Terms of Use

Vilkår og Betingelser for Brug

Brug online “PeopleKeys®” software og relaterede vurderinger (i almindelighed refereret som “Systemet”) er underlagt accept af følgende Vilkår for Brug. VED AT KLIKKE PÅ KNAPPEN ""JEG ACCEPTERER"", OG/ELLER TILMELDER SIG OG BRUGER SYSTEMET OG DE LEVEREDE TJENESTER AF PEOPLEKEYS®, INC. (“PeopleKeys®”), DU ANERKENDER, AT DU HAR LÆST OG ACCEPTERER AT VÆRE BUNDET AF FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG, SÅVEL SOM AF ALLE BRUGSPOLITIKKER INDEHOLDT VIA REFERENCE. PeopleKeys® forbeholder sig retten til at ændre eller modificere enhver af følgende Vilkår og Betingelser for Brug, og enhver politik eller retningslinje indeholdt via reference til enhver tid efter eget forgodtbefindende, og til at beslutte, hvorvidt og hvornår sådanne ændringer er gældende for både eksisterende og/eller fremtidige kunder. Manglende kvalifikation, enhver ændring af Vilkår og Betingelser for Brug vil træde i kraft for alle kunder ved angivelse af samme på PeopleKeys® Softwaresystem-websted (""Webstedet""). HVIS DU IKKE ACCEPTERER VILKÅRENE I VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG, MÅ DU IKKE KLIKKE PÅ KNAPPEN ""JEG ACCEPTERER” OG MÅ IKKE BRUGE SYSTEMET. HVIS DU IKKE ACCEPTERER VILKÅRENE FOR ENHVER MODIFIKATION AF VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG, MÅ DU IKKE BRUGE TJENESTERNE OG ØJEBLIKKELIGT MEDDELE PEOPLEKEYS® OM DIN OPSIGELSE AF DENNE AFTALE.

Vilkår for Brug:

1.1 Brug af systemet/Acceptabel brugspolitik.

System skal kun benyttes som én faktor i din virksomheds overordnede screeningproces for ansættelser. Resultaterne af denne vurdering må ikke bruges som det eneste beslutningsgrundlag, uanset om det gælder ansættelse eller ikke ansættelse af denne person. Systemet er beregnet til at hjælpe med at identificere jobrelaterede præferencer og færdigheder, der skal undersøges mere grundigt gennem interviews, yderligere vurderinger eller check af baggrund og referencer. Den korrekte gennemgang af tidligere joberfaring, færdigheder der er påkrævet for jobbet såvel som personlige referencer skal alle være del af en omfattende proces. Når andres sikkerhed skal tages i betragtning, skal et baggrundscheck, en screening af lægemidler og en helbredsudtalelse fra en læge også tages i betragtning. Denne vurdering inddrager ikke voldelige tendenser, psykotiske tilstande, seksuelle afvigelser eller politiske holdninger og kan ikke anvendes til at identificere disse tilstande eller til forudsige tilknyttet adfærd.

