Polityka prywatności

Polityka prywatności w PeopleKeys

Ostatnia modyfikacja: April 28, 2024

PeopleKeys, Inc. i powiązane z nią spółki/podmioty („PeopleKeys, Inc.”, „The Institute for Motivational Living”) zobowiązują się do przestrzegania wszystkich przepisów mających na celu ochronę prywatności użytkowników. Niniejsza Polityka prywatności opisuje (i) rodzaj gromadzonych przez nas informacji o użytkownikach oraz (ii) praktyki PeopleKeys w zakresie gromadzenia i rozpowszechniania informacji o nich. Niniejsza Polityka prywatności została stworzona w kontekście stron internetowych PeopleKeys i możliwości gromadzenia danych osobowych w mediach elektronicznych; jednak nie ogranicza się wyłącznie do stron internetowych PeopleKeys. Nasza Polityka Prywatności obowiązuje zawsze wtedy, gdy użytkownicy i PeopleKeys wchodzą w interakcję i istnieje możliwość, że podczas takiej interakcji możemy uzyskać pewne informacje o naszych użytkownikach.

PeopleKeys, Inc.
8392 Tod Ave
Boardman, Ohio 44512

Telefon lokalny: 1-330-599-5580
Bezpłatny: 1-800-779-3472

dr Bradley Smith
Dyrektor ds. Zgodności z Przepisami międzynarodowymi
Prosimy o przesłanie zapytania do PeopleKeys poprzez stronę: https://info.peoplekeys.com/submit-your-gdpr-inquiry-or-complaint-to-peoplekeys

 

W jaki sposób i kiedy PeopleKeys zbiera dane osobowe Użytkowników?

W trakcie świadczenia usług możemy gromadzić i przechowywać pewne dane osobowe użytkowników, aby móc przeprowadzać oceny.

PeopleKeys nie gromadzi danych osobowych (takich jak imiona i nazwiska, adresy, numery telefonów, adresy e-mail lub numery kart kredytowych), z wyjątkiem przypadków, gdy zostały one dobrowolnie podane przez użytkownika. Dane osobowe mogą być zbierane, gdy użytkownicy wykonują następujące czynności:

 • Zostań zarejestrowanym użytkownikiem stron PeopleKeys
 • Oceny zakupów lub produkty
 • Pełne oceny
 • Zarejestruj się lub zasubskrybuj produkty lub usługi, które możemy okresowo udostępniać
 • Weź udział w specjalnych promocjach

Poniżej opisane zostały poszczególne sytuacje, w których przetwarzane są dane osobowe użytkowników.

W jaki sposób i kiedy PeopleKeys wykorzystuje dane osobowe użytkowników?

Świadczenie Usługi

PeopleKeys może wykorzystywać dane osobowe na kilka dyskretnych sposobów w celu świadczenia usług zgodnie z żądaniem i zgodnie z umową zawartą z klientami i użytkownikami końcowymi.

Podczas zakupu ocen online lub innych produktów przez użytkowników, PeopleKeys wykorzystuje ich dane osobowe, aby sfinalizować transakcję zakupu i komunikować się z nimi w sprawie zakupu lub innego zapytania.

Ponadto w przypadku zakupu ocen lub produktów PeopleKeys może być zobowiązana do udostępnienia danych osobowych użytkowników zewnętrznemu podmiotowi przetwarzającemu karty kredytowe w celu ułatwienia realizacji transakcji. Podmiot przetwarzający karty kredytowe może udostępniać te same informacje podmiotowi, który wydał kartę kredytową użytkownika do jego użytku w związku z korzystaniem z jego kart, programów nagród lub w innych celach. Zachęcamy użytkowników końcowych do zapoznania się z polityką prywatności regulującą korzystanie z kart kredytowych.

Ponadto podczas zakupu lub wypełniania ocen online PeopleKeys może być zobowiązana do przekazania danych osobowych użytkowników i wyników oceny Klientom w celu analizy wyników oceny. W takich okolicznościach informacje dobrowolnie wprowadzone przez użytkowników końcowych zostaną udostępnione konkretnemu klientowi, który zażądał oceny od użytkownika końcowego.

PeopleKeys nie ma kontroli nad wykorzystaniem danych osobowych użytkownika końcowego przez klienta, a użytkownicy końcowi zgadzają się, że PeopleKeys nie ponosi odpowiedzialności za takie wykorzystanie ich danych osobowych. Jeżeli użytkownicy końcowi mają specjalne preferencje dotyczące wykorzystywania ich danych osobowych przez klienta, powinni zakomunikować to bezpośrednio klientowi.

