Terms of Use

Käyttöehdot

”PeopleKeys®”-verkko-ohjelmiston ja siihen liittyvien arviointien (yhdessä ”järjestelmä”) käyttö edellyttää seuraavien käyttöehtojen hyväksymistä. NAPSAUTTAMALLA ”HYVÄKSYN”-PAINIKETTA JA/TAI REKISTERÖITYMÄLLÄ JÄRJESTELMÄÄN JA KÄYTTÄMÄLLÄ SITÄ JA PEOPLEKEYS®, INC:N (”PeopleKeys®”) TARJOAMIA PALVELUITA VAHVISTAT, ETTÄ OLET LUKENUT SEURAAVAT KÄYTTÖEHDOT JA SITOUDUT NOUDATTAMAAN NIITÄ SEKÄ KAIKKIA VIITTEENÄ LUETELTUJA KÄYTÄNTÖJÄ. PeopleKeys® varaa oikeuden muuttaa ja muunnella kaikkia seuraavia käyttöehtoja sekä viitteenä lueteltuja käytäntöjä ja ohjeita milloin tahansa yksinomaan omasta päätöksestään ja määrittää, koskevatko (ja missä tapauksessa) tällaiset muutokset olemassa olevia ja/vai tulevia asiakkaita. Ellei toisin mainita, kaikki käyttöehtojen muutokset ja muunnokset koskevat kaikkia asiakkaita, kun ne julkaistaan PeopleKeysin®-verkko-ohjelmistojärjestelmän sivustolla (”sivusto”). JOS ET HYVÄKSY KÄYTTÖEHTOJA, ÄLÄ NAPSAUTA ”HYVÄKSYN”-PAINIKETTA ÄLÄKÄ KÄYTÄ JÄRJESTELMÄÄ. JOS ET HYVÄKSY JOTAIN KÄYTTÖEHTOJEN MUUTOSTA, ÄLÄ JATKA PALVELUITTEN KÄYTTÄMISTÄ VAAN ILMOITA HETI PEOPLEKEYSILLE® IRTISANOVASI TÄMÄN SOPIMUKSEN.

Käyttöehdot:

1.1 Järjestelmän käyttö / Hyväksyttävän käytön käytäntö.

Järjestelmää tulee käyttää vain yhtenä tekijänä yrityksesi työntekijöiden seulontaprosessissa. Tämän arvioinnin tuloksia ei saa yksistään käyttää päättämään, palkataanko kyseinen henkilö. Järjestelmä on tarkoitettu auttamaan työhön liittyvien mieltymysten ja kykyjen erittelemisessä, ja niihin tulee tutustua tarkemmin haastatteluissa, lisäarvioinneissa ja taustan sekä suositusten tarkistuksissa. Aiemman työkokemuksen, työn edellyttämien taitojen sekä henkilökohtaisten suositusten asianmukaisen läpikäymisen tulee olla osa koko prosessia. Kun muiden turvallisuus on huomioitava, tulee harkita myös taustatarkistusta, huumetestiä ja lääkärintarkastusta. Tämä arviointi ei mittaa väkivaltaisia taipumuksia, psykoosia, seksuaalista poikkeavuutta eikä poliittisia näkemyksiä, eikä sillä ole mahdollista tunnistaa tällaista tai ennakoida niihin liittyvää käytöstä.

