Használati feltételek

Felhasználási feltételek

Az online „PeopleKeys®” szoftver és a kapcsolódó értékelések (együttesen: „Rendszer”) használatának feltétele az alábbi Használati feltételek elfogadása. AZ "ELFOGADOM" GOMBRA KATTINTVA ÉS/VAGY A RENDSZER ÉS A PEOPLEKEYS®, INC. ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRA ("PeopleKeys®") TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓVAL ÉS AZOK HASZNÁLATÁVAL ÖN ELISMERI, HOGY ELOLVASTA ÉS ELFOGADTA AZ ALÁBBI HASZNÁLATI FELTÉTELEKET, VALAMINT MINDEN EGYÉB HIVATKOZOTT FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATOT. A PeopleKeys® fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor megváltoztassa vagy módosítsa az alábbi Használati feltételeket, valamint bármely hivatkozott irányelvet vagy iránymutatást, továbbá, hogy meghatározza, hogy az ilyen jellegű változtatások vonatkoznak-e, és ha igen, mikortól, a meglévő és/vagy leendő ügyfelekre. Minősítés hiányában a Használati feltételek mindennemű változtatása vagy módosítása valamennyi ügyfélre nézve hatályos, azoknak a PeopleKeys® Online szoftverrendszer webhelyén (a "Webhely") történő közzétételétől számítva. HA NEM FOGADJA EL A HASZNÁLATI FELTÉTELEKET, NE KATTINTSON AZ "ELFOGADOM" GOMBRA, ÉS NE HASZNÁLJA A RENDSZERT. HA NEM FOGADJA EL A HASZNÁLATI FELTÉTELEK BÁRMILYEN JELLEGŰ MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEKET, NE HASZNÁLJA TOVÁBB A SZOLGÁLTATÁSOKAT, ÉS AZONNAL ÉRTESÍTSE A PEOPLEKEYS®-T A SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSÉRE.

Használati feltételek:

1.1 A rendszer használatának / elfogadható felhasználás szabályai.

A Rendszert csak egy tényezőként ajánlatos használni vállalata teljes foglalkoztatási szűrési folyamatában. Ennek az értékelésnek az eredményei önmagukban nem használhatók annak eldöntésére, hogy az adott személy felvételre kerüljön vagy sem. A rendszer célja, hogy segítséget nyújtson azon munkával kapcsolatos preferenciák és képességek beazonosításában, amelyeket ezt követően interjúkkal, kiegészítő értékelésekkel vagy háttér- és referenciaellenőrzésekkel kell alaposabban megvizsgálni. A korábbi munkatapasztalatok, a munkához szükséges készségek, valamint a személyes referenciák megfelelő áttekintésének az átfogó folyamat részét kell képeznie. Amennyiben mások biztonsága is fontos tényező, a háttérellenőrzést, a gyógyszer-szűrést és az orvosi vizsgálat eredményét is figyelembe kell venni. Ez az értékelés nem méri az erőszakos hajlamokat, a pszichotikus állapotot, a szexuális devianciát és a politikai véleményt, és nem használható fel ezen körülmények azonosítására vagy a kapcsolódó viselkedés előrejelzésére.