PeopleKeys może od czasu do czasu kontaktować się z użytkownikiem, zazwyczaj wysyłając wiadomości e-mail, aby przekazać mu informacje dotyczące jego transakcji.

Zakres danych przetwarzanych w celu świadczenia usług obejmuje następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, a w niektórych przypadkach także adres zamieszkania.

Podstawą prawną przetwarzania danych w celu świadczenia usług jest wykonanie umowy zawartej przez użytkownika z PeopleKeys.

Podmioty zewnętrzne wyznaczone przez PeopleKeys do przetwarzania danych to: Zoho Corporation Pvt Ltd (dostęp do systemu Zoho), Hubspot, Inc. (Dostęp do systemu Hubspot) oraz Microsoft (korzystanie z serwera Microsoft Azure).

Marketing

Oprócz przetwarzania danych w celu świadczenia usług, PeopleKeys może również przetwarzać dane swoich użytkowników w celach marketingowych. W związku z tym zawsze prosimy użytkownika o zgodę na prowadzenie takich działań. Użytkownik może zawsze i w każdej chwili wycofać swoją zgodę.

Zakres danych przetwarzanych w celach marketingowych obejmuje imię i adres e-mail.

Działania marketingowe obejmują przekazywanie informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach oferowanych przez PeopleKeys i prowadzone są za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Podstawą prawną przetwarzania danych w celach marketingowych jest zgoda użytkownika.

Podmioty zewnętrzne wyznaczone przez PeopleKeys do przetwarzania danych to: Zoho Corporation Pvt Ltd (dostęp do systemu Zoho) , Hubspot, Inc. (Dostęp do systemu Hubspot) i Microsoft.

Dobrowolność przekazania swoich danych osobowych

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu umożliwienia korzystania z usług oferowanych przez PeopleKeys w celu rejestracji na stronie PeopleKeys, składania zamówień za pośrednictwem strony oraz otrzymywania informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach oferowanych przez PeopleKeys.

Jak długo przechowywane są dane osobowe użytkowników?

PeopleKeys może przechowywać dane osobowe tak długo, jak użytkownicy zachowują status rejestracji lub, w stosownych przypadkach, przestrzegają przepisów i rozporządzeń dotyczących zatrudniania. W przypadku użytkowników, którzy kupują oceny lub inne produkty za pomocą karty kredytowej, przechowujemy informacje o ich karcie kredytowej przez okres niezbędny do przetworzenia wszelkich przyszłych transakcji związanych z zakupami, w tym zwrotów i obciążeń zwrotnych. PeopleKeys może od czasu do czasu usuwać ze swojego systemu komputerowego informacje dotyczące osób odwiedzających nasze strony i ich przeszłych transakcji.

Dane przetwarzane w celach marketingowych są usuwane niezwłocznie po wycofaniu zgody użytkownika na ich przetwarzanie w tym celu.

Prawa użytkowników związane z danymi osobowymi

Każdemu użytkownikowi, którego dane są przetwarzane przez PeopleKeys przysługuje następujące prawo:

 1. Prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 3. Prawo do przenoszenia danych,
 4. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli przetwarzanie danych narusza przepisy obowiązującego prawa.

Przedstawiciele PeopleKeys w Unii Europejskiej

PeopleKeys spełnia wymagania związane z RODO w UE. Jednym z elementów przyjęcia nowych przepisów przez PeopleKeys było wyznaczenie przedstawicieli w państwach członkowskich UE, z których pochodzą użytkownicy. Przedstawicielem jest:

 1. Anna Sarnacka-Smith
  EFFECTIVENESS
  09-924 Warszawa, Polska
  Prosimy o przesłanie zapytania poprzez stronę: https://info.peoplekeys.com/contact-a-peoplekeys-international-compliance-representative

Użytkownicy z Unii Europejskiej mogą kontaktować się bezpośrednio z PeopleKeys, a także z wymienionymi powyżej przedstawicielami PeopleKeys we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych.

