PeopleKeys

Όροι Χρήσης

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Η χρήση του Online Λογισμικού «PeopleKeys®» και των Σχετικών Αξιολογήσεων (συλλογικά αναφέρονται ως το «Σύστημα») υπόκειται στην αποδοχή των παρακάτω Όρων Χρήσης. ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΙ «ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ» Ή/ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ PEOPLEKEYS®, INC. («PeopleKeys®»), ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ. Η PeopleKeys® διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή τροποποιήσει οποιουσδήποτε από τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης, και τυχόν πολιτικές ή οδηγίες που ενσωματώνονται με παραπομπή, οποιαδήποτε στιγμή, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και να προσδιορίσει εάν και πότε τυχόν τέτοιες αλλαγές ισχύουν για αμφότερους τους υπάρχοντες ή/και μελλοντικούς πελάτες. Απουσία προϋπόθεσης, τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης θα ισχύουν για όλους τους πελάτες μετά από τη δημοσίευση τους στην τοποθεσία web του Online Συστήματος Λογισμικού PeopleKeys® (ο «Ιστότοπος»). ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΙ «ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ» ΚΑΙ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΗ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ PEOPLEKEYS® ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ.

Όροι Χρήσης:

1.1 Χρήση Συστήματος / Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης.

Το Σύστημα θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως ένας παράγοντας της συνολικής διαδικασίας επιλογής υπαλλήλων της εταιρείας σας. Τα αποτελέσματα από αυτήν την αξιολόγηση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως μοναδικό κριτήριο για να προσδιοριστεί εάν θα προσληφθεί ή όχι το συγκεκριμένο πρόσωπο. Το Σύστημα έχει σχεδιαστεί για να βοηθά στην αναγνώριση προτιμήσεων και ικανοτήτων σχετικών με την εργασία που θα πρέπει να διερευνηθούν περισσότερο με συνεντεύξεις, επιπλέον αξιολογήσεις ή ελέγχους ιστορικού και συστάσεων. Η ορθή αξιολόγηση προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας, των δεξιοτήτων που απαιτούνται από την εργασία, καθώς και προσωπικών συστάσεων, θα πρέπει να αποτελούν όλα μαζί μέρος μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας. Όταν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ασφάλεια τρίτων, θα πρέπει να εξετάσετε επίσης το ιστορικό, την εξέταση για ναρκωτικά και την ιατρική εξέταση. Αυτή η αξιολόγηση δεν μετρά βίαιες συμπεριφορές, ψυχωτικές διαταραχές, σεξουαλικές αποκλίσεις ή πολιτικές απόψεις και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση των παραπάνω ή για να προβλεφθούν τυχόν σχετικές συμπεριφορές.

α. Χρησιμοποιώντας το Σύστημα, είτε πλήρως, είτε εν μέρει, κατανοείτε και συμφωνείτε ότι το Σύστημα θα χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με και ακολουθώντας όλες τις τοπικές, κρατικές, ομοσπονδιακές ή άλλες οδηγίες για ορθή αξιολόγηση των υπαλλήλων, συναδέλφων, υποψηφίων για πρόσληψη και όλου του υπόλοιπου προσωπικού στο οποίο μπορεί να δοθεί πρόσβαση στο Σύστημα και δεν θα πρέπει: (α) να βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτό για τη λήψη μιας απόφασης που αφορά την πιθανή απασχόληση ενός υποψηφίου ή/και (β) να χρησιμοποιείται για διάκριση κατά τρεχόντων υπαλλήλων ή υποψηφίων με βάση οποιαδήποτε νομική ή άλλη προστατευμένη κατάσταση, όπως φυλή, χρώμα, θρησκεία, φύλο, εθνική καταγωγή, σεξουαλικό προσανατολισμό, ηλικία ή αναπηρία. Παρόλο που η PeopleKeys® προσφέρει στους πελάτες (δηλαδή στις εταιρείες) τη δυνατότητα να καταχωρούν ερωτήσεις ειδικά για μια συγκεκριμένη θέση/εργασία και να απαιτούν από τους υποψηφίους να δηλώσουν ότι διατίθενται να εφαρμόζουν, εκτελούν, συναινούν ή συμφωνούν με ορισμένες απαιτήσεις θέσης/εργασίας, προαπαιτούμενα ή/και προϋποθέσεις, φέρετε την ευθύνη να εξασφαλίσετε ότι αυτές οι πρακτικές είναι νόμιμες και επιτρέπονται επίσημα από τους τοπικούς, κρατικούς και ομοσπονδιακούς θεσμούς. Επομένως, η PeopleKeys® και οι συνεργάτες της, οι εκπρόσωποι, σύμβουλοι και αντιπρόσωποι (συλλογικά, ο «Όμιλος PeopleKeys®») δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη χρήση του Συστήματος από μέρους σας σε προσλήψεις και άλλες αποφάσεις αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό. Επιπλέον, η PeopleKeys® δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη χρήση ερωτήσεων εντός του συστήματος PeopleKeys® που απευθύνονται σε εσάς ή συνδέσεις για την τοποθεσία web ενός πελάτη που μπορεί να σχετίζονται με αυτές τις ερωτήσεις. Τέλος, συμφωνείτε να αποζημιώσετε, προστατεύσετε και υπερασπιστείτε τον Όμιλο PeopleKeys® Group από τυχόν αξιώσεις, ζημιές, απώλειες, ευθύνες και όλα τα έξοδα και το κόστος υπεράσπισης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των αμοιβών δικηγόρων, που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση του Συστήματος από μέρους σας, εκτός εάν τέτοιες αξιώσεις, ζημιές, απώλειες, ευθύνες, κόστος και έξοδα προκύπτουν και έχουν προκληθεί αποκλειστικά από βαριά αμέλεια ή σκόπιμα εσφαλμένες ενέργειες του Ομίλου PeopleKeys®.

