PeopleKeys

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ PeopleKeys

แก้ไขครั้งล่าสุด: 2020-02-28

PeopleKeys, Inc. และบริษัท/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (“PeopleKeys, Inc.”, “สถาบันสำหรับการดำรงชีวิตอย่างมีแรงบันดาลใจ (The Institute for Motivational Living)”) มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบาย (i) ประเภทของข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บรวบรวม และ (ii) การปฏิบัติของ PeopleKeys เกี่ยวกับการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จัดทำขึ้นภายใต้บริบทของเว็บไซต์ PeopleKeys ของเรา และศักยภาพในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลภายในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตาม นโยบายนี้ไม่จำกัดเฉพาะเว็บไซต์ PeopleKeys เท่านั้น นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราใช้เมื่อผู้ใช้และ PeopleKeys มีปฏิสัมพันธ์กัน และมีความเป็นไปได้ว่าเราอาจได้รับข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับผู้ใช้ของเราในระหว่างการมีปฏิสัมพันธ์ดังกล่าว

PeopleKeys, Inc.
8392 Tod Ave
Boardman, Ohio 44512

โทรศัพท์ในพื้นที่: 1-330-599-5580
โทรฟรี: 1-800-779-3472

ดร. Bradley Smith
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบระหว่างประเทศ
กรุณาส่งคำถามของคุณไปที่ PeopleKeys ที่นี่: https://info.peoplekeys.com/submit-your-gdpr-inquiry-or-complaint-to-peoplekeys

 

PeopleKeys เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะอย่างไรและเมื่อใด

ในระหว่างการให้บริการ เราอาจเก็บรวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่ไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะซึ่งช่วยให้เราสามารถให้บริการการประเมินได้

PeopleKeys จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล หรือหมายเลขบัตรเครดิต) ยกเว้นในกรณีที่บุคคลยินดีให้ข้อมูลดังกล่าวโดยสมัครใจเท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเก็บรวบรวมเมื่อผู้ใช้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

 • สมัครเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียนของเว็บไซต์ PeopleKeys
 • ซื้อการประเมินหรือผลิตภัณฑ์
 • ทำการประเมินจนเสร็จสมบูรณ์
 • ลงชื่อเข้าใช้หรือสมัครใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราอาจจัดหาให้ตามช่วงเวลา
 • เข้าร่วมโปรโมชันพิเศษ

สถานการณ์ที่มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จะอธิบายไว้ด้านล่าง

PeopleKeys ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ใช่สาธารณะอย่างไรและเมื่อใด

การให้บริการ

PeopleKeys อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในหลายวิธีที่แตกต่างกันไปเพื่อให้บริการตามที่ลูกค้าและผู้ใช้ปลายทางร้องขอและทำสัญญาไว้

เมื่อซื้อการประเมินออนไลน์หรือผลิตภัณฑ์อื่น PeopleKeys จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการทำธุรกรรมการซื้อและสื่อสารกับผู้ใช้เกี่ยวกับการซื้อหรือการสอบถามอื่นๆ

นอกจากนี้ เมื่อซื้อการประเมินหรือผลิตภัณฑ์ PeopleKeys อาจจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ให้บริการการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ ผู้ให้บริการการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตอาจแบ่งปันข้อมูลเดียวกันนี้กับผู้ออกบัตรเครดิต เพื่อการใช้งานของผู้ออกบัตรเครดิตที่เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บัตร โปรแกรมรางวัล หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ของพวกเขา ขอให้ผู้ใช้ปลายทางอ่านและทำความคุ้นเคยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำกับดูแลการใช้บัตรเครดิต

นอกจากนี้ เมื่อซื้อหรือเสร็จสิ้นการประเมินทางออนไลน์ PeopleKeys อาจจำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลและผลการประเมินของคุณไปยังลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในการตรวจสอบผลการประเมิน ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว จะมีการแบ่งปันข้อมูลที่ผู้ใช้ปลายทางป้อนให้โดยสมัครใจกับลูกค้าเฉพาะที่ร้องขอการประเมินจากผู้ใช้ปลายทาง