Przedstawiciele PeopleKeys w Wielkiej Brytanii

PeopleKeys spełnia wymagania związane z RODO w Wielkiej Brytanii. Jednym z elementów przyjęcia nowych przepisów przez PeopleKeys było wyznaczenie przedstawicieli w Wielkiej Brytanii, z której pochodzą użytkownicy. Przedstawicielem jest:

  1. Dave Pill
   The Coaching Academy
   Londyn, Wielka Brytania
   Prosimy o przesłanie zapytania przez stronę:https://info.peoplekeys.com/contact-a-peoplekeys-uk-international-compliance-representative

Użytkownicy z Wielkiej Brytanii mogą kontaktować się bezpośrednio z PeopleKeys, a także z wymienionymi powyżej przedstawicielami we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych.

Data Privacy Framework (DPF)

Due to the fact that data of European Union and United Kingdom citizens is processed by PeopleKeys in the territory of the United States of America (USA), PeopleKeys has joined the Data Privacy Framework program in order to ensure the appropriate level of security of personal data required by the European and United Kingdom rules (GDPR).

PeopleKeys complies with the EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF) and the UK Extension to the EU-U.S. DPF as set forth by the U.S. Department of Commerce. PeopleKeys has certified to the U.S. Department of Commerce that it adheres to the EU-U.S. Data Privacy Framework Principles (EU-U.S. DPF Principles) with regard to the processing of personal data received from the European Union in reliance on the EU-U.S. DPF. If there is any conflict between the terms in this privacy policy and the EU-U.S. DPF Principles, the Principles shall govern. To learn more about the Data Privacy Framework (DPF) program and to view our certification, please visit: https://www.dataprivacyframework.gov

In compliance with the Data Privacy Framework Principles, PeopleKeys commits to resolve complaints about our collection or use of your personal information. EU or UK individuals with inquiries or complaints regarding our Data Privacy Framework policy should first contact PeopleKeys at:

Bradley Smith, PhD
International Compliance Director
Please submit your inquiry to PeopleKeys here: https://info.peoplekeys.com/submit-your-gdpr-inquiry-or-complaint-to-peoplekeys

Privacy Policy Statement

PeopleKeys does not disclose collected personal information with third-parties. If we transfer information to third-parties in the future, Peoplekeys shall remain liable under the Principles of the Data Privacy Framework if its agent processes such personal information in a manner inconsistent with the Principles of the Data Privacy Framework, unless the organization proves that it is not responsible for the event giving rise to the damage.

Dispute Resolution

Within the scope of this privacy notice, if a privacy complaint or dispute cannot be resolved through PeopleKeys’ internal process, PeopleKeys has agreed to participate in the VeraSafe Data Privacy Framework Dispute Resolution Procedure. Subject to the terms of the VeraSafe Data Privacy Framework Dispute Resolutions Procedure, VeraSafe will provide appropriate recourse free of charge to you. To file a complaint with VeraSafe under the Data Privacy Framework Dispute Resolution Procedure, please submit the required information to VeraSafe here: https://www.verasafe.com/privacy-services/dispute-resolution/submit-dispute/

Udostępnianie danych

Dane użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim. PeopleKeys chroni prywatność swoich użytkowników. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych. PeopleKeys pragnie również poinformować swoich użytkowników, że ich dane mogą być udostępniane uprawnionym organom państwowym na żądanie przesłane zgodnie z przepisami prawa w celu realizacji prawnie uzasadnionych celów, w szczególności związanych z bezpieczeństwem narodowym lub egzekwowaniem prawa. Dane użytkowników mogą być również udostępniane uprawnionym organom państwowym w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na PeopleKeys przez obowiązujące przepisy prawne. PeopleKeys nie przekazuje tych informacji dobrowolnie, chyba że zostanie złożony autoryzowany wniosek prawny, którego musimy przestrzegać, co jest jednak rzadkim przypadkiem. PeopleKeys podlega uprawnieniom dochodzeniowym i egzekucyjnym Federalnej Komisji Handlu (z ang. Federal Trade Commission- FTC) oraz możliwości, pod pewnymi warunkami, wniesienia przez użytkownika wiążącego arbitrażu.

Kiedy informacje mogą zostać ujawnione w związku z prawem?

PeopleKeys może ujawnić niepubliczne dane osobowe podmiotom niepowiązanym w szczególnych przypadkach, gdy mamy powody, by sądzić, że ujawnienie to jest konieczne w celu zidentyfikowania, kontaktu lub wszczęcia postępowania sądowego przeciwko osobie lub osobom, które mogą powodować szkody lub ingerować w prawa lub mienie PeopleKeys (w tym w nasze strony) oraz użytkowników komputerów uzyskujących dostęp do naszych stron lub jakiejkolwiek strony trzeciej. Ponadto PeopleKeys może ujawniać informacje o osobach, które uzyskują dostęp do naszych stron organom ścigania, organom sądowym lub rządowym albo też innym osobom lub podmiotom w odpowiedzi na wezwania, nakazy sądowe lub inne procesy prawne.

