Terms of Use

Kullanım Koşulları

Çevrimiçi “PeopleKeys®” Yazılımının ve İlişkili Değerlendirmelerin (topluca “Sistem” olarak anılır) kullanımı aşağıdaki Kullanım Koşullarının kabul edilmesine tabidir. ""KABUL ET"" DÜĞMESİNİ TIKLATARAK VE/VEYA PEOPLEKEYS®, INC. (“PeopleKeys®”) TARAFINDAN SAĞLANAN SİSTEME VE HİZMETLERE KAYDOLARAK VE BUNLARI KULLANARAK AŞAĞIDAKİ HÜKÜM VE KOŞULLARI VE REFERANS YOLUYLA BAĞLI BULUNAN TÜM KULLANIM İLKELERİNİ OKUDUĞUNUZU VE BUNLARI KABUL ETTİĞİNİZİ BEYAN ETMİŞ OLURSUNUZ. PeopleKeys® istediği zaman aşağıdaki Kullanım Hüküm ve Koşullarını ve referans yoluyla bağlı bulunan tüm ilke ve kılavuzları değiştirme ve bu gibi değişikliklerin mevcut ve/veya gelecekteki müşterileri etkileyip etkilemeyeceğini ve nasıl etkileyeceğini belirleme hakkını saklı tutar. Bunun belirtilmediği durumda, Kullanım Hüküm ve Koşullarında yapılan tüm değişiklikler, bunlar PeopleKeys® Çevrimiçi Yazılım Sistemi Web Sitesinde (""Site"") yayınlandığında tüm müşteriler için geçerli olur. BU KULLANIM HÜKÜM VE KOŞULLARINI KABUL ETMİYORSANIZ ""KABUL EDİYORUM"" DÜĞMESİNİ TIKLATMAYIN VE SİSTEMİ KULLANMAYIN. KULLANIM HÜKÜM VE KOŞULLARINDA YAPILAN HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİĞİN HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMEZSENİZ, HİZMETLERİ KULLANMAYA DEVAM ETMEYİN VE BU SÖZLEŞMEYİ FESHETTİĞİNİZİ DERHAL PEOPLEKEYS® TARAFINA BİLDİRİN.

Kullanım Koşulları:

1.1 Sistemin Kullanımı / Kabul Edilebilir Kullanım İlkesi.

Sistem şirketinizin genel istihdam eleme prosesinin sadece bir faktörü olarak kullanılmalıdır. Bu değerlendirmenin sonuçları bu bireyi işe alma veya almama konusunda tek belirleyici olarak kullanılmamalıdır. Sistem, görüşmeler, ek değerlendirmeler veya geçmiş ve referans kontrolleri yapılarak kapsamlı araştırılması gereken işle ilgili tercihleri ve becerileri saptamada yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Geçmiş iş deneyiminin, iş için gereken becerilerin ve ayrıca kişisel referansların düzgün şekilde gözden geçirilmesi, kapsamlı bir sürecin bir parçası olmalıdır. Başkalarının güvenliğinin dikkate alınması gerektiği durumlarda, geçmiş kontrolü, uyuşturucu madde kontrolü ve bir doktor raporu da değerlendirmeye alınmalıdır. Bu değerlendirme şiddete eğilimi, ruh sağlığını, cinsel sapmayı veya politik görüşleri ölçmez ve bunları saptamak veya bunlarla ilişkili davranışları tahmin etmek için kullanılamaz.

