Tietosuojakäytäntö

PeopleKeysin tietosuojakäytäntö

Muokattu viimeksi: April 28, 2024

PeopleKeys, Inc. ja osakkuusyhtiöt ("PeopleKeys, Inc.", "The Institute for Motivational Living") ovat sitoutuneet noudattamaan kaikkia lakeja, joiden tarkoituksena on suojata oikeuttasi yksityisyyteen. Tässä tietosuojakäytännössä kerrotaan, (i) mitä tietoja sinusta kerätään, ja (ii) miten PeopleKeys kerää ja jakaa sinua koskevia tietoja. Tämä tietosuojakäytäntö laadittiin PeopleKeysin verkkosivustojen ja sähköisissä tiedotusvälineissä tapahtuvan henkilötietojen keräämisen puitteissa. Tämä käytäntö ei kuitenkaan rajoitu PeopleKeysin verkkosivustoihin. Tietosuojakäytäntöämme sovelletaan aina, kun käyttäjät ja PeopleKeys ovat vuorovaikutuksessa, jonka aikana saatamme kerätä käyttäjistämme tiettyjä tietoja.

PeopleKeys, Inc.
8392 Tod Ave
Boardman, Ohio 44512

Paikallinen puhelinnumero: 1-330-599-5580
Maksuton puhelinnumero: 1-800-779-3472

Bradley Smith, tohtori
Kansainvälinen vaatimustenmukaisuudesta vastaava johtaja
Voit lähettää tiedustelusi PeopleKeysille täällä: https://info.peoplekeys.com/submit-your-gdpr-inquiry-or-complaint-to-peoplekeys

 

Miten ja milloin PeopleKeys kerää muita kuin julkisia henkilötietoja?

Voimme kerätä ja säilyttää palveluiden tarjoamisen aikana tiettyjä muita kuin julkisia henkilötietoja, jotka auttavat meitä tarjoamaan arviointipalveluita.

PeopleKeys kerää henkilötietoja (kuten nimiä, osoitteita, puhelinnumeroita, sähköpostiosoitteita tai luottokorttinumeroita) vain silloin, kun käyttäjä on antanut tiedot vapaaehtoisesti. Henkilötietoja voidaan kerätä, kun käyttäjät:

 • rekisteröityvät PeopleKeysin verkkosivustoille
 • ostavat arviointeja tai tuotteita
 • tekevät arviointeja
 • ottavat käyttöön tai tilaavat silloin tällöin saatavilla olevia tuotteita tai palveluita
 • osallistuvat erikoiskampanjoihin.

Jäljempänä on kuvattu erityistilanteet, joissa käyttäjien henkilötietoja käsitellään.

Miten ja milloin PeopleKeys käyttää muita kuin julkisia henkilötietoja?

Palveluiden tarjoaminen

PeopleKeys voi käyttää henkilötietoja eri tavoin palveluiden tarjoamiseen asiakkaiden ja loppukäyttäjien pyytämällä ja sopimalla tavalla.

PeopleKeys käyttää henkilötietoja verkkoarviointien tai muiden tuotteiden ostamisen yhteydessä ostotapahtuman suorittamiseen ja ostokseen tai muuhun tiedusteluun liittyvään yhteydenpitoon käyttäjien kanssa.

Lisäksi PeopleKeys saattaa joutua arviointien tai tuotteiden ostamisen yhteydessä jakamaan henkilötietoja kolmannen osapuolen luottokorttimaksujen käsittelijälle maksun suorittamista varten. Luottokorttimaksujen käsittelijä voi jakaa samat tiedot luottokortin myöntäjän käyttöön korttien käyttöön, palkkio-ohjelmiin tai muihin tarkoituksiin liittyvien tietojen keräämistä varten. Loppukäyttäjiä kehotetaan tutustumaan luottokorttien käyttöä koskeviin tietosuojakäytäntöihin.

PeopleKeys saattaa myös joutua verkkoarviointien ostamisen tai täyttämisen yhteydessä välittämään henkilötietojasi ja arviointituloksiasi asiakkaille arviointitulosten tarkistamista varten. Näissä tilanteissa loppukäyttäjien vapaaehtoisesti antamat tiedot jaetaan sille asiakkaalle, joka on tilannut loppukäyttäjän arvioinnin.

PeopleKeys ei pysty vaikuttamaan siihen, miten asiakas käyttää käyttäjän henkilötietoja. Loppukäyttäjät hyväksyvät, että PeopleKeys ei ole vastuussa siitä, miten asiakas käyttää henkilötietoja. Loppukäyttäjän on ilmoitettava mahdolliset henkilötietojensa käyttöön liittyvät toiveet suoraan asiakkaalle.

