Terms of Use

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Η χρήση του Ηλεκτρονικού λογισμικού «PeopleKeys®» και Σχετικών αξιολογήσεων (συλλογικά αναφέρονται ως το «Σύστημα») υπόκειται στην αποδοχή των παρακάτω Όρων χρήσης. ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΙ «ΣΥΜΦΩΝΩ» Ή/ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ PEOPLEKEYS®, INC. («PeopleKeys®»), ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ. Η PeopleKeys® διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή τροποποιήσει οποιουσδήποτε από τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης, και τυχόν πολιτικές ή οδηγίες που ενσωματώνονται διά παραπομπής, οποιαδήποτε στιγμή, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και να προσδιορίσει εάν και πότε τυχόν τέτοιες αλλαγές ισχύουν για αμφότερους τους υπάρχοντες ή/και μελλοντικούς πελάτες. Απουσία προϋπόθεσης, τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στους Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης θα ισχύουν για όλους τους πελάτες μετά από τη δημοσίευση τους στην τοποθεσία web του ηλεκτρονικού συστήματος λογισμικού της PeopleKeys® («Τοποθεσία»). ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΙ «ΣΥΜΦΩΝΩ» ΚΑΙ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ PEOPLEKEYS® ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Όροι χρήσης:

1.1 Χρήση συστήματος / Πολιτική αποδεκτής χρήσης.

Το Σύστημα θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως ένας παράγοντας της συνολικής διαδικασίας επιλογής υπαλλήλων της εταιρείας σας. Τα αποτελέσματα από αυτήν την αξιολόγηση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως μοναδικό κριτήριο για να προσδιοριστεί εάν θα προσληφθεί ή όχι το συγκεκριμένο πρόσωπο. Το Σύστημα έχει σχεδιαστεί για να βοηθά στην αναγνώριση προτιμήσεων και ικανοτήτων σχετικών με την εργασία που θα πρέπει να διερευνηθούν περισσότερο με συνεντεύξεις, επιπλέον αξιολογήσεις ή ελέγχους ιστορικού και συστάσεων. Η ορθή αξιολόγηση προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας, των δεξιοτήτων που απαιτούνται από την εργασία, καθώς και προσωπικών συστάσεων, θα πρέπει να αποτελούν όλα μαζί μέρος μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας. Όταν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ασφάλεια τρίτων, θα πρέπει να εξετάσετε επίσης έλεγχο ιστορικού, εξέταση για ναρκωτικά και ιατρική εξέταση. Αυτή η αξιολόγηση δεν μετρά βίαιες συμπεριφορές, ψυχωτικές διαταραχές, σεξουαλικές αποκλίσεις ή πολιτικές απόψεις και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση των παραπάνω ή για να προβλεφθούν τυχόν σχετικές συμπεριφορές.

