Kullanım Koşulları

Kullanım Şartları ve Koşulları

Çevrimiçi “PeopleKeys®” Yazılımının ve İlgili Değerlendirmelerin (topluca “Sistem” olarak anılacaktır) kullanımı, aşağıdaki Kullanım Koşullarının kabulüne tabidir. "KABUL EDİYORUM" DÜĞMESİNE TIKLAYARAK VE/VEYA PEOPLEKEYS®, INC. ("PeopleKeys®") TARAFINDAN SAĞLANAN SİSTEME VE HİZMETLERE KAYDOLARAK VE BUNLARI KULLANARAK, AŞAĞIDAKİ KULLANIM ŞARTLARI VE KOŞULLARINI VE AYRICA ATIF YAPMAK SURETİYLE DAHİL EDİLEN TÜM KULLANIM POLİTİKALARINI OKUDUĞUNUZU VE BUNLARA BAĞLI KALACAĞINIZI KABUL ETTİĞİNİZİ ONAYLAMIŞ OLURSUNUZ. PeopleKeys®, aşağıdaki Kullanım Şartları ve Koşullarından herhangi birini ve atıf yapmak suretiyle dahil edilen herhangi bir politikayı veya yönergeyi, kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda değiştirme veya tadil etme ve bu tür değişikliklerin mevcut ve/veya gelecekteki müşteriler için geçerli olup olmadığını ve ne zaman geçerli olacağını belirleme hakkını saklı tutar. Sınırlama olmaksızın, Kullanım Şartları ve Koşullarında yapılan herhangi bir değişiklik veya tadil, bunların PeopleKeys® Çevrimiçi Yazılım Sistemi Web Sitesinde ("Site") yayınlanmasıyla tüm müşteriler için geçerli olacaktır. KULLANIM ŞARTLARI VE KOŞULLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ KABUL ETMİYORSANIZ "KABUL EDİYORUM" DÜĞMESİNE TIKLAMAYIN VE SİSTEMİ KULLANMAYIN. KULLANIM ŞARTLARI VE KOŞULLARINDA YAPILAN HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİKLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ KABUL ETMİYORSANIZ, HİZMETLERİ KULLANMAYA DEVAM ETMEYİN VE BU SÖZLEŞMEYİ FESHETTİĞİNİZİ DERHAL PEOPLEKEYS®'E BİLDİRİN.

Kullanım Koşulları:

1.1 Sistemin Kullanımı / Kabul Edilebilir Kullanım Politikası.

Sistem şirketinizin genel istihdam eleme sürecinin sadece bir faktörü olarak kullanılmalıdır. Bu değerlendirmenin sonuçları bu bireyi işe alma veya almama konusunda tek belirleyici olarak kullanılmamalıdır. Sistem, mülakatlar, ek değerlendirmeler veya geçmiş ve referans kontrolleri yapılarak kapsamlı araştırılması gereken işle ilgili tercihleri ve becerileri saptamada yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Geçmiş iş deneyiminin, iş için gereken becerilerin ve ayrıca kişisel referansların düzgün şekilde gözden geçirilmesi, kapsamlı bir sürecin bir parçası olmalıdır. Başkalarının güvenliğinin dikkate alınmasının gerektiği durumlarda, geçmiş araştırması, uyuşturucu madde kontrolü ve bir doktor raporu da değerlendirmeye alınmalıdır. Bu değerlendirme şiddete eğilimi, ruh sağlığını, cinsel sapmayı veya politik görüşleri ölçmez ve bunları saptamak veya bunlarla ilişkili davranışları tahmin etmek için kullanılamaz.

