Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů společnosti PeopleKeys

Naposledy změněno: April 28, 2024

Společnost PeopleKeys, Inc. a přidružené společnosti/subjekty (dále jen „PeopleKeys, Inc.“, „The Institute for Motivational Living“) se zavazují dodržovat všechny zákony určené k ochraně vašeho práva na soukromí. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují (i) typ informací o vás, které shromažďujeme; a (ii) postupy společnosti PeopleKeys s ohledem na shromažďování a šíření informací o vás. Tyto zásady ochrany osobních údajů byly vytvořeny v kontextu našich webových stránek PeopleKeys a potenciálu pro shromažďování osobních informací v rámci elektronických médií; tyto zásady však nejsou omezeny na webové stránky PeopleKeys. Naše zásady ochrany osobních údajů platí vždy, když uživatelé a PeopleKeys komunikují, a existuje možnost, že během této interakce můžeme získat určité informace o našich uživatelích.

PeopleKeys, Inc.
8392 Tod Ave
Boardman, Ohio 44512

Místní telefon: 1-330-599-5580
Bezplatná telefonní linka: 1-800-779-3472

Bradley Smith, PhD
International Compliance Director
Svůj dotaz na PeopleKeys můžete zaslat zde: https://info.peoplekeys.com/submit-your-gdpr-inquiry-or-complaint-to-peoplekeys

 

Jak a kdy společnost PeopleKeys shromažďuje neveřejné osobní údaje?

V průběhu poskytování služeb můžeme shromažďovat a uchovávat určité neveřejné osobní údaje, které nám pomohou při poskytování hodnotících služeb.

Společnost PeopleKeys neshromažďuje osobní údaje (jako jsou jména, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy nebo čísla kreditních karet), s výjimkou případů, kdy je jednotlivec výslovně poskytne na dobrovolném základě. Osobní údaje mohou být shromažďovány, když Uživatel provádí následující akce:

 • Stane se registrovaným uživatelem webových stránek PeopleKeys
 • Nákup hodnocení nebo produktů
 • Kompletní hodnocení
 • Zaregistruje se nebo se přihlásí k odběru produktů nebo služeb, které můžeme pravidelně zpřístupňovat
 • Účastí na speciálních propagačních akcích

Níže jsou popsány jednotlivé situace, ve kterých dochází ke zpracování osobních údajů Uživatelů.

Jak a kdy společnost PeopleKeys používá neveřejné osobní údaje?

Poskytování Služby

Společnost PeopleKeys může využívat osobní údaje několika diskrétními způsoby k poskytování služeb, jak je požadováno a smluvně zajištěno klienty a koncovými uživateli.

Při nákupu online hodnocení nebo jiných produktů používá PeopleKeys osobní údaje k dokončení nákupní transakce a ke komunikaci s uživateli o nákupu nebo jiném dotazu.

Kromě toho může být při nákupu hodnocení nebo produktů vyžadováno, aby společnost PeopleKeys sdílela osobní údaje se zpracovatelem kreditních karet třetí strany za účelem usnadnění dokončení transakce. Tyto informace může zpracovatel kreditní karty sdílet s vydavatelem kreditní karty pro jeho potřebu v souvislosti se shromažďováním údajů týkajících se používání jeho karet, programů odměn nebo pro jiné účely. Koncové uživatele vyzýváme, aby si přečetli a seznámili se se zásadami ochrany osobních údajů, kterými se řídí používání kreditních karet.

Společnost PeopleKeys může být rovněž požádána o poskytnutí vašich osobních údajů a výsledků hodnocení klientům za účelem přezkoumání výsledků hodnocení při nákupu nebo vyplňování online hodnocení. Za těchto okolností budou informace dobrovolně zadané koncovými uživateli sdíleny s konkrétním klientem, který o posouzení koncovým uživatelem požádal.

Společnost PeopleKeys nemá žádnou kontrolu nad používáním osobních údajů koncového uživatele klientem a koncoví uživatelé souhlasí s tím, že společnost PeopleKeys nenese odpovědnost za jakékoli používání jejich osobních údajů klientem. Pokud mají koncoví uživatelé zvláštní preference týkající se používání osobních údajů klientem, musí tyto preference sdělit přímo klientovi.

