Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate PeopleKeys

Ultima modificare: 28-02-2020

PeopleKeys, Inc. și companiile/entitățile asociate („PeopleKeys“, Inc., „Institutul pentru Viață Motivațională“) se angajează să respecte toate legile menite să vă protejeze dreptul la confidențialitate. Această politică de confidențialitate descrie (i) tipul de informații despre dumneavoastră pe care le colectăm; și (ii) practicile PeopleKeys cu privire la colectarea și diseminarea informațiilor despre dvs. Această politică de confidențialitate a fost stabilită în contextul site-urilor noastre web PeopleKeys și al potențialului de colectare a informațiilor cu caracter personal în cadrul mijloacelor electronice; cu toate acestea, această politică nu se limitează la site-urile web PeopleKeys. Politica noastră de confidențialitate se aplică ori de câte ori utilizatorii și PeopleKeys interacționează și există posibilitatea ca în timpul unei astfel de interacțiuni să putem obține anumite informații despre utilizatorii noștri.

PeopleKeys, Inc
8392 Tod Ave
Boardman, Ohio 44512

Număr de telefon local: 1-330-599-5580
Număr de telefon gratuit: 1-800-779-3472

Bradley Smith, PhD
Director conformitate internațională
Vă rugăm să trimiteți solicitarea către PeopleKeys aici: https://info.peoplekeys.com/submit-your-gdpr-inquiry-or-complaint-to-peoplekeys

 

Cum și când colectează PeopleKeys informații personale fără caracter public?

În cadrul furnizării de servicii, putem colecta și păstra anumite informații personale fără caracter public care ne vor ajuta să furnizăm servicii de evaluare.

PeopleKeys nu colectează informații personale (cum ar fi nume, adrese, numere de telefon, adrese de e-mail sau numere de card de credit), cu excepția cazului în care sunt furnizate în mod specific de către o persoană în mod voluntar. Informațiile personale pot fi colectate pe măsură ce utilizatorii efectuează următoarele acțiuni:

 • Devin utilizatori înregistrați ai site-urilor web PeopleKeys
 • Achiziționează evaluări sau produse
 • Finalizează evaluări
 • Se înscriu sau se abonează pentru produse sau servicii pe care le putem pune la dispoziție în mod periodic
 • Participă la promoții speciale

Situațiile individuale în care sunt prelucrate datele cu caracter personal ale utilizatorilor sunt descrise mai jos.

Cum și când utilizează PeopleKeys informații personale fără caracter public?

Furnizarea unui serviciu

PeopleKeys poate utiliza informațiile personale în mai multe moduri discrete pentru a efectua servicii astfel cum sunt solicitate și cum se prevede în contractele cu utilizatorii finali și clienții.

Atunci când achiziționează evaluări online sau alte produse, PeopleKeys utilizează informații personale pentru a finaliza tranzacția de cumpărare și pentru a comunica cu utilizatorii despre achiziție sau altă solicitare.

În plus, atunci când achiziționează evaluări sau produse, compania PeopleKeys poate fi obligată să partajeze informații personale cu un procesator de carduri de credit terț pentru a facilita finalizarea tranzacției. Procesatorul cardului de credit poate partaja aceleași informații cu emitentul cardului de credit pentru utilizarea acestora de către emitent în vederea colectării de date legate de utilizarea cardurilor sale, programele de recompense sau în alte scopuri. Utilizatorii finali sunt îndemnați să citească și să se familiarizeze cu politicile de confidențialitate care reglementează utilizarea cardurilor de credit.

De asemenea, atunci când achiziționați sau finalizați evaluări online, PeopleKeys poate fi obligat să transmită informațiile dumneavoastră personale și rezultatele evaluării către clienți în scopul specific de a analiza rezultatele evaluării. În aceste condiții, informațiile introduse în mod voluntar de către utilizatorii finali vor fi partajate cu clientul specific care a solicitat evaluarea de către utilizatorul final.

PeopleKeys nu are niciun control asupra utilizării informațiilor personale ale unui utilizator final de către un client, iar utilizatorii finali sunt de acord că PeopleKeys nu este responsabil pentru nicio utilizare a informațiilor lor personale de către un client. În cazul în care utilizatorii finali au preferințe speciale în ceea ce privește utilizarea informațiilor personale de către un client, utilizatorii finali trebuie să comunice aceste preferințe direct clientului.

În cele din urmă, PeopleKeys vă poate contacta ocazional, de obicei prin e-mail, pentru a vă notifica cu privire la informațiile referitoare la tranzacția dvs.