PeopleKeys ไม่มีอำนาจควบคุมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ปลายทางโดยลูกค้า และผู้ใช้ปลายทางยอมรับว่า PeopleKeys จะไม่รับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ โดยลูกค้า หากผู้ใช้ปลายทางมีความต้องการพิเศษเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยลูกค้า ผู้ใช้ปลายทางจะต้องสื่อสารความต้องการเหล่านั้นกับลูกค้าโดยตรง

สุดท้ายนี้ PeopleKeys อาจติดต่อคุณทางอีเมลเป็นครั้งคราวเพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมของคุณ

ขอบเขตของข้อมูลที่นำไปประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการได้แก่ข้อมูลต่อไปนี้: ชื่อ อีเมล และที่อยู่ทางกายภาพ (ในบางกรณี)

ผลการดำเนินงานตามข้อตกลงที่ผู้ใช้ทำกับ PeopleKeys ถือเป็นพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ

หน่วยงานภายนอกที่ได้รับมอบหมายจาก PeopleKeys ให้ทำการประมวลผลข้อมูล ได้แก่: Zoho Corporation Pvt Ltd (การเข้าถึงระบบ Zoho), Hubspot, Inc. (การเข้าถึงระบบ Hubspot) และ Microsoft (การใช้เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Azure)

การตลาด

นอกเหนือจากการประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแล้ว PeopleKeys ยังสามารถประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดได้ด้วย ในส่วนนี้ เราจะขอความยินยอมให้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวจากผู้ใช้เสมอ ผู้ใช้สามารถเพิกถอนความยินยอมของตนได้ทุกเมื่อ

ขอบเขตของข้อมูลที่นำไปประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ได้แก่ ชื่อและที่อยู่อีเมล

กิจกรรมการตลาด ได้แก่ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าใหม่ โปรโมชัน ผลิตภัณฑ์และบริการที่ PeopleKeys จัดจำหน่าย และกิจกรรมดังกล่าวจะมีการดำเนินการผ่านทางอีเมล

ความยินยอมของผู้ใช้ถือเป็นพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

หน่วยงานภายนอกที่ได้รับมอบหมายจาก PeopleKeys ให้ทำการประมวลผลข้อมูล ได้แก่: Zoho Corporation Pvt Ltd (การเข้าถึงระบบ Zoho), Hubspot, Inc. (การเข้าถึงระบบ Hubspot) และ Microsoft

ลักษณะของการให้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยสมัครใจ

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลต้องเป็นไปโดยสมัครใจ แต่จำเป็นสำหรับการใช้บริการของ PeopleKeys ได้แก่ เพื่อลงทะเบียนบนเว็บไซต์ PeopleKeys เพื่อสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ รวมทั้งเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าใหม่ โปรโมชัน ผลิตภัณฑ์และบริการที่ PeopleKeys จัดจำหน่าย

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้นานเท่าใด

PeopleKeys อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่ผู้ใช้ยังคงรักษาสถานะการลงทะเบียนไว้และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับการว่าจ้าง ตามความเหมาะสม สำหรับผู้ใช้ที่ซื้อการประเมินหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยใช้บัตรเครดิต เราจะเก็บรักษาข้อมูลบัตรเครดิตไว้เป็นระยะเวลานานเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการธุรกรรมใดๆ ในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้า รวมทั้งการคืนเงินและการเรียกเก็บเงินคืน PeopleKeys อาจล้างข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ของเราที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราและการทำธุรกรรมในอดีตของพวกเขา

ข้อมูลที่นำไปประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดจะถูกลบออกทันทีเมื่อผู้ใช้เพิกถอนความยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดนี้

สิทธิ์ของผู้ใช้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้ทุกคนที่ PeopleKeys ประมวลผลข้อมูลของพวกเขามีสิทธิ์ดังต่อไปนี้:

 1. สิทธิ์ในการร้องขอการเข้าถึง การแก้ไข การลบ หรือการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตน
 2. สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูล
 3. สิทธิ์ในการใช้ข้อมูลของตนที่อื่น
 4. สิทธิ์ในการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล หากการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวละเมิดบทบัญญัติของกฎหมาย

