PeopleKeys

Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни на PeopleKeys

Последна редакция от: April 28, 2024

PeopleKeys, Inc. и свързани дружества/субекти („PeopleKeys, Inc.“, „The Institute for Motivational Living“) се ангажира да спазва всички закони, предназначени да защитят правото Ви на защита на личните данни. Тази Политика за защита на личните данни описва (i) вида информация за Вас, която събираме; и (ii) практиките на PeopleKeys по отношение на събирането и разпространението на информация за Вас. Тази Политика за защита на личните данни е създадена в контекста на нашите уебсайтове PeopleKeys и потенциала за събиране на лична информация в електронните медии; въпреки това, тази Политика не се ограничава до уебсайтовете на PeopleKeys. Нашата Политика за защита на личните данни се прилага винаги, когато Потребители и PeopleKeys взаимодействат и има възможност по време на такова взаимодействие да получим определена информация за нашите Потребители.

PeopleKeys, Inc.
8392 Tod Ave
Boardman, Ohio 44512

Местен телефон: 1-330-599-5580
Без такса: 1-800-779-3472

д-р Брадли Смит
Директор по международно нормативно съответствие
Моля, изпратете вашето запитване до PeopleKeys тук: https://info.peoplekeys.com/submit-your-gdpr-inquiry-or-complaint-to-peoplekeys

 

Как и кога PeopleKeys събира непублична лична информация?

В хода на предоставянето на услуги може да събираме и поддържаме определена непублична лична информация, която ще ни помага да предоставяме услуги за оценка.

PeopleKeys не събира лична информация (като имена, адреси, телефонни номера, имейл адреси или номера на кредитни карти), освен когато е специално предоставена от физическо лице на доброволна основа. Личната информация може да се събира, докато Потребителите извършват следните действия:

 • Регистриране на потребител на уебсайтовете на PeopleKeys
 • Закупуване на оценки или продукти
 • Извършване на оценки
 • Регистриране се или се абониране за продукти или услуги, които можем периодично да предоставяме
 • Участие в специални промоции

По-долу са описани отделни ситуации, в които се обработват личните данни на Потребителите.

Как и кога PeopleKeys използва непублична лична информация?

Предоставяне на услуга

PeopleKeys може да използва лична информация по няколко различни начина за извършване на услуги, както са поискани и договорени от Клиенти и Крайни потребители.

При закупуване онлайн на оценки или други продукти, PeopleKeys използва лична информация, за да завърши транзакцията за покупка и да комуникира с Потребителите относно покупката или друго запитване.

В допълнение, при закупуване на оценки или продукти, PeopleKeys може да бъде задължен да споделя лична информация с трета страна, обработваща кредитни карти, за да улесни извършването на транзакцията. Администраторът на кредитни карти може да сподели същата информация с издателя на кредитната карта за нуждите на издателя във връзка със събирането на данни, свързани с използването на техните карти, програми за награди или други цели. Крайните потребители се призовават да прочетат и да се запознаят с политиките за поверителност, регулиращи използването на кредитни карти.

Също така, при закупуване или извършване на онлайн оценки, на PeopleKeys може да се наложи да предаде Вашата лична информация и резултатите от оценката на Клиенти за да прегледат резултатите от оценката. При тези обстоятелства информацията, въведена доброволно от Крайните потребители, ще бъде споделена с конкретния Клиент, който е поискал оценката от Крайния потребител.

PeopleKeys няма контрол върху използването на личната информация на Крайния потребител от Клиента и Крайните потребители се съгласяват, че PeopleKeys не носи отговорност за каквото и да е използване на тяхната лична информация от Клиента. Ако Крайните потребители имат специални предпочитания относно използването на лична информация от Клиента, Крайните потребители трябва да съобщят тези предпочитания директно на Клиента.

И накрая, PeopleKeys може понякога да се свържат с Вас, обикновено по имейл, за да Ви уведоми за информация относно Вашата транзакция.