Domeniul de aplicare al datelor prelucrate în scopul furnizării de servicii include următoarele date: nume, e-mail și, în unele cazuri, o adresă fizică.

Executarea acordului încheiat de utilizator cu PeopleKeys constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor în scopul furnizării de servicii.

Entitățile externe cărora le-a fost încredințată prelucrarea datelor de către PeopleKeys includ: Zoho Corporation Pvt Ltd (acces la sistemul Zoho), Hubspot, Inc. (Acces la sistemul Hubspot) și Microsoft (utilizarea serverului Microsoft Azure).

Marketing

În afară de prelucrarea datelor în scopul furnizării de servicii, PeopleKeys poate, de asemenea, să proceseze datele utilizatorilor săi în scopuri de marketing. În acest sens, solicităm întotdeauna consimțământul utilizatorului pentru a desfășura astfel de activități. Utilizatorul își poate retrage întotdeauna și în orice moment consimțământul.

Domeniul de aplicare al datelor prelucrate în scopuri de marketing include prenumele și adresa de e-mail.

Activitățile de marketing includ furnizarea de informații despre noile intrări, promoții, produse și servicii oferite de PeopleKeys și se desfășoară prin e-mail.

Consimțământul utilizatorului constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor în scopuri de marketing.

Entitățile externe cărora le-a fost încredințată prelucrarea datelor de către PeopleKeys includ: Zoho Corporation Pvt Ltd (acces la sistemul Zoho), Hubspot, Inc. (Acces la sistemul Hubspot) și Microsoft.

Caracterul voluntar al furnizării datelor personale

Furnizarea datelor personale este voluntară, dar necesară pentru a permite utilizarea serviciilor oferite de PeopleKeys pentru a se înregistra pe site-ul PeopleKeys, pentru a face comenzi prin intermediul site-ului web, precum și pentru a primi informații despre noile intrări, promoții, produse și servicii oferite de PeopleKeys.

Cât timp sunt păstrate informațiile dumneavoastră personale?

PeopleKeys poate păstra informațiile personale atât timp cât utilizatorii mențin statutul înregistrat și / sau pentru a respecta legile și reglementările de angajare, dacă este cazul. Pentru utilizatorii care achiziționează evaluări sau alte produse folosind un card de credit, păstrăm informațiile cardului de credit pentru o perioadă de timp necesară în mod rezonabil pentru a procesa orice tranzacții viitoare legate de achiziții, inclusiv rambursări și stornări de plăți. PeopleKeys poate curăța ocazional sistemul nostru informatic de informații referitoare la vizitatorii site-urilor noastre web și la tranzacțiile lor anterioare.

În ceea ce privește datele prelucrate în scopuri de marketing, acestea sunt eliminate imediat după retragerea consimțământului utilizatorului pentru prelucrarea lor în acest scop.

Drepturile utilizatorilor conectați la site-ul web cu datele personale

Fiecare utilizator ale cărui date sunt prelucrate de PeopleKeys are următorul drept:

 1. Dreptul de a solicita accesul la datele sale personale, rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării acestora,
 2. Dreptul de a se opune prelucrării,
 3. Dreptul la portabilitatea datelor,
 4. Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere în cazul în care prelucrarea datelor a încălcat dispozițiile legale.

Reprezentanți ai PeopleKeys în Uniunea Europeană

PeopleKeys respectă cerințele legate de RGPD în UE. Unul dintre elementele adoptării de către PeopleKeys a noilor dispoziții a constat în desemnarea reprezentanților în statele membre ale UE din care provin utilizatorii. Reprezentanta este următoarea:

 1. Anna Sarnacka-Smith
  EFFECTIVENESS
  Varșovia, Polonia
  Vă rugăm să trimiteți solicitarea dumneavoastră aici: https://info.peoplekeys.com/contact-a-peoplekeys-international-compliance-representative

Utilizatorii din Uniunea Europeană pot contacta direct PeopleKeys, precum și reprezentanții PeopleKeys enumerați mai sus, cu privire la toate aspectele legate de protecția datelor personale.

Reprezentanți ai PeopleKeys în Regatul Unit

PeopleKeys respectă cerințele legate de RGPD în Regatul Unit. Unul dintre elementele adoptării de către PeopleKeys a noilor dispoziții a constat în desemnarea reprezentanților din Regatul Unit de unde provin utilizatorii. Reprezentantul este următorul:

 1. Dave Pill
  Academia de Coaching
  Londra, Regatul Unit
  Vă rugăm să trimiteți solicitarea dumneavoastră aici: https://info.peoplekeys.com/contact-a-peoplekeys-uk-international-compliance-representative

Utilizatorii din Regatul Unit pot contacta direct PeopleKeys, precum și reprezentanții PeopleKeys enumerați mai sus, cu privire la toate aspectele legate de protecția datelor personale.