ตัวแทนของ PeopleKeys ในสหภาพยุโรป

PeopleKeys ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR) ในสหภาพยุโรป หนึ่งในองค์ประกอบของการปฏิบัติตามบัญญัติใหม่ของ PeopleKeys คือการแต่งตั้งตัวแทนในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของผู้ใช้ ตัวแทน คือ:

 1. Anna Sarnacka-Smith
  EFFECTIVENESS
  วอร์ซอ โปแลนด์
  กรุณาส่งคำถามของคุณที่นี่: https://info.peoplekeys.com/contact-a-peoplekeys-international-compliance-representative

ผู้ใช้จากสหภาพยุโรปสามารถติดต่อ PeopleKeys และตัวแทนของ PeopleKeys ที่ระบุไว้ข้างต้นได้โดยตรงเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวแทนของ PeopleKeys ในสหราชอาณาจักร

PeopleKeys ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR) ในสหราชอาณาจักร หนึ่งในองค์ประกอบของการปฏิบัติตามบัญญัติใหม่ของ PeopleKeys คือการแต่งตั้งตัวแทนในสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของผู้ใช้ ตัวแทน คือ:

 1. Dave Pill
  The Coaching Academy
  ลอนดอน สหราชอาณาจักร
  กรุณาส่งคำถามของคุณที่นี่: https://info.peoplekeys.com/contact-a-peoplekeys-uk-international-compliance-representative

ผู้ใช้จากสหราชอาณาจักรสามารถติดต่อ PeopleKeys และตัวแทนของ PeopleKeys ที่ระบุไว้ข้างต้นได้โดยตรงเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Shield)

เนื่องจาก PeopleKeys ทำการประมวลผลข้อมูลของพลเมืองสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรในดินแดนของสหรัฐอเมริกา (USA) PeopleKeys จึงได้เข้าร่วมโครงการกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Shield) เพื่อรับรองการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เหมาะสมตามที่ระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR) ของสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรกำหนดไว้

PeopleKeys ปฏิบัติตามกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Shield) ของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา ตามที่กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกากำหนด สำหรับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ถ่ายโอนจากสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรมายังสหรัฐอเมริกาโดยปฏิบัติตามกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Shield) PeopleKeys ได้รับการรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ว่าปฏิบัติตามกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Shield) ในการจัดการกับข้อมูลดังกล่าว หากมีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Shield) ให้ใช้กรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Shield) เป็นหลัก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Shield) และเพื่อดูการรับรองของเรา กรุณาไปที่: https://www.privacyshield.gov

ในการปฏิบัติตามกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Shield) PeopleKeys มีหน้าที่จัดการแก้ไขข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ บุคคลในสหภาพยุโรปหรือสหราชอาณาจักรที่มีคำถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Shield) ของเราควรติดต่อ PeopleKeys ก่อนที่:

ดร. Bradley Smith
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบระหว่างประเทศ
กรุณาส่งคำถามของคุณไปที่ PeopleKeys ที่นี่: https://info.peoplekeys.com/submit-your-gdpr-inquiry-or-complaint-to-peoplekeys

คำชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัว

PeopleKeys ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมต่อบุคคลที่สาม หากเราถ่ายโอนข้อมูลไปยังบุคคลที่สามในอนาคต Peoplekeys จะยังคงต้องรับผิดชอบภายใต้หลักการของกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Shield) หากตัวแทนของเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่ขัดต่อหลักการของกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Shield) ยกเว้นในกรณีที่องค์กรดังกล่าวสามารถพิสูจน์ได้ว่าไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย

การระงับข้อพิพาท

ภายใต้ขอบเขตของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หากกระบวนการภายในของ PeopleKeys ไม่สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนหรือระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวได้ PeopleKeys ตกลงที่จะเข้าร่วมใน ขั้นตอนการระงับข้อพิพาทการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ VeraSafe ภายใต้ข้อกำหนดของขั้นตอนการระงับข้อพิพาทการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ VeraSafe จะให้การขอความช่วยเหลือที่เหมาะสมแก่คุณโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากต้องการยื่นเรื่องร้องเรียนกับ VeraSafe ภายใต้ขั้นตอนการระงับข้อพิพาทตามกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Shield) กรุณาส่งข้อมูลที่จำเป็นมายัง VeraSafe ที่นี่: https://www.verasafe.com/privacy-services/dispute-resolution/submit-dispute/

