Terms of Use

Termeni și condiții de utilizare

Utilizarea software-ului online „PeopleKeys®” și a evaluărilor conexe (denumite în mod colectiv „Sistemul”) sunt supuse acceptării următorilor Termeni de utilizare. FĂCÂND CLIC PE BUTONUL „ACCEPT” ȘI/SAU PRIN ÎNREGISTRAREA ȘI UTILIZAREA SISTEMULUI ȘI A SERVICIILOR FURNIZATE DE PEOPLEKEYS®, INC. (“PeopleKeys®”), RECUNOAȘTEȚI CĂ AȚI CITIT ȘI ACCEPTAȚI SĂ FIȚI OBLIGAT(Ă) DE URMĂTORII TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE, CÂT ȘI DE TOATE POLITICILE DE UTILIZARE ÎNCORPORATE PRIN REFERINȚĂ. PeopleKeys® își rezervă dreptul de a modifica sau altera oricare dintre următorii Termeni și condiții de utilizare și orice politică sau orientare încorporată prin referință, în orice moment, la propria sa discreție, și de a stabili dacă și când orice astfel de modificări se aplică pentru clienții existenți și/sau viitori clienți. În absența calificării, orice modificare sau alterare a Termenilor și condițiilor de utilizare vor fi în vigoare pentru toți clienții din momentul postării acestora pe site-ul web al sistemului de software online PeopleKeys® („site-ul”). DACĂ NU ACCEPTAȚI TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE, NU FACEȚI CLIC PE BUTONUL „ACCEPT” ȘI NU UTILIZAȚI SISTEMUL. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU TERMENII VREUNEI MODIFICĂRI A TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR DE UTILIZARE, NU CONTINUAȚI SĂ UTILIZAȚI SERVICIILE ȘI NOTIFICAȚI IMEDIAT PEOPLEKEYS® DESPRE ÎNCHEIEREA ACORDULUI DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ.

Termeni de utilizare:

1.1 Utilizarea sistemului / Politica de utilizare acceptabilă.

Sistemul ar trebui să fie utilizat ca un singur factor în procesul global de selectare a angajărilor în cadrul companiei dumneavoastră. Rezultatele acestei evaluări nu ar trebui utilizate ca unică determinare a angajării sau neangajării persoanei respective. Sistemul este conceput pentru a ajuta la identificarea preferințelor și abilităților legate de locul de muncă, care ar trebui să fie investigate mai amănunțit prin interviuri, evaluări suplimentare sau verificări de antecedente și referințe. Revizuirea adecvată a experienței de muncă anterioare, a abilităților cerute de post, precum și a referințelor personale ar trebui să facă parte dintr-un proces cuprinzător. Atunci când trebuie avută în vedere siguranța altora, ar trebui luate în considerare și o verificare a antecedentelor, o testare pentru droguri și o examinare fizică de la un medic. Această evaluare nu măsoară tendințele către violență, afecțiunile de natură psihotică, comportamentul deviant sexual sau opiniile politice și nu poate fi utilizată pentru identificarea acestor afecțiuni sau pentru a prezice comportamente asociate.

