Käyttöehdot

Käyttöehdot

“PeopleKeys®”-verkko-ohjelmiston ja siihen liittyvien arviointien (yhdessä “järjestelmä”) käyttö edellyttää seuraavien käyttöehtojen hyväksymistä. NAPSAUTTAMALLA “HYVÄKSYN”-PAINIKETTA JA/TAI REKISTERÖITYMÄLLÄ JÄRJESTELMÄÄN JA KÄYTTÄMÄLLÄ SITÄ JA PEOPLEKEYS®, INC:N (“PeopleKeys®”) TARJOAMIA PALVELUITA ILMOITAT, ETTÄ OLET LUKENUT JA SITOUDUT SEURAAVIIN KÄYTTÖEHTOIHIN JA KAIKKIIN KÄYTTÖÄ KOSKEVIIN KÄYTÄNTÖIHIN, JOTKA ON SISÄLLYTETTY VIITTEINÄ. PeopleKeys® pidättää oikeuden muuttaa ja muokata kaikkia seuraavia käyttöehtoja sekä viitteenä sisällytettyjä käytäntöjä ja ohjeita milloin tahansa omasta päätöksestään ja päättää, koskevatko tällaiset muutokset olemassa olevia ja/vai tulevia asiakkaita ja milloin. Ellei toisin mainita, kaikki käyttöehtojen muutokset ja muokkaukset tulevat voimaan koskien kaikkia asiakkaita, kun ne julkaistaan PeopleKeys®-verkko-ohjelmiston verkkosivustolla (“sivusto”). JOS ET HYVÄKSY KÄYTTÖEHTOJA, ÄLÄ NAPSAUTA “HYVÄKSYN”-PAINIKETTA ÄLÄKÄ KÄYTÄ JÄRJESTELMÄÄ. JOS ET HYVÄKSY KÄYTTÖEHTOJEN MUUTOKSEN EHTOJA, ÄLÄ JATKA PALVELUIDEN KÄYTTÄMISTÄ VAAN ILMOITA VÄLITTÖMÄSTI PEOPLEKEYSILLE® IRTISANOVASI TÄMÄN SOPIMUKSEN.

Käyttöehdot:

1.1 Järjestelmän käyttö / Hyväksyttävän käytön käytänteet.

Järjestelmää tulee käyttää vain yhtenä osana yrityksesi työntekijöiden seulontaprosessia. Tämän arvioinnin tuloksia ei saa yksistään käyttää päättämään kyseisen henkilön palkkaamisesta. Järjestelmä on tarkoitettu auttamaan työhön liittyvien mieltymysten ja taitojen tunnistamisessa, ja niihin tulee tutustua tarkemmin haastatteluiden, lisäarviointien tai taustan ja suositusten tarkistamisen avulla. Aiemman työkokemuksen, työn edellyttämien taitojen sekä henkilökohtaisten suositusten asianmukaisen läpikäymisen tulee olla osa kokonaisvaltaista prosessia. Kun muiden turvallisuus on otettava huomioon, tulee harkita myös taustatarkistusta, huumetestiä ja lääkärintarkastusta. Tämä arviointi ei mittaa väkivaltaisia taipumuksia, psykoosia, seksuaalista poikkeavuutta eikä poliittisia näkemyksiä, eikä näitä ole mahdollista tunnistaa tai niihin liittyvää käytöstä ennustaa tämän arvioinnin avulla.

