Terms of Use

Felhasználási feltételek

Az Online ""PeopleKeys®"" szoftver használata és a kapcsolódó értékelések (együttesen „Rendszer” néven) a következő Felhasználási Feltételek elfogadásához kötöttek. AZ „ELFOGADOM” GOMBRA KATTINTVA, ÉS/VAGY A RENDSZERRE ÉS A PEOPLEKEYS® INC. ÁLTAL SZOLGÁLTATOTT SZOLGÁLTATÁSOKRA VALÓ REGISZTRÁLÁSSAL ÉS HASZNÁLATTAL (“PeopleKeys®”), ELISMERI, HOGY ELOLVASTA ÉS BETARTJA A KÖVETKEZŐ FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET, VALAMINT A HIVATKOZÁSKÉNT MEGNEVEZETT MINDEN FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATOT. A PeopleKeys® fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor megváltoztassa vagy módosítsa a következő Felhasználási Feltételeket, valamint a referenciaként hivatkozott irányelvek vagy iránymutatások bármelyikét, és meghatározza, hogy alkalmazhatók-e ilyen változások a meglévő és/vagy vagy jövőbeni ügyfelekre. Megjelölés hiányában a Felhasználási feltételek bármely megváltoztatása vagy módosítása minden ügyfélre érvényes lesz a PeopleKeys® Online Szoftver Rendszer webhelyén (a továbbiakban: ""Webhely"") történő közzétételt követően. HA NEM ÉRT EGYET A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKKEL, NE KATTINTSON AZ ""ELFOGADOM"" GOMBRA ÉS NE HASZNÁLJA A RENDSZERT. HA NEM FOGADJA EL A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET, A FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁT, NE FOLYTATJA FOLYTATNI A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁT, ÉS AZONNAL ÉRTESÍTSE A PEOPLEKEYS® VÁLLALATOT E MEGÁLLAPODÁS MEGSZŰNÉSÉRŐL.

Használati feltételek:

1.1 Use of System / Acceptable Use Policy.

A Rendszert csak egy tényezőként ajánlatos használni vállalatának teljes foglalkoztatási szűrési folyamatában. Ennek az értékelésnek az eredményei nem használhatók önmagukban annak eldöntésére, hogy felveszik-e az adott személyt vagy sem. A rendszer célja, hogy segítséget nyújtson a munkával kapcsolatos preferenciák és képességek azonosításában, amelyeket interjúkkal, kiegészítő értékelésekkel vagy háttér- és referenciaellenőrzésekkel kell alaposabban megvizsgálni. A korábbi munkatapasztalatok, a munkához szükséges készségek, valamint a személyes referenciák megfelelő áttekintésének az átfogó folyamat részét kell képeznie. Amikor mások biztonsága is fontos tényező, a háttérellenőrzést, a gyógyszer-szűrést és az orvosi vizsgálat eredményét is figyelembe kell venni. Ez az értékelés nem méri az erőszakos hajlamot, a pszichotikus állapotot, a szexuális devianciát és a politikai véleményt, és nem használható fel ezen körülmények azonosításához vagy a kapcsolódó viselkedés előrejelzéséhez.