a. Sistemi bütün veya kısmi olarak kullanmak suretiyle, Sistemin çalışanların, iş arkadaşlarının, adayların ve Sisteme erişmesine izin verilen diğer tüm personelin doğru şekilde değerlendirilmesi sırasında tüm yerel ve ulusal düzenlemelere ve diğer kurallara uygun olarak kullanılacağını ve (a) bir adayın işe alınmasıyla ilgili kararda yegane ölçük olarak kullanılmayacağını ve/veya (b) ırk, renk, din, cinsiyet, uyruk, cinsel yönelim, yaş ve engellilik gibi yasalarla veya başka şekilde korunan bir özellik bakımından mevcut çalışanlara ve başvuruda bulunanlara karşı ayrımcılık yapmak amacıyla kullanılmayacağını anlamış ve kabul etmiş olursunuz. PeopleKeys® müşterilerine (yani şirketlere) belirli bir pozisyona/işe özel sorular girme veya adaylardan pozisyonla/işle ilgili belirli gerekliliklere, önkoşullara ve/veya şartlara uyma, bunları uygulama, rıza gösterme ve kabul etme konusunda teyit isteme olanağı sunmakla birlikte, bu uygulamaların yasal olduğundan ve yerel ve ulusal düzenlemelerin resmi olarak bunlara izin verdiğinden emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır. Bu nedenle, PeopleKeys® ve bağlı kuruluşları, temsilcileri, danışmanları ve acenteleri (birlikte “PeopleKeys® Grubu”), işe alma kararlarını ve insan kaynakları ile ilgili diğer kararları alırken Sistemi kullanmanızla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez. PeopleKeys®, ek olarak, PeopleKeys® sistemi içinde sizin talep ettiğiniz soruların kullanılması veya bir müşteri web sitesinde bu gibi sorularla ilişkili olabilecek bağlantılar konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Son olarak, Sistemi kullanmanız sonucu doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkan avukatlık ücretleri dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere, hiçbir tazminat, zarar, kayıp, yükümlülük ve tüm savunma maliyet ve masrafları için, bu tazminat, zarar, kayıp, yükümlülük, maliyet ve masrafların doğrudan ve sadece PeopleKeys® Grubu'nun ağır ihmal ve kasıtlı haksız eylemlerinin sonucu ortaya çıkması hariç olmak üzere, PeopleKeys® Grubu'nu tazmin etmeyi, zarar görmesini engellemeyi ve savunmayı kabul edersiniz.

1.2. Hizmetlerle İlgili Ödeme ve Fesih İlkesi.

Sistemin kullanımıyla ilgili tüm ücretler, o sırada Sistem için uygulanan güncel fiyatlar üzerinden peşin olarak ödenecektir. İlgili son ödeme tarihinden itibaren yedi (7) gün içinde herhangi bir ücreti veya vergiyi ödemezseniz, ödeme alınıncaya kadar hesabınız askıya alınır. Ek olarak, ilgili son ödeme tarihinden itibaren on dört (14) gün içinde tüm ücretleri ve vergileri tam olarak ödememeniz bu Kullanım Hüküm ve Koşullarının kesin ihlali kabul edilir ve PeopleKeys®'e size sağladığı Sistemi ve ilişkili hizmetleri sonlandırma hakkı verir. Sistem hesabınızın yeniden etkinleştirilmesiyle ilişkili olası ücretleri ödemek sizin sorumluluğunuzdur. Bu gibi bir askıya alma veya sonlandırma vadesi geçmiş ücretleri artı faizini ödeme yükümlülüğünüzü kaldırmaz. Yasal yolla tahsilat durumunda, sınırlama olmaksızın makul avukatlık ücretleri, mahkeme masrafları ve tahsildar ücretleri dahil olmak üzere tahsilatla ilgili tüm maliyetleri ödemekle yükümlü olursunuz.

1.3. Para İadesi İlkesi.

Satın alınan elektronik ürünler için para iadesi PeopleKeys hesabınız alacaklandırılarak yapılır. Mağazalarımızdan çevrimiçi olarak alınan elektronik ürünleri için nakit olarak veya kredi kartıyla para iadesi yapılmaz. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen +1-800-779-3472 numaralı telefondan müşteri hizmetlerini arayın.

Fikir Mülkiyeti ve Ticari Markaların Kullanımıyla İlgili Bildirim:

2.1 Fikir Mülkiyeti.

Nesne kodu ve kaynak kodu, veri veya bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere PeopleKeys® tarafından Sistem ile bağlantılı olarak geliştirilen tüm materyal ve yazılım programları ve PeopleKeys® tarafından Sistemi kullanıcılarına sunmak için kullanılan tüm bilgi birikimi, icatlar, keşifler, yöntemler, ticari sırlar ve prosesler (topluca “People Keys'e Özel Bilgiler”), telif hakları veya patentlerle korunabilir olup olmamalarına bakılmaksızın sadece ve tamamen PeopleKeys®'in veya tedarikçilerinin (PeopleKeys®'e lisanlanmış olarak) mülkiyeti olarak kalır. Bu gibi PeopleKeys®'e Özel Bilgilerin yetkisiz kullanımı, kopyalanması, ters mühendiliğe tabi tutulması, derlemesinin çözülmesi ve türevi niteliğinde çalışmalar üretilmesi, PeopleKeys® tarafından yazılı olarak aksi yönde izin verilmedikçe kesin olarak yasaktır. PeopleKeys®'in PeopleKeys®'e Özel Bilgiler üzerindeki sahip haklarının doğrudan veya dolaylı olarak ihlal edilmesi durumunda yasal olarak sorumlu tutulabilirsiniz.

