Notkunarskilmálar

Notkunarskilmálar og skilyrði

Notkun hugbúnaðar “PeopleKeys®” og tengdum hlutum (sameiginlega vísað til sem „Kerfið“) er háð samþykkt á eftirfarandi notkunarskilmálum. MEÐ ÞVÍ AÐ SMELLA Á HNAPPINN „ÉG SAMÞYKKI“ OG/EÐA MEÐ SKRÁNINGU TIL NOTKUNAR Á KERFI OG ÞJÓNUSTU SEM VEITT ER AF PEOPLEKEYS®, INC. (“PeopleKeys®”), ÞÚ STAÐFESTIR AÐ ÞÚ HAFIR LESIÐ OG SAMÞYKKIR AÐ ÞÚ ERT SKULDBUNDINN AF EFTIRFARANDI NOTKUNARSKILMÁLUM OG SKILYRÐUM SVO OG ÖLLUM NOTKUNARSTEFNUM SEM HÉR ER VÍSAÐ TIL. PeopleKeys® áskilur sér rétt til breyta eða umbreyta sérhverjum af eftirfarandi notkunarskilmálum og sérhverri stefnu eða leiðbeiningum sem hér er vísað til, hvenær sem er eftir eigin geðþótta, og til að ákvarða hvort og hvenær slíkar breytingar eiga við bæði núverandi og/eða framtíðarviðskiptavini. Skortur á forsendum, sérhver breyting eða umbreyting á notkunarskilmálum og skilyrðum taka gildi fyrir alla viðskiptavini þegar það hefur verið birt á PeopleKeys® Online Software System We („Vefsíðan“). EF ÞÚ SAMÞYKKIR EKKI NOTKUNARSKILMÁLANA OG SKILYRÐIN, SMELLTU EKKI Á HNAPPINN „ÉG SAMÞYKKI“ OG NOTAÐU EKKI KERFIÐ. EF ÞÚ SAMÞYKKIR EKKI EINHVER SKILYRÐI BREYTINGA Á NOTKUNARSKILMÁLUM OG SKILYRÐUM SKALT ÞÚ EKKI HALDA ÁFRAM AÐ NOTA ÞJÓNUSTUNA OG LÁTTU PEOPLEKEYS® SAMSTUNDIS VITA UM UPPSÖGN ÞESSA SAMNINGS.

Notkunarskilmálar:

1.1 Notkun kerfisins / Ásættanleg notkunarstefna.

Kerfið skal eingöngu nota sem einn þátt í skimunarferli fyrirtækisins varðandi ráðningar. Niðurstöðurnar úr þessu mati skal ekki nota sem einu ákvörðunina varðandi það hvort ráða eigi þennan einstakling eða ekki. Kerfið er hannað til að aðstoða við að greina starfshæfnisatriði og getu sem skal kanna betur með viðtölum, viðbótarmati eða bakgrunnsathugunum og meðmælum. Viðeigandi könnun á fyrri starfsreynslu, hæfni sem starfið krefst sem og persónuleg meðmæli, allt þetta ætti ávallt að vera hluti af alhliða ferli. Þegar taka þarf tillit til öryggis annarra er bakgrunnsskoðun, lyfjaskimun og læknisvottorð nauðsynleg í ferlinu. Þetta mat mælir ekki ofbeldishneigð, geðrof, kynferðisleg frávik eða pólitískar skoðanir og er ekki hægt að nota til að bera kennsl á þessi atriði eða til spá fyrir um tengda hegðun.