a. Sistemi bütünüyle veya kısmi olarak kullanmak suretiyle, Sistemin çalışanların, iş arkadaşlarının, işe alınacak adayların ve Sisteme erişmesine izin verilen diğer tüm personelin doğru şekilde değerlendirilmesi sırasında tüm yerel ve ulusal düzenlemelere ve diğer kurallara uygun olarak kullanılacağını ve (a) bir adayın işe alınmasıyla ilgili kararda yegane ölçüt olarak kullanılmayacağını ve/veya (b) ırk, renk, din, cinsiyet, uyruk, cinsel yönelim, yaş ve engellilik gibi yasalarla veya başka şekilde korunan bir özellik bakımından mevcut çalışanlara ve başvuruda bulunanlara karşı ayrımcılık yapmak amacıyla kullanılmayacağını anlamış ve kabul etmiş olursunuz. PeopleKeys® müşterilerine (yani şirketlere) belirli bir pozisyona/işe özel sorular girme veya adaylardan pozisyonla/işle ilgili belirli gerekliliklere, önkoşullara ve/veya şartlara uyma, bunları uygulama, rıza gösterme ve kabul etme konusunda teyit isteme olanağı sunmakla birlikte, bu uygulamaların yasal olduğundan ve yerel ve ulusal düzenlemelerin resmi olarak bunlara izin verdiğinden emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır. Bu nedenle, PeopleKeys® ve bağlı kuruluşları, temsilcileri, danışmanları ve acenteleri (birlikte “PeopleKeys® Grubu”), işe alma kararlarını ve insan kaynakları ile ilgili diğer kararları alırken Sistemi kullanmanızla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez. PeopleKeys®, ek olarak, PeopleKeys® sistemi içinde sizin talep ettiğiniz soruların kullanılması veya bir müşteri web sitesinde bu gibi sorularla ilişkili olabilecek bağlantılar konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Son olarak, Sistemi kullanmanız sonucu doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkan avukatlık ücretleri dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere, hiçbir tazminat, zarar, kayıp, yükümlülük ve tüm savunma maliyet ve masrafları için, bu tazminat, zarar, kayıp, yükümlülük, maliyet ve masrafların doğrudan ve sadece PeopleKeys® Grubu'nun ağır ihmal ve kasıtlı haksız eylemlerinin sonucu ortaya çıkması hariç olmak üzere, PeopleKeys® Grubu'nu tazmin etmeyi, zarar görmesini engellemeyi ve savunmayı kabul edersiniz.

1.2. Hizmetlerle İlgili Ödeme ve Fesih Politikası.

Sistemin kullanımıyla ilgili tüm ücretler, o sırada Sistem için uygulanan güncel fiyatlar üzerinden peşin olarak ödenecektir. İlgili son ödeme tarihinden itibaren yedi (7) gün içinde herhangi bir ücreti veya vergiyi ödemezseniz, ödeme alınıncaya kadar hesabınız askıya alınır. Ek olarak, ilgili son ödeme tarihinden itibaren on dört (14) gün içinde tüm ücretleri ve vergileri tam olarak ödememeniz bu Kullanım Şart ve Koşullarının kesin ihlali kabul edilir ve PeopleKeys®'e size sağladığı Sistemi ve ilişkili hizmetleri sonlandırma hakkı verir. Sistem hesabınızın yeniden etkinleştirilmesiyle ilişkili olası ücretleri ödemek sizin sorumluluğunuzdur. Bu gibi bir askıya alma veya sonlandırma vadesi geçmiş ücretleri artı faizini ödeme yükümlülüğünüzü kaldırmaz. Yasal yolla tahsilat durumunda, sınırlama olmaksızın makul avukatlık ücretleri, mahkeme masrafları ve tahsildar ücretleri dahil olmak üzere tahsilatla ilgili tüm maliyetleri ödemekle yükümlü olursunuz.

1.3. Geri Ödeme Politikası.

Satın alınan elektronik ürünler için para iadesi PeopleKeys hesabınız alacaklandırılarak yapılır. Mağazalarımızdan çevrimiçi olarak alınan elektronik ürünleri için nakit olarak veya kredi kartıyla para iadesi yapılmaz. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen +1-800-779-3472 numaralı telefondan müşteri hizmetlerini arayın.