a. A Rendszer teljes vagy részleges felhasználásával megértette és elfogadja, hogy a Rendszert az összes helyi, állami, szövetségi vagy egyéb irányelvnek együttesen, azok betartása mellett alkalmazza az alkalmazottak, munkatársak, felvételi pályázók és minden más olyan személy megfelelő értékeléséhez, aki hozzáférést kaphat a rendszerhez, és nem lehet: a) kizárólagosan rá támaszkodni a jelölt leendő foglalkoztatásával kapcsolatos döntés meghozatalakor; és/vagy (b) a jelenlegi alkalmazottak vagy jelentkezők megkülönböztetésére használni bármely jogilag vagy más módon védett státus alapján, például faj, bőrszín, vallás, nem, nemzeti származás, szexuális irányultság, életkor vagy fogyatékosság. Bár a PeopleKeys® felajánlja az ügyfeleknek (azaz a vállalatoknak) egy bizonyos pozícióra/munkakörre vonatkozó kérdések megfogalmazásának lehetőségét, és megköveteli, hogy a jelöltek megerősítsék, hogy hajlandók betartani, teljesíteni, beleegyezni vagy egyetérteni bizonyos pozíciók/munkakörök követelményeivel, előzetes követelményeivel és/vagy előfeltételeivel, az Ön felelőssége annak biztosítása, hogy ezek a gyakorlatok törvényesek és hivatalosan megengedettek legyenek a helyi, állami és szövetségi kormányrendeletek szerint. Ezért a PeopleKeys® és leányvállalatai, képviselői, tanácsadói és ügynökei (együttesen: a „PeopleKeys® Csoport”) nem vállalnak felelősséget a Rendszer felvételi és egyéb emberi erőforrás-döntésekben való használatáért, továbbá a PeopleKeys® nem vállal felelősséget az Ön által kért kérdések felhasználásáért a PeopleKeys® rendszerben, és az ügyfél webhelyén található hivatkozásokért, amelyek ilyen kérdésekhez kapcsolódhatnak. Végül vállalja, hogy kártalanítja, ártatlannak tartja és megvédi a PeopleKeys® Csoportot minden olyan követeléstől, kártérítéstől, veszteségtől, felelősségtől és a védelem összes kiadását és költségét, ideértve, de nem kizárólag az ügyvédi díjakat, amelyek közvetlenül vagy közvetve a Rendszer használatából erednek, kivéve, ha ilyen követelések, károk, veszteségek, kötelezettségek, költségek és a kiadások közvetlenül és kizárólag a PeopleKeys® Csoport súlyos gondatlanságából vagy szándékosan jogellenes cselekedeteiből származnak.

1.2. A szolgáltatások kifizetése és a felmondási szabályzat.

A Rendszer használatának minden díját előre meg kell fizetni a Rendszerre vonatkozó mindenkori árak szerint. Ha a vonatkozó esedékességtől számított hét (7) napon belül nem fizeti ki bármely díjat és adót, fiókja az összeg beérkezéséig felfüggesztésre kerül. Ezen túl, ha nem teljesíti a díjakat és adókat az alkalmazandó esedékességet követő tizennégy (14) napon belül, az a jelen Felhasználási feltételek lényeges megszegésének minősül, és ezzel indokolhatóan a PeopleKeys® a Rendszer és a kapcsolódó szolgáltatások nyújtását megszünteti az Ön számára. Önt terhelik a Rendszerfiókjának visszaállításával kapcsolatos díjak. Az ilyen felfüggesztés vagy megszüntetés nem mentesíti az esedékes díjak és a kamat kifizetése alól. Behajtás esetén Önt terhelik a behajtással járó költségek, beleértve korlátozás nélkül az ésszerű ügyvédi díjakat, a bírósági költségeket és a behajtási irodák díjait.

1.3. Visszafizetési szabályzat.

Visszatérítjük az elektronikus termékek vásárlását a PeopleKeys-számlájára történő jóváírás formájában. Egyik üzleteink online vásárolt elektronikus termékei esetén sem kerül sor készpénz- vagy hitelkártya-visszatérítésre. Ha további kérdése van, hívja fel ügyfélszolgálatunkat a +1-800-779-3472. számon.

Nyilatkozat a szellemi tulajdonról és a védjegyek használatáról:

2.1 Intellectual Property.

Minden anyag, szoftverprogram, nem kizárólagosan ideértve a PeopleKeys® által kifejlesztett objektum- és forráskódot, adatokat és információkat a Rendszerrel és a PeopleKeys® által használt know-how-val, találmányokkal, felfedezésekkel, módszertanokkal, üzleti titkokkal vagy folyamatokkal kapcsolatban, amelyekkel a Rendszert biztosítja a felhasználók számára, függetlenül attól, hogy szerzői jogi vagy szabadalmi oltalom alatt állnak-e (a továbbiakban együtt: „PeopleKeys tulajdonosi információ”) a PeopleKeys® vagy beszállítói (a PeopleKeys® számára engedélyezetten) egyedüli és kizárólagos tulajdonát képezik és fogják képezni; Az engedély nélküli felhasználás, másolás, visszafejtés és származékos művek létrehozása az ilyen PeopleKeys® tulajdonosi információk alapján kifejezetten tilos, kivéve, ha a PeopleKeys® írásban ezt engedélyezi. Ön jogi felelősségre vonható a PeopleKeys® a PeopleKeys® tulajdonosi információit érintő tulajdonjogának közvetlen vagy közvetett megsértéséért.

