Terms of Use

Odredbe i uvjeti korištenja

Korištenje online softvera “PeopleKeys®” i povezanih procjena (zajedničkim nazivom “Sustav”) uvjetovano je prihvaćanjem sljedećih Uvjeta korištenja. KLIKOM NA GUMB „PRIHVAĆAM“ I/ILI REGISTRACIJOM I KORIŠTENJEM SUSTAVA I USLUGA KOJE PRUŽA PEOPLEKEYS®, INC. (“PeopleKeys®”) POTVRĐUJETE DA STE PROČITALI I PRIHVAĆATE SLJEDEĆE ODREDBE I UVJETE KORIŠTENJA, KAO I SVA PRAVILA KORIŠTENJA UKLJUČENA POZIVANJEM NA NJIH. PeopleKeys® pridržava pravo izmjene ili promjene bilo koje od sljedećih Odredbi i uvjeta korištenja, kao i svih pravila ili smjernica uključenih pozivanjem na njih, u bilo koje vrijeme i prema vlastitom nahođenju, te određivanja odnose li se i kako takve promjene na postojeće i/ili buduće klijente. U odsustvu dodatnih kvalifikacija, sve izmjene ili promjene Odredbi i uvjeta korištenja primjenjivat će se na sve klijente nakon objave istih na web-mjestu PeopleKeys® Online Software System (“Web-mjesto""). AKO SE NE SLAŽETE SA STAVKAMA ODREDBI I UVJETA KORIŠTENJA, NEMOJTE KLIKNUTI GUMB „PRIHVAĆAM“ I NEMOJTE KORISTITI SUSTAV. AKO SE NE SLAŽETE SA STAVKAMA BILO KOJE IZMJENE ODREDBI I UVJETA KORIŠTENJA, NEMOJTE NASTAVITI S KORIŠTENJEM USLUGA I ODMAH OBAVIJESTITE PEOPLEKEYS® O VAŠEM RASKIDU OVOG UGOVORA.

Odredbe za korištenje:

1.1 Korištenje Sustava / Pravila prihvatljive uporabe.

Sustav treba biti korišten samo kao jedna od sastavnica cjelokupnog postupka probira zaposlenika u vašoj tvrtki. Rezultate iz ove procjene ne treba koristiti kao jedinu osnovu za odluku o zapošljavanju određenog pojedinca. Sustav je osmišljen za pomoć u utvrđivanju preferenci vezanih uz posao i sposobnosti koje bi ispitivači trebali detaljnije istražiti, uz dodatne procjene ili provjere podataka i referenci. Pravilna provjera prethodnog radnog iskustva, vještina potrebnih za posao te osobnih referenci trebala bi biti dio cjelokupnog procesa. Kad je potrebno voditi brigu o sigurnosti drugih, valja primjenjivati i provjere podataka, provjeru na droge i zdravstveni pregled od strane liječnika. Ova procjena ne mjeri sklonost nasilju, psihotične poremećaje, seksualnu devijantnost ili političke stavove te se ne može koristiti za identificiranje navedenog ili predviđanje s time povezanih oblika ponašanja.