a. Käyttämällä järjestelmää tai sen osaa ymmärrät ja hyväksyt, että järjestelmää käytetään yhdessä työntekijöiden, työtovereiden, työnhakijoiden ja muiden sellaisten henkilöiden, joille saatetaan myöntää pääsy järjestelmään, asianmukaista arviointia koskevien paikallisten, valtion, liittovaltion tai muiden ohjeiden kanssa ja niiden mukaisesti ja että (a) siihen ei tukeuduta yksistään tehtäessä päätöstä hakijan mahdollisesta palkkaamisesta ja/tai (b) sitä ei käytetä syrjimään nykyisiä työntekijöitä tai hakijoita minkään laillisesti tai muulla tavoin suojellun ominaisuuden, kuten rodun, värin, uskonnon, sukupuolen, kansallisen alkuperän, seksuaalisen suuntautumisen, iän tai vammaisuuden, perusteella. Vaikka PeopleKeys® tarjoaa asiakkaille (eli yrityksille) mahdollisuuden lisätä tiettyyn työtehtävään/työhön liittyviä kysymyksiä ja vaatia ehdokkaita vahvistamaan, että he suostuvat noudattamaan tietyn työtehtävän/työn vaatimuksia, edellytyksiä ja/tai ennakkovaatimuksia, työskentelemään niiden mukaisesti, suostumaan niihin tai hyväksymään ne, sinun velvollisuutesi on varmistaa, että tällaiset käytännöt ovat laillisia ja paikallisten, valtion ja liittovaltion asetusten mukaisia. Näin ollen PeopleKeys® ja sen kumppanit, edustajat, konsultit ja agentit (yhdessä “PeopleKeys®-konserni”) eivät ole vastuussa siitä, miten käytät järjestelmää palkkaamiseen ja muihin henkilöstönhallinnan päätöksiin. PeopleKeys® ei myöskään ole korvausvelvollinen PeopleKeys®-järjestelmässä olevien pyytämiesi kysymysten tai asiakkaan sivustolla olevien tällaisiin kysymyksiin liittyvien linkkien käytöstä. Suostut korvaamaan, ottamaan vastataksesi ja puolustamaan PeopleKeys®-konsernia kaikilta vaatimuksilta, vahingoilta, tappioilta, vastuilta ja puolustuskustannuksilta ja -kuluilta, mukaan lukien muun muassa asianajokuluilta, jotka johtuvat suoraan tai välillisesti järjestelmän käytöstäsi, paitsi jos tällaiset vaatimukset, vahingot, tappiot, vastuut, kustannukset ja kulut johtuvat ja aiheutuvat suoraan ja yksinomaan PeopleKeys®-konsernin törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesti lainvastaisista teoista.

1.2. Palveluiden maksaminen ja irtisanomiskäytäntö.

Kaikki järjestelmän käyttöön liittyvät kustannukset on maksettava etukäteen järjestelmän voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Jos et maksa maksuja ja veroja seitsemän (7) päivän sisällä soveltuvasta määräpäivästä, tilisi käyttö keskeytetään, kunnes maksu on vastaanotettu. Jos et maksa maksuja ja veroja neljäntoista (14) päivän sisällä soveltuvasta määräpäivästä, tätä pidetään näiden käyttöehtojen olennaisena rikkomuksena, mikä oikeuttaa PeopleKeysiä® päättämään järjestelmän ja siihen liittyvien palveluiden tarjoamisen sinulle. Olet vastuussa kaikista kuluista, jotka liittyvät järjestelmän tilin palauttamiseen. Tällainen keskeytys tai irtisanominen ei vapauta sinua erääntyneistä maksuista ja koroista. Jos maksu joutuu perintään, olet vastuussa kaikista perintään liittyvistä kuluista, mukaan lukien muun muassa kohtuullisista asianajokuluista, oikeuskuluista ja perintäyhtiön palkkioista.

1.3. Hyvityskäytäntö.

Hyvitämme sähköisten tuotteiden ostot krediittinä PeopleKeys-tilillesi. Myymälästämme verkon kautta ostetuista sähköisistä tuotteista ei myönnetä käteis- tai luottokorttihyvitystä. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä asiakaspalveluun: +1-800-779-3472.