Fikri Mülkiyetle İlgili Beyan ve Ticari Markaların Kullanımı:

2.1 Fikri Mülkiyet.

Nesne kodu ve kaynak kodu, veri veya bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere PeopleKeys® tarafından Sistem ile bağlantılı olarak geliştirilen tüm materyal ve yazılım programları ve PeopleKeys® tarafından Sistemi kullanıcılarına sunmak için kullanılan tüm bilgi birikimi, icatlar, keşifler, yöntemler, ticari sırlar ve prosesler (topluca “People Keys'e Özel Bilgiler”), telif hakları veya patentlerle korunabilir olup olmamalarına bakılmaksızın sadece ve tamamen PeopleKeys®'in veya tedarikçilerinin (PeopleKeys®'e lisanlanmış olarak) mülkiyeti olarak kalır. Bu gibi PeopleKeys®'e Özel Bilgilerin yetkisiz kullanımı, kopyalanması, ters mühendisliğe tabi tutulması, derlemesinin çözülmesi ve türevi niteliğinde çalışmalar üretilmesi, PeopleKeys® tarafından yazılı olarak aksi yönde izin verilmedikçe kesin olarak yasaktır. PeopleKeys®'in PeopleKeys®'e Özel Bilgiler üzerindeki sahip haklarının doğrudan veya dolaylı olarak ihlal edilmesi durumunda yasal olarak sorumlu tutulabilirsiniz.

2.2 Ticari Markalar.

PeopleKeys® tarafından Sistem kullanılarak sizin için üretilen çevrimiçi veya yazılı raporlarla ilişkilendirme amacıyla sınırlı olmak üzere, PeopleKeys®'e ticari markalarınızı (varsa) kullanma hakkı verirsiniz. Bu bir ticari marka kullanım lisansı değildir ve PeopleKeys®'e ticari markalarınızla ilişkili başka hiçbir hak verilmez.

Garanti, Uygunsuz Kullanım Feragatnamesi:

3.1 Garanti.

PEOPLEKEYS® SİSTEMİ "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR. PEOPLEKEYS® SİSTEMİN, İLGİLİ ÇEVRİMİÇİ BAĞLANTISININ VEYA SAĞLADIĞI BİLGİLERİN EKSİKSİZ OLDUĞU, DOĞRULUĞU, GÜNCELLİĞİ VEYA YETERLİLİĞİ YA DA UYGUNLUĞU, İŞLEVİ, KULLANILABİLİRLİĞİ VEYA ÇALIŞMASI İLE İLGİLİ HİÇBİR TAAHHÜT VEYA GARANTİ VERMEZ. PEOPLEKEYS® GRUBU, SİSTEMLE İLGİLİ OLARAK, HER TÜRLÜ ZIMNİ GARANTİ VEYA KOŞULLAR, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE HAK İHLAL ETMEME DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HER TÜRLÜ AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİYİ, KOŞULU VEYA TAAHHÜDÜ AÇIK OLARAK REDDEDER. SINIRLAMA OLMAKSIZIN HER TÜRLÜ ÖZEL, DOLAYLI, RASTLANTISAL VE NETİCEDE OLUŞAN ZARAR İÇİN, BU GİBİ ZARARLARIN OLUŞABİLECEĞİ PEOPLEKEYS®'E BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, PEOPLEKEYS® HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU TUTULAMAZ. PEOPLEKEYS®, SİSTEMİN PLANLI VEYA PLANSIZ OLARAK KAPANMASI, VERİ KAYBI VEYA PEOPLEKEYS®, BAĞLI KURULUŞLARI, TEMSİLCİLERİ, DANIŞMANLARI VE ARACILARININ MAKUL KONTROLÜ DIŞINDAKİ DİĞER SİSTEM OLAYLARI İLE İLİŞKİLİ HER TÜRLÜ SORUMLULUĞU AÇIKÇA REDDEDER. PEOPLEKEYS®, SİSTEMİN ÇALIŞMASININ KESİNTİSİZ VE HATASIZ OLACAĞINA DAİR BİR GARANTİ VERMEZ.