Společnost PeopleKeys vás může příležitostně kontaktovat, obvykle e-mailem, aby vás informovala o informacích týkajících se vaší transakce.

Rozsah údajů zpracovávaných za účelem poskytování služeb zahrnuje následující údaje: jméno, email, v některých případech i fyzická adresa.

Plnění smlouvy uzavřené uživatelem s PeopleKeys představuje právní základ pro zpracování údajů za účelem poskytování služeb.

Mezi externí subjekty pověřené společností PeopleKeys zpracováním dat patří: Zoho Corporation Pvt Ltd (přístup k systému Zoho), Hubspot, Inc. (Přístup do systému Hubspot) a Microsoft (používání serveru Microsoft Azure).

Marketing

Kromě zpracování údajů za účelem poskytování služeb může společnost PeopleKeys zpracovávat údaje svých Uživatelů také pro marketingové účely. Z tohoto důvodu vždy žádáme uživatele o souhlas s prováděním těchto aktivit. Uživatel může svůj souhlas odvolat vždy a kdykoliv.

Rozsah údajů zpracovávaných pro marketingové účely zahrnuje jméno a emailovou adresu.

Marketingové aktivity zahrnují poskytování informací o nově příchozích, propagačních akcích, produktech a službách nabízených PeopleKeys a jsou prováděny prostřednictvím e-mailu.

Souhlas uživatele tvoří právní základ pro zpracování údajů pro marketingové účely.

Mezi externí subjekty pověřené společností PeopleKeys zpracováním dat patří: Zoho Corporation Pvt Ltd (přístup k systému Zoho), Hubspot, Inc. (Přístup k systému Hubspot) a Microsoft.

Dobrovolný charakter poskytování osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné k tomu, aby bylo možné využívat služby nabízené společností PeopleKeys, registrovat se na webových stránkách PeopleKeys, provádět objednávky prostřednictvím webových stránek a dostávat informace o novinkách, propagačních akcích, produktech a službách nabízených společností PeopleKeys.

Jak dlouho jsou vaše osobní údaje uchovávány?

Společnost PeopleKeys může uchovávat osobní údaje tak dlouho, dokud si uživatelé zachovají status registrovaného uživatele, a/nebo za účelem dodržování zákonů a předpisů o zaměstnávání, je-li to relevantní. V případě uživatelů, kteří si zakoupí hodnocení nebo jiné produkty pomocí kreditní karty, uchováváme informace o kreditní kartě po dobu přiměřeně nutnou ke zpracování jakýchkoli budoucích transakcí souvisejících s nákupy, včetně vrácení peněz a vratek. Společnost PeopleKeys může příležitostně vymazat z našeho počítačového systému informace týkající se návštěvníků našich webových stránek a jejich dřívějších transakcí.

Údaje zpracovávané pro marketingové účely se odstraňují okamžitě po odvolání souhlasu uživatele s jejich zpracováním pro tento účel.

Práva uživatelů spojených s osobními údaji

Každý uživatel, jehož údaje společnost PeopleKeys zpracovává, má následující právo:

 1. Právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování,
 2. Právo vznést námitku proti zpracování,
 3. Právo na přenositelnost údajů,
 4. Právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud zpracováním údajů byla porušena ustanovení zákona.

Zástupci společnosti PeopleKeys v Evropské unii

Společnost PeopleKeys splňuje požadavky související s nařízením GDPR v EU. Jedním z prvků přijetí nových ustanovení společností PeopleKeys bylo jmenování zástupců v členských státech EU, z nichž pocházejí Uživatelé. Zástupce je následující:

 1. Anna Sarnacka-Smith
  EFFECTIVENESS
  Varšava, Polsko
  Svůj dotaz můžete zaslat zde: https://info.peoplekeys.com/contact-a-peoplekeys-international-compliance-representative

Uživatelé z Evropské unie se mohou ve všech záležitostech souvisejících s ochranou osobních údajů obrátit přímo na společnost PeopleKeys a také na její zástupce uvedené výše.