α. Χρησιμοποιώντας το Σύστημα, είτε πλήρως, είτε εν μέρει, κατανοείτε και συμφωνείτε ότι το Σύστημα θα χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με και ακολουθώντας όλες τις τοπικές, κρατικές, ομοσπονδιακές ή άλλες οδηγίες για ορθή αξιολόγηση των υπαλλήλων, συναδέλφων, υποψηφίων για πρόσληψη και όλου του υπόλοιπου προσωπικού στο οποίο μπορεί να δοθεί πρόσβαση στο Σύστημα και δεν θα: (α) βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτό για τη λήψη μιας απόφασης που αφορά στην πιθανή απασχόληση ενός υποψηφίου ή/και (β) χρησιμοποιείται για διάκριση κατά τρεχόντων υπαλλήλων ή υποψηφίων με βάση οποιαδήποτε νομική ή άλλη προστατευμένη κατάσταση, όπως φυλή, χρώμα, θρησκεία, φύλο, εθνική καταγωγή, σεξουαλικό προσανατολισμό, ηλικία ή αναπηρία. Παρόλο που η PeopleKeys® προσφέρει στους πελάτες (δηλαδή στις εταιρείες) τη δυνατότητα να καταχωρούν ερωτήσεις ειδικά για μια συγκεκριμένη θέση/εργασία και να απαιτούν από τους υποψηφίους να δηλώσουν ότι είναι διατεθειμένοι να εφαρμόζουν, εκτελούν, συναινούν ή συμφωνούν με ορισμένες απαιτήσεις θέσης/εργασίας, προαπαιτούμενα ή/και προϋποθέσεις, είστε υπεύθυνοι για να εξασφαλίσετε ότι αυτές οι πρακτικές είναι νόμιμες και επιτρέπονται επίσημα από τους τοπικούς, κρατικούς και ομοσπονδιακούς θεσμούς. Επομένως, η PeopleKeys® και οι θυγατρικές της, οι αντιπρόσωποι, σύμβουλοι και εκπρόσωποι (συλλογικά, ο «Όμιλος PeopleKeys®») δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη χρήση σας του Συστήματος σε προσλήψεις και άλλες αποφάσεις αναφορικά με τους ανθρώπινους πόρους. Επιπλέον, η PeopleKeys® δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη χρήση ερωτήσεων, εντός του συστήματος PeopleKeys® που απευθύνονται σε εσάς ή συνδέσεις για την τοποθεσία web ενός πελάτη που μπορεί να σχετίζονται με αυτές τις ερωτήσεις. Τέλος, συμφωνείτε να αποζημιώσετε, προστατεύσετε και υπερασπιστείτε τον Όμιλο PeopleKeys® Group από τυχόν αξιώσεις, ζημιές, απώλειες, ευθύνες και όλα τα έξοδα και το κόστος υπεράσπισης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των αμοιβών δικηγόρων, που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση σας του Συστήματος, εκτός εάν τέτοιες αξιώσεις, ζημιές, απώλειες, ευθύνες, κόστος και έξοδα προκύπτουν και έχουν προκληθεί αποκλειστικά από βαριά αμέλεια ή σκόπιμα εσφαλμένες ενέργειες του Ομίλου PeopleKeys®.

1.2. Πληρωμή για υπηρεσίες και Πολιτική τερματισμού.

Όλες οι χρεώσεις για τη χρήση του Συστήματος πρέπει να καταβάλλονται εκ των προτέρων, σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές που ισχύουν για το Σύστημα. Εάν αποτύχετε να πληρώσετε οποιεσδήποτε αμοιβές και φόρους εντός επτά (7) ημερών από την ισχύουσα ημερομηνία οφειλής, ο λογαριασμός σας θα ανασταλεί μέχρι τη λήψη της πληρωμής. Επιπλέον, αποτυχία πλήρους καταβολής τυχόν αμοιβών και φόρων εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών ύστερα από την ισχύουσα ημερομηνία οφειλής θα κριθεί ως ουσιαστική παράβαση αυτών των Όρων και προϋποθέσεων χρήσης, δικαιολογώντας τον τερματισμό της προμήθειας του Συστήματος και σχετικών υπηρεσιών σε εσάς από την PeopleKeys®. Είστε υπεύθυνοι για τυχόν χρεώσεις που σχετίζονται με την επαναφορά του λογαριασμού συστήματός σας. Οποιαδήποτε τέτοια αναστολή ή τερματισμός δεν θα σας απαλλάξει από την πληρωμή οφειλόμενων ποσών συν τόκους. Στην περίπτωση επιβολής συλλογής, θα είστε υπεύθυνοι για τυχόν έξοδα που σχετίζονται με αυτήν τη συλλογή, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, εύλογων αμοιβών δικηγόρων, δικαστικών εξόδων και αμοιβών εταιρειών συλλογής χρεών.

1.3. Πολιτική αποζημίωσης.

Θα καταβάλλουμε επιστροφές για αγορές ηλεκτρονικών προϊόντων ως πίστωση στον λογαριασμό σας PeopleKeys. Δεν θα διεκπεραιωθούν επιστροφές μετρητών ή πιστωτικής κάρτας για ηλεκτρονικά προϊόντα που έχετε αγοράσει ηλεκτρονικά από ένα από τα καταστήματά μας. Για τυχόν ερωτήσεις, καλέστε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο +1-800-779-3472.

Δήλωση Πνευματικής ιδιοκτησίας και Χρήσης εμπορικών σημάτων:

2.1 Πνευματική ιδιοκτησία.