3.2 Uygunsuz Kullanım Feragatnamesi.

www.MotivationalLiving.com, www.PersonalityStyle.com ve www.PeopleKeys.com raporları DISC Kişilik Sistemi Profili'ne verilen bireysel yanıtların geçerli ve güvenilir yorumlarını sunar. Bu çevrimiçi sistemden üretilen raporlar bireysel yanıtlar için DISC profil aracına en derin analizi sağlayarak var olan en doğru, detaylı sonuçların elde edilmesini sağlar. Ancak, bu yayının kişi tarafından girilen yanıtları temel aldığını ve konuyla ilgili doğru ve itibar edilir bilgiler sağlamak için tasarlandığını anlamak önemlidir. Yayıncının profesyonel psikolojik hizmetler sağlamadığının anlaşıldığı kabul edilerek dağıtılmaktadır. Uzman birinin yardımı gerekiyorsa, profesyonel, yetkin bir kişiden tavsiye alınması gerekir.

4. Gizlilik Politikası.

Sistem kullanıcıları tarafından PeopleKeys®'e sağlanan tüm kişisel bilgiler ve iletişim bilgileri gizli tutulur ve sadece iletişim amacıyla ve Sistem üzerinden sağlanan değerlendirme araçlarını uygulamak için kullanılır.

5. Geçerli Kanun ve Anlaşmazlıkların Çözümü.

Sistemi kullanmanız ve bu şart ve koşulların uygulanması sonucu ortaya çıkan her türlü anlaşmazlık, yasal hükümler arasındaki çakışmalara bakılmaksızın, Pennsylvania mahkemelerinin yetkisinde olacaktır. Taraflar arasındaki her türlü anlaşmazlık American Arbitration Association'ın (American Hakem Kurulu) Ticari Hakemlik Kuralları'na göre ve bu uygulanarak seçilen bir hakeme sunulacaktır. Taraflar yer ve yetki alanı olarak Pennsylvania eyaletinin Pittsburgh kentini kabul ederler.

6. Mülkiyet, Müşteri Verileri ve Gizlilik

6.1 Mülkiyet. Taraflar arasında, Sistem, Belgeler, Gizli Bilgilerimiz (aşağıda tanımlandığı gibi) ve Sistemin kullanımından elde edilen ve sizi, Son Kullanıcıları veya herhangi bir gerçek kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamayan ve aşağıdakileri içeren herhangi bir veri ile ilgili tüm haklara, mülkiyete ve menfaatlere münhasıran sahip oluruz ve bunları saklı tutarız: (a) yanıtlar, puanlar, etkileşim ölçümleri, hemen çıkma oranları ve Sistem performans verileri gibi veriler ve (b) yürürlükteki yasalar kapsamındaki her türlü kısıtlamaya tabi olarak, sizi, Son Kullanıcıları veya herhangi bir gerçek kişiyi artık doğrudan veya dolaylı olarak tanımlayamayacak şekilde anonimleştirilmiş, kimliği gizlenmiş ve/veya bir araya getirilmiş veriler ve Sistemle ilgili olarak sizin tarafınızdan veya bir Son Kullanıcı tarafından sağlanan herhangi bir geri bildirim veya öneri. Taraflar arasında, Müşteri Verilerini bu Koşullara uygun olarak işleme haklarımıza tabi olarak, Gizli Bilgileriniz ve Müşteri Verilerinizle ilgili tüm haklara, mülkiyete ve menfaatlere münhasıran sahip olursunuz ve bunları saklı tutarsınız.

6.2 Müşteri Verileri. Bize ve Bağlı Kuruluşlarımıza, Sistem hizmetlerini bu Koşullar, Veri Koruma Sözleşmemiz ve Gizlilik Bildirimimiz ile tutarlı bir şekilde sağlamak için gerektiği şekilde Müşteri Verilerini işleme hakkını veriyorsunuz. Veri Koruma Sözleşmemizin veya Gizlilik Bildirimimizin hükümlerini kabul etmiyorsanız, Sistemi kullanmayı derhal bırakmalısınız. Yeterli bildirimleri sağladığınızı ve sağlamaya devam edeceğinizi ve Müşteri Verilerini kullanım ve ifşa amacıyla bize sağlamak için gerekli izinleri ve onayları aldığınızı ve almaya devam edeceğinizi beyan ve taahhüt etmektesiniz.