a. Korištenjem Sustava, u cjelini ili djelomično, shvaćate i suglasni ste da će se Sustav koristiti u sprezi i u skladu sa svim lokalnim, državnim, saveznim ili drugim smjernicama za pravilnu procjenu i evaluaciju zaposlenika, suradnika, kandidata za zapošljavanje i svog ostalog osoblja kojem može biti pružen pristup Sustavu te nećete: (a) oslanjati se isključivo na Sustav pri donošenju odluka o mogućem zapošljavanju kandidata; i/ili (b) koristiti Sustav za diskriminaciju među postojećim zaposlenicima ili kandidatima na temelju bilo kojeg pravno ili na drugi način zaštićenog statusa poput rase, boje, religije, spola, nacionalnog porijekla, seksualne orijentacije, dobi ili hendikepa. PeopleKeys® pruža klijentima (tj. tvrtkama) mogućnost unosa pitanja specifičnih za određeni položaj/posao te od kandidata zahtijeva da potvrde svoju spremnost da se pridržavaju, rade, prihvaćaju ili se slažu s određenim zahtjevima, potrebama i/ili preduvjetima položaja/posla, no vaša je odgovornost osigurati da su takve prakse zakonite i službeno dopuštene u skladu s mjerodavnim lokalnim, državnim i saveznim propisima. U skladu s time, PeopleKeys® i pripadajuće podružnice, predstavnici, savjetnici i agenti (zajedničkim nazivom “PeopleKeys® Group”) ne preuzimaju nikakvu odgovornost za vašu uporabu Sustava pri zapošljavanju i drugim odlukama vezanim uz ljudske resurse. Nadalje, PeopleKeys® ne preuzima odgovornost za korištenje pitanja unutar sustava PeopleKeys®, koja ste vi zatražili, ili za poveznice na web-mjestu klijenta koje mogu biti povezane s takvim pitanjima. Najzad, slažete se osloboditi odgovornosti, ne smatrati odgovornim i štititi PeopleKeys® Group od bilo kakvih potraživanja, naknada, gubitaka, odšteta i svih troškova i izdataka obrane, što uključuje no nije ograničeno na naknade advokata koje izravno ili neizravno proizlaze iz vašeg korištenja Sustava, osim ukoliko takva potraživanja, naknade, gubici, odštete ili troškovi proizlaze iz te su izravno i isključivo uzrokovani teškim nemarom ili namjernim nezakonitim postupcima PeopleKeys® Group.

1.2. Plaćanje usluga i pravila o raskidu ugovornog odnosa.

Sve naknade za korištenje Sustava moraju biti plaćene unaprijed u skladu s trenutno važećim cijenama primjenjivim za Sustav. Ukoliko propustite izvršiti plaćanje bilo kojih naknada ili poreza u roku od sedam (7) dana od primjenjivog roka dospijeća, račun će vam biti obustavljen do primanja uplate. Nadalje, vaše neplaćanje bilo kojih naknada i poreza u roku od četrnaest (14) dana nakon primjenjivog roka dospijeća smatrat će se teškom povredom Odredbi i uvjeta korištenja koja PeopleKeys®’ daje pravo prekida pružanja Sustava i povezanih usluga vama. Vi ste odgovorni za sve naknade povezane s ponovnom uspostavom svojeg računa za Sustav. Svaka takva obustava ili prekid neće vas oslobađati obaveze plaćanja ranijih dospjelih naknada i pripadajućih kamata. U slučaju prinudne naplate, vi ćete snositi odgovornost za sve troškove povezane s takvom naplatom, što bez ograničenja uključuje razumne naknade odvjetnika, sudske troškove i naknade agencije za naplatu.

1.3. Pravila povrata sredstava.

Povrat sredstava za plaćanje elektroničkih proizvoda isplaćivat ćemo u vidu salda na vašem PeopleKeys računu. Neće se obrađivati povrati gotovinskih ili kartičnih plaćanja za elektroničke proizvode kupljene online putem neke od naših trgovina. Imate li pitanja, obratite se službi za korisnike na +1-800-779-3472.

Izjava o intelektualnom vlasništvu i Uporabi zaštićenih znakova:

2.1 Intelektualno vlasništvo.

Svi materijali, softverski programi, što uključuje no nije ograničeno na objektni kod i izvorni kod, podatke ili informacije razvijene od strane PeopleKeys® u vezi Sustava, kao i sav know-how, izumi, otkrića, metodologije, poslovne tajne ili procesi koje PeopleKeys® koristi u pružanju Sustava svojim korisnicima, neovisno o tome jesu li podložni zaštiti autorskim pravima ili patentima, (zajedničkim nazivom “Vlasničke informacije u posjedu People Keys”) jesu i ostat će isključivo u vlasništvu PeopleKeys® ili pripadajućih dobavljača (u skladu s licencom izdanom PeopleKeys®). Neovlašteno korištenje, kopiranje, funkcionalna analiza, dekompilacija i izrada izvedenih materijala temeljenih na takvim vlasničkim informacijama u posjedu PeopleKeys® izrijekom je zabranjena, osim uz pisano dopuštenje od strane PeopleKeys®. Možete snositi pravnu odgovornost za bilo koje izravno ili neizravno kršenje ili povredu vlasničkih prava PeopleKeys®’ na vlasničke informacije u posjedu PeopleKeys®.