Scutul de confidențialitate

Datorită faptului că datele cetățenilor Uniunii Europene și ai Regatului Unit sunt prelucrate de PeopleKeys pe teritoriul Statelor Unite ale Americii (SUA), PeopleKeys s-a alăturat programului Scutului de confidențialitate pentru a asigura nivelul adecvat de securitate a datelor personale impus de normele europene și cele ale Regatului Unit (RGPD).

PeopleKeys respectă Cadrul Scutului de confidențialitate UE-SUA (Scutul de confidențialitate), astfel cum este stabilit de Departamentul Comerțului al SUA privind colectarea, utilizarea și păstrarea informațiilor personale transferate din Uniunea Europeană și Regatul Unit în Statele Unite ale Americii în conformitate cu Scutul de confidențialitate. PeopleKeys a certificat la Departamentul Comerțului că aderă la principiile Scutului de confidențialitate cu privire la astfel de informații. În cazul în care există un conflict între termenii din prezenta politică de confidențialitate și principiile Scutului de confidențialitate, se aplică principiile Scutului de confidențialitate. Pentru a afla mai multe despre programul Scutului de confidențialitate și pentru a vizualiza certificarea noastră, vă rugăm să vizitați: https://www.privacyshield.gov

În conformitate cu principiile Scutului de confidențialitate, PeopleKeys se angajează să soluționeze reclamațiile cu privire la colectarea sau utilizarea informațiilor dvs. personale. Persoanele din UE sau Regatul Unit care au întrebări sau reclamații cu privire la politica noastră pentru Scutul de confidențialitate ar trebui să contacteze mai întâi PeopleKeys la:

Bradley Smith, PhD
Director conformitate internațională
Vă rugăm să trimiteți solicitarea către PeopleKeys aici: https://info.peoplekeys.com/submit-your-gdpr-inquiry-or-complaint-to-peoplekeys

Declarație privind politica de confidențialitate

PeopleKeys nu divulgă către terțe părți informațiile personale colectate. Dacă transferăm informații către terțe părți în viitor, Peoplekeys va rămâne responsabil în conformitate cu principiile Scutului de confidențialitate dacă agentul său prelucrează astfel de informații personale într-un mod incompatibil cu principiile Scutului de confidențialitate, cu excepția cazului în care organizația dovedește că nu este responsabilă pentru fapta care a provocat prejudiciul.

Soluționarea litigiilor

În cadrul domeniului de aplicare a acestei notificări de confidențialitate, în cazul în care o reclamație sau un litigiu privind confidențialitatea nu poate fi soluționată prin procesul intern al PeopleKeys, PeopleKeys a fost de acord să participe la procedura VeraSafe de soluționare a litigiilor aferentă Scutului de confidențialitate. În conformitate cu termenii procedurii VeraSafe de soluționare a litigiilor aferentă Scutului de confidențialitate, VeraSafe vă va pune la dispoziție gratuit căile de atac adecvate. Pentru a depune o plângere la VeraSafe în cadrul procedurii de soluționare a litigiilor aferente Scutului de confidențialitate, vă rugăm să trimiteți informațiile necesare către VeraSafe aici: https://www.verasafe.com/privacy-services/dispute-resolution/submit-dispute/

Punerea la dispoziție a datelor

Datele utilizatorilor nu sunt puse la dispoziția unor terțe persoane. PeopleKeys protejează confidențialitatea utilizatorilor săi. Utilizatorii au dreptul de a-și accesa datele personale. PeopleKeys dorește, de asemenea, să își informeze utilizatorii că datele lor pot fi puse la dispoziția autorităților guvernamentale autorizate la cererea acestora, prezentată în conformitate cu dispozițiile legii în scopul exercitării obiectivelor legitime, în special a celor legate de securitatea națională sau de aplicarea legii. Datele utilizatorilor pot fi, de asemenea, puse la dispoziția autorităților guvernamentale autorizate în scopul îndeplinirii obligațiilor impuse prin lege companiei PeopleKeys. PeopleKeys nu furnizează în mod voluntar aceste informații decât dacă se face o solicitare legală autorizată pe care trebuie să o respectăm, ceea ce se întâmplă rar sau niciodată. PeopleKeys face obiectul competențelor de investigare și executare ale Comisiei Federale pentru Comerț (FTC) și posibilității, în anumite condiții, ca un utilizator să invoce arbitrajul obligatoriu.

Când ar putea fi divulgate informațiile din punct de vedere legal?