Zástupci společnosti PeopleKeys ve Spojeném království

Společnost PeopleKeys splňuje požadavky související s nařízením GDPR v UK. Jedním z prvků přijetí nových ustanovení společností PeopleKeys bylo jmenování zástupců v ve Spojeném království odkud pocházejí Uživatelé. Zástupce je následující:

 1. Dave Pill
  The Coaching Academy
  Londýn, Velká Británie
  Svůj dotaz můžete zaslat zde: https://info.peoplekeys.com/contact-a-peoplekeys-uk-international-compliance-representative

Uživatelé ze Spojeného království se mohou ve všech záležitostech souvisejících s ochranou osobních údajů obrátit přímo na společnost PeopleKeys a také na její zástupce uvedené výše.

Data Privacy Framework (DPF)

Due to the fact that data of European Union and United Kingdom citizens is processed by PeopleKeys in the territory of the United States of America (USA), PeopleKeys has joined the Data Privacy Framework program in order to ensure the appropriate level of security of personal data required by the European and United Kingdom rules (GDPR).

PeopleKeys complies with the EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF) and the UK Extension to the EU-U.S. DPF as set forth by the U.S. Department of Commerce. PeopleKeys has certified to the U.S. Department of Commerce that it adheres to the EU-U.S. Data Privacy Framework Principles (EU-U.S. DPF Principles) with regard to the processing of personal data received from the European Union in reliance on the EU-U.S. DPF. If there is any conflict between the terms in this privacy policy and the EU-U.S. DPF Principles, the Principles shall govern. To learn more about the Data Privacy Framework (DPF) program and to view our certification, please visit: https://www.dataprivacyframework.gov

In compliance with the Data Privacy Framework Principles, PeopleKeys commits to resolve complaints about our collection or use of your personal information. EU or UK individuals with inquiries or complaints regarding our Data Privacy Framework policy should first contact PeopleKeys at:

Bradley Smith, PhD
International Compliance Director
Please submit your inquiry to PeopleKeys here: https://info.peoplekeys.com/submit-your-gdpr-inquiry-or-complaint-to-peoplekeys

Privacy Policy Statement

PeopleKeys does not disclose collected personal information with third-parties. If we transfer information to third-parties in the future, Peoplekeys shall remain liable under the Principles of the Data Privacy Framework if its agent processes such personal information in a manner inconsistent with the Principles of the Data Privacy Framework, unless the organization proves that it is not responsible for the event giving rise to the damage.

Dispute Resolution

Within the scope of this privacy notice, if a privacy complaint or dispute cannot be resolved through PeopleKeys’ internal process, PeopleKeys has agreed to participate in the VeraSafe Data Privacy Framework Dispute Resolution Procedure. Subject to the terms of the VeraSafe Data Privacy Framework Dispute Resolutions Procedure, VeraSafe will provide appropriate recourse free of charge to you. To file a complaint with VeraSafe under the Data Privacy Framework Dispute Resolution Procedure, please submit the required information to VeraSafe here: https://www.verasafe.com/privacy-services/dispute-resolution/submit-dispute/

Zpřístupňování údajů

Údaje Uživatelů nejsou zpřístupňovány třetím osobám. Společnost PeopleKeys chrání soukromí svých uživatelů. Uživatelé mají právo na přístup ke svým osobním údajům. Společnost PeopleKeys si také přeje informovat své uživatele, že jejich údaje mohou být zpřístupněny oprávněným vládním orgánům na základě jejich žádosti předložené v souladu s ustanoveními zákona za účelem uplatnění legitimních cílů, zejména těch, které se týkají národní bezpečnosti nebo vymáhání práva. Údaje Uživatelů mohou být rovněž zpřístupněny oprávněným státním orgánům za účelem plnění povinností uložených společnosti PeopleKeys zákonem. Společnost PeopleKeys tyto informace dobrovolně neposkytuje, pokud není vznesen oprávněný právní požadavek, kterému musíme vyhovět, což se stává zřídka nebo nikdy. Společnost PeopleKeys podléhá vyšetřovacím a vynucovacím pravomocem Federální obchodní komise (FTC) a za určitých podmínek může uživatel využít závazné rozhodčí řízení.

Kdy lze informace poskytnout ze zákona?