Обхватът на данните, обработвани с цел предоставяне на услуги, включва следните данни: име, имейл и в някои случаи физически адрес.

Изпълнението на споразумението, сключено от потребителя с PeopleKeys, представлява правното основание за обработка на данни с цел предоставяне на услуги.

Външните субекти, на които PeopleKeys са поверили обработка на данни, включват: Zoho Corporation Pvt Ltd (достъп до системата Zoho), Hubspot, Inc. (Достъп до системата Hubspot) и Microsoft (използване на сървъра на Microsoft Azure).

Маркетинг

Освен за обработка на данни с цел предоставяне на услуги, PeopleKeys може да обработват и данни на своите Потребители за маркетингови цели. В тази връзка ние винаги молим потребителя за съгласие за извършване на подобни дейности. Потребителят може винаги и по всяко време да оттегли своето съгласие.

Обхватът на данните, обработвани за маркетингови цели, включва собственото име и имейл адреса.

Маркетинговите дейности включват предоставяне на информация за нови постъпления, промоции, продукти и услуги, предлагани от PeopleKeys и се извършват по имейл.

Съгласието на потребителя представлява правното основание за обработка на данни за маркетингови цели.

Външните субекти, на които PeopleKeys са поверили обработка на данни, включват: Zoho Corporation Pvt Ltd (достъп до системата Zoho), Hubspot, Inc. (Достъп до системата Hubspot) и Microsoft.

Доброволният характер на предоставяне на лични данни

Предоставянето на лични данни е доброволно, но е необходимо, за да позволи използването на услугите, предлагани от PeopleKeys, за да се регистрирате на уебсайта на PeopleKeys, да правите поръчки през уебсайта, както и да получавате информация за нови постъпления, промоции, продукти и услуги, предлагани от PeopleKeys.

Колко дълго се съхранява Вашата лична информация?

PeopleKeys може да пазят лична информация, докато Потребителите поддържат регистриран статус и/или да спазват законите и разпоредбите за наемане на работа, ако е уместно. За Потребители, които купуват оценки или други продукти с помощта на кредитна карта, ние запазваме информацията за кредитната карта за период от време, разумно необходим за обработка на всякакви бъдещи транзакции, свързани с покупки, включително възстановяване на суми и връщане на оспорени плащания. PeopleKeys може понякога да изтриваме от нашата компютърна система от информация, свързана с посетителите на нашите уебсайтове и техните минали транзакции.

По отношение на данните, обработвани за маркетингови цели, те се премахват незабавно след оттегляне на съгласието на потребителя за обработката им за тази цел.

Права на Потребителите, свързани с личните данни

Всеки потребител, чиито данни се обработват от PeopleKeys, има следните права:

 1. Правото да поиска достъп до личните му данни, тяхното коригиране, изтриване или ограничаване на обработването,
 2. Правото на възражение срещу обработването,
 3. Правото на преносимост на данните,
 4. Правото на подаване на жалба до надзорен орган, ако обработването на данни е в нарушение на законови разпоредби.

Представители на PeopleKeys в Европейския съюз

PeopleKeys отговаря на изискванията, свързани с ОРЗД в ЕС. Един от елементите на приемането от PeopleKeys на новите разпоредби се състоеше в определянето на представители в държавите-членки на ЕС, от които произхождат Потребителите. Представителят е както следва:

 1. Анна Сарначка-Смит [Anna Sarnacka-Smith]
  EFFECTIVENESS
  Warsaw, Полша
  Моля, изпратете Вашето запитване тук: https://info.peoplekeys.com/contact-a-peoplekeys-international-compliance-representative

Потребителите от Европейския съюз могат да се свържат директно с PeopleKeys, както и с изброените по-горе представители на PeopleKeys по всички въпроси, свързани със защитата на личните данни.