PeopleKeys poate dezvălui informații personale fără caracter public părților neafiliate în cazuri speciale în care avem motive să credem că acea divulgare este necesară pentru a identifica, contacta sau intenta acțiuni în justiție împotriva unei persoane sau mai multor persoane care ar putea cauza un prejudiciu sau ar putea aduce atingere drepturilor sau proprietății PeopleKeys (inclusiv a site-urilor noastre web), utilizatorilor de computere care accesează site-urile noastre web, sau oricărei terțe părți. În plus, PeopleKeys poate dezvălui informații despre persoanele care accesează site-urile noastre web agențiilor de aplicare a legii, autorităților judiciare sau guvernamentale sau altor persoane sau entități ca răspuns la citații, hotărâri judecătorești sau alte procese legale.

Ce sunt „modulele cookie“ și cum le utilizează PeopleKeys?

Termenul „Cookie“ este o poreclă pentru fișierele pe care sistemul informatic al unui site web le poate stoca pe hard disk-ul computerului unui vizitator atunci când vizitatorul este conectat la site-ul web. Cookie-urile sunt utilizate pentru a recunoaște vizitele repetate ale unui vizitator pe site-ul web, ce pagini sunt accesate și ce funcționalități sunt utilizate în timp ce acesta sau aceasta îl accesează. Utilizarea cookie-urilor este un lucru obișnuit pe Internet și acestea ocupă un spațiu minim pe hard disk-ul computerului dvs. Cookie-urile funcționează prin atribuirea unui număr computerului dvs., care are o semnificație specifică site-ului web care îl atribuie. Cookie-urile, în sine, nu pot fi folosite pentru a afla identitatea niciunui vizitator. Cu excepția cazului în care alegeți să ne furnizați informații despre dvs., nu vom ști niciodată cine sunteți, chiar dacă computerul nostru a stocat anterior un cookie pe hard disk-ul computerului dvs. De asemenea, alte companii care fac publicitate pe site-ul nostru au posibilitatea de a stoca un cookie diferit pe hard disk-ul computerului dvs. într-un proces pe care nu îl controlăm. Întrucât cookie-urile nu sunt utilizabile pentru identificarea persoanelor (de exemplu, nu vom stoca informații personale fără caracter public într-un modul cookie), acești agenți de publicitate nu vor ști niciodată cine sunteți. În plus, puteți modifica setările browserului dvs. de internet pentru a vă notifica de fiecare dată când orice site web va stoca un cookie pe hard disk-ul computerului dvs. Această opțiune de notificare vă oferă, în general, posibilitatea de a decide dacă să acceptați sau să refuzați un cookie înainte de a fi stocat. Cu toate acestea, pot exista unele funcții pe site-ul nostru web care necesită ca un cookie să funcționeze corect. De exemplu, pentru a deveni un utilizator înregistrat al site-ului nostru web, trebuie să ne permiteți să descărcăm un cookie pe hard disk-ul computerului dvs.

Ce sunt „modulele cookie“ și cum le utilizează PeopleKeys?

Termenul „Cookie“ este o poreclă pentru fișierele pe care sistemul informatic al unui site web le poate stoca pe hard disk-ul computerului unui vizitator atunci când vizitatorul este conectat la site-ul web. Cookie-urile sunt utilizate pentru a recunoaște vizitele repetate ale unui vizitator pe site-ul web, ce pagini sunt accesate și ce funcționalități sunt utilizate în timp ce acesta sau aceasta îl accesează. Utilizarea cookie-urilor este un lucru obișnuit pe Internet și acestea ocupă un spațiu minim pe hard disk-ul computerului dvs. Cookie-urile funcționează prin atribuirea unui număr computerului dvs., care are o semnificație specifică site-ului web care îl atribuie. Cookie-urile, în sine, nu pot fi folosite pentru a afla identitatea niciunui vizitator. Cu excepția cazului în care alegeți să ne furnizați informații despre dvs., nu vom ști niciodată cine sunteți, chiar dacă computerul nostru a stocat anterior un cookie pe hard disk-ul computerului dvs. De asemenea, alte companii care fac publicitate pe site-ul nostru au posibilitatea de a stoca un cookie diferit pe hard disk-ul computerului dvs. într-un proces pe care nu îl controlăm. Întrucât cookie-urile nu sunt utilizabile pentru identificarea persoanelor (de exemplu, nu vom stoca informații personale fără caracter public într-un modul cookie), acești agenți de publicitate nu vor ști niciodată cine sunteți. În plus, puteți modifica setările browserului dvs. de internet pentru a vă notifica de fiecare dată când orice site web va stoca un cookie pe hard disk-ul computerului dvs. Această opțiune de notificare vă oferă, în general, posibilitatea de a decide dacă să acceptați sau să refuzați un cookie înainte de a fi stocat. Cu toate acestea, pot exista unele funcții pe site-ul nostru web care necesită ca un cookie să funcționeze corect. De exemplu, pentru a deveni un utilizator înregistrat al site-ului nostru web, trebuie să ne permiteți să descărcăm un cookie pe hard disk-ul computerului dvs.