a. Með því að nota kerfið, hvort sem það er í heild eða að hluta, skilur þú og samþykkir að kerfið verði notað í tengslum við og í samræmi við öll staðbundin lög, landslög eða aðrar leiðbeiningar varðandi viðeigandi mat og greiningu á starfsmönnum, vinnufélögum, umsækjendum um starf og allt annað starfsfólk sem kann að verða veittur aðgangur að kerfinu og ekki skal: (a) treysta eingöngu á það við ákvörðun varðandi væntanlega ráðningu umsækjanda; og/eða (b) nota til að mismuna núverandi starfsmönnum eða umsækjendum á grundvelli einhverra löglegra eða á annan hátt verndaðra stöðu, svo sem vegna kynþáttar, húðlits, trúarbragða, kyns, þjóðlegs uppruna, kynhneigðar, aldurs eða fötlunar. PeopleKeys® býður viðskiptavinum (þ.e. fyrirtækjum) möguleika á að setja inn spurningar sem eru sértækar fyrir ákveðna stöðu/starf og krefjast þess að umsækjendur staðfesti að þeir séu tilbúnir að fylgja, framkvæma, samþykkja eða fallast á ákveðnar kröfur um stöðu/starf, forsendur og/eða skilmála og það er á þína ábyrgð að tryggja að þessir ferlar séu löglegir og opinberlega leyfðir af staðbundnum stjórnvöldum og í landinu. Þess vegna tekur PeopleKeys® og hlutdeildarfélög þess, fulltrúar, ráðgjafar og umboðsmenn (sameiginlega: “PeopleKeys® Group”) enga ábyrgð á notkun þinni á kerfinu við ráðningar og aðrar mannauðsákvarðanir. Þar að auki tekur PeopleKeys® enga ábyrgð á notkun spurninga, innan kerfis PeopleKeys® sem þú biður um, eða á tenglum á vefsíðu viðskiptavinar sem gæti verið tengd slíkum spurningum. Að lokum, þá samþykkir þú að bæta, halda skaðlausu og verja PeopleKeys® Group fyrir sérhverjum kröfum, skaðabótum, tjóni, ábyrgðum og öllum kostnaði og fjárútlátum vegna varna, þ.m.t. en ekki takmarkað við þóknun lögmanna, sem leiðir beint eða óbeint af notkun þinni á kerfinu, nema slíkar kröfur, tjón, tap, missir, kostnaður og fjárútlát séu tilkomnar vegna og stafa beinlínis og eingöngu af grófu gáleysi eða viljandi rangra aðgerða PeopleKeys® Group.

1.2. Greiðsla fyrir þjónustu og uppsagnarstefnu.

Öll gjöld fyrir notkun kerfisins skulu greiðast fyrirfram samkvæmt núverandi verði sem gildir fyrir kerfið á þeirri stundu. Ef þú greiðir ekki einhver gjöld og skatta innan sjö (7) daga frá gildandi gjalddaga verður reikningi þínum lokað þar til greiðsla berst. Að auki, ef þú greiðir ekki að fullu öll gjöld og skatta innan fjórtán (14) daga eftir gildandi gjalddaga telst það efnislegt brot á þessum notkunarskilmálum og réttlætir PeopleKeys®' uppsögn á veitingu kerfisins og tengdri þjónustu við þig. Þú ert ábyrgur fyrir öllum gjöldum sem fylgja endurupptöku kerfisreikningsins þíns. Slík stöðvun eða uppsögn myndi ekki létta af þér greiðslu gjalda vegna seinkunar auk vaxta. Verði gripið til innheimtuaðgerða berðu ábyrgð vegna kostnaðar sem fylgir slíkri innheimtu, þar með talin, án takmarkana, sanngjörn þóknun lögmanna, málskostnaður og innheimtugjald.

1.3. Endurgreiðslustefna.

Við munum endurgreiða kaup á rafrænum vörum sem inneign á PeopleKeys-reikninginn þinn. Engar endurgreiðslur í reiðufé eða kreditkortum verða gerðar varðandi rafrænar vörur sem keyptar eru á netinu hjá einhverjum af verslunarhúsum okkar. Ef þú hefur einhverjar spurningar skaltu hringja í viðskiptavinaþjónustu í síma +1-800-779-3472.