a. Käyttämällä järjestelmää tai sen osaa ymmärrät ja hyväksyt, että järjestelmää käytetään yhdessä kaikkien työntekijöiden, työtovereiden, työnhakijoiden ja muiden henkilöiden, joille saatetaan myöntää pääsy järjestelmään, asianmukaista arviointia koskevien paikallisten, valtion, maan tai muiden ohjeiden kanssa ja niiden mukaisesti ja että (a) siihen ei tukeuduta yksistään tehtäessä päätös ehdokkaan mahdollisesta palkkaamisesta ja/tai (b) sitä ei käytetä syrjimään nykyisiä työntekijöitä tai hakijoita minkään laillisesti tai muulla tavoin suojellun ominaisuuden perusteella, kuten rotu, väri, uskonto, sukupuoli, synnyinmaa, seksuaalinen suuntautuminen, ikä tai vammaisuus. Vaikka PeopleKeys® tarjoaa asiakkaille (eli yrityksille) mahdollisuuden lisätä tiettyyn asemaan/työjän liittyviä kysymyksiä ja vaatia ehdokkaita vahvistamaan, että he suostuvat noudattamaan tietyn aseman/työn vaatimuksia, edellytyksiä ja/tai ennakkovaatimuksia, työskentelemään niiden mukaisesti, suostumaan niihin tai hyväksymään ne, sinun velvollisuutesi on varmistaa, että tällaiset käytännöt ovat laillisia ja paikallisten, valtion ja maan asetusten mukaisia. Näin ollen PeopleKeys® ja sen kumppanit, edustajat, konsultit ja agentit (yhdessä ”PeopleKeys® Group”) eivät ole vastuussa siitä, miten käytät järjestelmää palkkaamiseen ja muihin henkilöstönhallinta päätöksiin. PeopleKeys® ei myöskään ole korvausvelvollinen PeopleKeys®-järjestelmässä olevien pyytämiesi kysymysten tai asiakkaan sivustolla olevien tällaisiin kysymyksiin liittyvien linkkien käytöstä. Lopuksi, suostut puolustamaan ja pitämään syyttömänä ja turvassa PeopleKeys® Groupia kaikilta vaatimuksilta, vaurioilta, menetyksiltä, korvausvelvollisuuksilta ja puolustuskustannuksilta ja -kuluilta, mukaan lukien mm. asianajanakuluilta, jotka johtuvat suoraan tai välillisesti järjestelmän käytöstä, paitsi jos tällaiset vaatimukset, vauriot, menetykset, korvausvelvollisuudet, kustannukset ja kulut johtuvat ja aiheutuvat suoraan ja yksinomaan PeopleKeys® Groupin törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisista vääristä teoista.

1.2. Palveluiden maksaminen ja irtisanomiskäytäntö.

Kaikki järjestelmän käyttöön liittyvät kustannukset on maksettava etukäteen järjestelmän voimassa olevan hinnaston mukaan. Jos et maksa maksuja ja veroja seitsemän (7) päivän sisällä soveltuvasta määräpäivästä, tilisi käyttö keskeytetään, kunnes maksu on saapunut. Lisäksi jos et maksa maksuja ja veroja neljäntoista (14) päivän sisällä soveltuvasta määräpäivästä, sitä pidetään olennaisena näiden käyttöehtojen rikkomuksena, mikä oikeuttaa PeopleKeysin®’ irtisanomaan järjestelmän ja siihen liittyvien palveluiden toimittamisen. Olet vastuussa kaikista kuluista, jotka liittyvät järjestelmän tilin käyttöönpalauttamiseen.Tällainen keskeytys tai irtisanominen ei vapauta sinua erääntyneistä maksuista ja koroista. Jos maksu joutuu perintään, olet vastuussa kaikista perintään liittyvistä kustannuksista, mukaan lukien mm. kohtuulliset asianajajakustannukset, oikeuskulut ja perintäyhtiön palkkiot.

1.3. Hyvityskäytäntö.

Hyvitämme sähköisten tuotteiden hankinnat hyvittämällä ne PeopleKeys-tilillesi. Jostain myymälästämme verkossa ostettujen sähköisten tuotteiden käteis- tai luottokorttihyvityksiä ei käsitellä. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä asiakaspalveluun numerossa +1-800-779-3472.

Ilmoitus immateriaaliomaisuudesta ja tavaramerkkien käytöstä:

2.1 Immateriaaliomaisuus.

Kaikki materiaalit, ohjelmistot (mukaan lukien mm. objektikoodi ja lähdekoodi), järjestelmään liittyvät PeopleKeysin® tuottamat tiedot sekä kaikki tietotaito, keksinnöt, löydökset, metodologiat, ammattisalaisuudet ja PeopleKeysin® käyttämät prosessit, joilla se tarjoaa järjestelmää käyttäjille, oli niillä tekijänoikeus- tai patenttisuoja tai ei (yhdessä ”PeopleKeysin yksinoikeudelliset tiedot”), ovat nyt ja tulevaisuudessa yksinomaan PeopleKeysin® tai sen toimittajien (PeopleKeysin® lisensoimien) omaisuutta. PeopleKeysin® yksinoikeudellisten tietojen luvaton käyttö, kopiointi, jälleenmallintaminen, purkaminen ja johdannaistöiden tuottaminen on ehdottomasti kiellettyä, paitsi jos siihen on saatu kirjallinen lupa PeopleKeysiltä®. Saatat olla laillisesti vastuussa PeopleKeysin® omistusoikeuksien suorasta tai välillisestä rikkomisesta PeopleKeysin® yksinoikeudellisiin tietoihin.