การทำให้ข้อมูลพร้อมใช้งาน

บุคคลที่สามไม่สามารถใช้งานข้อมูลของผู้ใช้ได้ PeopleKeys ปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ ผู้ใช้มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา PeopleKeys ขอแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าอาจมีการเปิดเผยข้อมูลของพวกเขาต่อหน่วยงานรัฐที่ได้รับอนุญาต เมื่อเราได้รับคำขอให้เปิดเผยข้อมูลตามบทบัญญัติของกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติหรือการบังคับใช้กฎหมาย นอกจากนี้ อาจมีการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้ต่อหน่วยงานรัฐที่ได้รับอนุญาต เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ของ PeopleKeys ตามที่กฎหมายสั่งด้วย PeopleKeys ไม่ได้ให้ข้อมูลนี้โดยสมัครใจ ยกเว้นในกรณีที่เราจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำขอทางกฎหมายที่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นกรณีที่เกิดขึ้นไม่บ่อยหรือไม่เคยเกิดขึ้นเลย PeopleKeys อยู่ภายใต้อำนาจการตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมายของคณะกรรมการการค้าแห่งชาติ (Federal Trade Commission, FTC) และความเป็นไปได้ภายใต้เงื่อนไขบางประการที่ผู้ใช้จะขอใช้อนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพัน

เมื่อใดที่อาจต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเนื่องจากกฎหมายบังคับ

PeopleKeys อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเป็นกรณีพิเศษ เมื่อเรามีเหตุผลที่จะเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลเป็นสิ่งที่จำเป็นในการระบุ ติดต่อ หรือดำเนินการทางกฎหมายต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อาจเป็นต้นเหตุของการสร้างความเสียหายหรือการแทรกแซงสิทธิ์หรือทรัพย์สินของ PeopleKeys (รวมถึงเว็บไซต์ของเรา) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่เข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หรือบุคคลที่สามอื่นใด นอกจากนี้ PeopleKeys อาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เข้าถึงเว็บไซต์ของเราต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานตุลาการหรือหน่วยงานรัฐ หรือบุคคลหรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อตอบสนองต่อหมายศาล คำสั่งศาล หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ

แถลงความยินยอม/ตัวเลือก

PeopleKeys ไม่ขายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับลูกค้าออนไลน์ของเราให้กับบุคคลที่สาม PeopleKeys จะไม่ให้เช่าหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะที่เราเก็บรวบรวมจากผู้ใช้ ยกเว้นในกรณีที่ (1) กฎหมายกำหนด หรือ (2) ผู้ใช้อนุญาตหรือยินยอมโดยชัดแจ้ง

“ข้อมูลรวม” คืออะไร และ PeopleKeys ทำอะไรกับข้อมูลนี้

โดยปกติแล้ว เมื่อผู้เข้าชมมาดูเว็บไซต์ของเรา คอมพิวเตอร์ของเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบที่เว็บไซต์ของเราใช้โดยอัตโนมัติ ภูมิภาคโดยคร่าวๆ ที่ผู้เข้าชมของเราใช้ติดต่อเรา และจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา ณ เวลาใดเวลาหนึ่งที่กำหนดไว้ เราใช้ข้อมูลนี้แบบโดยรวมเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าเราสามารถแปลความหมายของข้อมูลได้จากผลรวมของข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวที่รวบรวมมาในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง และดังนั้นเราจึงเรียกข้อมูลนี้ว่า “ข้อมูลรวม” ข้อมูลรวม รวมถึงด้วยแต่ไม่จำกัดเพียง (i) ประเภทเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ต (เช่น Microsoft Internet Explorer 5.5) (ii) ที่อยู่ IP (iii) การตั้งค่าความละเอียด (iv) ประเภทแพลตฟอร์ม และ (v) URL ต้นทางของหน้าเว็บที่อ้างอิงของคอมพิวเตอร์ของคุณ เราใช้ข้อมูลรวมเพื่อ (ก) ช่วยวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของเรา (ข) ดูแลเว็บไซต์ของเรา (ค) แบ่งปันข้อมูลประชากรทั่วไปบางอย่างกับโฮสต์เหตุการณ์และคู่ค้าโฆษณาของเราเกี่ยวกับผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา และ (ง) ให้ข้อมูลแก่คู่ค้าโฆษณาของเราเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เข้าชมเห็นและคลิกที่โฆษณาบางอย่างบนเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลรวมไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา

“คุกกี้” คืออะไร และ PeopleKeys ใช้คุกกี้อย่างไร

คำว่า “คุกกี้” เป็นชื่อเล่นของไฟล์ที่ระบบคอมพิวเตอร์ของเว็บไซต์สามารถฝากไว้ในฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์ของผู้เข้าชมได้ เมื่อผู้เข้าชมเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ คุกกี้ใช้สำหรับจดจำการเข้าชมเว็บไซต์ซ้ำของผู้เข้าชม และหน้าเว็บที่มีการเข้าถึง และฟังก์ชันที่ผู้เข้าชมใช้งานเมื่อพวกเขาอยู่ในเว็บไซต์หรือหน้าเว็บนั้นๆ การใช้คุกกี้เป็นเรื่องธรรมดาบนอินเทอร์เน็ตและคุกกี้ใช้พื้นที่น้อยที่สุดในฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้ทำงานโดยการกำหนดหมายเลขให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณที่มีความหมายเฉพาะสำหรับเว็บไซต์ที่กำหนด คุกกี้เองไม่สามารถใช้ในการระบุตัวบุคคลของผู้เข้าชมได้ ยกเว้นในกรณีที่คุณเลือกที่จะให้ข้อมูลของคุณกับเรา เราจะไม่มีทางรู้ว่าคุณเป็นใคร แม้ว่าคอมพิวเตอร์ของเราจะเคยฝากคุกกี้ไว้ในฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์ของคุณมาก่อนหน้านี้ก็ตาม บริษัทอื่นๆ ที่โฆษณาบนเว็บไซต์ของเราสามารถฝากคุกกี้อื่นๆ ไว้ในฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์ของคุณได้เช่นกัน แต่เราไม่ได้ควบคุมกระบวนการดังกล่าว เนื่องจากคุกกี้ไม่สามารถใช้ในการระบุตัวบุคคลได้ (หรือเราจะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะไว้ในคุกกี้) ผู้โฆษณาเหล่านี้จะไม่มีทางรู้ว่าคุณเป็นใคร นอกจากนี้ คุณอาจปรับเปลี่ยนการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อให้แจ้งเตือนว่ามีเว็บไซต์ที่จะฝากคุกกี้ไว้ในฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์ของคุณ โดยทั่วไป ตัวเลือกการแจ้งเตือนนี้จะให้โอกาสคุณในการตัดสินใจว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะมีการฝากคุกกี้ อย่างไรก็ตาม บนเว็บไซต์ของเราอาจมีองค์ประกอบบางอย่างที่ต้องใช้คุกกี้เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ในการเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียนในเว็บไซต์ของเรา คุณต้องอนุญาตให้เราฝากคุกกี้ไว้ในฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์ของคุณ

คำชี้แจงเรื่องคุณภาพและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

PeopleKeys ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในการเข้ารหัสข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงที่ข้อมูลรั่วไหลไปสู่บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต มาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ของเราสมบูรณ์แบบ เพราะเรามีการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพของอาคารสถานที่ของเราและการจำกัดการเข้าถึงพื้นที่ที่สำคัญบางแห่ง เช่น สถานที่ตั้งคอมพิวเตอร์ของเรา เป็นต้น การสำรองข้อมูลออนไลน์ประจำวันจะเสร็จสมบูรณ์ทุกคืนสำหรับข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์ PeopleKeys

ระบบ PeopleKeys ตั้งอยู่ในศูนย์ข้อมูลซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำที่สร้างไว้ล่วงหน้า ศูนย์ข้อมูลนี้มีระบบไฟฟ้าสำรอง (ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยล้อตุนกำลังและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล) การเชื่อมต่อการสื่อสารสำรอง ระบบควบคุมสิ่งแวดล้อม (เครื่องปรับอากาศและถังดับเพลิงแห้ง) และระบบรักษาความปลอดภัย (ระบบเตือนภัย กล้องวงจรปิด ระบบล็อกสมาร์ทการ์ด และประตูสองชั้น)

เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย: ระบบ PeopleKeys ตั้งอยู่ในศูนย์ข้อมูลที่มีการรักษาความปลอดภัยโดยใช้ประตูสองชั้นที่ทางเข้าทั้งหมดของอาคาร โดยประตูแรกของทางเข้าจะต้องใช้กุญแจในการเปิด ส่วนประตูที่สองได้รับการคุ้มครองโดยใช้ระบบบัตรสำหรับเข้าถึงและระบบกล้องวิดีโอวงจรปิด นอกจากนี้ ศูนย์ข้อมูลยังมีการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ระดับมืออาชีพและมีบริการเตือนอัคคีภัยด้วย เจ้าหน้าที่ของศูนย์ข้อมูลแต่ละแห่งจะได้รับรหัส PIN เฉพาะสำหรับเข้าถึงระบบเตือนภัยของระบบรักษาความปลอดภัย และรู้วิธีเปิดสัญญาณเตือนภัยในกรณีฉุกเฉิน ทางเข้าทั้งหมดมีการรักษาความปลอดภัยด้วยระบบรักษาความปลอดภัย นอกจากนี้ เซิร์ฟเวอร์และตู้ทั้งหมดจะถูกล็อกไว้เสมอ ยกเว้นในกรณีที่ต้องทำการบำรุงรักษา กล้องวงจรปิดจะเฝ้าสังเกตและบันทึกการเข้าออกอาคารทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคอมพิวเตอร์แฮกเกอร์หรืออาชญากรไซเบอร์อื่นๆ มีความเก่งกาจมากขึ้นและพยายามจะบุกรุกระบบคอมพิวเตอร์เพื่อวัตถุประสงค์ในการขโมยข้อมูล ทำลายระบบ หรือลดทอนความสามารถในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิผลของระบบเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินตามที่ควรจะเป็น PeopleKeys จึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงินที่อยู่ในความครอบครองของเรา หรือการที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของเราได้ภายใต้สถานการณ์ที่ผิดปกติ หรือความสามารถในการฟื้นตัวของระบบคอมพิวเตอร์ของเราจากการโจมตีที่ซับซ้อนในอนาคต

ในกรณีที่มีการละเมิดการรักษาความปลอดภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อข้อมูลของผู้ใช้ เราจะออกแถลงการณ์ภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อแจ้งให้ลูกค้าที่อาจได้รับผลกระทบทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว ขอบเขตที่อาจได้รับผลกระทบ ข้อมูลที่ได้รับผลกระทบ และขั้นตอนที่เราจะดำเนินการเพื่อแก้ไขสถานการณ์

ลิงก์ไปยัง/จากเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ PeopleKeys อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตอื่นๆ ที่เราไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการ และในทางตรงกันข้าม เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตอื่นๆ อาจมีลิงก์มายังเว็บไซต์ของเรา เราไม่ทราบและไม่รับผิดชอบต่อนโยบายความเป็นส่วนตัว แนวทางปฏิบัติ หรือเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นๆ เราขอให้ผู้ใช้อ่านและทำความคุ้นเคยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์อื่นๆ เป็นผู้ดูแล

ข้อมูลของผู้เยาว์และเด็ก

เว็บไซต์ PeopleKeys หรือผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของเราที่ขายบนเว็บไซต์ของเราไม่ได้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก และเว็บไซต์ของเราไม่ต้องการข้อมูลติดต่อจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี หากคุณมีอายุต่ำกว่า 13 ปี กรุณาอย่าส่งอีเมลถึงเรา ติดต่อกับเว็บไซต์ของเรา พยายามใช้เว็บไซต์ของเรา ส่งข้อมูลไปยังเว็บไซต์ของเรา หรือขอให้เราส่งอีเมลถึงคุณ หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณควรได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองก่อนที่คุณจะส่งอีเมลถึงเว็บไซต์ของเรา ติดต่อกับเว็บไซต์ของเรา พยายามใช้เว็บไซต์ของเรา ส่งข้อมูลไปยังเว็บไซต์ของเรา หรือขอให้เราส่งอีเมลถึงคุณ