Представители на PeopleKeys в Обединеното кралство

PeopleKeys отговаря на изискванията, свързани с ОРЗД в Обединеното кралство. Един от елементите на приемането от PeopleKeys на новите разпоредби се състоеше в определянето на представители в Обединеното кралство, откъдето произхождат Потребителите. Представителят е както следва:

 1. Дейв Пил [Dave Pill]
  The Coaching Academy
  London, Великобритания
  Моля, изпратете вашето запитване тук: https://info.peoplekeys.com/contact-a-peoplekeys-uk-international-compliance-representative

Потребителите от Обединеното кралство могат да се свържат директно с PeopleKeys, както и с представителите на PeopleKeys, изброени по-горе, по отношение на всички въпроси, свързани със защитата на личните данни.

Data Privacy Framework (DPF)

Due to the fact that data of European Union and United Kingdom citizens is processed by PeopleKeys in the territory of the United States of America (USA), PeopleKeys has joined the Data Privacy Framework program in order to ensure the appropriate level of security of personal data required by the European and United Kingdom rules (GDPR).

PeopleKeys complies with the EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF) and the UK Extension to the EU-U.S. DPF as set forth by the U.S. Department of Commerce. PeopleKeys has certified to the U.S. Department of Commerce that it adheres to the EU-U.S. Data Privacy Framework Principles (EU-U.S. DPF Principles) with regard to the processing of personal data received from the European Union in reliance on the EU-U.S. DPF. If there is any conflict between the terms in this privacy policy and the EU-U.S. DPF Principles, the Principles shall govern. To learn more about the Data Privacy Framework (DPF) program and to view our certification, please visit: https://www.dataprivacyframework.gov

In compliance with the Data Privacy Framework Principles, PeopleKeys commits to resolve complaints about our collection or use of your personal information. EU or UK individuals with inquiries or complaints regarding our Data Privacy Framework policy should first contact PeopleKeys at:

Bradley Smith, PhD
International Compliance Director
Please submit your inquiry to PeopleKeys here: https://info.peoplekeys.com/submit-your-gdpr-inquiry-or-complaint-to-peoplekeys

Privacy Policy Statement

PeopleKeys does not disclose collected personal information with third-parties. If we transfer information to third-parties in the future, Peoplekeys shall remain liable under the Principles of the Data Privacy Framework if its agent processes such personal information in a manner inconsistent with the Principles of the Data Privacy Framework, unless the organization proves that it is not responsible for the event giving rise to the damage.

Dispute Resolution

Within the scope of this privacy notice, if a privacy complaint or dispute cannot be resolved through PeopleKeys’ internal process, PeopleKeys has agreed to participate in the VeraSafe Data Privacy Framework Dispute Resolution Procedure. Subject to the terms of the VeraSafe Data Privacy Framework Dispute Resolutions Procedure, VeraSafe will provide appropriate recourse free of charge to you. To file a complaint with VeraSafe under the Data Privacy Framework Dispute Resolution Procedure, please submit the required information to VeraSafe here: https://www.verasafe.com/privacy-services/dispute-resolution/submit-dispute/

Предоставяне на данни

Данните на Потребителите не се предоставят на трети лица. PeopleKeys защитава личните данни на своите потребители. Потребителите имат право на достъп до личните си данни. PeopleKeys също така желае да информира своите Потребители, че техните данни могат да бъдат предоставени на упълномощени държавни органи по тяхно искане, подадено в съответствие с разпоредбите на закона с цел упражняване на законни цели, по-специално тези, свързани с националната сигурност или правоприлагането. Данните на Потребителите могат също така да бъдат предоставени на упълномощени държавни органи с цел изпълнение на задълженията, наложени на PeopleKeys от закона. PeopleKeys не предоставя доброволно тази информация, освен ако не бъде направено официално искане от орган на съдебната власт, с което трябва да се съобразим, което се случва рядко или никога. PeopleKeys са обект на правомощията за разследване и правоприлагане на Федералната търговска комисия (FTC) и е възможно, при определени условия, Потребителят да се позовава на обвързващ арбитраж.

Кога информацията може да бъде разкрита по закон?

