Termeni de utilizare

Termeni și condiții de utilizare

Utilizarea software-ului online „PeopleKeys®” și a evaluărilor conexe (denumite în mod colectiv „Sistemul”) este supusă acceptării următorilor Termeni de utilizare. FĂCÂND CLIC PE BUTONUL „ACCEPT” ȘI/SAU PRIN ÎNREGISTRAREA ÎN SISTEM ȘI UTILIZAREA ACESTUIA ȘI A SERVICIILOR FURNIZATE DE PEOPLEKEYS®, INC. („PeopleKeys®”), CONFIRMAȚI CĂ AȚI CITIT ȘI SUNTEȚI DE ACORD SĂ RESPECTAȚI URMĂTORII TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE, PRECUM ȘI TOATE POLITICILE DE UTILIZARE ÎNCORPORATE PRIN REFERINȚĂ. PeopleKeys® își rezervă dreptul de a schimba sau modifica oricare dintre următorii Termeni și condiții de utilizare și orice politică sau ghid încorporate prin referință, în orice moment, la propria sa discreție, și de a stabili dacă și când orice astfel de modificări se aplică atât clienților existenți, cât și/sau celor viitori. În absența calificării, orice schimbări sau modificări aduse Termenilor și condițiilor de utilizare vor intra în vigoare pentru toți clienții după publicarea acestora pe site-ul web al sistemului de software online PeopleKeys® („Site-ul”). DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE, NU FACEȚI CLIC PE BUTONUL „ACCEPT” ȘI NU UTILIZAȚI SISTEMUL. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU TERMENII VREUNEI MODIFICĂRI ADUSE TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR DE UTILIZARE, NU CONTINUAȚI SĂ UTILIZAȚI SERVICIILE ȘI NOTIFICAȚI IMEDIAT PEOPLEKEYS® CU PRIVIRE LA REZILIEREA ACESTUI ACORD DE CĂTRE DVS.

Termeni de utilizare:

1.1 Utilizarea sistemului / Politica de utilizare acceptabilă.

Sistemul ar trebui să fie utilizat ca un singur factor în procesul global de selectare a angajaților în cadrul companiei dumneavoastră. Angajarea sau refuzul de angajare a persoanei respective nu ar trebui să se bazeze doar pe rezultatele acestei evaluări. Sistemul este conceput pentru a ajuta la identificarea preferințelor și abilităților legate de locul de muncă, care ar trebui să fie investigate mai amănunțit prin interviuri, evaluări suplimentare sau verificări de antecedente și de referințe. Revizuirea adecvată a experienței de muncă anterioare, a abilităților cerute de post, precum și a referințelor personale ar trebui să facă parte toate dintr-un proces complex. Atunci când trebuie avută în vedere siguranța altora, ar trebui luate în considerare și o verificare a antecedentelor, un test toxicologic și o examinare fizică efectuată de un medic. Această evaluare nu măsoară tendințele violente, afecțiunile psihotice, devianța sexuală sau opiniile politice și nu poate fi utilizată pentru identificarea acestor afecțiuni sau pentru a anticipa comportamente asociate.

a. Prin utilizarea sistemului, în totalitate sau parțial, înțelegeți și sunteți de acord că sistemul va fi utilizat coroborat cu și în conformitate cu toate regulile locale, de stat, federale sau de altă natură pentru examinarea și evaluarea adecvată a angajaților, colegilor de muncă, candidaților la angajare și tuturor celorlalți membri ai personalului cărora li se poate acorda acces la sistem și nu poate fi: (a) baza unică pentru luarea unei decizii privind potențiala angajare a unui candidat; și/sau (b) utilizat pentru a discrimina angajații sau candidații actuali pe baza oricărui statut protejat legal sau în alt mod, cum ar fi rasa, culoarea, religia, sexul, originea națională, orientarea sexuală, vârsta sau dizabilitatea. Deși PeopleKeys® oferă clienților (de ex. companiilor) capacitatea de a pune întrebări specifice unei anumite funcții/unui anumit loc de muncă și solicită candidaților să declare că vor să respecte, să îndeplinească, să consimtă sau să fie de acord cu anumite cerințe impuse de funcție/post, cerințe prealabile și/sau condiții preliminare, este responsabilitatea dvs. să vă asigurați că aceste practici sunt legale și permise oficial prin ordonanțele locale, de stat și federale. Prin urmare, PeopleKeys® și afiliații, reprezentanții, consultanții și agenții săi (denumiți în mod colectiv, „Grupul PeopleKeys®”) nu își asumă nicio responsabilitate pentru utilizarea sistemului de către dvs. în angajare și alte decizii privind resursele umane. În plus, PeopleKeys® nu își asumă nicio răspundere pentru utilizarea întrebărilor, în cadrul sistemului PeopleKeys®, solicitate de dvs. sau pentru link-uri de pe un site web al unui client care ar putea fi asociate cu astfel de întrebări. În cele din urmă, sunteți de acord să despăgubiți, să exonerați de răspundere și să apărați Grupul PeopleKeys® împotriva oricăror revendicări, daune, pierderi, răspunderi și toate costurile și cheltuielile de apărare, inclusiv, dar fără a se limita la onorariile avocaților, care rezultă direct sau indirect din utilizarea de către dvs. a sistemului, cu excepția cazului în care astfel de creanțe, daune, pierderi, răspunderi, costuri și cheltuieli rezultă din și au fost cauzate direct și exclusiv de neglijența gravă sau de faptele ilicite intenționate ale Grupului PeopleKeys®.