1.2. Πληρωμή για Υπηρεσίες και Πολιτική Τερματισμού.

Όλες οι χρεώσεις για τη χρήση του Συστήματος πρέπει να καταβάλλονται εκ των προτέρων, σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές που ισχύουν για το Σύστημα. Εάν δεν καταβάλετε οποιεσδήποτε αμοιβές και φόρους εντός επτά (7) ημερών από την ισχύουσα ημερομηνία οφειλής, ο λογαριασμός σας θα ανασταλεί μέχρι τη λήψη της πληρωμής. Επιπλέον, η μη πλήρης καταβολή τυχόν αμοιβών και φόρων εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών ύστερα από την ισχύουσα ημερομηνία οφειλής θα κριθεί ως ουσιαστική παράβαση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης, δικαιολογώντας τον τερματισμό της παροχής του Συστήματος και των σχετικών υπηρεσιών σε εσάς από την PeopleKeys®. Φέρετε την ευθύνη για τυχόν χρεώσεις που σχετίζονται με την επαναφορά του λογαριασμού σας στο Σύστημα. Οποιαδήποτε τέτοια αναστολή ή τερματισμός δεν θα σας απαλλάξει από την πληρωμή οφειλόμενων ποσών συν τους τόκους. Στην περίπτωση επιβολής είσπραξης, θα φέρετε την ευθύνη για τυχόν έξοδα που σχετίζονται με αυτήν την είσπραξη, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εύλογων αμοιβών δικηγόρων, δικαστικών εξόδων και αμοιβών εταιρειών είσπραξης χρεών.

1.3. Πολιτική Επιστροφής Χρημάτων.

Θα καταβάλουμε επιστροφή χρημάτων για αγορές ηλεκτρονικών προϊόντων ως πίστωση στον λογαριασμό σας PeopleKeys. Δεν θα διεκπεραιωθούν επιστροφές χρημάτων σε μετρητά ή πιστωτική κάρτα για ηλεκτρονικά προϊόντα που έχετε αγοράσει διαδικτυακά από ένα από τα καταστήματά μας. Για τυχόν ερωτήσεις, καλέστε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο +1-800-779-3472.

Δήλωση Πνευματικής ιδιοκτησίας και Χρήσης Εμπορικών Σημάτων:

2.1 Πνευματική Ιδιοκτησία.

