PeopleKeys

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ PeopleKeys

แก้ไขครั้งล่าสุด: April 28, 2024

PeopleKeys, Inc. และบริษัท/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (“PeopleKeys, Inc.”, “สถาบันสำหรับการดำรงชีวิตอย่างมีแรงบันดาลใจ (The Institute for Motivational Living)”) มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบาย (i) ประเภทของข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บรวบรวม และ (ii) การปฏิบัติของ PeopleKeys เกี่ยวกับการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จัดทำขึ้นภายใต้บริบทของเว็บไซต์ PeopleKeys ของเรา และศักยภาพในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลภายในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตาม นโยบายนี้ไม่จำกัดเฉพาะเว็บไซต์ PeopleKeys เท่านั้น นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราใช้เมื่อผู้ใช้และ PeopleKeys มีปฏิสัมพันธ์กัน และมีความเป็นไปได้ว่าเราอาจได้รับข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับผู้ใช้ของเราในระหว่างการมีปฏิสัมพันธ์ดังกล่าว

PeopleKeys, Inc.
8392 Tod Ave
Boardman, Ohio 44512

โทรศัพท์ในพื้นที่: 1-330-599-5580
โทรฟรี: 1-800-779-3472

ดร. Bradley Smith
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบระหว่างประเทศ
กรุณาส่งคำถามของคุณไปที่ PeopleKeys ที่นี่: https://info.peoplekeys.com/submit-your-gdpr-inquiry-or-complaint-to-peoplekeys

 

PeopleKeys เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะอย่างไรและเมื่อใด

ในระหว่างการให้บริการ เราอาจเก็บรวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่ไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะซึ่งช่วยให้เราสามารถให้บริการการประเมินได้

PeopleKeys จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล หรือหมายเลขบัตรเครดิต) ยกเว้นในกรณีที่บุคคลยินดีให้ข้อมูลดังกล่าวโดยสมัครใจเท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเก็บรวบรวมเมื่อผู้ใช้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

 • สมัครเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียนของเว็บไซต์ PeopleKeys
 • ซื้อการประเมินหรือผลิตภัณฑ์
 • ทำการประเมินจนเสร็จสมบูรณ์
 • ลงชื่อเข้าใช้หรือสมัครใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราอาจจัดหาให้ตามช่วงเวลา
 • เข้าร่วมโปรโมชันพิเศษ

สถานการณ์ที่มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จะอธิบายไว้ด้านล่าง

PeopleKeys ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ใช่สาธารณะอย่างไรและเมื่อใด

การให้บริการ

PeopleKeys อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในหลายวิธีที่แตกต่างกันไปเพื่อให้บริการตามที่ลูกค้าและผู้ใช้ปลายทางร้องขอและทำสัญญาไว้

เมื่อซื้อการประเมินออนไลน์หรือผลิตภัณฑ์อื่น PeopleKeys จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการทำธุรกรรมการซื้อและสื่อสารกับผู้ใช้เกี่ยวกับการซื้อหรือการสอบถามอื่นๆ

นอกจากนี้ เมื่อซื้อการประเมินหรือผลิตภัณฑ์ PeopleKeys อาจจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ให้บริการการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ ผู้ให้บริการการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตอาจแบ่งปันข้อมูลเดียวกันนี้กับผู้ออกบัตรเครดิต เพื่อการใช้งานของผู้ออกบัตรเครดิตที่เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บัตร โปรแกรมรางวัล หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ของพวกเขา ขอให้ผู้ใช้ปลายทางอ่านและทำความคุ้นเคยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำกับดูแลการใช้บัตรเครดิต

นอกจากนี้ เมื่อซื้อหรือเสร็จสิ้นการประเมินทางออนไลน์ PeopleKeys อาจจำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลและผลการประเมินของคุณไปยังลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในการตรวจสอบผลการประเมิน ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว จะมีการแบ่งปันข้อมูลที่ผู้ใช้ปลายทางป้อนให้โดยสมัครใจกับลูกค้าเฉพาะที่ร้องขอการประเมินจากผู้ใช้ปลายทาง