1.2. Plata pentru servicii și politica de reziliere.

Toate taxele pentru utilizarea sistemului trebuie plătite în avans în conformitate cu prețurile actuale aplicabile sistemului. Dacă nu plătiți taxele și impozitele în termen de șapte (7) zile de la data scadentă aplicabilă, contul dvs. va fi suspendat până la primirea plății. În plus, neachitarea integrală a oricăror taxe și impozite în termen de paisprezece (14) zile de la data scadentă aplicabilă va fi considerată o încălcare semnificativă a acestor Termeni și condiții de utilizare, justificând încetarea de către PeopleKeys® a furnizării sistemului și a serviciilor conexe pentru dvs. Sunteți responsabil pentru orice taxe asociate cu restabilirea contului dvs. de sistem. O astfel de suspendare sau încetare nu vă va scuti de plata taxelor restante și a dobânzilor. În cazul aplicării colectării fiscale, veți fi răspunzător pentru orice costuri asociate cu o astfel de colectare, inclusiv, fără a se limita la onorariile rezonabile ale avocaților, cheltuielile de judecată și taxele agențiilor de colectare.

1.3. Politica de rambursare.

Vă vom rambursa contravaloarea achizițiilor de produse electronice sub formă de credit în contul dvs. PeopleKeys. Nu se vor procesa rambursări în numerar sau prin card de credit pentru produsele electronice achiziționate online de la unul dintre magazinele noastre. Dacă aveți întrebări, apelați serviciul clienți la +1-800-779-3472.

Declarația de proprietate intelectuală și utilizarea mărcilor comerciale:

2.1 Proprietatea intelectuală.

Toate materialele, programele software, inclusiv, dar fără a se limita la codul obiect și codul sursă, datele sau informațiile dezvoltate de PeopleKeys® în legătură cu sistemul și orice cunoștințe, invenții, descoperiri, metodologii, secrete comerciale sau procese utilizate de PeopleKeys® pentru a furniza utilizatorilor săi sistemul, indiferent dacă pot fi protejate sau nu prin drepturi de autor sau brevete (denumite în mod colectiv, „informații de proprietate ale People Keys”) sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a PeopleKeys® sau a furnizorilor săi (conform licenței PeopleKeys®). Utilizarea neautorizată, copierea, ingineria inversă, decompilarea și crearea de lucrări derivate pe baza acestor informații de proprietate ale PeopleKeys® sunt strict interzise, cu excepția altor situații permise în scris de PeopleKeys®. Puteți fi considerat responsabil din punct de vedere legal pentru orice abuz direct sau indirect sau violarea drepturilor de proprietate ale PeopleKeys® în cadrul informațiilor de proprietate ale PeopleKeys®.

2.2 Mărci comerciale.

Prin prezenta, acordați PeopleKeys® dreptul de a utiliza mărcile dvs. comerciale, dacă există, în scopul limitat de a asocia astfel de mărci comerciale cu rapoarte online sau scrise generate pentru dvs. de PeopleKeys® în cadrul utilizării Sistemului. Aceasta nu este o licență pentru marcă comercială și nu se acordă alte drepturi referitoare la mărcile dvs. comerciale către PeopleKeys®.