6.3 Gizlilik

6.3.1 Tanım. "Gizli Bilgi", somut biçimde olup olmadığına bakılmaksızın, herhangi bir tarafça ("İfşa Eden Taraf") diğer tarafa ("İfşa Edilen Taraf") ifşa edilen, gizli veya tescilli olarak işaretlenmiş veya başka bir şekilde belirtilmiş ya da bilgilerin doğası ve ifşayla ilgili koşullar göz önüne alındığında makul olarak gizli olduğu anlaşılması gereken, sınırlama olmaksızın İfşa Eden Tarafın ve İştiraklerinin Müşteri Verileri, müşteri listeleri, fiyatları, kavramları, süreçleri, planları, tasarımları ve diğer stratejileri, "teknik bilgileri", mali ve diğer ticari ve/veya teknik bilgileri ve materyalleri dahil olmak üzere herhangi bir bilgi veya veri anlamına gelir. Gizli Bilgiler şu nitelikteki hiçbir bilgiyi içermez: (a) bu Koşulların ihlali veya İfşa Edilen Tarafın kusuru olmaksızın kamuya açık hale gelmiş bilgiler; (b) İfşa Eden Tarafça ifşa edilmeden önce, İfşa Edilen Tarafça ve bilgisi dahilinde herhangi bir kısıtlama olmaksızın usulüne uygun olarak bilinen bilgiler; (c) İfşa Eden Tarafın haklarını ihlal etmeden başka bir kişi tarafından herhangi bir kısıtlama olmaksızın İfşa Edilen Tarafa bilgisi dahilinde uygun şekilde ifşa edilmiş bilgiler; veya (d) İfşa Eden Tarafın Gizli Bilgilerini kullanmadan veya bunlara atıfta bulunmadan, İfşa Edilen Tarafça bağımsız olarak geliştirilmiş bilgiler.

6.3.2 Kullanım ve İfşa. İfşa Eden Tarafça yazılı olarak aksi belirtilmedikçe, İfşa Edilen Taraf, (a) İfşa Eden Tarafın Gizli Bilgilerini, İfşa Edilen Tarafın bu Koşullar kapsamındaki haklarını kullanma veya yükümlülüklerini yerine getirme dışında herhangi bir amaçla kullanmayacak ve (b) İfşa Edilen Tarafın bu Koşullar kapsamındaki haklarını kullanması veya yükümlülüklerini yerine getirmesi için İfşa Eden Tarafın Gizli Bilgilerini kendisi, Bağlı Şirketleri ve bunların ilgili çalışanları, hukuk müşaviri, muhasebecileri, yüklenicileri ve bizim durumumuzda, gerektiğinde "bilmesi gereken" alt yüklenicileri (topluca "Temsilciler") haricinde herhangi bir tarafa açıklamayacak veya sağlamayacaktır. İfşa Edilen Taraf, Temsilcilerinin bu Bölüm 6.3’e uymasından sorumludur. Temsilciler, İfşa Edilen Tarafın Gizli Bilgilerini en az bu Bölüm 6.3'ün koşulları kadar koruyucu olan gizlilik koşulları altında korumakla yasal olarak yükümlü olacaktır. İfşa Edilen Taraf, İfşa Eden Tarafın Gizli Bilgilerinin gizliliğini, kendi gizli bilgilerinin gizliliğini korumak için gösterdiği özenin aynı derecesini, hiçbir durumda makul özenden daha az olmayacak şekilde kullanarak koruyacaktır.

6.3.3 Zorunlu Açıklama. İfşa Edilen Taraf, bir düzenleme, kanun, mahkeme celbi veya mahkeme emri uyarınca gerekli olması halinde (topluca “Zorunlu İfşalar”), İfşa Edilen Tarafın İfşa Eden Tarafa Zorunlu bir İfşayı bildirmesi kaydıyla (yasal olarak izin verildiği ölçüde) İfşa Eden Tarafın Gizli Bilgilerini ifşa edebilir. İfşa Edilen Taraf, Masrafları İfşa Eden Tarafa ait olmak üzere, Zorunlu İfşa ile bağlantılı olarak İfşa Eden Tarafa makul bir işbirliği sağlayacaktır.

Son güncelleme: 24 Şubat 2022