PeopleKeys ไม่มีอำนาจควบคุมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ปลายทางโดยลูกค้า และผู้ใช้ปลายทางยอมรับว่า PeopleKeys จะไม่รับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ โดยลูกค้า หากผู้ใช้ปลายทางมีความต้องการพิเศษเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยลูกค้า ผู้ใช้ปลายทางจะต้องสื่อสารความต้องการเหล่านั้นกับลูกค้าโดยตรง

สุดท้ายนี้ PeopleKeys อาจติดต่อคุณทางอีเมลเป็นครั้งคราวเพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมของคุณ

ขอบเขตของข้อมูลที่นำไปประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการได้แก่ข้อมูลต่อไปนี้: ชื่อ อีเมล และที่อยู่ทางกายภาพ (ในบางกรณี)

ผลการดำเนินงานตามข้อตกลงที่ผู้ใช้ทำกับ PeopleKeys ถือเป็นพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ

หน่วยงานภายนอกที่ได้รับมอบหมายจาก PeopleKeys ให้ทำการประมวลผลข้อมูล ได้แก่: Zoho Corporation Pvt Ltd (การเข้าถึงระบบ Zoho), Hubspot, Inc. (การเข้าถึงระบบ Hubspot) และ Microsoft (การใช้เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Azure)

การตลาด

นอกเหนือจากการประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแล้ว PeopleKeys ยังสามารถประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดได้ด้วย ในส่วนนี้ เราจะขอความยินยอมให้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวจากผู้ใช้เสมอ ผู้ใช้สามารถเพิกถอนความยินยอมของตนได้ทุกเมื่อ

ขอบเขตของข้อมูลที่นำไปประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ได้แก่ ชื่อและที่อยู่อีเมล

กิจกรรมการตลาด ได้แก่ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าใหม่ โปรโมชัน ผลิตภัณฑ์และบริการที่ PeopleKeys จัดจำหน่าย และกิจกรรมดังกล่าวจะมีการดำเนินการผ่านทางอีเมล

ความยินยอมของผู้ใช้ถือเป็นพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

หน่วยงานภายนอกที่ได้รับมอบหมายจาก PeopleKeys ให้ทำการประมวลผลข้อมูล ได้แก่: Zoho Corporation Pvt Ltd (การเข้าถึงระบบ Zoho), Hubspot, Inc. (การเข้าถึงระบบ Hubspot) และ Microsoft

ลักษณะของการให้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยสมัครใจ

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลต้องเป็นไปโดยสมัครใจ แต่จำเป็นสำหรับการใช้บริการของ PeopleKeys ได้แก่ เพื่อลงทะเบียนบนเว็บไซต์ PeopleKeys เพื่อสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ รวมทั้งเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าใหม่ โปรโมชัน ผลิตภัณฑ์และบริการที่ PeopleKeys จัดจำหน่าย

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้นานเท่าใด

PeopleKeys อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่ผู้ใช้ยังคงรักษาสถานะการลงทะเบียนไว้และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับการว่าจ้าง ตามความเหมาะสม สำหรับผู้ใช้ที่ซื้อการประเมินหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยใช้บัตรเครดิต เราจะเก็บรักษาข้อมูลบัตรเครดิตไว้เป็นระยะเวลานานเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการธุรกรรมใดๆ ในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้า รวมทั้งการคืนเงินและการเรียกเก็บเงินคืน PeopleKeys อาจล้างข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ของเราที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราและการทำธุรกรรมในอดีตของพวกเขา

ข้อมูลที่นำไปประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดจะถูกลบออกทันทีเมื่อผู้ใช้เพิกถอนความยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดนี้

สิทธิ์ของผู้ใช้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้ทุกคนที่ PeopleKeys ประมวลผลข้อมูลของพวกเขามีสิทธิ์ดังต่อไปนี้:

 1. สิทธิ์ในการร้องขอการเข้าถึง การแก้ไข การลบ หรือการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตน
 2. สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูล
 3. สิทธิ์ในการใช้ข้อมูลของตนที่อื่น
 4. สิทธิ์ในการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล หากการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวละเมิดบทบัญญัติของกฎหมาย

