockázatát, hogy arra jogosulatlan személyek hozzájuthassanak az adataihoz. Az elektronikus biztonsági intézkedéseinket a létesítményeink fizikai biztonsága és a kritikus területek, például a számítógépes termek korlátozott hozzáférhetősége egészítik ki. Minden este készül online biztonsági mentés a PeopleKeys webhelyeinek minden adatáról.

A PeopleKeys rendszerek egy olyan adatközpontban vannak elhelyezve, amely előre kiépített, csúcstechnológiás informatikai infrastruktúrát biztosít. Ez az adatközpont redundáns táprendszerekkel (és lendkerekes táprendszer és dízelgenerátor), redundáns kommunikációs kapcsolatokkal, környezeti szabályozókkal (légkondicionálás és száraz tűzoltó rendszer), valamint biztonsági rendszerekkel (riasztórendszer, megfigyelőkamerák, intelligens kártyás zárak és dupla ajtók) rendelkezik.

A biztonságról: A PeopleKeys rendszerei olyan adatközpontban vannak elhelyezve, amely dupla ajtós biztonságot kínál az épület minden bejáratánál, amelyek közül az első ajtóhoz kulcs szükséges. A második ajtót kártyás beléptetés és kamerás megfigyelőrendszer védi. Ezen felül az adatközpontot professzionális biztonsági és tűzjelző rendszer védi. Az adatközpont minden munkatársa egyedi PIN-azonosítóval rendelkezik a biztonsági rendszerhez, és tudja, hogyan élesítheti a pánikriasztást vészhelyzet esetén. A biztonsági rendszer az összes bejáratot biztosítja. Ezen túl minden kiszolgáló és szekrény elzárt helyen van, amikor nem áll éppen aktív karbantartás alatt. Kamerák figyelik és rögzítik a telehely összes be- és kijáratát.

Sajnos a számítógépes hackerek és egyéb, a számítógépes rendszereket adatlopás, rendszerkárosítás, illetve a személyes vagy pénzügyi adatok megfelelő védelmét biztosító rendszerfunkciók megfelelő működésének gátlása céljából támadó személyek egyre kifinomultabb módszerei miatt a PeopleKeys nem garantálhatja a birtokában lévő személyes vagy pénzügyi adatok biztonságát, illetve a számítógépes rendszerünk behatolhatatlanságát különös körülmények között, sem a számítógépes rendszereink ellenállóképességét a jövőbeli kifinomult támadásokkal szemben.

Bármely olyan biztonsági probléma esetén, ami bármilyen felhasználói adat sérüléséhez vezethet, 24 órán belül közleményben tájékoztatjuk az esetlegesen érintett ügyfeleinket arról, hogy ez milyen mértékben érinthetett milyen adatokat, valamint a helyzet orvoslására tett lépéseinkről.

Hivatkozások más oldalakról /oldalakra

A PeopleKeys weboldal tartalmazhat egyéb, nem általunk üzemeltetett internetes weboldalakra mutató hivatkozásokat, és fordítva, más internetes weboldalak is tartalmazhatnak a mi weboldalunkra mutató hivatkozásokat. Nem ismerjük, és nem tartozunk felelősséggel az ilyen egyéb webhelyek adatvédelmi szabályzatai, gyakorlatai, illetve tartalmai iránt. Javasoljuk, hogy a Felhasználók olvassák el és ismerjék meg az ilyen egyéb weboldalak adatvédelmi irányelveit.

Kiskorúak és gyermekek azonosítása

A PeopleKeys weboldala, termékei vagy a weboldalon árusított cikkei nem céloznak meg gyermekeket, és a weboldalunk nem próbál 13 éves kor alatti gyerekektől kapcsolattartási adatokat gyűjteni. Amennyiben 13 éves kor alatt van, ne küldjön nekünk e-mailt, ne lépjen a weboldalunkra, ne próbálkozzon a weboldalunk használatával, ne küldjön be adatokat a weboldalunkon keresztül, és ne kérje, hogy e-mailben megkeressük. Amennyiben 18 éves kor alatt van, kérje valamelyik szülője vagy a törvényes képviselője engedélyét, mielőtt nekünk e-mailt küldene, a weboldalunkra lépne, a weboldalunk használatával próbálkozna, adatokat küldene be a weboldalunkon keresztül, vagy azt kérné, hogy e-mailben megkeressük.