2.2 Tavaramerkit.

Myönnät täten PeopleKeysille® oikeuden käyttää tavaramerkkejäsi, jos sellaisia on, siihen rajoitettuun tarkoitukseen että tällaiset tavaramerkit liitetään verkko- tai kirjallisiin raportteihin, jotka PeopleKeys® tuottaa sinulle järjestelmällä. Tämä ei ole tavaramerkkilisenssi, eikä muita tavaramerkkeihisi liittyviä oikeuksia myönnetä PeopleKeysille®.

Takuu, vastuuvapautuslauseke epäasianmukaisesta käytöstä:

3.1 Takuu.

PEOPLEKEYS®-JÄRJESTELMÄ TARJOTAAN ”SELLAISENAAN”. PEOPLEKEYS® EI VÄITÄ EIKÄ TAKAA MITÄÄN KOSKIEN JÄRJESTELMÄN, SIIHEN LIITTYVÄN VERKKOYHTEYDEN TAI SEN VÄLITTÄMIEN TIETOJEN TÄYDELLISYYDESTÄ, PAIKKANSA PITÄVYYDESTÄ, AJANMUKAISUUDESTA TAI RIITTÄVYYDESTÄ TAI SOVELTUVUUDESTA, TOIMINNALLISUUDESTA, KÄYTETTÄVYYDESTÄ TAI TOIMINNASTA. PEOPLEKEYS® GROUP KIELTÄÄ NIMENOMAISESTI KAIKKI SUORASANAISET JA VIHJATUT JÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAT TAKUUT, EHDOT JA VÄITTEET, MUKAAN LUKIEN MM. VIHJATUT TAKUUT TAI EHDOT MYYTÄVYYDESTÄ, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI RIKKOMATTOMUUDESTA. PEOPLEKEYS® EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA KORVAUSVELVOLLINEN MISTÄÄN VAURIOISTA, MUKAAN LUKIEN ERITYISET, VÄLILLISET, SATUNNAISET TAI SEURAAMUKSELLISET VAURIOT, VAIKKA PEOPLEKEYSILLE® OLISI ILMOITETTU SELLAISTEN VAURIOIDEN MAHDOLLISUUDESTA. PEOPLEKEYS® KIELTÄÄ ERITYISESTI KORVAUSVELVOLLISUUDEN, JOKA JOHTUU JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖKATKOKSISTA, AIKATAULUN MUKAISESTA TAI ODOTTAMATTOMASTA TIETOJEN MENETYKSESTÄ TAI MUISTA JÄRJESTELMÄTAPAHTUMISTA, JOTKA EIVÄT OLE PEOPLEKEYS®, INC:N, SEN KUMPPANEIDEN, EDUSTAJIEN, KONSULTTIEN TAI AGENTTIEN KOHTUULLISESSA HALLINNASSA. PEOPLEKEYS® EI TAKAA, ETTÄ JÄRJESTELMÄN TOIMINTA OLISI KESKEYTYKSETÖNTÄ TAI VIRHEETÖNTÄ.

3.2 Vastuuvapautuslauseke epäasianmukaisesta käytöstä.

Raportit osoitteista www.MotivationalLiving.com, www.PersonalityStyle.com ja www.PeopleKeys.com edustavat päteviä ja luotettavia tulkintoja yksittäisistä reaktioista DISC persoonallisuusjärjestelmäprofiiliin. Tästä verkkojärjestelmästä tuotetut raportit tarjoavat tarkimman analyysin yksittäisistä vastauksista DISC profiili-instrumenttiin, joka johtaa tarkimpiin ja syvällisimpiin johtopäätöksiin. On kuitenkin tärkeä ymmärtää, että tämä julkaisu perustuu henkilöiden antamiin vastauksiin ja että sen tarkoitus on antaa tarkkoja ja autoritaarisia tietoja aiheesta. Sitä jaellaan sillä ymmärryksellä, että julkaisija ei osallistu ammattimaisten psykologisten palveluitten toimittamiseen. Jos vaaditaan asiantuntija-apua, sitä tulee etsiä pätevältä ammattilaiselta.