a. A Rendszer teljes vagy részleges használatával megértette és elfogadja, hogy a Rendszert az összes helyi, állami, szövetségi vagy egyéb irányelvnek megfelelően, azok betartásával használja az alkalmazottak, munkatársak, felvételi pályázók és minden más olyan személy megfelelő értékeléséhez, aki hozzáférést kaphat a rendszerhez, és nem lehet: (a) kizárólagosan a Rendszerre támaszkodni a jelölt leendő foglalkoztatásával kapcsolatos döntés meghozatalakor; és/vagy (b) a Rendszert a jelenlegi alkalmazottak vagy jelentkezők megkülönböztetésére használni bármely jogilag vagy más módon védett státus alapján, például faj, bőrszín, vallás, nem, nemzetiség, szexuális irányultság, életkor vagy fogyatékosság. Bár a PeopleKeys® felajánlja az ügyfelek (azaz a vállalatok) számára annak a lehetőségét, hogy egy bizonyos pozícióra/munkakörre vonatkozóan kérdéseket fogalmazzanak meg, és hogy megköveteljék annak megerősítését a jelöltektől, hogy hajlandók betartani, teljesíteni, beleegyezni vagy egyetérteni bizonyos pozíciók/munkakörök követelményeivel, előzetes követelményeivel és/vagy előfeltételeivel, az Ön felelőssége annak biztosítása, hogy ezek a gyakorlatok a helyi, állami és szövetségi kormányrendeletek szerint törvényesek és hivatalosan megengedettek legyenek. Ezért a PeopleKeys® és leányvállalatai, képviselői, tanácsadói és ügynökei (együttesen: a „PeopleKeys® Csoport”) nem vállalnak felelősséget a Rendszer felvételi és egyéb emberi erőforrás-döntésekben való használatáért, továbbá a PeopleKeys® nem vállal felelősséget az Ön által kért kérdések használatáért a PeopleKeys® rendszerben, és az ügyfél webhelyén található hivatkozásokért, amelyek ilyen kérdésekhez kapcsolódhatnak. Végezetül, Ön vállalja, hogy kártalanítja, biztonságban tartja és megvédi a PeopleKeys® Csoportot minden olyan követeléstől, kártérítéstől, veszteségtől, felelősségtől és a védelem összes kiadásától és költségétől, ideértve, de nem kizárólag az ügyvédi díjakat, amelyek közvetlenül vagy közvetve a Rendszer használatából erednek, kivéve, ha ilyen követelések, károk, veszteségek, kötelezettségek, költségek és kiadások közvetlenül és kizárólag a PeopleKeys® Csoport által okozott súlyos gondatlanságból vagy szándékosan jogellenes cselekedeteiből származnak.

1.2. A szolgáltatások kifizetése és a felmondási szabályzat.

A Rendszer használatának valamennyi díját előre meg kell fizetni a Rendszerre vonatkozó mindenkori árak szerint. Ha a vonatkozó esedékességtől számított hét (7) napon belül valamely díjat vagy adót nem fizeti meg, fiókja az összeg beérkezéséig felfüggesztésre kerül. Ezen felül, ha a díjakat és adókat az alkalmazandó esedékességet követő tizennégy (14) napon belül nem teljesíti, az a jelen Használati feltételek lényeges megszegésének minősül, és ezzel indokolhatóan a PeopleKeys® megszünteti a Rendszer és a kapcsolódó szolgáltatások biztosítását az Ön számára. Rendszerfiókjának visszaállításával kapcsolatos esetleges díjak Önt terhelik. Az ilyen felfüggesztés vagy megszüntetés nem mentesíti Önt az esedékes díjak és a kamat megfizetése alól. Behajtás esetén a behajtással járó költségek Önt terhelik, beleértve – korlátozás nélkül – az ésszerű ügyvédi díjakat, a bírósági költségeket és a behajtó ügynökségek díjait.

1.3. Visszafizetési szabályzat.

Az elektronikus termék vásárlásokat a PeopleKeys-fiókban elérhető jóváírás formájában térítjük vissza. Valamelyik kirakatunkból online vásárolt elektronikus termékek esetében a készpénz- vagy hitelkártya-visszatérítések nem kerülnek feldolgozásra. További kérdés esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a +1-800-779-3472-es számon.