PeopleKeys voi ajoittain ilmoittaa sinulle, yleensä sähköpostitse, ostotapahtumaasi koskevista tiedoista.

Palveluiden tarjoamisen yhteydessä käsitellään seuraavia tietoja: nimi, sähköpostiosoite ja joissain tapauksissa fyysinen osoite.

Käyttäjän ja PeopleKeysin välinen sopimus muodostaa oikeudellisen perustan tietojen käsittelylle palveluiden tarjoamista varten.

PeopleKeys on uskonut tietojenkäsittelyn seuraaville tahoille: Zoho Corporation Pvt Ltd (pääsy Zoho-järjestelmään), Hubspot, Inc. (pääsy Hubspot-järjestelmään) ja Microsoft (Microsoft Azure -palvelimen käyttö).

Markkinointi

Palveluiden tarjoamisen yhteydessä käsiteltävien tietojen lisäksi PeopleKeys voi käsitellä käyttäjiensä tietoja myös markkinointitarkoituksiin. Tässä yhteydessä pyydämme aina käyttäjältä suostumusta tietojen käsittelyyn. Käyttäjä voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa.

Markkinointitarkoituksia varten käsitellään seuraavia tietoja: etunimi ja sähköpostiosoite.

Markkinointitoimintaa on tiedottaminen PeopleKeysin uutuuksista, kampanjoista, tuotteista ja palveluista sähköpostitse.

Käyttäjän suostumus muodostaa oikeusperustan tietojen käsittelylle markkinointitarkoituksia varten.

PeopleKeys on uskonut tietojenkäsittelyn seuraaville tahoille: Zoho Corporation Pvt Ltd (pääsy Zoho-järjestelmään), Hubspot, Inc. (pääsy Hubspot-järjestelmään) ja Microsoft.

Henkilötietojen antamisen vapaaehtoisuus

Henkilötietojen antaminen on vapaaehtoista, mutta välttämätöntä PeopleKeysin tarjoamien palveluiden käyttämistä, PeopleKeysin verkkosivustolle rekisteröitymistä, tilausten tekemistä verkkosivuston kautta sekä PeopleKeysin tarjoamia uutuuksia, kampanjoita, tuotteita ja palveluita koskevien tietojen saamista varten.

Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?

PeopleKeys voi säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin käyttäjä pysyy rekisteröityneenä ja/tai mahdollisten työllistämistä koskevien lakien ja säännösten noudattamista varten. Säilytämme arviointeja tai muita tuotteita luottokortilla ostavien käyttäjien luottokorttitietoja niin kauan kuin on kohtuudella tarpeen tuleviin ostotapahtumiin liittyvien maksujen, mukaan lukien hyvitysten ja maksunpalautusten, käsittelemistä varten. PeopleKeys voi silloin tällöin tyhjentää verkkosivustojemme kävijöiden ja kävijöiden aikaisempiin ostotapahtumiin liittyvät tiedot tietokonejärjestelmästämme.

Markkinointitarkoituksia varten käsitellyt tiedot poistetaan heti, kun käyttäjän suostumus tietojen käsittelyyn tätä tarkoitusta varten on peruutettu.

Käyttäjien henkilötietoihin liittyvät oikeudet

Käyttäjillä, joiden tietoja PeopleKeys käsittelee, on seuraavat oikeudet:

 1. Oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot ja pyytää niiden oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista.
 2. Oikeus vastustaa käsittelyä.
 3. Oikeus tietojen siirrettävyyteen.
 4. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos tietojen käsittelyssä on rikottu lain määräyksiä.

PeopleKeysin edustajat Euroopan unionissa

PeopleKeys noudattaa EU:ssa yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimuksia. Uusien säännösten mukaisesti PeopleKeysin oli nimettävä edustajat EU:n jäsenvaltioihin, joista käyttäjiä on lähtöisin. Edustaja on:

 1. Anna Sarnacka-Smith
  EFFECTIVENESS
  Varsova, Puola
  Voit lähettää tiedustelusi täällä: https://info.peoplekeys.com/contact-a-peoplekeys-international-compliance-representative

Euroopan unionissa sijaitsevat käyttäjät voivat ottaa suoraan yhteyttä PeopleKeysiin sekä edellä mainittuihin PeopleKeysin edustajiin kaikissa henkilötietojen suojaamiseen liittyvissä asioissa.