PeopleKeys може да разкрие непублична лична информация на несвързани страни в специални случаи, когато имаме основание да смятаме, че това разкриване е необходимо за идентифициране, контакт или завеждане на съдебни действия срещу лице или лица, които може да причиняват накърняване или намеса в, правата или собствеността на PeopleKeys (включително нашите уебсайтове), компютърни потребители, които имат достъп до нашите уебсайтове, или трета страна. В допълнение, PeopleKeys може да разкрива информация за лица, които имат достъп до нашите уебсайтове, на правоприлагащи органи, съдебни или държавни органи или на други физически или юридически лица в отговор на призовки, съдебни заповеди или други правни процеси.

Декларация за съгласие/избор

PeopleKeys не продават или отдават под наем лична информация за нашите онлайн клиенти на трети страни. PeopleKeys няма да отдават под наем или да продават непублична лична информация, която събираме от Потребители, освен (1) както се изисква от закона или (2) с изричното разрешение или съгласието на потребителя.

Какво е „обобщена информация“ и какво правят PeopleKeys с нея?

Обикновено, докато посетителите разглеждат нашите уебсайтове, нашите компютри автоматично събират информация, свързана с това как се използват определени функции на нашите уебсайтове, от какъв общ регион нашите посетители се свързват с нас и колко хора посещават нашите уебсайтове в даден момент. Ние използваме тази информация само в съвкупност, което означава, че извличаме смисъл само от сбора на цялата такава информация, събрана за определен период от време и съответно наричаме тази информация „Обобщена информация“. Обобщената информация включва, но не се ограничава до (i) типа на интернет браузъра на Вашия компютър (напр. Microsoft Internet Explorer 5.5), (ii) IP адрес, (iii) настройки за разделителна способност, (iv) тип платформа и (v) изходни URL адреси на препращащи уеб страници. Ние използваме обобщена информация, за (а) да помогнем за диагностицирането на проблеми с нашите компютри, (б) да администрираме нашите уебсайтове, (в) да споделим определена обобщена демографска информация с домакините на събития и нашите рекламни партньори за посетителите на нашите уебсайтове и (d) да предоставим на нашите рекламни партньори информация относно това кои посетители са видели и щракнали върху определени реклами на нашите уебсайтове. Обобщената информация не съдържа никаква лична информация на някой от посетителите на нашия уебсайт.

Какво представляват „бисквитките“ и как PeopleKeys ги използва?

Терминът „Бисквитка“ е псевдоним за файлове, които компютърната система на уебсайта може да депозира на твърдия диск на компютъра на посетителя, когато посетителят е влязъл в уебсайта. Бисквитките се използват за разпознаване на повторните посещения на посетителя на уебсайта и кои страници са посетени и какви функционалности са използвани, по време на посещението. Използването на бисквитки е обичайно в Интернет и те заемат минимално място на твърдия диск на Вашия компютър. Бисквитките работят чрез присвояване на номер на компютъра Ви, който има конкретно значение за присвояващия го уебсайт. Бисквитките сами по себе си не могат да се използват за установяване на самоличността на който и да е посетител. Освен ако не решите да ни предоставите информация за Вас, ние никога няма да разберем кой сте, въпреки че нашият компютър преди това е депозирал бисквитка на твърдия диск на Вашия компютър. Други компании, които рекламират на нашия уебсайт, също имат възможността да депозират друга бисквитка на твърдия диск на Вашия компютър в процес, който ние не контролираме. Тъй като бисквитките не могат да се използват за идентифициране на лица (т.е. ние няма да съхраняваме непублична лична информация в бисквитка), тези рекламодатели никога няма да разберат кой сте. Освен това можете да промените настройките на Вашия интернет браузър, за да Ви уведомява, когато някой уебсайт възнамерява да депозира бисквитка на твърдия диск на Вашия компютър. Тази опция за уведомяване обикновено Ви дава възможност да решите дали да приемете или откажете бисквитка, преди да бъде депозирана. Възможно е обаче на нашия уебсайт да има някои функции, които изискват бисквитка, за да работят правилно. Например, за да станете регистриран потребител на нашия уебсайт, трябва да ни позволите да депозираме бисквитка на твърдия диск на Вашия компютър.