a. Ved at benytte systemet, uanset om det er i delvist eller i sin helhed, forstår og accepterer du, at systemet vil blive anvendt i sammenhæng med og i tilknytning til alle lokale, regionale, nationale eller andre retningslinjer til brug for korrekt vurdering og evaluering af ansatte, medarbejdere, jobsøgende og alt andet personale, der kan få adgang til systemet, og skal ikke være: (A) afhængigt af alene at træffe en beslutning om en kandidats eventuelle ansættelse, og/eller brugt til at diskriminere mod ansatte eller ansøgere på baggrund af en retlig eller på anden måde beskyttet status, såsom race, hudfarve, religion, køn, national oprindelse, seksuel holdning, alder eller invaliditet. Selv om PeopleKeys® tilbyder klienter (dvs. virksomheder) mulighed for at stille spørgsmål møntet på en særlig stilling/job og kræver, at kandidater bekræfter, at de er villige til at overholde, udføre, samtykke til eller acceptere visse stilling/job-krav, forudsætninger og/eller forhåndsbetingelser, er det dit ansvar at sikre, at disse praksis er lovlige og officielt tilladte af deres lokale, regionale og nationale styrende bekendtgørelser. Derfor påtager PeopleKeys® og dets datterselskaber, repræsentanter, konsulenter og agenter (tilsammen “PeopleKeys® Gruppen”) intet ansvar for din brug af Systemet ved ansættelse og andre beslutninger og menneskelige ressourcer. Herudover påtager PeopleKeys® sig intet ansvar for brugen af spørgsmål i PeopleKeys® systemet, som er anmodet om af dig, eller til links på et klient-websted, der måske kan associeres med sådanne spørgsmål. Endeligt accepterer du at betale erstatning til, skadesløsholde og beskytte PeopleKeys® Gruppen mod alle krav, skader, tab, erstatninger, omkostninger og udgifter, der måtte opstå direkte eller indirekte fra din brug af Systemet, medmindre sådanne krav, skader, tab, erstatninger, omkostninger og udgifter opstår som resultat af og er direkte og alene forårsaget af grov misligholdelse eller bevidste, fejlagtige handlinger fra PeopleKeys® gruppens side.

1.2. Betaling for Tjenester og Opsigelsespolitik.

Alle gebyrer for brug af Systemet skal betales forud i henhold til de på pågældende tidspunkt er de aktuelle priser, anvendt på Systemet. Hvis du ikke betaler gebyrer og skatter inden for syv (7) dage fra den pågældende betalingsdato, bliver din konto suspenderet, indtil betaling er modtaget. Herudover vil manglende fulde betaling af gebyrer og skatter inden fjorten (14) dage fra den pågældende betalingsdato blive anset for at være en væsentlig overtrædelse af disse Vilkår og Betingelser, hvilket retfærdiggør PeopleKeys®'s opsigelse af levering af Systemet og tilhørende tjenester til dig. Du er ansvarlig for alle gebyrer, der knyttes til genoprettelse af sin Systemkonto. Alle sådanne suspenderinger eller opsigelser fritager dig ikke fra at betale tidligere forfaldne gebyrer med renter. I tilfælde af gældsinddrivelse vil du være ansvarlig for alle omkostninger, der er forbundet med en sådan inddrivelse, uden begrænsninger, rimelige advokatsalærer, retssagsomkostninger og gebyrer fra inddrivelsesagenturer.

1.3. Tilbagebetalingspolitik.

Vi vil tilbagebetale køb af elektroniske produkter som en kredit, der indsættes på din PeopleKeys-konto. Ingen kontant- eller kreditkorttilbagebetalinger vil blive behandlet for elektroniske produkter købt online på en af vores webbutikker. Hvis du har spørgsmål, bedes du ringe til kunde service på +1-800-779-3472.

Udtalelse om Intellektuel Ejendomsret og brug af Varemærker:

2.1 Intellektuel Ejendomsret.

Alt materiale, softwareprogrammer, herunder men ikke begrænset til objektkode og kildekode, data eller oplysninger, der er fremstillet af PeopleKeys® i forbindelse med Systemet, og al know-how, opfindelser, opdagelser, metodologier forretningsmæssige hemmeligheder eller processer anvendt af PeopleKeys® til levering af Systemet til sine brugere, uanset om beskyttet af patentrettigheder (samlet udtrykt som “People Keys Fortrolige Oplysninger”) er og vil forblive PeopleKeys®s eneste og eksklusive ejendom, eller dets leverandørers (som licenseret til PeopleKeys®). Uautoriseret brug af, kopiering, reverse engineering, dekompilering og oprettelse af afledede arbejder på grundlag af PeopleKeys®s Fortrolige Oplysninger er strengt forbudt, bortset fra på anden måde skriftligt tilladt af PeopleKeys®. Du kan blive holdt juridisk ansvarlig for al direkte eller indirekte overtrædelse eller krænkelse af PeopleKeys®s ejerskabsrettigheder i PeopleKeys®s Fortrolige Oplysninger.