PeopleKeysin edustajat Yhdistyneessä kuningaskunnassa

PeopleKeys noudattaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimuksia. Uusien säännösten mukaisesti PeopleKeysin oli nimettävä edustajat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, josta käyttäjiä on lähtöisin. Edustaja on:

 1. Dave Pill
  The Coaching Academy
  Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta
  Voit lähettää tiedustelusi täällä: https://info.peoplekeys.com/contact-a-peoplekeys-uk-international-compliance-representative

Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevat käyttäjät voivat ottaa suoraan yhteyttä PeopleKeysiin sekä edellä mainittuihin PeopleKeysin edustajiin kaikissa henkilötietojen suojaamiseen liittyvissä asioissa.

Data Privacy Framework (DPF)

Due to the fact that data of European Union and United Kingdom citizens is processed by PeopleKeys in the territory of the United States of America (USA), PeopleKeys has joined the Data Privacy Framework program in order to ensure the appropriate level of security of personal data required by the European and United Kingdom rules (GDPR).

PeopleKeys complies with the EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF) and the UK Extension to the EU-U.S. DPF as set forth by the U.S. Department of Commerce. PeopleKeys has certified to the U.S. Department of Commerce that it adheres to the EU-U.S. Data Privacy Framework Principles (EU-U.S. DPF Principles) with regard to the processing of personal data received from the European Union in reliance on the EU-U.S. DPF. If there is any conflict between the terms in this privacy policy and the EU-U.S. DPF Principles, the Principles shall govern. To learn more about the Data Privacy Framework (DPF) program and to view our certification, please visit: https://www.dataprivacyframework.gov

In compliance with the Data Privacy Framework Principles, PeopleKeys commits to resolve complaints about our collection or use of your personal information. EU or UK individuals with inquiries or complaints regarding our Data Privacy Framework policy should first contact PeopleKeys at:

Bradley Smith, PhD
International Compliance Director
Please submit your inquiry to PeopleKeys here: https://info.peoplekeys.com/submit-your-gdpr-inquiry-or-complaint-to-peoplekeys

Privacy Policy Statement

PeopleKeys does not disclose collected personal information with third-parties. If we transfer information to third-parties in the future, Peoplekeys shall remain liable under the Principles of the Data Privacy Framework if its agent processes such personal information in a manner inconsistent with the Principles of the Data Privacy Framework, unless the organization proves that it is not responsible for the event giving rise to the damage.

Dispute Resolution

Within the scope of this privacy notice, if a privacy complaint or dispute cannot be resolved through PeopleKeys’ internal process, PeopleKeys has agreed to participate in the VeraSafe Data Privacy Framework Dispute Resolution Procedure. Subject to the terms of the VeraSafe Data Privacy Framework Dispute Resolutions Procedure, VeraSafe will provide appropriate recourse free of charge to you. To file a complaint with VeraSafe under the Data Privacy Framework Dispute Resolution Procedure, please submit the required information to VeraSafe here: https://www.verasafe.com/privacy-services/dispute-resolution/submit-dispute/

Tietojen luovuttaminen

Käyttäjien tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. PeopleKeys suojaa käyttäjiensä yksityisyyttä. Käyttäjillä on oikeus tutustua omiin henkilötietoihinsa. PeopleKeysin käyttäjien tietoja voidaan luovuttaa valtuutetuille viranomaisille lain säännösten mukaisesti esitetystä pyynnöstä oikeutettujen tavoitteiden, erityisesti kansalliseen turvallisuuteen tai lainvalvontaan liittyvien tavoitteiden, toteuttamista varten. Käyttäjien tietoja voidaan myös luovuttaa valtuutetuille viranomaisille PeopleKeysin lakisääteisten velvoitteiden täyttämistä varten. PeopleKeys ei anna näitä tietoja vapaaehtoisesti ilman valtuutettua oikeudellista pyyntöä, jota meidän on noudatettava. Näitä pyyntöjä esitetään vain harvoin tai ei koskaan. PeopleKeys kuuluu Federal Trade Commissionin (FTC) tutkinta- ja täytäntöönpanovallan piiriin sekä tietyin edellytyksin käyttäjällä on mahdollisuus pyytää sitovaa välimiesmenettelyä.

Milloin tietoja voidaan luovuttaa oikeudellisena toimena?