Όλα τα υλικά, προγράμματα λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του αντικειμενικού κώδικα και του πηγαίου κώδικα, δεδομένων ή πληροφοριών που έχουν αναπτυχθεί από την PeopleKeys® σε σχέση με το Σύστημα και οποιαδήποτε τεχνογνωσία, εφευρέσεις, ανακαλύψεις, μεθοδολογίες, εμπορικά μυστικά ή διαδικασίες που χρησιμοποιεί η PeopleKeys® για να παρέχει το Σύστημα στους χρήστες της, είτε προστατεύονται, είτε όχι από πνευματικά δικαιώματα ή ευρεσιτεχνίες (συλλογικά, «Ιδιωτικές Πληροφορίες της PeopleKeys»), είναι και θα παραμένουν αποκλειστική ιδιοκτησία της PeopleKeys® ή των προμηθευτών της (όπως εκχωρούνται κατόπιν αδείας στην PeopleKeys®). Απαγορεύεται ρητά η μη εξουσιοδοτημένη χρήση, αντιγραφή, αποσυμπίληση, και δημιουργία παράγωγων έργων που βασίζονται σε οποιεσδήποτε τέτοιες Ιδιωτικές Πληροφορίες της PeopleKeys®, εκτός εάν επιτρέπεται διαφορετικά εγγράφως από την PeopleKeys®. Μπορεί να θεωρηθείτε νομικά υπεύθυνος/-η για τυχόν άμεση ή έμμεση παραβίαση ή παράβαση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας της PeopleKeys® όσον αφορά τις Ιδιωτικές Πληροφορίες της PeopleKeys®.

2.2 Εμπορικά Σήματα.

Διά του παρόντος εκχωρείτε στην PeopleKeys® το δικαίωμα χρήσης των εμπορικών σημάτων σας, εάν υπάρχουν, για τον περιορισμένο σκοπό του συσχετισμού τυχόν εμπορικών σημάτων με ηλεκτρονικές ή έγγραφες αναφορές που δημιουργήθηκαν για εσάς από την PeopleKeys® χρησιμοποιώντας το Σύστημα. Αυτό δεν συνιστά μια άδεια χρήσης εμπορικού σήματος και δεν εκχωρείται κανένα άλλο δικαίωμα ως προς τα εμπορικά σήματά σας στην PeopleKeys®.

Εγγύηση, Αποποίηση Ευθυνών Ακατάλληλης Χρήσης:

3.1 Εγγύηση.

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ PEOPLEKEYS® ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ.» Η PEOPLEKEYS® ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΑΠΟΔΟΧΗ Ή ΕΠΑΡΚΕΙΑ, Ή ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ONLINE ΣΥΝΔΕΣΗΣ Ή ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ. Ο ΟΜΙΛΟΣ PEOPLEKEYS® ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΥΧΟΝ ΡΗΤΩΝ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ Ή ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΥΧΟΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Η PEOPLEKEYS® ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΥΧΟΝ ΕΙΔΙΚΩΝ, ΕΜΜΕΣΩΝ, ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΩΝ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ Η PEOPLEKEYS® ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. Η PEOPLEKEYS® ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΥΧΟΝ ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ Ή ΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΛΟΓΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ PEOPLEKEYS®, INC., ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ. Η PEOPLEKEYS® ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ Ή ΣΦΑΛΜΑΤΑ.

3.2 Αποποίηση ευθυνών ακατάλληλης χρήσης.

Οι αναφορές από τις τοποθεσίες www.MotivationalLiving.com, www.PersonalityStyle.com, www.Discinsights.com και www.PeopleKeys.com αντιπροσωπεύουν έγκυρες και αξιόπιστες ερμηνείες μεμονωμένων απαντήσεων στο Προφίλ Συστήματος Προσωπικότητας DISC. Οι αναφορές που δημιουργούνται από αυτό το online σύστημα παρέχουν το μεγαλύτερο βάθος ανάλυσης μεμονωμένων απαντήσεων στο όργανο προφίλ DISC, οδηγώντας στα πλέον ακριβή, σε βάθος διαθέσιμα συμπεράσματα. Ωστόσο, είναι σημαντικό να κατανοήσετε ότι η παρούσα δημοσίευση βασίζεται στις απαντήσεις που εισάγονται από τον χρήστη και έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες αναφορικά με το θέμα. Διανέμονται με βάση την κατανόηση ότι ο εκδότης δεν σχετίζεται με την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών ψυχολογίας. Εάν απαιτείται βοήθεια από ειδικό, θα πρέπει να αναζητήσετε τη συμβουλή ενός αρμόδιου επαγγελματία.

4. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Όλες οι προσωπικές πληροφορίες και τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην PeopleKeys® από τους χρήστες του Συστήματος θα είναι εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς επικοινωνίας και για την εφαρμογή των εργαλείων αξιολόγησης που παρέχονται από το Σύστημα.

5. Ισχύον Δίκαιο και Επίλυση Διαφορών.

Οποιεσδήποτε διαφωνίες προκύψουν από τη χρήση του Συστήματος από μέρους σας και την εφαρμογή αυτών των όρων και προϋποθέσεων, θα διέπονται από τη νομοθεσία της Πενσιλβάνια, ανεξάρτητα από τις διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων. Όλες οι διαφορές μεταξύ των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται για διαιτησία προτού επιλεγεί ένας διαιτητής σύμφωνα και εφαρμόζοντας τους Κανόνες Εμπορικής Διαιτησίας της Αμερικανικής Ένωσης Διαιτησίας. Τα μέρη συμφωνούν με τον τόπο και την περιοχή δικαιοδοσίας στο Πίτσμπουργκ της Πενσιλβάνια.

6. Ιδιοκτησία, Δεδομένα Πελάτη και Εμπιστευτικότητα

6.1 Ιδιοκτησία. Μεταξύ των μερών, κατέχουμε αποκλειστικά και διατηρούμε κάθε δικαίωμα, τίτλο και συμφέρον ως προς το Σύστημα, την Τεκμηρίωση, τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες μας (όπως ορίζονται παρακάτω) και τυχόν δεδομένα που προέρχονται από τη χρήση του Συστήματος που δεν προσδιορίζει άμεσα ή έμμεσα εσάς, τους Τελικούς Χρήστες ή οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο και περιλαμβάνει (α) δεδομένα όπως απαντήσεις, βαθμολογίες, μετρήσεις αλληλεπίδρασης, ποσοστά εγκατάλειψης και δεδομένα απόδοσης συστήματος και (β) υπόκεινται σε τυχόν περιορισμούς ισχυόντων νόμων, δεδομένα που είναι ανώνυμα, αποπροσδιορισμένα ή/και συγκεντρωμένα έτσι ώστε να μην μπορούν πλέον να ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα εσάς, τους Τελικούς Χρήστες ή οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, καθώς και τυχόν σχόλια ή προτάσεις που παρέχονται από εσάς ή έναν Τελικό Χρήστη σχετικά με το Σύστημα. Μεταξύ των μερών, κατέχετε και διατηρείτε αποκλειστικά όλα τα δικαιώματα, την κυριότητα και τα συμφέροντα για τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες και τα Δεδομένα Πελάτη σας, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων μας να επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα Πελάτη σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

6.2 Δεδομένα Πελάτη. Παραχωρείτε σε εμάς και στους Συνεργάτες μας το δικαίωμα να επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα Πελάτη όπως απαιτείται για να παρέχουμε τις υπηρεσίες του Συστήματος με τρόπο που να συνάδει με τους παρόντες Όρους, τη Συμφωνία Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της Συμφωνίας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας, πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το Σύστημα αμέσως. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε παράσχει και θα συνεχίσετε να παρέχετε, επαρκείς δηλώσεις και ότι έχετε λάβει και θα συνεχίσετε να λαμβάνετε τις απαραίτητες άδειες και συναινέσεις για την παροχή Δεδομένων Πελάτη σε εμάς για χρήση και κοινοποίηση.