Yfirlýsing um hugverkarétt og notkun vörumerkja:

2.1 Hugverkaréttur.

Allt efni, hugbúnaðarforrit, þar á meðal en ekki takmarkað við hlutakóða og frumkóða, gögn eða upplýsingar þróaðar af PeopleKeys® í tengslum við kerfið og allri þekkingu, uppfinningum, uppgötvunum, aðferðafræði, viðskiptaleyndarmálum eða ferlum sem notað er af PeopleKeys® til að veita notendum þess kerfið, hvort sem hægt er að verja með höfundarrétti eða einkaleyfum, (sameiginlega: „People Keys Proprietary Information“) eru og skulu vera eingöngu og aðeins eign PeopleKeys® eða birgja þess (samkvæmt leyfi fyrir PeopleKeys®). Óheimil notkun á, afritun, bakhönnun, sundurtekningu og gerð afleiddra verka sem byggja á einhverju af slíkri eign eða réttindum PeopleKeys® er sérstaklega bönnuð án skriflegs leyfis frá PeopleKeys®. Þú kannt að verða löglega ábyrgur fyrir beinu eða óbeinu rofi eða broti á eigandarétti PeopleKeys®’ samkvæmt eignarréttarupplýsingum PeopleKeys®.

2.2 Vörumerki.

Þú veitir hér með PeopleKeys® rétt til að nota vörumerki þín ef einhver eru, til þeirrar takmörkuðu notkunar að tengja slík vörumerki með skýrslum gefnum út á netinu eða skrifuðum fyrir þig af PeopleKeys® með notkun kerfisins. Þetta er ekki vörumerkisleyfi og engin önnur réttindi sem tengjast vörumerkjum þínum eru veitt PeopleKeys®.

Ábyrgð, fyrirvari vegna óviðeigandi notkunar:

3.1 Ábyrgð.

KERFI PEOPLEKEYS® ER VEITT „EINS OG ÞAÐ ER.“ PEOPLEKEYS® VEITIR EKKI NEINAR YFIRLÝSINGAR EÐA ÁBYRGÐ AF NEINU TAGI VEGNA FULLKOMLEIKA, NÁKVÆMNI, FERSKLEIKA EÐA NÆGJANLEIKA EÐA HENTUGLEIKA, VIRKNI, AÐGENGILEIKA EÐA STARFSEMI KERFISINS, TENGINGAR VIÐ NET EÐA ÞEIRRA UPPLÝSINGA SEM ÞAÐ VEITIR. PEOPLEKEYS® GROUP AFSALAR SÉR SÉRSTAKLEGA ÖLLUM BEINUM EÐA ÓBEINUM ÁBYRGÐUM, SKILYRÐUM EÐA FULLYRÐINGUM VARÐANDI KERFIÐ, AÐ MEÐTÖLDU, EN EKKI TAKMARKAÐ VIÐ SÉRHVERJAR ÁBYRGÐIR EÐA SKILYRÐI VARÐANDI SÖLUHÆFNI, HÆFNI FYRIR SÉRSTAKT MARKMIÐ EÐA SKERÐINGU Á HÖFUNDARRÉTTI. Í ENGU TILVIKI MUN PEOPLEKEYS® BERA ÁBYRGÐ Á TJÓNI AF NOKKRU TAGI, ÞAR MEÐ TALIÐ, ÁN TAKMARKANA, SÉRSTAKT ÓBEINT, TILFALLANDI EÐA AFLEIDD TJÓN JAFNVEL ÞÓ AÐ PEOPLEKEYS® HAFI VERIÐ BENT Á MÖGULEIKA Á SLÍKU TJÓNI. PEOPLEKEYS® HAFNAR SÉRSTAKLEGA SÉRHVERRI ÁBYRGÐ VARÐANDI NIÐRITÍMA KERFIS, ÁÆTLUÐUM EÐA ÓVÆNTUM, TAP Á GÖGNUM EÐA ÖÐRUM KERFISATBURÐUM SEM ERU UTAN SANNGJARNRAR STJÓRNAR PEOPLEKEYS®, HLUTDEILDARFÉLAGA ÞESS, FULLTRÚA, RÁÐGJAFA OG UMBOÐSMANNA. PEOPLEKEYS® ÁBYRGIST EKKI AÐ VIRKNI KERFISINS VERÐI ÓTRUFLUÐ OG VILLULAUS.