PeopleKeys voi luovuttaa muita kuin julkisia henkilötietoja etuyhteydettömille osapuolille erityistapauksissa, jos meillä on syytä uskoa, että tietojen luovuttaminen on tarpeen, jotta voimme tunnistaa, tavoittaa tai haastaa henkilöitä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa tai häiriötä PeopleKeysin (mukaan lukien verkkosivustojemme), verkkosivustojamme käyttävien käyttäjien tai kolmansien osapuolten oikeuksille tai omaisuudelle. Lisäksi PeopleKeys voi luovuttaa tietoja verkkosivustojamme käyttävistä henkilöistä lainvalvontaviranomaisille, oikeus- tai valtion viranomaisille tai muille henkilöille tai yhteisöille vastauksena haasteisiin, oikeuden määräyksiin tai muihin oikeudellisiin prosesseihin.

Suostumus

PeopleKeys ei myy tai vuokraa verkkoasiakkaidemme henkilötietoja kolmansille osapuolille. PeopleKeys ei vuokraa tai myy käyttäjiltä keräämiämme muita kuin julkisia henkilötietoja paitsi, (1) jos laki niin vaatii, tai (2) jos käyttäjä antaa nimenomaisen luvan tai suostumuksen.

Mitä kootut tiedot ovat ja miten PeopleKeys käyttää niitä?

Tietokoneemme keräävät yleensä automaattisesti tietoja siitä, miten tiettyjä verkkosivustojemme ominaisuuksia käytetään, miltä yleiseltä alueelta kävijämme ottavat meihin yhteyttä ja kuinka paljon kävijöitä verkkosivustoillamme käy tiettyinä aikoina. Käytämme näitä tietoja vain koottuna, mikä tarkoittaa, että saamme vain ikään kuin yhteenvedon kaikista tietyn ajanjakson aikana kerätyistä tiedoista. Koottuja tietoja ovat muun muassa tietokoneen (i) verkkoselaimen tyyppi (esim. Microsoft Internet Explorer 5.5), (ii) IP-osoite, (iii) resoluutioasetukset, (iv) alustatyyppi ja (v) ohjaavien verkkosivujen URL-osoitteet. Käytämme koottuja tietoja (a) tietokoneongelmiemme vianmääritykseen, (b) verkkosivustojemme hallinnoimiseen, (c) tiettyjen verkkosivustojemme kävijöitä koskevien yleisten väestötieteellisten tietojen jakamiseen tapahtumajärjestäjien ja mainoskumppaneidemme kanssa sekä (d) verkkosivustojemme kävijöiden näkemiä ja napsauttamia mainoksia koskevien tietojen antamiseen mainostuskumppaneillemme. Kootut tiedot eivät sisällä verkkosivustomme kävijöiden henkilötietoja.

Mitä evästeet ovat ja miten PeopleKeys käyttää niitä?

Evästeet ovat tiedostoja, jotka verkkosivuston tietokonejärjestelmä voi tallentaa kävijän tietokoneen kovalevylle, kun kävijä on kirjautunut verkkosivustoon. Evästeiden avulla tunnistetaan kävijän toistuvat käynnit verkkosivustolla sekä kävijän käyttämät sivut ja toiminnot. Evästeitä käytetään Internetissä yleisesti, ja ne vievät vain vähän tilaa tietokoneen kovalevyltä. Evästeet määrittävät tietokoneellesi numeron, jolla on tietty merkitys numeron määrittävälle verkkosivustolle. Evästeitä ei sellaisenaan voida käyttää kävijän henkilöllisyyden selvittämiseen. Jos päätät olla antamatta meille tietojasi, emme koskaan saa tietää henkilöllisyyttäsi, vaikka tietokoneemme olisi aiemmin tallettanut evästeen tietokoneesi kovalevylle. Myös muut verkkosivustollamme mainostavat yritykset voivat tallentaa tietokoneesi kovalevylle evästeen, johon emme pysty vaikuttamaan. Koska evästeitä ei voida käyttää henkilöiden tunnistamiseen (eli emme tallenna evästeeseen muita kuin julkisia henkilötietoja), nämä mainostajat eivät koskaan saa tietää henkilöllisyyttäsi. Lisäksi voit verkkoselaimesi asetuksissa valita, haluatko ilmoituksen, kun jokin verkkosivusto aikoo tallentaa evästeen tietokoneesi kovalevylle. Tässä ilmoituksessa voit yleensä päättää, hyväksytkö vai hylkäätkö evästeen ennen sen tallentamista. Osa verkkosivustomme ominaisuudesta edellyttää kuitenkin evästeiden käyttämistä. Jos esimerkiksi haluat rekisteröityä verkkosivustollemme, sinun on sallittava evästeen tallentaminen tietokoneesi kovalevylle.