a. Prin utilizarea sistemului, în totalitate sau parțial, înțelegeți și sunteți de acord că sistemul va fi utilizat împreună cu și în conformitate cu toate orientările locale, de stat, federale sau de altă natură pentru evaluarea adecvată a angajaților, colegilor de muncă, candidaților la angajare și tuturor ceilalți angajați cărora li se poate acorda acces la sistem și nu: (a) va fi baza unică pentru luarea unei decizii privind angajarea potențială a unui candidat; și/sau (b) utilizat pentru a discrimina angajații sau solicitanții actuali pe baza oricărui statut protejat legal sau altfel, cum ar fi rasa, culoarea, religia, sexul, originea națională, orientarea sexuală, vârsta sau dizabilitatea. În timp ce PeopleKeys® oferă clienților (companiilor) capacitatea de a introduce întrebări specifice unei anumite poziții/unui anumit loc de muncă și solicită candidaților să afirme că sunt dispuși să adere la, să îndeplinească, să consimtă sau să fie de acord cu anumite cerințe, condiții prealabile și/sau condiții de funcție/post, este responsabilitatea dvs. să vă asigurați că aceste practici sunt legale și permise oficial prin ordonanțele locale, de stat și federale. Prin urmare, PeopleKeys® și afiliații, reprezentanții, consultanții și agenții săi (în mod colectiv, „Grupul PeopleKeys®”) nu își asumă nicio responsabilitate pentru utilizarea sistemului de către dvs. în angajare și alte decizii de resurse umane. În plus, PeopleKeys® nu își asumă nicio răspundere pentru utilizarea întrebărilor, în cadrul sistemului PeopleKeys®, solicitate de dvs. sau față de link-uri de pe un site web client care ar putea fi asociate cu astfel de întrebări. În cele din urmă, sunteți de acord să despăgubiți și să apărați Grupul PeopleKeys® față de orice pretenții, daune, pierderi, răspunderi și toate costurile și cheltuielile de apărare, inclusiv, dar fără a se limita la, onorariile avocaților, care rezultă direct sau indirect din utilizarea de către dvs. a sistemului, cu excepția cazului în care astfel de creanțe, daune, pierderi, răspunderi, costuri și cheltuieli apar și au fost cauzate direct și exclusiv de neglijența gravă sau de faptele ilicite intenționate ale Grupului PeopleKeys®.

1.2. Plata pentru servicii și politica de reziliere.

Toate taxele pentru utilizarea sistemului trebuie plătite în avans în conformitate cu prețurile actuale aplicabile sistemului. Dacă nu plătiți taxele și impozitele în termen de șapte (7) zile de la data scadenței aplicabile, contul dvs. va fi suspendat până la primirea plății. În plus, neplătirea integrală a oricăror taxe și impozite în termen de paisprezece (14) zile de la data scadenței aplicabilă va fi considerată o încălcare semnificativă a acestor Termeni și condiții de utilizare, justificând încetarea de către PeopleKeys® a furnizării sistemului și a serviciilor conexe. Sunteți responsabil pentru orice taxe asociate cu restabilirea contului dvs. de sistem. O astfel de suspendare sau încetare nu vă va scuti de plata taxelor scadente plus dobânzi. În caz de aplicare a colectării, veți fi răspunzător pentru orice costuri asociate cu o astfel de colectare, inclusiv, fără a se limita la, onorariile rezonabile ale avocaților, cheltuielile de judecată și taxe ale agențiilor de colectare.

1.3. Politica de rambursare.

Vom rambursa achizițiile de produse electronice sub formă de credit în contul dvs. PeopleKeys. Nu se vor procesa rambursări în numerar sau cu cardul de credit pentru produsele electronice cumpărate online. Dacă aveți întrebări, apelați serviciul clienți la +1-800-779-3472.

Declarația de proprietate intelectuală și utilizarea mărcilor:

2.1 Proprietatea intelectuală.

Toate materialele, programele software, inclusiv dar fără a se limita la, codul obiect și codul sursă, datele sau informațiile dezvoltate de PeopleKeys® în legătură cu sistemul și orice cunoștințe, invenții, descoperiri, metodologii, secrete comerciale sau procese utilizate de PeopleKeys® pentru furnizarea sistemului către utilizatorii săi, indiferent dacă pot fi protejate sau nu prin drepturi de autor sau brevete (în mod colectiv, „informații proprii ale People Keys”) sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a PeopleKeys® sau a furnizorilor săi (conform licenței PeopleKeys®) . Utilizarea neautorizată, copierea, ingineria inversă, decompilarea și crearea de lucrări derivate pe baza acestor informații proprii PeopleKeys® este interzisă în mod expres, cu excepția cazului în care este permis altfel în scris de PeopleKeys®. Puteți fi considerat responsabil din punct de vedere legal pentru orice încălcare directă sau indirectă sau încălcarea drepturilor de proprietate ale PeopleKeys® în cadrul informațiilor proprii ale PeopleKeys®.