6.3 Εμπιστευτικότητα

6.3.1 Ορισμός. «Εμπιστευτικές Πληροφορίες» νοείται οποιαδήποτε πληροφορία ή δεδομένα, ανεξάρτητα από το αν είναι σε απτή μορφή, που αποκαλύπτονται από οποιοδήποτε μέρος («Κοινοποιούν Μέρος») στο άλλο μέρος («Παραλαμβάνον Μέρος») που έχουν επισημανθεί ή χαρακτηριστεί με άλλο τρόπο ως εμπιστευτικά ή αποκλειστικά ή που διαφορετικά θα πρέπει να θεωρούνται εμπιστευτικά, δεδομένης της φύσης των πληροφοριών και των συνθηκών που περιβάλλουν την αποκάλυψη, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των Δεδομένων Πελάτη, των λιστών πελατών, των τιμών, των εννοιών, των διαδικασιών, των διαγραμμάτων, των σχεδίων και άλλων στρατηγικών, «τεχνογνωσία», οικονομικές και άλλες επιχειρηματικές και/ή τεχνικές πληροφορίες και υλικό του Κοινοποιούντος Μέρους και των Συνεργατών του. Οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες δεν περιλαμβάνουν καμία πληροφορία που: (α) είναι δημόσια διαθέσιμη χωρίς παραβίαση των παρόντων Όρων ή υπαιτιότητα του Παραλαμβάνοντος Μέρους· (β) ήταν δεόντως γνωστές από το Παραλαμβάνον Μέρος και εξ όσων γνωρίζει, χωρίς κανένα περιορισμό, πριν από τη γνωστοποίηση από το Αποκαλύπτον Μέρος· (γ) γνωστοποιήθηκαν δεόντως στο Παραλαμβάνον Μέρος και εξ όσων γνωρίζει, χωρίς κανένα περιορισμό, από άλλο πρόσωπο χωρίς παραβίαση των δικαιωμάτων του Κοινοποιούντος Μέρους· ή (δ) αναπτύσσονται ανεξάρτητα από το Παραλαμβάνον Μέρος χωρίς χρήση ή αναφορά στις Εμπιστευτικές Πληροφορίες του Κοινοποιούντος Μέρους.

6.3.2 Χρήση και Κοινοποίηση. Εκτός εάν εξουσιοδοτηθεί άλλως εγγράφως από το Κοινοποιούν Μέρος, το Παραλαμβάνον Μέρος δεν (α) θα χρησιμοποιήσει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες του Κοινοποιούν Μέρους για οποιονδήποτε σκοπό εκτός της άσκησης των δικαιωμάτων του Παραλαμβάνοντος Μέρους ή της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και (β) θα κοινοποιήσει ή θα διαθέσει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες του Κοινοποιούντος Μέρους σε οποιοδήποτε μέρος, εκτός από τους Συνεργάτες του και τους αντίστοιχους υπαλλήλους, νομικούς συμβούλους, λογιστές, εργολάβους τους και, στην περίπτωσή μας, υπεργολάβους (συλλογικά, «Εκπρόσωποι») που έχουν «ανάγκη να γνωρίζουν» όπως απαιτείται προκειμένου το Παραλαμβάνον Μέρος να ασκήσει τα δικαιώματά του ή να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του βάσει των παρόντων Όρων. Το Παραλαμβάνον Μέρος είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση των Αντιπροσώπων του με αυτή η Ενότητα 6.3. Οι εκπρόσωποι θα δεσμεύονται νομικά να προστατεύουν τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες του Συμβαλλόμενου Μέρους που αποκαλύπτει υπό όρους εμπιστευτικότητας που είναι τουλάχιστον εξίσου προστατευτικοί με τους όρους αυτής της Ενότητας 6.3. Το Κοινοποιούν Μέρος που λαμβάνει θα προστατεύει την εμπιστευτικότητα των Εμπιστευτικών Πληροφοριών του Κοινοποιούντος Μέρους που αποκαλύπτει χρησιμοποιώντας τον ίδιο βαθμό φροντίδας που χρησιμοποιεί για να προστατεύσει το απόρρητο των δικών του εμπιστευτικών πληροφοριών, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι λιγότερο από εύλογη φροντίδα.

6.3.3 Υποχρεωτική Κοινοποίηση. Το Παραλαμβάνον Μέρος δύναται να κοινοποιήσει Εμπιστευτικές Πληροφορίες του Κοινοποιούντος Μέρους, εάν αυτό απαιτείται σύμφωνα με κανονισμό, νόμο, κλήτευση ή δικαστική απόφαση (συλλογικά, «Υποχρεωτικές Κοινοποιήσεις»), υπό την προϋπόθεση ότι το Παραλαμβάνον Μέρος θα ειδοποιήσει το Κοινοποιούν Μέρος για την Υποχρεωτική Κοινοποίηση (στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο). Το Παραλαμβάνον Μέρος θα παρέχει εύλογη συνεργασία στο Κοινοποιούν Μέρος σε σχέση με την Υποχρεωτική Κοινοποίηση με αποκλειστικά έξοδα του Κοινοποιούντος Μέρους.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Φεβρουαρίου 2022