ตัวแทนของ PeopleKeys ในสหภาพยุโรป

PeopleKeys ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR) ในสหภาพยุโรป หนึ่งในองค์ประกอบของการปฏิบัติตามบัญญัติใหม่ของ PeopleKeys คือการแต่งตั้งตัวแทนในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของผู้ใช้ ตัวแทน คือ:

 1. Anna Sarnacka-Smith
  EFFECTIVENESS
  วอร์ซอ โปแลนด์
  กรุณาส่งคำถามของคุณที่นี่: https://info.peoplekeys.com/contact-a-peoplekeys-international-compliance-representative

ผู้ใช้จากสหภาพยุโรปสามารถติดต่อ PeopleKeys และตัวแทนของ PeopleKeys ที่ระบุไว้ข้างต้นได้โดยตรงเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวแทนของ PeopleKeys ในสหราชอาณาจักร

PeopleKeys ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR) ในสหราชอาณาจักร หนึ่งในองค์ประกอบของการปฏิบัติตามบัญญัติใหม่ของ PeopleKeys คือการแต่งตั้งตัวแทนในสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของผู้ใช้ ตัวแทน คือ:

 1. Dave Pill
  The Coaching Academy
  ลอนดอน สหราชอาณาจักร
  กรุณาส่งคำถามของคุณที่นี่: https://info.peoplekeys.com/contact-a-peoplekeys-uk-international-compliance-representative

ผู้ใช้จากสหราชอาณาจักรสามารถติดต่อ PeopleKeys และตัวแทนของ PeopleKeys ที่ระบุไว้ข้างต้นได้โดยตรงเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Data Privacy Framework (DPF)

Due to the fact that data of European Union and United Kingdom citizens is processed by PeopleKeys in the territory of the United States of America (USA), PeopleKeys has joined the Data Privacy Framework program in order to ensure the appropriate level of security of personal data required by the European and United Kingdom rules (GDPR).

PeopleKeys complies with the EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF) and the UK Extension to the EU-U.S. DPF as set forth by the U.S. Department of Commerce. PeopleKeys has certified to the U.S. Department of Commerce that it adheres to the EU-U.S. Data Privacy Framework Principles (EU-U.S. DPF Principles) with regard to the processing of personal data received from the European Union in reliance on the EU-U.S. DPF. If there is any conflict between the terms in this privacy policy and the EU-U.S. DPF Principles, the Principles shall govern. To learn more about the Data Privacy Framework (DPF) program and to view our certification, please visit: https://www.dataprivacyframework.gov

In compliance with the Data Privacy Framework Principles, PeopleKeys commits to resolve complaints about our collection or use of your personal information. EU or UK individuals with inquiries or complaints regarding our Data Privacy Framework policy should first contact PeopleKeys at:

Bradley Smith, PhD
International Compliance Director
Please submit your inquiry to PeopleKeys here: https://info.peoplekeys.com/submit-your-gdpr-inquiry-or-complaint-to-peoplekeys

Privacy Policy Statement

PeopleKeys does not disclose collected personal information with third-parties. If we transfer information to third-parties in the future, Peoplekeys shall remain liable under the Principles of the Data Privacy Framework if its agent processes such personal information in a manner inconsistent with the Principles of the Data Privacy Framework, unless the organization proves that it is not responsible for the event giving rise to the damage.

Dispute Resolution

Within the scope of this privacy notice, if a privacy complaint or dispute cannot be resolved through PeopleKeys’ internal process, PeopleKeys has agreed to participate in the VeraSafe Data Privacy Framework Dispute Resolution Procedure. Subject to the terms of the VeraSafe Data Privacy Framework Dispute Resolutions Procedure, VeraSafe will provide appropriate recourse free of charge to you. To file a complaint with VeraSafe under the Data Privacy Framework Dispute Resolution Procedure, please submit the required information to VeraSafe here: https://www.verasafe.com/privacy-services/dispute-resolution/submit-dispute/