Nyilatkozat a szellemi tulajdonról és a védjegyek használatáról:

2.1 Szellemi tulajdon.

Minden anyag, szoftverprogram, ideértve – nem kizárólagosan – a PeopleKeys® által kifejlesztett, a Rendszerrel és a PeopleKeys® által használt know-how-val, találmányokkal, felfedezésekkel, módszertanokkal, üzleti titkokkal vagy folyamatokkal kapcsolatos objektum- és forráskódot, adatokat és információkat, amelyekkel a Rendszert biztosítja a felhasználók számára, függetlenül attól, hogy azok szerzői jogi vagy szabadalmi oltalom alatt állnak-e (a továbbiakban együtt: „PeopleKeys tulajdonosi információ”), a PeopleKeys® vagy beszállítói (a PeopleKeys® számára engedélyezetten) egyedüli és kizárólagos tulajdonát képezik és fogják képezni. Az engedély nélküli felhasználás, másolás, visszafejtés és származékos művek létrehozása az ilyen PeopleKeys® tulajdonosi információk alapján kifejezetten tilos, kivéve, ha a PeopleKeys® írásban ezt engedélyezi. Ön jogi felelősségre vonható a PeopleKeys® a PeopleKeys® tulajdonosi információit érintő tulajdonjogának közvetlen vagy közvetett megsértéséért.

2.2 Védjegyek.

Ön ezennel engedélyezi a PeopleKeys® számára az Ön védjegyeinek - ha vannak ilyenek - használatát azon korlátozott célból, hogy ezeket a védjegyeket társítsa a PeopleKeys® által az Ön számára a Rendszer használatával készített online vagy írásbeli jelentésekhez. Ez nem védjegylicenc, és védjegyeivel kapcsolatos egyéb jogokat nem biztosít a PeopleKeys® számára.

Garancia, nem megfelelő használatra vonatkozó felelősség kizárása:

3.1 Garancia.

A PEOPLEKEYS® RENDSZERT „TÁJÉKOZTATÓ JELLEGGEL" BIZTOSÍTJUK. A PEOPLEKEYS® SEMMILYEN MÓDON NEM TÜNTETI FEL ÉS NEM VÁLLAL GARANCIÁT A RENDSZER TELJESSÉGÉVEL, PONTOSSÁGÁVAL, FOLYAMATOSSÁGÁVAL ÉS ALKALMAZHATÓSÁGÁVAL, VAGY MEGFELELŐSÉGÉVEL, FUNKCIONALITÁSÁVAL, ELÉRHETŐSÉGÉVEL VAGY MŰKÖDÉSÉVEL, KAPCSOLÓDÓ ONLINE CSATLAKOZÁSÁVAL, ÉS AZ ÁLTALA HORDOZOTT INFORMÁCIÓKKAL KAPCSOLATBAN. A PEOPLEKEYS® CSOPORT A RENDSZERRE VONATKOZÓAN KÜLÖNÖSEN KIZÁR MINDEN OLYAN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, FELTÉTELT VAGY REPREZENTÁCIÓT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN BÁRMILYEN VÉLT GARANCIÁT, VAGY KERESKEDELEMI FELTÉTELT, EGY ADOTT CÉLRA VALÓ MEGFELELŐSÉGET VAGY NEMLEGESSÉGET. A PEOPLEKEYS® SEMMILYEN ESETBEN SEM VONHANTÓ FELELŐSSÉGRE SEMMILYEN KÁRÉRT, IDEÉRTVE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BÁRMILYEN, KÜLÖNLEGES, KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰ VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRT, MÉG AKKOR SEM, HA A PEOPLEKEYS®-T TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK ESHETŐSÉGÉRE. A PEOPLEKEYS® KIFEJEZETTEN NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A PEOPLEKEYS®, VALAMINT LEÁNYVÁLLALATAI, KÉPVISELŐI, TANÁCSADÓI ÉS ÜGYNÖKEI ÉSSZERŰ ELLENŐRÉZÉSN KÍVÜL ESŐ, A RENDSZER ÜTEMEZTETT VAGY NEM ÜTEMEZETT LEÁLLÁSÁÉRT, ADATVESZTÉSEKÉRT ÉS MÁS RENDSZERESEMÉNYEKÉRT. A PEOPLEKEYS® NEM GARANTÁLJA A RENDSZER FOLYAMATOS ÉS HIBAMENTES MŰKÖDÉSÉT.