2.2 Ticari Markalar.

PeopleKeys® tarafından Sistem kullanılarak sizin için ücretilen çevrimiçi veya yazılı raporlarla ilişkilendirme amacıyla sınırlı olmak üzere, PeopleKeys®'e ticari markalarınızı (varsa) kullanma hakkı verirsiniz. Bu bir ticari marka kullanım lisansı değildir ve PeopleKeys®'e ticari markalarınızla ilişkili başka hiçbir hak verilmez.

Garanti, Uygunsuz Kullanım Feragatnamesi:

3.1 Garanti.

PEOPLEKEYS® SİSTEMİ ""OLDUĞU GİBİ"" SAĞLANMIŞTIR. PEOPLEKEYS® SİSTEMİN, İLGİLİ ÇEVRİMİÇİ BAĞLANTISININ VEYA SAĞLADIĞI BİLGİLERİN EKSİKSİZ OLDUĞU, DOĞRULUĞU, GÜNCELLİĞİ VEYA YETERLİLİĞİ YA DA UYGUNLUĞU, İŞLEVİ, KULLANILABİLİRLİ VEYA ÇALIŞMASI İLE İLGİLİ HİÇBİR TAAHHÜT VEYA GARANTİ VERMEZ. PEOPLEKEYS® GRUBU, SİSTEMLE İLGİLİ OLARAK, HER TÜRLÜ ZIMNİ GARANTİ VEYA KOŞULLAR, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE HAK İHLAL ETMEME DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HER TÜRLÜ AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİYİ, KOŞULU VEYA TAAHHÜDÜ AÇIK OLARAK REDDEDER. SINIRLAMA OLMAKSIZIN HER TÜRLÜ ÖZEL, DOLAYLI, RASTLANTISAL VE NETİCEDE OLUŞAN ZARAR İÇİN, BU GİBİ ZARARLARIN OLUŞABİLECEĞİ PEOPLEKEYS®'E BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, PEOPLEKEYS® HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU TUTULAMAZ. PEOPLEKEYS®, SİSTEMİN PLANLI VEYA PLANSIZ OLARAK KAPANMASI, VERİ KAYBI VEYA PEOPLEKEYS®, BAĞLI KURULUŞLARI, TEMSİLCİLERİ, DANIŞMANLARI VE ARACILARININ MAKUL KONTROLÜ DIŞINDAKİ DİĞER SİSTEM OLAYLARI İLE İLİŞKİLİ HER TÜRLÜ SORUMLULUĞU AÇIKÇA REDDEDER. PEOPLEKEYS®, SİSTEMİN ÇALIŞMASININ KESİNTİSİZ VE HATASIZ OLACAĞINA DAİR BİR GARANTİ VERMEZ.

3.2 Uygunsuz Kullanım Feragatnamesi.

www.MotivationalLiving.com, www.PersonalityStyle.com ve www.PeopleKeys.com raporları DISC Kişilik Sistemi Profili'ne verilen bireysel yanıtların geçerli ve güvenilir yorumlarını sunar.  Bu çevrimiçi sistemden üretilen raporlar bireysel yanıtlar için DISC profil aracına en derin analizi sağlayarak var olan en doğru, detaylı sonuçların elde edilmesini sağlar.  Ancak, bu yayının kişi yarafından girilen yanıtları temel aldığını ve konuyla ilgili doğru ve itibar edilir bilgiler sağlamak için tasarlandığını anlamak önemlidir.  Yayıncının profesyonal psikolojik hizmetler sağlamadığının anlaşıldığı kabul edilerek dağıtılmaktadır.  Uzman birinin yardımı gerekiyorsa, profesyonel, yetkin bir kişiden tavsiye alınması gerekir.