2.2 Zaštićeni znakovi.

Ovime tvrtci PeopleKeys® ustupate pravo korištenja vaših zaštićenih znakova, ako postoje, isključivo u svrhu povezivanja takvih zaštićenih znakova s online ili pisanim izvješćima koje za vas generira PeopleKeys® koristeći Sustav. Ovo ne predstavlja licencu za uporabu zaštićenih znakova te se PeopleKeys® ne ustupaju nikakva druga prava vezana uz vaše zaštićene znakove.

Jamstvo i odricanje odgovornosti za neprimjerenu uporabu:

3.1 Jamstvo.

SUSTAV PEOPLEKEYS® PRUŽA SE U VIĐENOM STANJU. PEOPLEKEYS® NE PRUŽA TVRDNJE ILI BILO KAKVA JAMSTVA PO PITANJU POTPUNOSTI, TOČNOSTI, AKTUALNOSTI ILI PRIMJERENOSTI, PODESNOSTI, FUNKCIONALNOSTI, DOSTUPNOSTI ILI RADA SUSTAVA, NJEGOVIH UKLJUČENIH ONLINE POVEZIVANJA ILI INFORMACIJA KOJE PRENOSI. PEOPLEKEYS® GRUPACIJA IZRIJEKOM SE ODRIČE BILO KAKVIH IZRIČITIH ILI IMPLICIRANIH JAMSTAVA, UVJETA ILI TVRDNJI VEZANIH UZ SUSTAV, ŠTO UKLJUČUJE NO NIJE OGRANIČENO NA BILO KOJA IMPLICIRANA JAMSTVA ILI UVJETE UTRŽIVOSTI, PRIMJERENOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU ILI NEKRŠENJA PRAVA. PEOPLEKEYS® NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORAN ZA BILO KAKVE ŠTETE, ŠTO BEZ OGRANIČENJA UKLJUČUJE BILO KAKVE POSEBNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE ČAK NITI UKOLIKO JE PEOPLEKEYS® OBAVIJEŠTEN O MOGUĆNOSTI TAKVIH ŠTETA. PEOPLEKEYS® SE POSEBNO ODRIČE BILO KAKVE ODGOVORNOSTI ZA NEDOSTUPNOST SUSTAVA, NEOVISNO O TOME JE LI ISTA U SKLADU S PREDVIĐENIM RASPOREDOM, GUBITKE PODATAKA ILI DRUGE DOGAĐAJE U SUSTAVU KOJI UZ RAZUMNA NASTOJANJA PEOPLEKEYS®, INC., PRIDRUŽENIH SUBJEKATA, ZASTUPNIKA, SAVJETNIKA I AGENATA NISU POD NJIHOVOM KONTROLOM. PEOPLEKEYS® NE JAMČI DA ĆE RAD SUSTAVA BITI NEPREKINUT ILI SLOBODAN OD GREŠAKA.

3.2 Odricanje odgovornosti za neprimjerenu uporabu.

Izvješća koja pružaju www.MotivationalLiving.com, www.PersonalityStyle.com i , www.PersonalityStyle.com i i www.PeopleKeys.com predstavljaju valjana i pouzdana tumačenja odgovora pojedinaca na DISC Profil sustava osobnosti.  Izvješća koja generira ovaj online sustav pružaju najveću dubinu analize pojedinačnih odgovora na DISC instrument profila, rezultirajući najtočnijim dostupnim detaljnim zaključcima.  Međutim, važno je shvatiti da se ova publikacija temelji na odgovorima koje je subjekt unio te je osmišljena za pružanje točnih i kompetentnih informacija vezanih uz temu.  Distribuira se uz podrazumijevanje da se izdavač ne bavi pružanjem profesionalnih psiholoških usluga.  Ako je potrebna stručna pomoć, potrebno je potražiti profesionalni savjet stručne osobe.

4. Pravila privatnosti.

Svi osobni podaci i podaci za kontakt koje PeopleKeys® pružaju korisnici Sustava smatrat će se povjerljivima i koristiti isključivo u cilju kontaktiranja i za primjenu alata za procjenu pruženih putem Sustava.