Ilmoitus henkisestä omaisuudesta ja tavaramerkkien käytöstä:

2.1 Henkinen omaisuus.

Kaikki materiaalit, ohjelmistot (mukaan lukien muun muassa kohdekoodi ja lähdekoodi), järjestelmään liittyvät PeopleKeysin® tuottamat tiedot sekä kaikki tietotaito, keksinnöt, löydökset, metodologiat, ammattisalaisuudet ja prosessit, joita PeopleKeys® käyttää tarjotakseen järjestelmää käyttäjille, oli niillä tekijänoikeus- tai patenttisuoja tai ei (yhdessä “PeopleKeysin omistusoikeuden suojaamat tiedot”), ovat nyt ja tulevaisuudessa yksinomaan PeopleKeysin® tai sen toimittajien (PeopleKeysin® lisensoimien) omaisuutta. PeopleKeysin® omistusoikeuden suojaamien tietojen luvaton käyttö, kopiointi, takaisinmallintaminen, purkaminen ja johdannaisteosten tuottaminen tällaisten PeopleKeysin® omistusoikeuden suojaamien tietojen perusteella on ehdottomasti kielletty, paitsi jos siihen on saatu PeopleKeysin® kirjallinen lupa. Saatat olla laillisesti vastuussa PeopleKeysin® omistusoikeuden suojaamien tietojen sisältämien PeopleKeysin® omistusoikeuksien suorasta tai välillisestä rikkomisesta.

2.2 Tavaramerkit.

Myönnät PeopleKeysille® täten oikeuden käyttää tavaramerkkejäsi, jos sellaisia on, sellaiseen rajoitettuun tarkoitukseen, jossa tällaiset tavaramerkit liitetään verkko- tai kirjallisiin raportteihin, jotka PeopleKeys® tuottaa sinulle järjestelmän avulla. Tämä ei ole tavaramerkkilisenssi, eikä muita tavaramerkkeihisi liittyviä oikeuksia myönnetä PeopleKeysille®.

Takuu, vastuuvapauslauseke epäasianmukaisesta käytöstä:

3.1 Takuu.

PEOPLEKEYS®-JÄRJESTELMÄ TARJOTAAN “SELLAISENAAN”. PEOPLEKEYS® ANNA MITÄÄN SITOUMUKSIA TAI TAKUITA KOSKIEN JÄRJESTELMÄN, SIIHEN LIITTYVÄN VERKKOYHTEYDEN TAI SEN VÄLITTÄMIEN TIETOJEN TÄYDELLISYYDESTÄ, PAIKKANSAPITÄVYYDESTÄ, AJANMUKAISUUDESTA, RIITTÄVYYDESTÄ, SOVELTUVUUDESTA, TOIMINNALLISUUDESTA, SAATAVUUDESTA TAI TOIMINNASTA. PEOPLEKEYS®-KONSERNI KIELTÄÄ KAIKKI NIMENOMAISET JA IMPLISIITTISET JÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAT TAKUUT, EHDOT JA SITOUMUKSET, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA IMPLISIITTISET TAKUUT TAI EHDOT MYYTÄVYYDESTÄ, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI LOUKKAAMATTOMUUDESTA. PEOPLEKEYS® EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA KORVAUSVELVOLLINEN MISTÄÄN VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN ERITYISET, VÄLILLISET, SATUNNAISET TAI SEURAAMUKSELLISET VAHINGOT, VAIKKA PEOPLEKEYSILLE® OLISI ILMOITETTU SELLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. PEOPLEKEYS® KIELTÄÄ ERITYISESTI KORVAUSVELVOLLISUUDEN, JOKA JOHTUU JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖKATKOKSISTA, AIKATAULUN MUKAISESTA TAI ODOTTAMATTOMASTA; TIETOJEN MENETYKSESTÄ TAI MUISTA JÄRJESTELMÄTAPAHTUMISTA, JOTKA EIVÄT OLE PEOPLEKEYS®, INC:N, SEN KUMPPANEIDEN, EDUSTAJIEN, KONSULTTIEN TAI AGENTTIEN KOHTUULLISESSA HALLINNASSA. PEOPLEKEYS® EI TAKAA, ETTÄ JÄRJESTELMÄN TOIMINTA ON KESKEYTYKSETÖNTÄ TAI VIRHEETÖNTÄ.