4. Gizlilik İlkesi.

Sistem kullanıcıları tarafından PeopleKeys®'e sağlanan tüm kişisel bilgiler ve iletişim bilgileri gizli tutulur ve sadece iletişim amacıyla ve Sistem üzerinden sağlanan değerlendirme araçlarını uygulamak için kullanılır.

5. Tabi Olunan Yasa ve Anlaşmazlıkların Çözümü.

Sistemi kullanmanız ve bu hüküm ve koşullarının uygulanması sonucu ortaya çıkan her türlü anlaşmazlık, yasal hükümler arasındaki çakışmalara bakılmaksızın, Pennsylvania mahkemelerinin yetkisinde olacaktır. Taraflar arasındaki her türlü anlaşmazlık American Arbitration Association'ın (American Hakem Kurulu) Ticari Hakemlik Kuralları'na göre ve bu uygulanarak seçilen bir hakeme sunulacaktır. Taraflar yer ve yetki alanı olarak Pennsylvania eyaletinin Pittsburgh kentini kabul ederler.

Sections 6 & 7 are currently only available in English, please refer to: https://privacy.peoplekeys.com/terms-use for the Full Terms of Use.

6. Data Processing Terms.

PeopleKeys and the counterparty agreeing to these terms (“Customer”) have entered into an agreement for the provision of the Processor Services (as amended from time to time, the “Agreement”).

These PeopleKeys Data Processing Terms (including the appendices, “Data Processing Terms”) are entered into by PeopleKeys and Customer and supplement the Agreement. These Data Processing Terms will be effective and replace any previously applicable terms relating to their subject matter (including any data processing amendment or data processing addendum relating to the Processor Services), from the Terms Effective Date.

If you are accepting these Data Processing Terms on behalf of Customer, you warrant that: (a) you have full legal authority to bind Customer to these Data Processing Terms; (b) you have read and understand these Data Processing Terms; and (c) you agree, on behalf of Customer, to these Data Processing Terms. If you do not have the legal authority to bind Customer, please do not accept these Data Processing Terms.

The full terms can be viewed at: https://privacy.peoplekeys.com/terms-use/data-processing

7. Data Transfer Frameworks.

Effective March 1, 2020

Data protection laws vary among countries, with some providing more protection than others. Regardless of where your information is processed, we apply the same protections described in the Privacy Policy. We also comply with certain legal frameworks relating to the transfer of data, such as the European frameworks described below.

The European Commission has determined that certain countries outside of the European Economic Area (EEA) adequately protect personal data. You can review current European Commission adequacy decisions here. To transfer data from the EEA to other countries, such as the United States, we comply with legal frameworks that establish an equivalent level of protection with EU law.

EU-U.S. Privacy Shield Frameworks

As described in our Privacy Shield certification, we comply with the EU-U.S. Privacy Shield Frameworks as set forth by the US Department of Commerce regarding the collection, use and retention of personal information from European Union member countries (including EEA member countries) and the UK, respectively. PeopleKeys, including The Institute for Motivational Living (DE), Inc., and its wholly owned US subsidiaries (unless explicitly excluded), has certified that it adheres to the Privacy Shield Principles. PeopleKeys remains responsible for any of your personal information that is shared under the Onward Transfer Principle with third parties for external processing on our behalf, as described in the “Consent/Choice Statement” section. To learn more about the Privacy Shield program, and to view PeopleKeys’ certification, please visit the Privacy Shield website.

If you have an inquiry regarding our privacy practices in relation to our Privacy Shield certification, we encourage you to contact us. PeopleKeys is subject to the investigatory and enforcement powers of the US Federal Trade Commission (FTC). You may also refer a complaint to your local data protection authority, and we will work with them to resolve your concern. In certain circumstances, the Privacy Shield Framework provides the right to invoke binding arbitration to resolve complaints not resolved by other means, as described in Annex I to the Privacy Shield Principles.

Model contract clauses

The European Commission has approved the use of model contract clauses as a means of ensuring adequate protection when transferring data outside of the EEA. By incorporating model contract clauses into a contract established between the parties transferring data, personal data can be protected when transferred outside the EEA to countries which have not been deemed by the European Commission to adequately protect personal data.

PeopleKeys offers these model contract clauses for customers of its Assessment Service Platforms. Details of PeopleKeys’ use of model contract clauses can be found at https://privacy.peoplekeys.com/terms-use/data-transfer.

 

Last update: 24 September 2020