3.2 Nem megfelelő használatra vonatkozó felelősség kizárása.

A www.MotivationalLiving.com, www.PersonalityStyle.com, www.Discinsights.com és www.PeopleKeys.com címen található jelentések a DISC Személyiségrendszer profilban adott egyéni válaszok érvényes és megbízható értelmezései.Az ebből az online rendszerből készített jelentések a DISC profileszközben adott egyéni válaszok legnagyobb mélységű elemzését nyújtják, amelyek a rendelkezésre álló legpontosabb, legmélyebb következtetésekhez vezetnek.Fontos azonban megérteni, hogy ez a kiadvány az interjúalany által adott válaszokon alapul, és célja, hogy pontos és hiteles információkat nyújtson a témával kapcsolatban.Terjesztése abban az értelmezésben történik, hogy a kiadó nem foglalkozik professzionális pszichológiai szolgáltatások nyújtásával.Ha szakértői segítségre van szükség, akkor hozzáértő szakemberhez kell fordulni.

4. Adatvédelmi szabályzat.

A Rendszer felhasználói által a PeopleKeys®-nek átadott minden személyes és kapcsolattartási adatot bizalmasan, kizárólag kapcsolattartási célokra kezelnek, valamint a Rendszeren keresztül biztosított értékelési eszközök alkalmazására kerülnek felhasználására.

5. Irányadó jog és vitarendezés.

A Rendszer használatából és a jelen szerződési feltételek alkalmazásából eredő minden vita Pennsylvania jogrendje alapján rendezendő, a jogszabályokkal történő konfliktusok figyelmen kívül hagyásával. A felek közötti valamennyi vitát választottbíró elé kell terjeszteni, akit az Amerikai Választottbírósági Szövetség kereskedelmi választottbírósági szabályai szerint és azok alkalmazásával választanak ki. A felek megállapodnak abban, hogy a helyszín és a joghatóság Pittsburgh (Pennsylvania).

6. Tulajdonjog, ügyféladatok és titoktartás

6.1 Tulajdonjog. A felek között, kizárólag mi birtoklunk és fenntartunk minden jogot, jogcímet és érdekeltséget a Rendszerrel, a Dokumentációval, a Bizalmas információinkkal (az alábbiakban meghatározottak szerint), valamint minden olyan adattal kapcsolatosan, amely a Rendszer használatából származik, és amely nem közvetlenül vagy közvetve azonosítja Önt, a Végfelhasználókat vagy bármely természetes személyt, és (a) olyan adatokat tartalmaz, mint a válaszok, pontszámok, interakciós mutatók, visszafordulási arányok és a rendszer teljesítményére vonatkozó adatok, valamint (b) a vonatkozó törvények korlátozásai alá esik, az anonimizált, azonosítatlan és/vagy összesített adatokat, amelyek már nem képesek közvetlenül vagy közvetve azonosítani Önt, a Végfelhasználókat vagy bármely természetes személyt, valamint az Ön vagy a Végfelhasználó általi visszajelzéseket vagy javaslatokat a rendszerre vonatkozóan. A felek között kizárólag Ön birtokol és tart fenn minden jogot, jogcímet és érdekeltséget bizalmas információival és ügyféladataival kapcsolatban, figyelemmel az Ügyféladatok jelen Feltételek szerinti feldolgozására vonatkozó jogainkra.

6.2 Ügyféladatok. Ön felruház bennünket és Leányvállalatainkat azzal a joggal, hogy a Rendszerszolgáltatások biztosításához szükséges Ügyféladatokat a jelen Feltételekkel, az Adatvédelmi Megállapodással és az Adatvédelmi Tájékoztatóval összhangban feldolgozzuk. Ha nem ért egyet az Adatvédelmi Megállapodásban vagy az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakkal, azonnal abba kell hagynia a Rendszer használatát. Ön kijelenti és szavatolja, hogy megfelelő értesítéseket adott és fog adni a jövőben is, valamint megszerezte és továbbra is meg fogja szerezni a szükséges engedélyeket és hozzájárulásokat ahhoz, hogy az Ügyféladatokat felhasználás és közzététel céljából rendelkezésünkre bocsáthassa.