2.2 Védjegyek.

Ön ezennel engedélyezi a PeopleKeys® számára az Ön védjegyeinek - ha vannak ilyenek - használatát azon korlátozott célból, hogy ezeket a védjegyeket társítsa a PeopleKeys® által az Ön számára a Rendszer használatával készített online vagy írásbeli jelentésekhez. Ez nem védjegylicenc, és védjegyeivel kapcsolatos egyéb jogokat nem biztosít a PeopleKeys® számára.

Garancia, nem megfelelő használatra vonatkozó felelősség kizárása:

3.1 Warranty.

A PEOPLEKEYS® RENDSZERT A ""LÁTHATÓ"" MÓDON BIZTOSÍTJUK. PEOPLEKEYS® SEMMILYEN MÓDON NEM TÜNTETI FEL ÉS NEM VÁLLAL GARANCIÁT A RENDSZER TELJESSÉGÉNEK, PONTOSSÁGÁNAK, FOLYAMATOSSÁGÁNAK ÉS ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK, FUNKCIONALITÁSÁNAK, ELÉRHETŐSÉGÉNEK VAGY MŰKÖDÉSÉNEK, KAPCSOLÓDÓ ONLINE CSATLAKOZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN. A PEOPLEKEYS® CSOPORT KIFEJEZETTEN KIZÁR A RENDSZERRE VONATKOZÓAN KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT GARANCIÁKAT, FELTÉTELEKET VAGY REPREZENTÁCIÓKAT, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA BÁRMILYEN BELEÉRTETT GARANCIÁT, VAGY KERESKEDELEMI FELTÉTELT, EGY ADOTT CÉLRA VALÓ MEGFELELŐSÉGET VAGY NEMLEGESSÉGET. A PEOPLEKEYS® SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐS BÁRMILYEN FAJTA KÁRÉRT, IDEÉRTVE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL A BÁRMILYEN, KÜLÖNLEGES, KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰ VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKAT, MÉG AKKOR SEM, HA A PEOPLEKEYS® FELVILÁGOSÍTOTTÁK AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE. PEOPLEKEYS® KIFEJEZETTEN NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A PEOPLEKEYS®, VALAMINT LEÁNYVÁLLALATAI, KÉPVISELŐI, TANÁCSADÓI ÉS ÜGYNÖKEI ÉSSZERŰ ELLENŐRÉZÉSN KÍVÜL ESŐ, A RENDSZER, ÜTEMEZTETT VAGY NEM ÜTEMEZETT LEÁLLÁSÁÉRT, ADATVESZTÉSEKÉRT ÉS MÁS RENDSZERESEMÉNYEKÉRT. A PEOPLEKEYS® NEM SZAVATOLJA, HOGY A RENDSZER MŰKÖDÉSE FOLYTONOS ÉS HIBAMENTES.

3.2 Nem megfelelő használatra vonatkozó felelősség kizárása.

A www.MotivationalLiving.com, www.PersonalityStyle.com and www.PeopleKeys.com címen található jelentések a DISC Személyiségrendszer prorfilban adott egyéni válaszok érvényes és megbízható értelmezései.  Az ebből az online rendszerből készített jelentések a DISC profileszközben adott egyéni válaszok legnagyobb mélységű elemzését nyújtják, amelyek a rendelkezésre álló legpontosabb, legmélyebb következtetésekhez vezetnek.  Fontos azonban megérteni, hogy ez a kiadvány az alany által adott válaszokon alapul, és célja, hogy pontos és hiteles információkat nyújtson a témával kapcsolatban.  Azzal az értelmezéssel terjesztik, hogy a kiadó nem foglalkozik professzionális pszichológiai szolgáltatások nyújtásával.  Ha szakértői segítségre van szükség, akkor szakemberhez kell fordulni.