Όλα τα υλικά, προγράμματα λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του αντικειμενικού κώδικα και του πηγαίου κώδικα, δεδομένων ή πληροφοριών που έχουν αναπτυχθεί από την PeopleKeys® σε σχέση με το Σύστημα και οποιαδήποτε τεχνογνωσία, εφευρέσεις, ανακαλύψεις, μεθοδολογίες, εμπορικά μυστικά ή διαδικασίες που χρησιμοποιεί η PeopleKeys® για να παρέχει το Σύστημα στους χρήστες της, είτε προστατεύονται, είτε όχι από πνευματικά δικαιώματα ή ευρεσιτεχνίες (συλλογικά, «Ιδιωτικές Πληροφορίες της People Keys»), είναι και θα παραμένουν αποκλειστική ιδιοκτησία της PeopleKeys® ή των προμηθευτών της (όπως εκχωρούνται στην PeopleKeys®). Απαγορεύεται ρητά η μη εξουσιοδοτημένη χρήση, αντιγραφή, αποσυμπίληση, και δημιουργία παράγωγων έργων που βασίζονται σε οποιεσδήποτε τέτοιες Ιδιωτικές Πληροφορίες της PeopleKeys®, εκτός εάν επιτρέπεται διαφορετικά εγγράφως από την PeopleKeys®. Μπορεί να θεωρηθείτε νομικά υπεύθυνοι για τυχόν άμεση ή έμμεση παραβίαση ή παράβαση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας της PeopleKeys® στις Ιδιωτικές Πληροφορίες της PeopleKeys®.

2.2 Εμπορικά σήματα.

Διά του παρόντος εκχωρείτε στην PeopleKeys® το δικαίωμα χρήσης των εμπορικών σημάτων σας, εάν υπάρχουν, για τον περιορισμένο σκοπό του συσχετισμού τυχόν εμπορικών σημάτων με ηλεκτρονικές ή έγγραφες αναφορές που δημιουργήθηκαν για εσάς από την PeopleKeys® χρησιμοποιώντας το Σύστημα. Αυτό δεν συνιστά μια άδεια χρήσης εμπορικού σήματος και δεν εκχωρείται κανένα άλλο δικαίωμα που αφορά στα εμπορικά σήματά σας στην PeopleKeys®.

Εγγύηση, Αποποίηση ευθυνών ακατάλληλης χρήσης:

3.1 Εγγύηση.

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ PEOPLEKEYS® ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ». Η PEOPLEKEYS® ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΑΠΟΔΟΧΗ Ή ΕΠΑΡΚΕΙΑ, Ή ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Ή ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ. Ο ΟΜΙΛΟΣ PEOPLEKEYS® ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΥΧΟΝ ΡΗΤΩΝ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ Ή ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΥΧΟΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Η PEOPLEKEYS® ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΥΧΟΝ ΕΙΔΙΚΩΝ, ΕΜΜΕΣΩΝ, ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΩΝ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ Η PEOPLEKEYS® ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. Η PEOPLEKEYS® ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΥΧΟΝ ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ Ή ΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΛΟΓΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ PEOPLEKEYS®, INC., ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΤΗΣ. Η PEOPLEKEYS® ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ Ή ΣΦΑΛΜΑΤΑ.

3.2 Αποποίηση ευθυνών ακατάλληλης χρήσης.

Οι αναφορές από www.MotivationalLiving.com, www.PersonalityStyle.com and www.PeopleKeys.com αντιπροσωπεύουν έγκυρες και αξιόπιστες ερμηνείες μεμονωμένων απαντήσεων στο DISC Προφίλ συστήματος προσωπικότητας.  Οι αναφορές που δημιουργούνται από αυτό το ηλεκτρονικό σύστημα παρέχουν το μεγαλύτερο βάθος για την ανάλυση μεμονωμένων απαντήσεων στο όργανο προφίλ DISC, οδηγώντας στα πλέον ακριβή, σε βάθος διαθέσιμα συμπεράσματα.  Ωστόσο, είναι σημαντικό να κατανοήσετε ότι η παρούσα δημοσίευση βασίζεται στις απαντήσεις που εισάγονται από τον χρήστη και έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες αναφορικά με το αντικείμενο.  Διανέμονται με την κατανόηση ότι ο εκδότης δεν σχετίζεται με την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών ψυχολογίας.  Εάν απαιτείται βοήθεια από ειδικό, θα πρέπει να αναζητήσετε τη συμβουλή ενός ικανού επαγγελματία.

4. Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Όλες οι προσωπικές πληροφορίες και τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην PeopleKeys® από χρήστες του Συστήματος θα είναι εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς επικοινωνίας και για την εφαρμογή των εργαλείων αξιολόγησης που παρέχονται από το Σύστημα.