3.2 Fyrirvari vegna óviðeigandi notkunar.

Skýrslur frá www.MotivationalLiving.com, www.PersonalityStyle.com og www.PeopleKeys.com táknar gildar og áreiðanlegar túlkanir á einstökum svörum við DISC Personality System Profile. Skýrslurnar sem gerðar eru úr þessu netkerfi veita ítarlegustu greiningu einstakra svara við DISC prófílverkfærinu sem leiðir til nákvæmustu og ítarlegustu niðurstaðna sem völ er á. Samt sem áður er mikilvægt að skilja að þessi útgáfa er byggð á þeim svörum sem þátttakandinn hefur veitt og er hönnuð til að veita nákvæmar og útvaldar upplýsingar varðandi þátttkandann. Því er dreift með þeim skilningi að útgefandinn veiti ekki faglega sálfræðiþjónustu. Ef þörf er á aðstoð sérfræðinga, skal leita til hæfs aðila.

4. Persónuverndarstefna.

Farið verður með persónuupplýsingar og sambandsupplýsingar sem veittar eru PeopleKeys® af notendum kerfisins verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og verða aðeins notaðar til að hafa samband og veita þau verkfæri sem nauðsynleg eru gegnum kerfið.

5. Gildandi lög og lausn ágreiningsmála.

Allur ágreiningur sem kemur upp varðandi notkun kerfisins og beitingu þessara skilmála og skilyrða verða meðhöndlaðir í Pennsylvaníu, án tillits til þess á hvað svæði ágreiningurinn kemur upp. Allar deilur milli aðila skulu lagðar fram til gerðardóms áður en einn gerðardómari er valinn samkvæmt og í samræmi við Commercial Arbitration Rules of the American Arbitration Association (bandarískur gerðardómur). Aðilar eru sammála um vettvang og lögsögu í Pittsburgh, Pennsylvaníu.

6. Eignarhald, gögn viðskiptavina og trúnaður

6.1 Eignarhald. Eins og á milli aðila, eigum við og áskiljum okkur eingöngu allan rétt, titil og hagsmuni af kerfinu, skjölunum, trúnaðarupplýsingunum okkar (eins og þær eru skilgreindar hér að neðan) og hvers kyns gögnum sem eru fengin vegna notkunar kerfisins sem auðkenna þig ekki beint eða óbeint, endanlegir notendur eða hvers kyns einstakling og inniheldur (a) gögn eins og svör, stig, víxlverkunarmælingar, hopptíðni og gögn um frammistöðu kerfisins og (b) háð hvers kyns takmörkunum skv. gildandi lögum, gögnum sem eru nafnlaus, afgreind og/eða safnað saman þannig að þau gætu ekki lengur beint eða óbeint auðkennt þig, notendur eða einhvern einstakling, og hvers kyns endurgjöf eða ábendingar sem þú eða notandi hefur veitt varðandi kerfið. Eins og á milli aðila, átt þú og áskilur þig eingöngu allan rétt, titil og hagsmuni af og að trúnaðarupplýsingum þínum og viðskiptavinagögnum, með fyrirvara um rétt okkar til að vinna úr viðskiptavinagögnum í samræmi við þessa skilmála.

6.2 Viðskiptavinagögn. Þú veitir okkur og hlutdeildarfélögum okkar rétt til að vinna úr gögnum viðskiptavina eftir þörfum til að veita kerfisþjónustuna á þann hátt sem samræmist þessum skilmálum, gagnaverndarsamningi okkar og persónuverndartilkynningu okkar. Ef þú samþykkir ekki skilmála gagnaverndarsamnings okkar eða persónuverndartilkynningar, verður þú að hætta að nota kerfið strax. Þú staðfestir og ábyrgist að þú hafir veitt, og munt halda áfram að veita, fullnægjandi tilkynningar og að þú hafir fengið, og munt halda áfram að fá, nauðsynleg leyfi og samþykki til að veita okkur viðskiptavinagögn til notkunar og birtingar.