การทำให้ข้อมูลพร้อมใช้งาน

บุคคลที่สามไม่สามารถใช้งานข้อมูลของผู้ใช้ได้ PeopleKeys ปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ ผู้ใช้มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา PeopleKeys ขอแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าอาจมีการเปิดเผยข้อมูลของพวกเขาต่อหน่วยงานรัฐที่ได้รับอนุญาต เมื่อเราได้รับคำขอให้เปิดเผยข้อมูลตามบทบัญญัติของกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติหรือการบังคับใช้กฎหมาย นอกจากนี้ อาจมีการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้ต่อหน่วยงานรัฐที่ได้รับอนุญาต เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ของ PeopleKeys ตามที่กฎหมายสั่งด้วย PeopleKeys ไม่ได้ให้ข้อมูลนี้โดยสมัครใจ ยกเว้นในกรณีที่เราจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำขอทางกฎหมายที่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นกรณีที่เกิดขึ้นไม่บ่อยหรือไม่เคยเกิดขึ้นเลย PeopleKeys อยู่ภายใต้อำนาจการตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมายของคณะกรรมการการค้าแห่งชาติ (Federal Trade Commission, FTC) และความเป็นไปได้ภายใต้เงื่อนไขบางประการที่ผู้ใช้จะขอใช้อนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพัน

เมื่อใดที่อาจต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเนื่องจากกฎหมายบังคับ

PeopleKeys อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเป็นกรณีพิเศษ เมื่อเรามีเหตุผลที่จะเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลเป็นสิ่งที่จำเป็นในการระบุ ติดต่อ หรือดำเนินการทางกฎหมายต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อาจเป็นต้นเหตุของการสร้างความเสียหายหรือการแทรกแซงสิทธิ์หรือทรัพย์สินของ PeopleKeys (รวมถึงเว็บไซต์ของเรา) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่เข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หรือบุคคลที่สามอื่นใด นอกจากนี้ PeopleKeys อาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เข้าถึงเว็บไซต์ของเราต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานตุลาการหรือหน่วยงานรัฐ หรือบุคคลหรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อตอบสนองต่อหมายศาล คำสั่งศาล หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ

แถลงความยินยอม/ตัวเลือก

PeopleKeys ไม่ขายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับลูกค้าออนไลน์ของเราให้กับบุคคลที่สาม PeopleKeys จะไม่ให้เช่าหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะที่เราเก็บรวบรวมจากผู้ใช้ ยกเว้นในกรณีที่ (1) กฎหมายกำหนด หรือ (2) ผู้ใช้อนุญาตหรือยินยอมโดยชัดแจ้ง

“ข้อมูลรวม” คืออะไร และ PeopleKeys ทำอะไรกับข้อมูลนี้

โดยปกติแล้ว เมื่อผู้เข้าชมมาดูเว็บไซต์ของเรา คอมพิวเตอร์ของเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบที่เว็บไซต์ของเราใช้โดยอัตโนมัติ ภูมิภาคโดยคร่าวๆ ที่ผู้เข้าชมของเราใช้ติดต่อเรา และจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา ณ เวลาใดเวลาหนึ่งที่กำหนดไว้ เราใช้ข้อมูลนี้แบบโดยรวมเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าเราสามารถแปลความหมายของข้อมูลได้จากผลรวมของข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวที่รวบรวมมาในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง และดังนั้นเราจึงเรียกข้อมูลนี้ว่า “ข้อมูลรวม” ข้อมูลรวม รวมถึงด้วยแต่ไม่จำกัดเพียง (i) ประเภทเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ต (เช่น Microsoft Internet Explorer 5.5) (ii) ที่อยู่ IP (iii) การตั้งค่าความละเอียด (iv) ประเภทแพลตฟอร์ม และ (v) URL ต้นทางของหน้าเว็บที่อ้างอิงของคอมพิวเตอร์ของคุณ เราใช้ข้อมูลรวมเพื่อ (ก) ช่วยวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของเรา (ข) ดูแลเว็บไซต์ของเรา (ค) แบ่งปันข้อมูลประชากรทั่วไปบางอย่างกับโฮสต์เหตุการณ์และคู่ค้าโฆษณาของเราเกี่ยวกับผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา และ (ง) ให้ข้อมูลแก่คู่ค้าโฆษณาของเราเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เข้าชมเห็นและคลิกที่โฆษณาบางอย่างบนเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลรวมไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา

“คุกกี้” คืออะไร และ PeopleKeys ใช้คุกกี้อย่างไร

คำว่า “คุกกี้” เป็นชื่อเล่นของไฟล์ที่ระบบคอมพิวเตอร์ของเว็บไซต์สามารถฝากไว้ในฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์ของผู้เข้าชมได้ เมื่อผู้เข้าชมเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ คุกกี้ใช้สำหรับจดจำการเข้าชมเว็บไซต์ซ้ำของผู้เข้าชม และหน้าเว็บที่มีการเข้าถึง และฟังก์ชันที่ผู้เข้าชมใช้งานเมื่อพวกเขาอยู่ในเว็บไซต์หรือหน้าเว็บนั้นๆ การใช้คุกกี้เป็นเรื่องธรรมดาบนอินเทอร์เน็ตและคุกกี้ใช้พื้นที่น้อยที่สุดในฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้ทำงานโดยการกำหนดหมายเลขให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณที่มีความหมายเฉพาะสำหรับเว็บไซต์ที่กำหนด คุกกี้เองไม่สามารถใช้ในการระบุตัวบุคคลของผู้เข้าชมได้ ยกเว้นในกรณีที่คุณเลือกที่จะให้ข้อมูลของคุณกับเรา เราจะไม่มีทางรู้ว่าคุณเป็นใคร แม้ว่าคอมพิวเตอร์ของเราจะเคยฝากคุกกี้ไว้ในฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์ของคุณมาก่อนหน้านี้ก็ตาม บริษัทอื่นๆ ที่โฆษณาบนเว็บไซต์ของเราสามารถฝากคุกกี้อื่นๆ ไว้ในฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์ของคุณได้เช่นกัน แต่เราไม่ได้ควบคุมกระบวนการดังกล่าว เนื่องจากคุกกี้ไม่สามารถใช้ในการระบุตัวบุคคลได้ (หรือเราจะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะไว้ในคุกกี้) ผู้โฆษณาเหล่านี้จะไม่มีทางรู้ว่าคุณเป็นใคร นอกจากนี้ คุณอาจปรับเปลี่ยนการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อให้แจ้งเตือนว่ามีเว็บไซต์ที่จะฝากคุกกี้ไว้ในฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์ของคุณ โดยทั่วไป ตัวเลือกการแจ้งเตือนนี้จะให้โอกาสคุณในการตัดสินใจว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะมีการฝากคุกกี้ อย่างไรก็ตาม บนเว็บไซต์ของเราอาจมีองค์ประกอบบางอย่างที่ต้องใช้คุกกี้เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ในการเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียนในเว็บไซต์ของเรา คุณต้องอนุญาตให้เราฝากคุกกี้ไว้ในฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์ของคุณ

PeopleKey's Web Application Cookie Policies

App2 Business Portal Cookies

คำชี้แจงเรื่องคุณภาพและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

PeopleKeys ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในการเข้ารหัสข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงที่ข้อมูลรั่วไหลไปสู่บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต มาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ของเราสมบูรณ์แบบ เพราะเรามีการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพของอาคารสถานที่ของเราและการจำกัดการเข้าถึงพื้นที่ที่สำคัญบางแห่ง เช่น สถานที่ตั้งคอมพิวเตอร์ของเรา เป็นต้น การสำรองข้อมูลออนไลน์ประจำวันจะเสร็จสมบูรณ์ทุกคืนสำหรับข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์ PeopleKeys

ระบบ PeopleKeys ตั้งอยู่ในศูนย์ข้อมูลซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำที่สร้างไว้ล่วงหน้า ศูนย์ข้อมูลนี้มีระบบไฟฟ้าสำรอง (ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยล้อตุนกำลังและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล) การเชื่อมต่อการสื่อสารสำรอง ระบบควบคุมสิ่งแวดล้อม (เครื่องปรับอากาศและถังดับเพลิงแห้ง) และระบบรักษาความปลอดภัย (ระบบเตือนภัย กล้องวงจรปิด ระบบล็อกสมาร์ทการ์ด และประตูสองชั้น)

เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย: ระบบ PeopleKeys ตั้งอยู่ในศูนย์ข้อมูลที่มีการรักษาความปลอดภัยโดยใช้ประตูสองชั้นที่ทางเข้าทั้งหมดของอาคาร โดยประตูแรกของทางเข้าจะต้องใช้กุญแจในการเปิด ส่วนประตูที่สองได้รับการคุ้มครองโดยใช้ระบบบัตรสำหรับเข้าถึงและระบบกล้องวิดีโอวงจรปิด นอกจากนี้ ศูนย์ข้อมูลยังมีการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ระดับมืออาชีพและมีบริการเตือนอัคคีภัยด้วย เจ้าหน้าที่ของศูนย์ข้อมูลแต่ละแห่งจะได้รับรหัส PIN เฉพาะสำหรับเข้าถึงระบบเตือนภัยของระบบรักษาความปลอดภัย และรู้วิธีเปิดสัญญาณเตือนภัยในกรณีฉุกเฉิน ทางเข้าทั้งหมดมีการรักษาความปลอดภัยด้วยระบบรักษาความปลอดภัย นอกจากนี้ เซิร์ฟเวอร์และตู้ทั้งหมดจะถูกล็อกไว้เสมอ ยกเว้นในกรณีที่ต้องทำการบำรุงรักษา กล้องวงจรปิดจะเฝ้าสังเกตและบันทึกการเข้าออกอาคารทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคอมพิวเตอร์แฮกเกอร์หรืออาชญากรไซเบอร์อื่นๆ มีความเก่งกาจมากขึ้นและพยายามจะบุกรุกระบบคอมพิวเตอร์เพื่อวัตถุประสงค์ในการขโมยข้อมูล ทำลายระบบ หรือลดทอนความสามารถในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิผลของระบบเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินตามที่ควรจะเป็น PeopleKeys จึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงินที่อยู่ในความครอบครองของเรา หรือการที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของเราได้ภายใต้สถานการณ์ที่ผิดปกติ หรือความสามารถในการฟื้นตัวของระบบคอมพิวเตอร์ของเราจากการโจมตีที่ซับซ้อนในอนาคต

ในกรณีที่มีการละเมิดการรักษาความปลอดภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อข้อมูลของผู้ใช้ เราจะออกแถลงการณ์ภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อแจ้งให้ลูกค้าที่อาจได้รับผลกระทบทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว ขอบเขตที่อาจได้รับผลกระทบ ข้อมูลที่ได้รับผลกระทบ และขั้นตอนที่เราจะดำเนินการเพื่อแก้ไขสถานการณ์

ลิงก์ไปยัง/จากเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ PeopleKeys อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตอื่นๆ ที่เราไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการ และในทางตรงกันข้าม เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตอื่นๆ อาจมีลิงก์มายังเว็บไซต์ของเรา เราไม่ทราบและไม่รับผิดชอบต่อนโยบายความเป็นส่วนตัว แนวทางปฏิบัติ หรือเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นๆ เราขอให้ผู้ใช้อ่านและทำความคุ้นเคยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์อื่นๆ เป็นผู้ดูแล

ข้อมูลของผู้เยาว์และเด็ก

เว็บไซต์ PeopleKeys หรือผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของเราที่ขายบนเว็บไซต์ของเราไม่ได้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก และเว็บไซต์ของเราไม่ต้องการข้อมูลติดต่อจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี หากคุณมีอายุต่ำกว่า 13 ปี กรุณาอย่าส่งอีเมลถึงเรา ติดต่อกับเว็บไซต์ของเรา พยายามใช้เว็บไซต์ของเรา ส่งข้อมูลไปยังเว็บไซต์ของเรา หรือขอให้เราส่งอีเมลถึงคุณ หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณควรได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองก่อนที่คุณจะส่งอีเมลถึงเว็บไซต์ของเรา ติดต่อกับเว็บไซต์ของเรา พยายามใช้เว็บไซต์ของเรา ส่งข้อมูลไปยังเว็บไซต์ของเรา หรือขอให้เราส่งอีเมลถึงคุณ