2.2 Mărci comerciale.

Prin prezenta, acordați PeopleKeys® dreptul de a utiliza mărcile dvs. comerciale, dacă există, în scopul limitat de a asocia astfel de mărci comerciale cu rapoarte online sau scrise generate pentru dvs. de PeopleKeys® în cadrul utilizării Sistemului. Aceasta nu este o licență de marcă comercială și nu se acordă alte drepturi referitoare la mărcile dvs. comerciale către PeopleKeys®.

Garanție, declinare a responsabilității în caz de utilizare necorespunzătoare:

3.1 Garanție.

SISTEMUL PEOPLEKEYS® ESTE FURNIZAT „CA ATARE”. PEOPLEKEYS® NU EMITE NICIO DECLARAȚIE SAU GARANȚIE DE NICIUN FEL PRIVIND CARACTERUL COMPLET, EXACTITATEA, CARACTERUL ACTUAL SAU GRADUL DE POTRIVIRE AL SAU FUNCȚIONALITATEA, DISPONIBILITATEA, FUNCȚIONAREA SISTEMULUI, CONEXIUNII ONLINE ASOCIATE SAU INFORMAȚIILOR TRANSMISE. GRUPUL PEOPLEKEYS® DECLINĂ ÎN MOD SPECIFIC ORICE GARANȚII EXPRESE SAU IMPLICITE, CONDIȚII SAU DECLARAȚII PRIVIND SISTEMUL, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, NICIO GARANȚIE IMPLICITĂ SAU CONDIȚII DE COMERCIALIZARE, CONFORMITATE PENTRU UN SCOP ANUME SAU NEÎNCĂLCARE. ÎN NICIUN CAZ, PEOPLEKEYS® NU VA RĂSPUNDE PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE, INCLUSIV, FĂRĂ A SE LIMITA LA, ORICE DAUNE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTALE SAU CARE APAR CA ȘI CONSECINȚĂ, CHIAR DACĂ PEOPLEKEYS® A FOST INFORMATĂ CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. PEOPLEKEYS® DECLINĂ ÎN MOD SPECIFIC ORICE RESPONSABILITATE DATORATĂ DE PERIOADE DE INACTIVITATE ALE SISTEMULUI, PROGRAMATE SAU NEPROGRAMATE, PIERDERI DE DATE, SAU ALTE EVENIMENTE ALE SISTEMULUI CARE DEPĂȘEȘC CONTROLUL PEOPLEKEYS®, INC, AL AFILIAȚILOR, REPREZENTANȚILOR, CONSULTANȚILOR SAU AGENȚILOR SĂI. PEOPLEKEYS® NU GARANTEAZĂ CĂ FUNCŢIONAREA SISTEMULUI VA FI NEÎNTRERUPTĂ SAU LIPSITĂ DE ERORI.

3.2 Declinare a responsabilității în caz de utilizare necorespunzătoare.

Rapoartele de la www.MotivationalLiving.com, www.PersonalityStyle.com and www.PeopleKeys.com reprezintă interpretări valide și fiabile ale răspunsurilor individuale la DISC Profilul sistemului de personalitate. Rapoartele generate de acest sistem online oferă cea mai mare profunzime a analizei răspunsurilor individuale la DISC instrumentul de profil, ceea ce duce la cele mai exacte concluzii disponibile.  Cu toate acestea, este important să înțelegem că această publicație se bazează pe răspunsurile introduse de subiect și este concepută pentru a oferi informații corecte și autoritare cu privire la subiect.  Este distribuit cu înțelegerea faptului că editorul nu este implicat în prestarea de servicii psihologice profesionale.  Dacă este necesară asistență de specialitate, ar trebui solicitat sfatul unei persoane profesionale și competente.

4. Politica de confidențialitate.

Toate informațiile personale și de contact furnizate către PeopleKeys® de către utilizatori ai sistemului vor fi păstrate în confidențialitate și vor fi utilizate numai în scopuri de contact și pentru a aplica instrumentele de evaluare furnizate prin intermediul sistemului.