Oświadczenie o udzieleniu zgody/wyborze

PeopleKeys nie sprzedaje ani nie wypożycza danych osobowych naszych klientów stronom trzecim. PeopleKeys nie będzie wypożyczać ani sprzedawać niepublicznych danych osobowych, które zbieramy od użytkowników, z wyjątkiem (1) przypadków wymaganych przez prawo lub (2) za wyraźnym upoważnieniem lub zgodą udzieloną przez użytkownika.

Co to są „informacje zbiorcze” i jak postępuje z nimi PeopleKeys?

Zazwyczaj, gdy odwiedzający przeglądają nasze strony, nasze komputery automatycznie zbierają informacje związane z tym, w jaki sposób wykorzystywane są niektóre funkcje, z jakiego regionu pochodzą odwiedzający oraz ile osób odwiedza nasze strony w danym momencie. Używamy tych informacji wyłącznie w formie zbiorczej, co oznacza, że wywodzimy znaczenie tylko z sumy wszystkich takich informacji zebranych przez pewien okres czasu i dlatego określamy je jako „Informacje zbiorcze”. Informacje zbiorcze obejmują między innymi (i) typ przeglądarki internetowej (np. Microsoft Internet Explorer 5.5), (ii) adres IP, (iii) ustawienia rozdzielczości, (iv) typ platformy oraz (v) źródłowe adresy URL stron internetowych zawierających linki do naszych stron. Używamy informacji zbiorczych w celu (a) diagnozy problemów z naszymi komputerami, (b) administrowania naszymi stronami, (c) udostępniania pewnych uogólnionych danych demograficznych organizatorom wydarzeń i naszym partnerom reklamowym o osobach odwiedzających nasze strony oraz (d) przekazywania naszym partnerom reklamowym informacji o tym, którzy odwiedzający widzieli i klikali określone reklamy na naszych stronach. Informacje zbiorcze nie zawierają żadnych danych osobowych osób odwiedzających nasze strony internetowe.

Co to są pliki „cookie” i jak PeopleKeys z nich korzysta?

Pliki „Cookie” są to pliki, które system komputerowy strony internetowej może umieścić na dysku twardym komputera odwiedzającego, gdy jest on zalogowany na danej stronie. Pliki cookie są używane do rozpoznawania ponownych wizyt odwiedzającego na stronie internetowej oraz informacji jakie strony są odwiedzane i jakie funkcje są używane podczas przeglądania strony przez odwiedzającego. Pliki cookie są powszechnie stosowane w Internecie i zajmują minimalną ilość miejsca na dysku twardym komputera użytkownika. Pliki cookie działają poprzez przypisanie numeru do komputera użytkownika, który ma określone znaczenie dla strony go przypisującej. Same pliki cookie nie mogą zostać użyte do ustalenia tożsamości osób odwiedzających stronę. O ile użytkownik nie zdecyduje się podać nam informacji o sobie, nigdy nie dowiemy się, kim on jest, nawet jeśli nasz komputer wcześniej umieścił plik cookie na dysku twardym jego komputera. Inne firmy, które reklamują się na naszej stronie, również mogą umieszczać inne pliki cookie na dysku twardym komputera użytkownika w procesie, który pozostaje poza naszą kontrolą. Ponieważ pliki cookie nie są używane do identyfikacji osób (tj. nie przechowujemy w pliku cookie niepublicznych danych osobowych), ci reklamodawcy nigdy nie uzyskają dostępu do danych osobowych użytkowników strony. Ponadto użytkownicy mogą modyfikować ustawienia swojej przeglądarki internetowej, aby otrzymywać powiadomienia, gdy jakakolwiek strona internetowa zapisze plik cookie na dysku twardym ich komputera. Ta opcja powiadomienia pozwala podjąć decyzję o zaakceptowaniu lub odrzuceniu pliku cookie przed jego zapisaniem na dysku komputera użytkownika. Niektóre funkcje naszej strony mogą jednak wymagać prawidłowego działania pliku cookie. Na przykład, aby zostać zarejestrowanym użytkownikiem naszej strony, należy zezwolić nam na umieszczenie pliku cookie na dysku twardym swojego komputera.