4. Tietosuojakäytäntö.

Kaikkia käyttäjien PeopleKeysille® antamia henkilö- ja yhteystietoja käsitellään luottamuksellisesti ja käytetään vain yhteydenottotarkoituksiin ja järjestelmän tarjoamien arviointityökalujen käyttöön.

5. Sovellettava laki ja kiistojen ratkaiseminen.

Kaikki järjestelmän käytöstä ja käyttöehdoista johtuvat kiistat tulkitaan Pennsylvanian lakien mukaisesti huomioimatta sen lakiristiriitaehtoja. Kaikki osapuolten väliset kiistat toimitetaan yhden välimiehen välimieskäsittelyyn, joka valitaan ja joka toimii American Arbitration Associationin kaupallisen välimieskäsittelyn sääntöjen mukaisesti. Osapuolet sopivat paikaksi ja lainkäyttöalueeksi Pittsburghin, Pennsylvanian.

Sections 6 & 7 are currently only available in English, please refer to: https://privacy.peoplekeys.com/terms-use for the Full Terms of Use.

6. Data Processing Terms.

PeopleKeys and the counterparty agreeing to these terms (“Customer”) have entered into an agreement for the provision of the Processor Services (as amended from time to time, the “Agreement”).

These PeopleKeys Data Processing Terms (including the appendices, “Data Processing Terms”) are entered into by PeopleKeys and Customer and supplement the Agreement. These Data Processing Terms will be effective and replace any previously applicable terms relating to their subject matter (including any data processing amendment or data processing addendum relating to the Processor Services), from the Terms Effective Date.

If you are accepting these Data Processing Terms on behalf of Customer, you warrant that: (a) you have full legal authority to bind Customer to these Data Processing Terms; (b) you have read and understand these Data Processing Terms; and (c) you agree, on behalf of Customer, to these Data Processing Terms. If you do not have the legal authority to bind Customer, please do not accept these Data Processing Terms.

The full terms can be viewed at: https://privacy.peoplekeys.com/terms-use/data-processing

7. Data Transfer Frameworks.

Effective March 1, 2020

Data protection laws vary among countries, with some providing more protection than others. Regardless of where your information is processed, we apply the same protections described in the Privacy Policy. We also comply with certain legal frameworks relating to the transfer of data, such as the European frameworks described below.

The European Commission has determined that certain countries outside of the European Economic Area (EEA) adequately protect personal data. You can review current European Commission adequacy decisions here. To transfer data from the EEA to other countries, such as the United States, we comply with legal frameworks that establish an equivalent level of protection with EU law.

EU-U.S. Privacy Shield Frameworks

As described in our Privacy Shield certification, we comply with the EU-U.S. Privacy Shield Frameworks as set forth by the US Department of Commerce regarding the collection, use and retention of personal information from European Union member countries (including EEA member countries) and the UK, respectively. PeopleKeys, including The Institute for Motivational Living (DE), Inc., and its wholly owned US subsidiaries (unless explicitly excluded), has certified that it adheres to the Privacy Shield Principles. PeopleKeys remains responsible for any of your personal information that is shared under the Onward Transfer Principle with third parties for external processing on our behalf, as described in the “Consent/Choice Statement” section. To learn more about the Privacy Shield program, and to view PeopleKeys’ certification, please visit the Privacy Shield website.

If you have an inquiry regarding our privacy practices in relation to our Privacy Shield certification, we encourage you to contact us. PeopleKeys is subject to the investigatory and enforcement powers of the US Federal Trade Commission (FTC). You may also refer a complaint to your local data protection authority, and we will work with them to resolve your concern. In certain circumstances, the Privacy Shield Framework provides the right to invoke binding arbitration to resolve complaints not resolved by other means, as described in Annex I to the Privacy Shield Principles.

Model contract clauses

The European Commission has approved the use of model contract clauses as a means of ensuring adequate protection when transferring data outside of the EEA. By incorporating model contract clauses into a contract established between the parties transferring data, personal data can be protected when transferred outside the EEA to countries which have not been deemed by the European Commission to adequately protect personal data.

PeopleKeys offers these model contract clauses for customers of its Assessment Service Platforms. Details of PeopleKeys’ use of model contract clauses can be found at https://privacy.peoplekeys.com/terms-use/data-transfer.

 

Last update: 24 September 2020