5. Ισχύον δίκαιο και Επίλυση διαφορών.

Οποιεσδήποτε διαφορές προκύπτουν από τη χρήση σας του Συστήματος και την εφαρμογή αυτών των όρων και προϋποθέσεων, θα διέπονται από τη νομοθεσία της Πενσιλβανίας, ανεξάρτητα από τις διατάξεις σύγκρουσης νόμων. Όλες οι διαφορές μεταξύ των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται για διαιτησία προτού επιλεγεί ένας διαιτητής σύμφωνα και εφαρμόζοντας τους Κανόνες Εμπορικής Διαιτησίας της Αμερικανικής Ένωσης Διαιτησίας. Τα μέρη συμφωνούν με τον τόπο και την περιοχή δικαιοδοσίας στο Πίτσμπουργκ, Πενσιλβάνια.

Sections 6 & 7 are currently only available in English, please refer to: https://privacy.peoplekeys.com/terms-use for the Full Terms of Use.

6. Data Processing Terms.

PeopleKeys and the counterparty agreeing to these terms (“Customer”) have entered into an agreement for the provision of the Processor Services (as amended from time to time, the “Agreement”).

These PeopleKeys Data Processing Terms (including the appendices, “Data Processing Terms”) are entered into by PeopleKeys and Customer and supplement the Agreement. These Data Processing Terms will be effective and replace any previously applicable terms relating to their subject matter (including any data processing amendment or data processing addendum relating to the Processor Services), from the Terms Effective Date.

If you are accepting these Data Processing Terms on behalf of Customer, you warrant that: (a) you have full legal authority to bind Customer to these Data Processing Terms; (b) you have read and understand these Data Processing Terms; and (c) you agree, on behalf of Customer, to these Data Processing Terms. If you do not have the legal authority to bind Customer, please do not accept these Data Processing Terms.

The full terms can be viewed at: https://privacy.peoplekeys.com/terms-use/data-processing

7. Data Transfer Frameworks.

Effective March 1, 2020

Data protection laws vary among countries, with some providing more protection than others. Regardless of where your information is processed, we apply the same protections described in the Privacy Policy. We also comply with certain legal frameworks relating to the transfer of data, such as the European frameworks described below.

The European Commission has determined that certain countries outside of the European Economic Area (EEA) adequately protect personal data. You can review current European Commission adequacy decisions here. To transfer data from the EEA to other countries, such as the United States, we comply with legal frameworks that establish an equivalent level of protection with EU law.

EU-U.S. Privacy Shield Frameworks

As described in our Privacy Shield certification, we comply with the EU-U.S. Privacy Shield Frameworks as set forth by the US Department of Commerce regarding the collection, use and retention of personal information from European Union member countries (including EEA member countries) and the UK, respectively. PeopleKeys, including The Institute for Motivational Living (DE), Inc., and its wholly owned US subsidiaries (unless explicitly excluded), has certified that it adheres to the Privacy Shield Principles. PeopleKeys remains responsible for any of your personal information that is shared under the Onward Transfer Principle with third parties for external processing on our behalf, as described in the “Consent/Choice Statement” section. To learn more about the Privacy Shield program, and to view PeopleKeys’ certification, please visit the Privacy Shield website.

If you have an inquiry regarding our privacy practices in relation to our Privacy Shield certification, we encourage you to contact us. PeopleKeys is subject to the investigatory and enforcement powers of the US Federal Trade Commission (FTC). You may also refer a complaint to your local data protection authority, and we will work with them to resolve your concern. In certain circumstances, the Privacy Shield Framework provides the right to invoke binding arbitration to resolve complaints not resolved by other means, as described in Annex I to the Privacy Shield Principles.

Model contract clauses

The European Commission has approved the use of model contract clauses as a means of ensuring adequate protection when transferring data outside of the EEA. By incorporating model contract clauses into a contract established between the parties transferring data, personal data can be protected when transferred outside the EEA to countries which have not been deemed by the European Commission to adequately protect personal data.

PeopleKeys offers these model contract clauses for customers of its Assessment Service Platforms. Details of PeopleKeys’ use of model contract clauses can be found at https://privacy.peoplekeys.com/terms-use/data-transfer.

 

Last update: 24 September 2020