Garanție, declinare a responsabilității în caz de utilizare necorespunzătoare:

3.1 Garanție.

SISTEMUL PEOPLEKEYS® ESTE FURNIZAT „CA ATARE”. PEOPLEKEYS® NU EMITE NICIO DECLARAȚIE SAU GARANȚIE DE NICIUN FEL PRIVIND CARACTERUL COMPLET, EXACTITATEA, VALABILITATEA, CARACTERUL ADECVAT, CONFORMITATEA, FUNCȚIONALITATEA, DISPONIBILITATEA SAU FUNCȚIONAREA SISTEMULUI, A CONEXIUNII SALE ONLINE AFERENTE SAU A INFORMAȚIILOR PE CARE LE TRANSMITE. GRUPUL PEOPLEKEYS® DECLINĂ ÎN MOD SPECIFIC ORICE GARANȚII EXPLICITE SAU IMPLICITE, CONDIȚII SAU DECLARAȚII PRIVIND SISTEMUL, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ORICE GARANȚII IMPLICITE SAU CONDIȚII DE COMERCIALIZARE, CONFORMITATE PENTRU UN SCOP ANUME SAU NEÎNCĂLCARE. ÎN NICIUN CAZ, PEOPLEKEYS® NU VA RĂSPUNDE PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE, INCLUSIV, FĂRĂ A SE LIMITA LA ORICE DAUNE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTALE SAU DE CONSECINȚĂ, CHIAR DACĂ PEOPLEKEYS® A FOST INFORMATĂ CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. PEOPLEKEYS® DECLINĂ ÎN MOD SPECIFIC ORICE RESPONSABILITATE FAȚĂ DE PERIOADELE DE INACTIVITATE ALE SISTEMULUI, PROGRAMATE SAU NEPROGRAMATE, PIERDERILE DE DATE SAU ALTE EVENIMENTE DE SISTEM AFLATE ÎN AFARA CONTROLULUI REZONABIL AL PEOPLEKEYS®, INC, AL AFILIAȚILOR, REPREZENTANȚILOR, CONSULTANȚILOR SAU AGENȚILOR SĂI. PEOPLEKEYS® NU GARANTEAZĂ CĂ FUNCŢIONAREA SISTEMULUI VA FI NEÎNTRERUPTĂ SAU LIPSITĂ DE ERORI.

3.2 Declinare a responsabilității în caz de utilizare necorespunzătoare.

Rapoartele de la www.MotivationalLiving.com, www.PersonalityStyle.com și www.PeopleKeys.com reprezintă interpretări valide și fiabile ale răspunsurilor individuale la sistemul DISC pentru profilul personalității. Rapoartele generate de acest sistem online oferă cea mai aprofundată analiză a răspunsurilor individuale la instrumentul de profil DISC, ceea ce duce la cele mai exacte și detaliate concluzii disponibile. Cu toate acestea, este important să înțelegem că această publicație se bazează pe răspunsurile introduse de subiect și este concepută pentru a oferi informații corecte și oficiale cu privire la obiect. Aceasta este distribuită cu înțelegerea faptului că editorul nu este implicat în prestarea de servicii psihologice profesionale. Dacă este necesară asistență de specialitate, ar trebui solicitat sfatul unei persoane profesionale și competente.

4. Politica de confidențialitate.

Toate informațiile personale și de contact puse la dispoziția PeopleKeys® de către utilizatorii sistemului vor fi păstrate confidențiale și vor fi utilizate numai în scopuri de contactare și pentru a aplica instrumentele de evaluare furnizate prin intermediul sistemului.

5. Legislația aplicabilă și soluționarea litigiilor.

Orice litigii care decurg din utilizarea sistemului de către dvs. și aplicarea acestor termeni și condiții sunt reglementate de Pennsylvania, indiferent de dispozițiile sale privind conflictele dintre legi. Toate litigiile dintre părți vor fi supuse arbitrajului în fața unui arbitru selectat conform și prin aplicarea regulilor de arbitraj comercial ale Asociației Americane de Arbitraj. Părțile sunt de acord cu locul de desfășurare și jurisdicția din Pittsburgh, Pennsylvania.

6. Proprietatea, datele clienților și confidențialitatea

6.1 Proprietatea. Între părți, deținem exclusiv și ne rezervăm toate drepturile, titlurile și interesele în și asupra Sistemului, documentației, informațiilor noastre confidențiale (așa cum sunt definite mai jos) și oricăror date derivate din utilizarea Sistemului care nu vă identifică direct sau indirect pe dvs., pe Utilizatorii finali sau pe orice persoană fizică și includ (a) date precum răspunsuri, scoruri, valori privind interacțiunea, rate de respingere și date privind performanța sistemului și (b) sub rezerva oricăror restricții conform legilor aplicabile, date care sunt depersonalizate și anonimizate și/sau agregate astfel încât să nu vă mai identifice direct sau indirect pe dvs., pe Utilizatorii finali sau orice persoană fizică și orice feedback sau sugestii furnizate de dvs. sau de un Utilizator final cu privire la sistem. Între părți, dețineți exclusiv și vă rezervați toate drepturile, titlurile și interesele în și asupra informațiilor dvs. confidențiale și a datelor clienților, sub rezerva drepturilor noastre de a procesa Datele clienților în conformitate cu acești Termeni.