Společnost PeopleKeys může ve zvláštních případech zpřístupnit neveřejné osobní údaje nespřízněným stranám, pokud máme důvod se domnívat, že toto zpřístupnění je nezbytné k identifikaci, kontaktování nebo k zahájení soudního řízení proti osobě nebo osobám, které mohou způsobit újmu nebo narušit práva nebo majetek společnosti PeopleKeys (včetně našich Webových stránek), uživatelů počítačů, kteří přistupují na naše Webové stránky, nebo jakékoli třetí strany. Kromě toho může společnost PeopleKeys zpřístupnit informace o osobách, které mají přístup na naše Webové stránky, orgánům činným v trestním řízení, soudním nebo vládním orgánům nebo jiným osobám či subjektům v reakci na soudní obsílky, soudní příkazy nebo jiné právní postupy.

Prohlášení o souhlasu/volbě

Společnost PeopleKeys neprodává ani nepronajímá osobní údaje o našich online zákaznících žádným třetím stranám. Společnost PeopleKeys nepronajímá ani neprodává neveřejné osobní údaje, které od uživatelů shromažďuje, s výjimkou případů, kdy (1) to vyžaduje zákon nebo (2) s výslovným povolením nebo souhlasem uživatele.

Co jsou „agregované informace“ a co s nimi společnost PeopleKeys dělá?

Když návštěvníci procházejí naše Webové stránky, naše počítače obvykle automaticky shromažďují informace o tom, jak jsou určité funkce našich Webových stránek používány, z jakého regionu nás návštěvníci kontaktují a kolik lidí naše Webové stránky v daném okamžiku navštíví. Tyto informace používáme pouze agregovaně, což znamená, že význam odvozujeme pouze ze součtu všech těchto informací shromážděných za určité období, a proto tyto informace označujeme jako „agregované informace“. Agregované informace zahrnují mimo jiné (i) typ internetového prohlížeče vašeho počítače (např. Microsoft Internet Explorer 5.5), (ii) IP adresu, (iii) nastavení rozlišení, (iv) typ platformy a (v) původní adresu URL odkazujících webových stránek. Agregované informace používáme k (a) diagnostice problémů s našimi počítači, (b) správě našich Webových stránek, (c) sdílení určitých zobecněných demografických informací o návštěvnících našich Webových stránek s Hostiteli událostí a našimi reklamními partnery a (d) poskytování informací našim reklamním partnerům o tom, kteří návštěvníci viděli a klikli na určité reklamy na našich Webových stránkách. Souhrnné informace neobsahují žádné osobní údaje žádného z návštěvníků našich Webových stránek.

Co jsou to „cookies“ a jak je společnost PeopleKeys používá?

Termín „Cookie“ je přezdívka pro soubory, které může počítačový systém webové stránky uložit na pevný disk počítače návštěvníka, když je návštěvník na webové stránce přihlášen. Soubory cookie se používají k rozpoznání opakovaných návštěv návštěvníka na webových stránkách a k rozpoznání toho, jaké stránky návštěvník navštěvuje a jaké funkce přitom používá. Používání souborů cookie je na internetu běžné a na pevném disku vašeho počítače zabírají minimum místa. Soubory cookie fungují tak, že vašemu počítači přiřadí číslo, které má pro přiřazující webovou stránku určitý význam. Soubory cookie samy o sobě nelze použít ke zjištění totožnosti návštěvníka. Pokud se nerozhodnete poskytnout nám informace o sobě, nikdy se nedozvíme, kdo jste, i když náš počítač předtím uložil soubor cookie na pevný disk vašeho počítače. Jiné společnosti, které inzerují na našich webových stránkách, mají také možnost uložit na pevný disk vašeho počítače jiný soubor cookie v rámci procesu, který nemáme pod kontrolou. Vzhledem k tomu, že soubory cookie nelze použít k identifikaci osob (tj. do souborů cookie neukládáme neveřejné osobní údaje), tito inzerenti se nikdy nedozvědí, kdo jste. Kromě toho můžete upravit nastavení svého internetového prohlížeče tak, aby vás upozornil, kdykoli se nějaká webová stránka chystá uložit soubor cookie na pevný disk vašeho počítače. Tato možnost upozornění vám obecně dává možnost rozhodnout se, zda chcete soubor cookie přijmout nebo odmítnout ještě před jeho uložením. Na našem webu však mohou být některé funkce, které ke správnému fungování vyžadují soubor cookie. Chcete-li se například stát registrovaným uživatelem naší webové stránky, musíte nám povolit uložení souboru cookie na pevný disk vašeho počítače.