6.3 Trúnaður

6.3.1 Skilgreining. „Trúnaðarupplýsingar“ merkir hvers kyns upplýsingar eða gögn, hvort sem þau eru á áþreifanlegu formi, sem annar hvor aðilinn („opinber aðili“) gefur hinum aðilanum („viðtökuaðili“) sem eru merktar eða á annan hátt tilgreindar sem trúnaðarmál eða eignarhald sem ætti að öðru leyti að skilja sem trúnaðarmál með tilliti til eðlis upplýsinganna og aðstæðna í kringum birtingu, þar með talið, án takmarkana, viðskiptavinagagna, viðskiptavinalista, verðlagningu, hugmynda, ferla, áætlana, hönnunar og annarra aðferða, „vita hvernig,“ fjárhagslegar og aðrar viðskipta- og/eða tæknilegar upplýsingar og efni opinbera aðilans og hlutdeildarfélaga hans. Trúnaðarupplýsingar innihalda engar upplýsingar sem: (a) eru aðgengilegar almenningi án þess að brjóta þessa skilmála eða sök viðtökuaðila; (b) var rétt þekktur af viðtökuaðila, og að hans vitneskju, án nokkurra takmarkana, áður en opinber aðili var upplýstur; (c) var tilkynnt viðtökuaðila á réttan hátt, og að hans vitund, án nokkurra takmarkana, af öðrum aðila án þess að brjóta á réttindum opinbers aðila; eða (d) er þróað sjálfstætt af viðtökuaðila án notkunar eða tilvísunar í trúnaðarupplýsingar hins opinbera aðila.

6.3.2 Notkun og birting. Nema annað sé heimilað af opinberum aðila skriflega, mun viðtökuaðili ekki (a) nota neinar trúnaðarupplýsingar opinbers aðila í neinum tilgangi utan þess að beita réttindum viðtökuaðila eða uppfylla skyldur sínar samkvæmt þessum skilmálum og (b) birta eða gera trúnaðarupplýsingar um opinberan aðila aðgengilegar hvaða aðila sem er, nema honum, hlutdeildarfélögum hans og starfsmönnum þeirra, lögfræðingum, endurskoðendum, verktökum og í okkar tilviki, undirverktökum (sameiginlegir „fulltrúar“) sem hafa „þörf á að vita“ eftir þörfum fyrir viðtökuaðila til að nýta réttindi sín eða uppfylla skyldur sínar samkvæmt skilmálum þessum. Viðtökuaðili ber ábyrgð á því að fulltrúar hans fari eftir þessum kafla 6.3. Fulltrúar verða lagalega skuldbundnir til að vernda trúnaðarupplýsingar opinbers aðila samkvæmt trúnaðarskilmálum sem eru að minnsta kosti jafn verndandi og skilmálar þessa kafla 6.3. Viðtökuaðili mun vernda trúnað trúnaðarupplýsinga hins opinbera aðila með því að nota sömu aðgát og hann notar til að vernda trúnað eigin trúnaðarupplýsinga en aldrei á síðri hátt en eðlileg aðgát.

6.3.3 Nauðug upplýsingagjöf. Viðtökuaðili getur birt trúnaðarupplýsingar um opinberan aðila ef þess er krafist samkvæmt reglugerð, lögum, stefnu eða dómsúrskurði (sameiginlega „nauðug upplýsingagjöf“), að því tilskildu að viðtökuaðili tilkynni opinberum aðila um nauðuga upplýsingagjöf (að því marki sem lögum er heimilt að veita). Viðtökuaðili mun veita opinberum aðila sanngjarna samvinnu í tengslum við nauðuga upplýsingagjöf á eigin kostnað.

 

Síðast uppfært: 24. febrúar 2022