4. Adatvédelmi szabályzat.

A Rendszer felhasználói által a PeopleKeys®-nek átadott minden személyes és kapcsolattartási adatot bizalmasan, kizárólag kapcsolattartási célokra kezelnek, valamint a Rendszeren keresztül biztosított értékelési eszközök alkalmazására fogják felhasználni.

5. Irányadó jog és vitarendezés.

A Rendszer használatából és a jelen szerződési feltételek alkalmazásából eredő minden vita Pennsylvania jogrendje alapján rendezendő, a jogszabályokkal történő konfliktusokat figyelmen kívül hagyva. A felek közötti összes vitát választottbíró elé kell terjeszteni, akit az Amerikai Választottbírósági Szövetség kereskedelmi választottbírósági szabályai szerint választanak ki és alkalmaznak. A felek megállapodnak abban, hogy a helyszín és a joghatóság Pittsburgh (Pennsylvania).

Sections 6 & 7 are currently only available in English, please refer to: https://privacy.peoplekeys.com/terms-use for the Full Terms of Use.

6. Data Processing Terms.

PeopleKeys and the counterparty agreeing to these terms (“Customer”) have entered into an agreement for the provision of the Processor Services (as amended from time to time, the “Agreement”).

These PeopleKeys Data Processing Terms (including the appendices, “Data Processing Terms”) are entered into by PeopleKeys and Customer and supplement the Agreement. These Data Processing Terms will be effective and replace any previously applicable terms relating to their subject matter (including any data processing amendment or data processing addendum relating to the Processor Services), from the Terms Effective Date.

If you are accepting these Data Processing Terms on behalf of Customer, you warrant that: (a) you have full legal authority to bind Customer to these Data Processing Terms; (b) you have read and understand these Data Processing Terms; and (c) you agree, on behalf of Customer, to these Data Processing Terms. If you do not have the legal authority to bind Customer, please do not accept these Data Processing Terms.

The full terms can be viewed at: https://privacy.peoplekeys.com/terms-use/data-processing

7. Data Transfer Frameworks.

Effective March 1, 2020

Data protection laws vary among countries, with some providing more protection than others. Regardless of where your information is processed, we apply the same protections described in the Privacy Policy. We also comply with certain legal frameworks relating to the transfer of data, such as the European frameworks described below.

The European Commission has determined that certain countries outside of the European Economic Area (EEA) adequately protect personal data. You can review current European Commission adequacy decisions here. To transfer data from the EEA to other countries, such as the United States, we comply with legal frameworks that establish an equivalent level of protection with EU law.

EU-U.S. Privacy Shield Frameworks

As described in our Privacy Shield certification, we comply with the EU-U.S. Privacy Shield Frameworks as set forth by the US Department of Commerce regarding the collection, use and retention of personal information from European Union member countries (including EEA member countries) and the UK, respectively. PeopleKeys, including The Institute for Motivational Living (DE), Inc., and its wholly owned US subsidiaries (unless explicitly excluded), has certified that it adheres to the Privacy Shield Principles. PeopleKeys remains responsible for any of your personal information that is shared under the Onward Transfer Principle with third parties for external processing on our behalf, as described in the “Consent/Choice Statement” section. To learn more about the Privacy Shield program, and to view PeopleKeys’ certification, please visit the Privacy Shield website.

If you have an inquiry regarding our privacy practices in relation to our Privacy Shield certification, we encourage you to contact us. PeopleKeys is subject to the investigatory and enforcement powers of the US Federal Trade Commission (FTC). You may also refer a complaint to your local data protection authority, and we will work with them to resolve your concern. In certain circumstances, the Privacy Shield Framework provides the right to invoke binding arbitration to resolve complaints not resolved by other means, as described in Annex I to the Privacy Shield Principles.

Model contract clauses

The European Commission has approved the use of model contract clauses as a means of ensuring adequate protection when transferring data outside of the EEA. By incorporating model contract clauses into a contract established between the parties transferring data, personal data can be protected when transferred outside the EEA to countries which have not been deemed by the European Commission to adequately protect personal data.

PeopleKeys offers these model contract clauses for customers of its Assessment Service Platforms. Details of PeopleKeys’ use of model contract clauses can be found at https://privacy.peoplekeys.com/terms-use/data-transfer.

 

Last update: 24 September 2020