3.2 Vastuuvapauslauseke epäasianmukaisesta käytöstä.

Raportit osoitteista www.MotivationalLiving.com, www.PersonalityStyle.com, www.PeopleKeys.com ja www.Discinsights.com edustavat päteviä ja luotettavia tulkintoja yksittäisistä vastauksista DISC persoonallisuusjärjestelmäprofiiliin. Tämän verkkojärjestelmän tuottamat raportit tarjoavat tarkimman analyysin yksittäisistä DISC-profiili-instrumenttiin annetuista vastauksista johtaen tarkimpiin ja yksityiskohtaisimpiin johtopäätöksiin. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että tämä julkaisu perustuu henkilöiden antamiin vastauksiin ja että sen tarkoituksena on antaa tarkkoja ja arvovaltaisia tietoja aiheesta. Sitä jaellaan siinä ymmärryksessä, että julkaisija ei tarjoa ammattimaisia psykologisia palveluita. Jos asiantuntijan apua vaaditaan, sitä tulee pyytää pätevältä ammattilaiselta.

4. Tietosuojakäytäntö.

Kaikkia järjestelmän käyttäjien PeopleKeysille® antamia henkilö- ja yhteystietoja käsitellään luottamuksellisesti ja käytetään vain yhteydenottotarkoituksiin ja järjestelmän tarjoamien arviointityökalujen käyttöön.

5. Sovellettava laki ja riidanratkaisu.

Kaikkia järjestelmän käytöstä ja näiden käyttöehtojen soveltamisesta johtuvia kiistoja tulkitaan Pennsylvanian lainsäädännön mukaisesti sen lainvalintasääntöä huomioimatta. Kaikki osapuolten väliset kiistat toimitetaan yhden välimiehen välimiesmenettelyyn. Välimies valitaan noudattaen ja soveltaen Yhdysvaltain sovitteluelinten yhdistyksen (American Arbitration Association) kaupallisia sovittelusääntöjä. Osapuolet sopivat paikaksi ja oikeudenkäyttöalueeksi Pennsylvanian Pittsburghin.

6. Omistajuus, asiakastiedot ja luottamuksellisuus

6.1 Omistusoikeus. Osapuolista me omistamme ja pidätämme yksinomaan kaikki oikeudet, omistusoikeudet ja edut järjestelmään, dokumentaatioon, luottamuksellisiin tietoihimme (määritelty alla) ja kaikkiin tietoihin, jotka johtuvat järjestelmän käytöstä, joista sinua, loppukäyttäjiä tai ketä tahansa luonnollista henkilö ei voida tunnistaa suoraan tai välillisesti ja joihin kuuluvat (a) tiedot, kuten vastaukset, pisteet, vuorovaikutusmittaukset, välittömät poistumisprosentit ja järjestelmän suorituskykytiedot ja (b) sovellettavien lakien asettamien rajoitusten mukaisesti tiedot, jotka on anonymisoitu, tehty tunnistamattomiksi ja/tai koottu siten, että niistä ei voida enää suoraan tai epäsuorasti tunnistaa sinua, loppukäyttäjiä tai ketään luonnollista henkilöä, sekä sinun tai loppukäyttäjän antama palaute tai ehdotukset liittyen järjestelmään. Osapuolista sinä omistat ja pidätät yksinomaan kaikki oikeudet, omistusoikeudet ja edut luottamuksellisiin tietoihisi ja asiakastietoihisi ottaen huomioon oikeutemme käsitellä asiakastietoja näiden ehtojen mukaisesti.

6.2 Asiakastiedot. Myönnät meille ja tytäryhtiöillemme oikeuden käsitellä asiakastietoja tarpeen mukaan järjestelmäpalvelujen tarjoamiseksi näiden ehtojen, tietosuojasopimuksemme ja tietosuojailmoituksemme mukaisesti. Jos et hyväksy tietosuojasopimuksemme tai tietosuojailmoituksemme ehtoja, sinun on lopetettava järjestelmän käyttö välittömästi. Vakuutat ja takaat, että olet toimittanut ja toimitat jatkossakin riittävät ilmoitukset ja olet hankkinut ja hankit jatkossakin tarvittavat luvat ja suostumukset asiakastietojen toimittamiseksi meille käyttöä ja luovuttamista varten.