5. Legislația aplicabilă și soluționarea disputelor.

Orice litigii care decurg din utilizarea de către dvs. a sistemului și aplicarea acestor termeni și condiții vor fi guvernate de Pennsylvania, fără a ține cont de dispozițiile sale privind conflictele de legi. Toate litigiile dintre părți vor fi supuse arbitrajului în fața unui arbitru selectat conform și prin aplicarea regulilor de arbitraj comercial ale Asociației Americane de Arbitraj. Părțile sunt de acord cu locul și jurisdicția din Pittsburgh, Pennsylvania.

Sections 6 & 7 are currently only available in English, please refer to: https://privacy.peoplekeys.com/terms-use for the Full Terms of Use.

6. Data Processing Terms.

PeopleKeys and the counterparty agreeing to these terms (“Customer”) have entered into an agreement for the provision of the Processor Services (as amended from time to time, the “Agreement”).

These PeopleKeys Data Processing Terms (including the appendices, “Data Processing Terms”) are entered into by PeopleKeys and Customer and supplement the Agreement. These Data Processing Terms will be effective and replace any previously applicable terms relating to their subject matter (including any data processing amendment or data processing addendum relating to the Processor Services), from the Terms Effective Date.

If you are accepting these Data Processing Terms on behalf of Customer, you warrant that: (a) you have full legal authority to bind Customer to these Data Processing Terms; (b) you have read and understand these Data Processing Terms; and (c) you agree, on behalf of Customer, to these Data Processing Terms. If you do not have the legal authority to bind Customer, please do not accept these Data Processing Terms.

The full terms can be viewed at: https://privacy.peoplekeys.com/terms-use/data-processing

7. Data Transfer Frameworks.

Effective March 1, 2020

Data protection laws vary among countries, with some providing more protection than others. Regardless of where your information is processed, we apply the same protections described in the Privacy Policy. We also comply with certain legal frameworks relating to the transfer of data, such as the European frameworks described below.

The European Commission has determined that certain countries outside of the European Economic Area (EEA) adequately protect personal data. You can review current European Commission adequacy decisions here. To transfer data from the EEA to other countries, such as the United States, we comply with legal frameworks that establish an equivalent level of protection with EU law.

EU-U.S. Privacy Shield Frameworks

As described in our Privacy Shield certification, we comply with the EU-U.S. Privacy Shield Frameworks as set forth by the US Department of Commerce regarding the collection, use and retention of personal information from European Union member countries (including EEA member countries) and the UK, respectively. PeopleKeys, including The Institute for Motivational Living (DE), Inc., and its wholly owned US subsidiaries (unless explicitly excluded), has certified that it adheres to the Privacy Shield Principles. PeopleKeys remains responsible for any of your personal information that is shared under the Onward Transfer Principle with third parties for external processing on our behalf, as described in the “Consent/Choice Statement” section. To learn more about the Privacy Shield program, and to view PeopleKeys’ certification, please visit the Privacy Shield website.

If you have an inquiry regarding our privacy practices in relation to our Privacy Shield certification, we encourage you to contact us. PeopleKeys is subject to the investigatory and enforcement powers of the US Federal Trade Commission (FTC). You may also refer a complaint to your local data protection authority, and we will work with them to resolve your concern. In certain circumstances, the Privacy Shield Framework provides the right to invoke binding arbitration to resolve complaints not resolved by other means, as described in Annex I to the Privacy Shield Principles.

Model contract clauses

The European Commission has approved the use of model contract clauses as a means of ensuring adequate protection when transferring data outside of the EEA. By incorporating model contract clauses into a contract established between the parties transferring data, personal data can be protected when transferred outside the EEA to countries which have not been deemed by the European Commission to adequately protect personal data.

PeopleKeys offers these model contract clauses for customers of its Assessment Service Platforms. Details of PeopleKeys’ use of model contract clauses can be found at https://privacy.peoplekeys.com/terms-use/data-transfer.

 

Last update: 24 September 2020