5. Mjerodavni zakon i rješavanje sporova.

Svi sporovi koji proizlaze iz vašeg korištenja Sustava i primjene ovih odredbi i uvjeta bit će u nadležnosti pravnog sustava države Pennsylvanije, neovisno o sukobima i zakonskim odredbama. Svi će se sporovi među ugovornim stranama dostavljati na arbitražu pred arbitrom odabranim u skladu s i uz primjenu Pravila tržišne arbitraže Američkog udruženja za arbitražu (American Arbitration Association). Strane su suglasne da će lokacija i nadležnost biti definirana kao Pittsburgh, Pennsylvania.

Sections 6 & 7 are currently only available in English, please refer to: https://privacy.peoplekeys.com/terms-use for the Full Terms of Use.

6. Data Processing Terms.

PeopleKeys and the counterparty agreeing to these terms (“Customer”) have entered into an agreement for the provision of the Processor Services (as amended from time to time, the “Agreement”).

These PeopleKeys Data Processing Terms (including the appendices, “Data Processing Terms”) are entered into by PeopleKeys and Customer and supplement the Agreement. These Data Processing Terms will be effective and replace any previously applicable terms relating to their subject matter (including any data processing amendment or data processing addendum relating to the Processor Services), from the Terms Effective Date.

If you are accepting these Data Processing Terms on behalf of Customer, you warrant that: (a) you have full legal authority to bind Customer to these Data Processing Terms; (b) you have read and understand these Data Processing Terms; and (c) you agree, on behalf of Customer, to these Data Processing Terms. If you do not have the legal authority to bind Customer, please do not accept these Data Processing Terms.

The full terms can be viewed at: https://privacy.peoplekeys.com/terms-use/data-processing

7. Data Transfer Frameworks.

Effective March 1, 2020

Data protection laws vary among countries, with some providing more protection than others. Regardless of where your information is processed, we apply the same protections described in the Privacy Policy. We also comply with certain legal frameworks relating to the transfer of data, such as the European frameworks described below.

The European Commission has determined that certain countries outside of the European Economic Area (EEA) adequately protect personal data. You can review current European Commission adequacy decisions here. To transfer data from the EEA to other countries, such as the United States, we comply with legal frameworks that establish an equivalent level of protection with EU law.

EU-U.S. Privacy Shield Frameworks

As described in our Privacy Shield certification, we comply with the EU-U.S. Privacy Shield Frameworks as set forth by the US Department of Commerce regarding the collection, use and retention of personal information from European Union member countries (including EEA member countries) and the UK, respectively. PeopleKeys, including The Institute for Motivational Living (DE), Inc., and its wholly owned US subsidiaries (unless explicitly excluded), has certified that it adheres to the Privacy Shield Principles. PeopleKeys remains responsible for any of your personal information that is shared under the Onward Transfer Principle with third parties for external processing on our behalf, as described in the “Consent/Choice Statement” section. To learn more about the Privacy Shield program, and to view PeopleKeys’ certification, please visit the Privacy Shield website.

If you have an inquiry regarding our privacy practices in relation to our Privacy Shield certification, we encourage you to contact us. PeopleKeys is subject to the investigatory and enforcement powers of the US Federal Trade Commission (FTC). You may also refer a complaint to your local data protection authority, and we will work with them to resolve your concern. In certain circumstances, the Privacy Shield Framework provides the right to invoke binding arbitration to resolve complaints not resolved by other means, as described in Annex I to the Privacy Shield Principles.

Model contract clauses

The European Commission has approved the use of model contract clauses as a means of ensuring adequate protection when transferring data outside of the EEA. By incorporating model contract clauses into a contract established between the parties transferring data, personal data can be protected when transferred outside the EEA to countries which have not been deemed by the European Commission to adequately protect personal data.

PeopleKeys offers these model contract clauses for customers of its Assessment Service Platforms. Details of PeopleKeys’ use of model contract clauses can be found at https://privacy.peoplekeys.com/terms-use/data-transfer.

 

Last update: 24 September 2020