PeopleKey's Web Application Cookie Policies

App2 Business Portal Cookies

Tietojen laatu ja turvallisuus

PeopleKeys salaa henkilökohtaisia ja taloudellisia tietoja tietoturvajärjestelmillä vähentääkseen riskiä tietojen joutumisesta vääriin käsiin. Sähköisten turvatoimien lisäksi toimitilojamme suojataan fyysisillä turvatoimilla ja pääsyä rajoitetaan tiettyihin kriittisiin paikkoihin, kuten tietokonesaleihin. Kaikista PeopleKeysin verkkosivuston tiedoista otetaan päivittäin iltaisin varmuuskopiot.

PeopleKeysin järjestelmät sijaitsevat datakeskuksessa, joka tarjoaa valmiiksi rakennetun huippuluokan tietoteknisen infrastruktuurin. Tässä datakeskuksessa on varavirtajärjestelmiä (vauhtipyöräpohjainen virtajärjestelmä ja dieselgeneraattori), varatietoliikenneyhteys, ympäristönhallintajärjestelmiä (ilmastointi ja kuivapalonsammutus) sekä turvallisuusjärjestelmiä (hälytysjärjestelmä, valvontakamerat, älykorttilukot ja kaksoisovet).

Turvallisuustietoa: PeopleKeysin järjestelmät sijaitsevat datakeskuksessa, jossa rakennuksen sisäänkäynneillä on kaksoisovet ja kunkin sisäänkäynnin ensimmäiseen oveen tarvitsee avaimen. Toinen ovi on suojattu kulkukortti- ja videovalvontajärjestelmillä. Lisäksi datakeskus käyttää ammattitasoisia turva- ja palohälytyspalveluita. Kaikki datakeskuksen työntekijät saavat oman PIN-koodin turvahälytysjärjestelmään ja osaavat laukaista hälytyksen vaaratilanteessa. Kaikki sisäänkäynnit on suojattu turvajärjestelmällä. Lisäksi kaikki palvelimet ja kaapit pysyvät lukittuina, elleivät ne ole huollettavana. Kamerat valvovat ja kuvaavat kaikkia sisään- ja uloskäyntejä.

Valitettavasti tietoja varastavien, järjestelmiä vahingoittavien tai järjestelmien tehokkaan toiminnan estävien tietokonehakkereiden ja muiden tietokonejärjestelmiin tunkeutuvien hakkereiden tekninen taso on yhä korkeampi. Tästä syystä PeopleKeys ei voi taata hallussamme olevien henkilökohtaisten tai taloudellisten tietojen turvallisuutta tai tietokonejärjestelmiemme läpipääsemättömyyttä epätavallisissa olosuhteissa tai tietokonejärjestelmiemme kestokykyä tulevia kehittyneitä hyökkäyksiä vastaan.

Jos havaitsemme tietoturvaloukkauksen, joka voi vaarantaa käyttäjien tietoja, ilmoitamme mahdollisesti asianosaisille asiakkaille 24 tunnin kuluessa, missä määrin tietoturvaloukkaus on saattanut vaikuttaa heihin, sekä miten ryhdymme korjaamaan tilannetta.

Linkit muille sivustoille / muilta sivustoilta

PeopleKeysin verkkosivustolla voi olla linkkejä muille verkkosivustoille, joita emme ylläpidä, ja muut verkkosivustot voivat sisältää linkkejä meidän verkkosivustoomme. Emme ole tietoisia tai vastuussa tällaisten muiden verkkosivustojen tietosuojakäytännöistä, toimintamenetelmistä tai sisällöstä. Suosittelemme käyttäjiä perehtymään tällaisten muiden verkkosivustojen tietosuojakäytäntöihin.

Tietoa alaikäisistä ja lapsista

PeopleKeys ei kohdenna verkkosivustoamme tai verkkosivustollamme myytäviä tuotteitamme lapsille. Verkkosivustomme ei myöskään pyri keräämään yhteystietoja alle 13-vuotiailta lapsilta. Jos olet alle 13-vuotias, älä lähetä meille sähköpostia, ota yhteyttä verkkosivustoomme, yritä käyttää verkkosivustoamme, lähetä tietoja verkkosivustollemme tai pyydä meitä lähettämään sinulle sähköpostia. Jos olet alle 18-vuotias, pyydä lupa vanhemmalta tai huoltajalta, ennen kuin lähetät sähköpostia verkkosivustollemme, otat yhteyttä verkkosivustoomme, yrität käyttää verkkosivustoamme, lähetät tietoja verkkosivustollemme tai pyydät meitä lähettämään sinulle sähköpostia.