6.2 Datele clienților. Ne acordați nouă și afiliaților noștri dreptul de a procesa Datele clienților după cum este necesar pentru a furniza serviciile Sistemului într-o manieră conformă cu acești Termeni, Acordul nostru de protecție a datelor și Notificarea noastră de confidențialitate. Dacă nu sunteți de acord cu termenii Acordului nostru de protecție a datelor sau ai Notificării noastre de confidențialitate, trebuie să încetați imediat utilizarea Sistemului. Declarați și garantați că ați furnizat și că veți continua să furnizați notificări adecvate și că ați obținut și veți continua să obțineți permisiunile și consimțământul necesare pentru a ne furniza Datele clienților pentru utilizare și divulgare.

6.3 Confidențialitate

6.3.1 Definiție. „Informații confidențiale” înseamnă orice informații sau date, indiferent dacă sunt sub formă tangibilă, divulgate de oricare dintre părți („Partea divulgatoare”) celeilalte părți („Partea destinatară”) care este marcată sau desemnată în alt mod ca fiind confidențială sau protejată sau care altfel ar trebui înțeleasă în mod rezonabil ca fiind confidențială, având în vedere natura informațiilor și circumstanțele referitoare la divulgare, inclusiv, dar fără a se limita la Datele clienților, listele de clienți, prețurile, conceptele, procesele, planurile, modelele și alte strategii, „cunoștințele”, informațiile financiare și alte informații comerciale și/sau tehnice și materiale ale părții divulgatoare și ale afiliaților săi. Informațiile confidențiale nu includ informații care: (a) sunt disponibile public fără încălcarea acestor Termeni sau din vina Părții destinatare; (b) au fost cunoscute în mod corespunzător de către Partea destinatară și, din cunoștințele acesteia, fără nicio restricție, înainte de dezvăluirea de către Partea divulgatoare; (c) au fost dezvăluite în mod corespunzător de către o altă persoană părții destinatare și din cunoștințele acesteia, fără nicio restricție, fără încălcarea drepturilor părții divulgatoare; sau (d) sunt dezvoltate în mod independent de partea destinatară, fără a utiliza sau face referire la informațiile confidențiale ale părții divulgatoare.

6.3.2 Utilizare și divulgare. Cu excepția cazului în care Partea divulgatoare autorizează altfel în scris, Partea destinatară nu va (a) utiliza informații confidențiale ale părții divulgatoare în niciun scop în afara exercitării drepturilor părții destinatare sau a îndeplinirii obligațiilor sale în temeiul acestor Termeni și (b) dezvălui sau furniza informații confidențiale despre Partea divulgatoare oricărei părți, cu excepția afiliaților săi și a angajaților acestora, consilierului juridic, contabililor, contractanților și, în cazul nostru, subcontractanților (denumiți în mod colectiv, „reprezentanți”) care „trebuie să știe” dacă este necesar pentru ca Partea destinatară să-și exercite drepturile sau să-și îndeplinească obligațiile conform acestor Termeni. Partea destinatară este responsabilă pentru respectarea de către Reprezentanții săi a acestei secțiuni 6.3. Reprezentanții vor fi obligați din punct de vedere legal să protejeze informațiile confidențiale ale părții divulgatoare în condiții de confidențialitate care sunt cel puțin la fel de protectoare ca și termenii acestei secțiuni 6.3. Partea destinatară va proteja confidențialitatea informațiilor confidențiale ale părții divulgatoare cu aceeași atenție acordată pentru a proteja confidențialitatea propriilor informații confidențiale, dar în nici un caz o atenție mai puțin rezonabilă.

6.3.3 Divulgarea necesară. Partea destinatară poate dezvălui informații confidențiale ale părții divulgatoare dacă acest lucru este necesar în temeiul unei reglementări, legi, citații sau ordin judecătoresc (denumite împreună, „Divulgări necesare”), cu condiția ca partea destinatară să notifice partea divulgatoare cu privire la o divulgare necesară (în măsura permisă de lege). Partea destinatară va oferi părții divulgatoare o cooperare rezonabilă în legătură cu o divulgare necesară, pe cheltuiala exclusivă a părții divulgatoare.

Ultima actualizare: 24 februarie 2022