Declarația privind calitatea și securitatea datelor

PeopleKeys utilizează sisteme de securitate a datelor pentru a cripta informațiile personale și financiare în scopul de a reduce riscul ca informațiile să fie obținute de persoane neautorizate. Măsurile noastre de securitate electronică sunt completate de securitatea fizică a unităților noastre și de accesul limitat la anumite zone critice, cum ar fi locațiile noastre informatice. Copiile de rezervă online zilnice sunt finalizate noaptea pentru toate datele de pe site-ul web PeopleKeys.

Sistemele PeopleKeys sunt găzduite într-un centru de date care oferă o infrastructură pre-construită, de ultimă generație în tehnologia informației. Acest centru de date oferă sisteme de alimentare redundante (sistem de alimentare volant și generator diesel), conexiune de comunicații redundante, controale de mediu (aer condiționat și stingerea cu pulbere uscată a incendiilor) și securitate (sistem de alarmă, camere de supraveghere, încuietori cu cartelă inteligentă și uși duble).

Despre securitate: Sistemele PeopleKeys sunt găzduite într-un centru de date care oferă securitate cu ușă dublă la toate intrările în clădire, prima ușă a fiecărei intrări necesitând o cheie. A doua ușă este protejată de un sistem de acces pe bază de cartelă și de un sistem de supraveghere video. În plus, centrul de date beneficiază de servicii profesionale de securitate și de alarmă de incendiu. Fiecare asociat al centrului de date primește un cod PIN unic pentru sistemul de alarmă de securitate și știe cum să declanșeze alarma de panică în caz de urgență. Toate intrările sunt securizate de sistemul de securitate. În plus, toate serverele și dulapurile rămân blocate, cu excepția cazului în care se află în curs de mentenanță activă. Camerele monitorizează și înregistrează toate intrările și ieșirile din incintă.

Din păcate, din cauza creșterii complexității hackerilor informatici și a altor persoane care ar încerca să pătrundă în sistemele informatice pentru a fura informații, a cauza daune sistemelor sau a nega capacitatea sistemelor de a funcționa eficient pentru a proteja informațiile personale și financiare astfel cum se prevede, PeopleKeys nu poate garanta securitatea informațiilor personale sau financiare aflate în posesia noastră sau impenetrabilitatea sistemelor noastre informatice în circumstanțe neobișnuite sau rezistența sistemului nostru informatic la atacuri sofisticate viitoare.

În cazul oricărei încălcări a securității care ar putea compromite orice date ale utilizatorilor, vom lansa o declarație în termen de 24 de ore prin care vom notifica orice clienți potențial afectați cu privire la măsura în care acest lucru ar fi putut afecta și datele și pașii pe care îi luăm pentru a remedia situația.

Link-uri către / de la alte site-uri

Site-ul web PeopleKeys poate conține link-uri către alte site-uri internet pe care nu le operăm și invers, alte site-uri web de internet pot conține link-uri către site-ul nostru web. Nu cunoaștem și nu suntem responsabili pentru politicile de confidențialitate, practicile sau conținutul acestor alte site-uri web. Încurajăm utilizatorii să citească și să se familiarizeze cu politicile de confidențialitate prevăzute de astfel de alte site-uri web.

Informații despre minori și copii

PeopleKeys nu se adresează copiilor pentru site-ul nostru web, pentru produsele sau bunurile noastre de vânzare pe site-ul nostru, iar site-ul nostru web nu încearcă să colecteze informații de contact de la copii cu vârsta sub 13 ani. Dacă aveți sub 13 ani, vă rugăm să nu ne trimiteți un e-mail, să nu contactați site-ul nostru web, să nu încercați să utilizați site-ul nostru web, să nu trimiteți informații către site-ul nostru web sau să nu ne solicitați să vă trimitem un e-mail. Dacă aveți sub 18 ani, ar trebui să obțineți permisiunea unui părinte sau tutore înainte de a trimite un e-mail către site-ul nostru web, de a contacta site-ul nostru web, de a încerca să utilizați site-ul nostru web, de a trimite informații către site-ul nostru web sau de a ne solicita să vă trimitem un e-mail.