6.3 Luottamuksellisuus

6.3.1 Määritelmä. "Luottamuksellinen tieto" tarkoittaa mitä tahansa tietoa tai dataa — riippumatta siitä, onko se aineellisessa muodossa — jonka jompikumpi osapuoli ("luovuttava osapuoli") luovuttaa toiselle osapuolelle ("vastaanottava osapuoli") ja joka on merkitty tai muuten nimetty luottamukselliseksi tai omistusoikeuden suojaamiksi tai jotka ovat muutoin kohtuudella ymmärrettävissä luottamuksellisiksi, kun otetaan huomioon tiedon luonne ja luovuttamiseen liittyvät olosuhteet, mukaan lukien mutta eivät ainoastaan asiakastiedot, asiakasluettelot, hinnoittelu, konseptit, prosessit, suunnitelmat, designit ja muut strategiat, "tietotaito", luovuttavan osapuolen ja sen tytäryhtiöiden taloudelliset ja muut liiketoiminnalliset ja/tai tekniset tiedot ja materiaalit. Luottamukselliset tiedot eivät sisällä tietoja, jotka: (a) ovat julkisesti saatavilla ilman näiden ehtojen rikkomista tai vastaanottavasta osapuolesta johtuvaa syytä; (b) vastaanottava osapuoli tiesi käsityksensä mukaan, ilman mitään rajoituksia, ennen kuin luovuttava osapuoli ne luovutti; (c) toinen henkilö luovutti vastaanottavalle osapuolelle käsityksensä mukaan, ilman mitään rajoituksia, loukkaamatta luovuttavan osapuolen oikeuksia; tai (d) vastaanottava osapuoli on kehittänyt itsenäisesti käyttämättä tai viittaamatta luovuttavan osapuolen luottamuksellisiin tietoihin.

6.3.2 Käyttö ja luovuttaminen. Ellei luovuttava osapuoli toisin ole kirjallisesti valtuuttanut, vastaanottava osapuoli ei saa (a) käyttää mitään luovuttavan osapuolen luottamuksellisia tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin vastaanottavan osapuolen oikeuksien harjoittamiseen tai näiden ehtojen mukaisten velvoitteidensa täyttämiseen tai (b) luovuttaa tai antaa luovuttavan osapuolen luottamuksellisia tietoja käytettäväksi millekään osapuolelle, paitsi sen, sen tytäryhtiöiden ja niiden työntekijöille, lakimiehille, kirjanpitäjille, urakoitsijoille ja meidän tapauksessamme alihankkijoille (yhdessä "edustajat"), joilla on "tarve tietää", jotta vastaanottava osapuoli voi harjoittaa oikeuksiaan tai täyttää näiden ehtojen mukaiset velvoitteensa. Vastaanottava osapuoli on vastuussa siitä, että sen edustajat noudattavat tätä kohtaa 6.3. Edustajat ovat laillisesti velvollisia suojaamaan luovuttavan osapuolen luottamuksellisia tietoja sellaisten luottamuksellisuusehtojen nojalla, jotka ovat vähintään yhtä suojaavia kuin tämän kohdan 6.3 ehdot. Vastaanottava osapuoli suojaa luovuttavan osapuolen luottamuksellisten tietojen luottamuksellisuutta noudattaen samantasoista huolellisuutta kuin suojellessaan omien luottamuksellisten tietojensa luottamuksellisuutta mutta ei missään tapauksessa vähempää kuin kohtuullista huolellisuutta.

6.3.3 Pakollinen luovuttaminen. Vastaanottava osapuoli voi luovuttaa luovuttavan osapuolen luottamuksellisia tietoja, jos säännös, laki, haaste tai oikeuden määräys niin vaatii (yhdessä "pakolliset luovutukset"), edellyttäen, että vastaanottava osapuoli ilmoittaa luovuttavalle osapuolelle pakollisesta luovuttamisesta (sikäli kuin laki sallii). Vastaanottava osapuoli tekee kohtuullista yhteistyötä luovuttavan osapuolen kanssa pakollisen luovutuksen yhteydessä luovuttavan osapuolen yksinomaisella kustannuksella.

Viimeksi päivitetty: 24. helmikuuta 2022