6.3 Titoktartás

6.3.1 Meghatározás. „Bizalmas információ” minden olyan információ vagy adat, függetlenül attól, hogy kézzelfogható formában érhető-e el vagy sem, amelyet bármely fél („Közzétevő fél”) a másik fél („Átvevő fél”) rendelkezésére bocsát, és amelyet bizalmasként vagy védettként megjelöltek vagy más módon megkülönböztettek, vagy amelyet ésszerűen bizalmasnak kell tekinteni, figyelembe véve az információ természetét és a nyilvánosságra hozatal körülményeit, ideértve – korlátozás nélkül – az Ügyféladatokat, ügyféllistákat, árakat, koncepciókat, folyamatokat, terveket, tervrajzokat és egyéb stratégiákat, „know how”-t, pénzügyi és egyéb üzleti és/vagy műszaki információkat és anyagokat a Közzétevő fél és Leányvállalatai vonatkozásában. A Bizalmas információ nem tartalmaz olyan információkat, amelyek: (a) a jelen Feltételek megsértése vagy az Átvevő fél hibája nélkül nyilvánosan hozzáférhetők; (b) az Átvevő fél által ismertek voltak, és annak tudomására jutottak, korlátozás nélkül, mielőtt a Közzétevő fél a tudomására hozta volna azokat; (c) egy másik személy által – korlátozás nélkül – az Átvevő fél megfelelő tudomására jutott anélkül, hogy az megsértette volna a Közzétevő fél jogait; vagy (d) az Átvevő fél önállóan fejlesztette ki, anélkül, hogy felhasználta volna a Közzétevő fél bizalmas információit vagy hivatkozna azokra.

6.3.2 Használat és közzététel. Feltéve, hogy a Közzétevő fél írásban másként nem rendelkezik, az Átvevő fél (a) nem használhatja fel a Közzétevő fél bizalmas információit semmilyen célra az Átvevő fél jogainak gyakorlásán vagy a jelen Feltételek szerinti kötelezettségeinek teljesítésen kívül, és (b) nem fedheti fel vagy teheti közzé a Közzétevő fél bizalmas információit bármely más fél számára, kivéve saját és Leányvállalatainak alkalmazottait, jogi tanácsadóit, könyvelőit, vállalkozóit, és esetünkben alvállalkozóit (együttesen „Képviselők”), akiknek a szükséges mértékben „ismerniük kell” azokat, hogy az Átvevő fél a jelen Feltételek szerint gyakorolhassa jogait vagy teljesítse kötelezettségeit. Az Átvevő fél felelős azért, hogy képviselői betartsák a jelen 6.3. szakasz. A képviselők jogilag olyan titoktartási feltételek mellett kötelesek megvédeni a Közzétevő fél bizalmas információit, amelyek legalább olyan szintű védelmet nyújtanak, mint a jelen 6.3. szakasz feltételei. Az Átvevő Fél a Közzétevő fél Bizalmas Információinak bizalmasságát ugyanolyan gondossággal védi, mint saját bizalmas információinak bizalmasságát, de semmi esetre sem kisebb mértékben, mint az az ésszerű gondosság alapján elvárható lenne.

6.3.3 Kényszerített közzététel. Az Átvevő fél nyilvánosságra hozhatja a Közzétevő fél bizalmas információit, ha azt valamely rendelet, törvény, idézés vagy bírósági végzés megköveteli (együttesen: „Kényszerített közzétételek”), feltéve, hogy az Átvevő fél értesíti a Közzétevő felet a kényszerített közzétételről (a törvényileg megengedett mértékben). Az Átvevő fél ésszerűen együttműködik a Közzétevő féllel a Kényszerített közzététellel kapcsolatban, a Közzétevő fél kizárólagos költségére.

Utolsó frissítés: 2022. február 24