PeopleKey's Web Application Cookie Policies

App2 Business Portal Cookies

Декларация за качество и сигурност на данните

PeopleKeys използваме системи за сигурност на данните за криптиране на лична и финансова информация, за да намали риска информацията да бъде получена от неупълномощени лица. Нашите електронни мерки за сигурност се допълват от физическата сигурност на нашите съоръжения и ограничения достъп до определени критични зони, като нашите компютърни местоположения. Ежедневното онлайн архивиране се извършва всяка нощ за всички данни в уебсайта на PeopleKeys.

Системите на PeopleKeys се помещават в център за данни, който предлага предварително изградена, водеща инфраструктура на информационните технологии. Този център за данни предлага резервни енергийни системи (електромеханичен маховик и дизелов генератор), резервна комуникационна връзка, контрол на околната среда (климатизация и сухо пожарогасене) и сигурност (алармена система, камери за наблюдение, ключалки със смарт карти и двойни врати).

Относно сигурността: Системите на PeopleKeys се помещават в център за данни, който осигурява сигурност с двойна врата на всички входове на сградата, като първата врата на всеки вход изисква ключ. Втората врата е защитена с карта за достъп и система за видеонаблюдение. Освен това центърът за данни получава професионални услуги за сигурност и пожароизвестяване. Всеки сътрудник в центъра за данни получава уникален ПИН за алармената система за сигурност и знае как да задейства паник-алармата в случай на спешност. Всички входове са обезопасени от система за сигурност. Освен това всички сървъри и шкафове остават заключени, освен ако не са подложени на активна поддръжка. Камери следят и записват всички входове и изходи от помещенията.

За съжаление, поради нарастващото усъвършенстване на компютърните хакери и други, които биха искали да нахлуят в компютърни системи с цел кражба на информация, повреда на системи или нарушаване на работоспособността на системите в отношение на ефективното осигуряване на надлежна защита на личната и финансова информация, PeopleKeys не може да гарантира сигурността на лична или финансова информация, която притежаваме, или непроницаемостта на нашите компютърни системи при необичайни обстоятелства или устойчивостта на нашата компютърна система към бъдещи усъвършенствани атаки.

В случай на пробив в сигурността, който може да компрометира всички потребителски данни, ние ще пуснем изявление в рамките на 24 часа, уведомяващо всички потенциално засегнати клиенти за степента на щетите и за данните и стъпките, които предприемаме, за да коригираме ситуацията.

Връзки към/от други сайтове

Уебсайтът на PeopleKeys може да съдържа връзки към други интернет уебсайтове, които ние не управляваме, и обратно, други интернет уебсайтове може да съдържат връзки към нашия уебсайт. Ние не сме запознати и не носим отговорност за политиките за защита на личните данни, практиките или съдържанието на такива други уебсайтове. Ние насърчаваме Потребителите да прочетат и да се запознаят с политиките за защита на личните данни, поддържани от такива други уебсайтове.

Информация за непълнолетни и деца

Уебсайтът на PeopleKeys или нашите продукти или стоки за продажба на нашия уебсайт не са насочени към деца и нашият уебсайт не се стреми да събира информация за контакт от деца под 13-годишна възраст. Ако сте на възраст под 13 години, моля, не ни изпращайте имейл, не се свързвайте с нашия уебсайт, не се опитвайте да използвате нашия уебсайт, да изпращате информация на нашия уебсайт и не ни молете да Ви изпратим имейл. Ако сте на възраст под 18 години, трябва да получите разрешение от родител или настойник, преди да изпратите имейл до нашия уебсайт, да се свържете с нашия уебсайт, да се опитате да използвате нашия уебсайт, да изпратите информация на нашия уебсайт или да ни помолите да Ви изпратим имейл.