PeopleKey's Web Application Cookie Policies

App2 Business Portal Cookies

Prohlášení o kvalitě a zabezpečení dat

Společnost PeopleKeys používá systémy zabezpečení dat k šifrování osobních a finančních informací, aby se snížilo riziko, že informace získají neoprávněné osoby. Naše elektronická bezpečnostní opatření jsou doplněna fyzickým zabezpečením našich zařízení a omezeným přístupem do určitých kritických oblastí, jako jsou umístění našich počítačů. Denní online zálohování se provádí každou noc pro všechna data na webu PeopleKeys.

Systémy společnosti PeopleKeys jsou umístěny v datovém centru, které nabízí předem vybudovanou špičkovou infrastrukturu informačních technologií. Toto datové centrum nabízí redundantní napájecí systémy (setrvačníkový napájecí systém a dieselový generátor), redundantní komunikační připojení, řízení prostředí (klimatizace a suchá protipožární ochrana) a zabezpečení (poplašný systém, bezpečnostní kamery, zámky na čipové karty a dvojité dveře).

O zabezpečení: Systémy PeopleKeys jsou umístěny v datovém centru, které zajišťuje dvojité zabezpečení dveří u všech vchodů do budovy, přičemž první dveře každého vchodu vyžadují klíč. Druhé dveře jsou chráněny přístupovým systémem na kartu a kamerovým systémem. Datové centrum navíc využívá profesionální bezpečnostní a protipožární služby. Každý pracovník datového centra má k dispozici jedinečný PIN kód k bezpečnostnímu zabezpečovacímu systému a ví, jak v případě nouze spustit tísňový poplach. Všechny vchody jsou zabezpečeny bezpečnostním systémem. Kromě toho všechny servery a skříně zůstávají uzamčené, pokud neprobíhají aktivní údržba. Kamery monitorují a zaznamenávají všechny vstupy a výstupy z areálu.

Bohužel vzhledem k rostoucí sofistikovanosti počítačových hackerů a dalších útočníků, kteří by mohli napadnout počítačové systémy za účelem krádeže informací, poškození systémů nebo znemožnění efektivního fungování systémů za účelem ochrany osobních a finančních informací, jak bylo zamýšleno, nemůže společnost PeopleKeys zaručit bezpečnost osobních nebo finančních informací v našem držení ani neprolomitelnost našich počítačových systémů za neobvyklých okolností nebo odolnost našich počítačových systémů vůči budoucím sofistikovaným útokům.

V případě jakéhokoli narušení bezpečnosti, které by mohlo ohrozit jakékoli údaje uživatelů, vydáme do 24 hodin prohlášení, v němž potenciálně postiženým klientům oznámíme, do jaké míry mohlo dojít k narušení bezpečnosti a jaká opatření podnikáme k nápravě situace.

Odkazy na jiné weby / z jiných webů

Webové stránky PeopleKeys mohou obsahovat odkazy na další webové stránky, které neprovozujeme, a naopak jiné webové stránky mohou obsahovat odkazy na naše Webové stránky. Nejsme si vědomi a neneseme odpovědnost za zásady ochrany osobních údajů, postupy nebo obsah takových jiných webových stránek. Doporučujeme uživatelům, aby si přečetli zásady ochrany osobních údajů těchto jiných webových stránek a seznámili se s nimi.

Informace o nezletilých a dětech

Společnost PeopleKeys nezaměřuje naše Webové stránky ani naše produkty či zboží určené k prodeji na našich Webových stránkách na děti a naše Webové stránky se nesnaží shromažďovat kontaktní údaje od dětí mladších 13 let. Pokud jste mladší 13 let, neposílejte nám prosím e-maily, nekontaktujte naše Webové stránky, nepokoušejte se používat naše Webové stránky, neposílejte informace na naše Webové stránky ani nás nežádejte o zaslání e-mailu. Pokud jste mladší 18 let, měli byste získat svolení rodiče nebo opatrovníka, než pošlete e-mail na naše Webové stránky, kontaktujete naše Webové stránky, pokusíte se použít naše Webové stránky, odešlete informace na naše Webové stránky nebo nás požádáte, abychom vám poslali e-mail.