PeopleKey's Web Application Cookie Policies

App2 Business Portal Cookies

Oświadczenie o jakości i bezpieczeństwie danych

PeopleKeys wykorzystuje systemy bezpieczeństwa danych do szyfrowania danych osobowych i finansowych w celu zmniejszenia ryzyka, że informacje te mogą zostać pozyskane przez osoby nieupoważnione. Nasze elektroniczne środki bezpieczeństwa są uzupełniane przez fizyczne bezpieczeństwo naszych urządzeń i ograniczony dostęp do niektórych istotnych obszarów, takich jak lokalizacje naszych komputerów. Co noc tworzone są codzienne kopie zapasowe online wszystkich danych na stronie PeopleKeys.

Systemy PeopleKeys znajdują się w centrum danych, które oferuje wstępnie zbudowaną, najnowocześniejszą infrastrukturę informatyczną. To centrum danych oferuje nadmiarowe systemy zasilania (system zasilania z kołem zamachowym i generator diesel), nadmiarowe połączenie komunikacyjne, kontrolę środowiska (klimatyzację i suche tłumienie ognia) oraz zabezpieczenia (system alarmowy, kamery monitorujące, inteligentne blokady na karty i podwójne drzwi).

Informacje na temat bezpieczeństwa: Systemy PeopleKeys są umieszczone w centrum danych, które zapewnia zabezpieczenia podwójnych drzwi przy wszystkich wejściach do budynku, przy czym pierwsze drzwi przy każdym wejściu wymagają klucza. Drugie drzwi są chronione systemem dostępu na kartę oraz systemem monitoringu kamer wideo. Dodatkowo centrum danych otrzymuje profesjonalne usługi ochrony i sygnalizacji pożarowej. Każdy pracownik centrum danych otrzymuje indywidualny kod PIN do systemu alarmowego i wie, jak uruchomić alarm w nagłych wypadkach. Wszystkie wejścia są zabezpieczone systemem bezpieczeństwa. Ponadto wszystkie serwery i szafy pozostają zamknięte, z wyjątkiem gdy są poddawane konserwacji. Kamery monitorują i nagrywają każde wejście i wyjście z lokalu.

Niestety, ze względu na coraz bardziej wyrafinowane działania hakerów komputerowych i innych osób, którzy atakują systemy komputerowe w celu kradzieży informacji, uszkodzenia lub wyłączenia systemów, aby nie mogły zapewniać ochrony danych osobowych i finansowych zgodnie z ich przeznaczeniem, PeopleKeys nie może zagwarantować bezpieczeństwa informacji osobistych oraz finansowych znajdujących się w naszym posiadaniu oraz nieprzepuszczalności naszych systemów komputerowych w nietypowych okolicznościach, a także odporności naszego systemu komputerowego na wyrafinowane ataki hakerów w przyszłości.

W przypadku naruszenia bezpieczeństwa, które mogłoby dotyczyć danych użytkowników, wydamy oświadczenie w ciągu 24 godzin, powiadamiając klientów, w jakim stopniu mogło to na nich wpłynąć, a także powiadomimy o danych i krokach, które podejmiemy w celu naprawy sytuacji.

Łącza do oraz z innych stron internetowych

Strona PeopleKeys może zawierać łącza do innych stron internetowych, których nie obsługujemy, a także inne strony internetowe mogą zawierać łącza do naszej strony. Nie posiadamy wiedzy i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności, praktyki lub zawartość innych stron internetowych. Zachęcamy użytkowników do zapoznania się z politykami prywatności tych innych stron internetowych.

Informacje o nastolatkach i dzieciach

Strona PeopleKeys, a także prezentowane na niej produkty oraz towary na sprzedaż nie są przeznaczone dla dzieci i na naszej stronie nie zbieramy danych kontaktowych dzieci poniżej 13 r. życia. Dzieci w wieku poniżej 13 lat nie powinny wysyłać do nas wiadomości e-mail, kontaktować się z naszą stroną, próbować z niej korzystać, przesyłać przez nią informacje lub prosić nas o odpowiedź w wiadomości e-mail. Osoby poniżej 18 r. życia powinny uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna przed wysłaniem wiadomości e-mail na naszej stronie, kontaktowaniem się z nami za jej pośrednictwem, próbą korzystania z naszej strony, przesyłaniem informacji oraz proszeniem nas o kontakt w wiadomości e-mail.