2.2 Varemærker.

Du tildeler hermed PeopleKeys® retten til at anvende dine varemærker, om nogen til det begrænsede formål at associere sådanne varemærker med online eller skrevne rapporter, der er opbygget for dig af PeopleKeys® ved brug af Systemet. Det er ikke en varemærkelicens, og ingen andre rettigheder, der vedrører dine varemærker er tildelt PeopleKeys®.

Garanti, Upassende Brug Ansvarsfraskrivelse:

3.1 Garanti.

PEOPLEKEYS® SYSTEM LEVERES ""SOM DET FOREFINDES."" PEOPLEKEYS® PÅTAGER SIG INTET ANSVAR ELLER GARANTI AF NOGEN ART FOR FULDSTÆNDIGHEDEN, AKKURATESSEN, AKTUALITET ELLER TILSTRÆKKELIGHED AF ELLER VELEGNETHED, TILGÆNGELIGHED, ELLER DRIFT AF SYSTEMET, DETS TILKNYTTEDE ONLINE-FORBINDELSE ELLER DE OPLYSNINGER DET FORMIDLER. PEOPLEKEYS® GRUPPEN FRASIGER SIG SÆRLIGT ALLE UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER,BETINGELSER ELLER REPRÆSENTATIONER MED HENSYN TIL SYSTEMET, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKELSE. I INTET TILFÆLDE VIL PEOPLESKEYS® VÆRE ANSVARLIG FOR NOGEN SKADER AF NOGEN ART, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL NOGEN SRLIG, INDIREKTE ELLER HÆNDELIG ELLER FØLGESKADER, SELVOM PEOPLESKEYS® ER BLEVET ORIENTERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. PEOPLESKEYS® FRASIGER SIG SÆRLIGT ANSVAR FOR NEDETID, PLANLAGT ELLER IKKE PLANLAGT, DATATAB ELLER ANDRE SYSTMHÆNDELSER, DER LIGGER UDEN FOR PEOPLESKEY® INC., DETS DATTERSELSKABERS, REPRÆSENTANTERS, KONSULENTERS OG AGENTERS RIMELIGE KONTROL. PEOPLESKEY® GARANTERER IKKE FOR, AT SYSTEMETS DRIFT VIL VÆRE UDEN AFBRYDELSER ELLER FEJLFRIT.

3.2 Upassende Brug Ansvarsfraskrivelse.

Rapporter fra www.MotivationalLiving.com, www.PersonalityStyle.com and www.PeopleKeys.com repræsenterer gyldige og pålidelige fortolkninger af individuelle svar til DISC Personlighedssystemprofilen.  Rapporterne, der er produceret i dette online-system giver den største dybde af analysen af individuelle svar til DISC profilinstrumentet, der fører til de mest nøjagtige, dybtgående konklusioner som muligt.  Imidlertid er det vigtigt at forstå, at denn udgivelse er baseret på de svar, der er angivet af personen og er beregnet til at levere akkurate og autoritative oplysninger med hensyn til emnets substans.  Det bliver uddelt med den forståelse, at udgiveren ikke er engageret i at give professionelle psykologiske tjenester.  Hvis assistance fra eksperter er påkrævet, skal råd fra en professionel, kompetent person søges.

4. Fortrolighedspolitik.

Alle personlige og kontaktoplysninger givet til PeoplesKeys® af brugere af Systemet vil blive holdt fortrolige og vil kun blive anvendt til kontaktformål og til at anvende vurderingsværktøjerne via Systemet.

5. Lovvalg og konfliktløsning.

Eventuelle tvister, der måtte opstå som følge af din brug af Systemet og anvendelsen af disse vilkår og betingelser, afgøres af Pennsylvania, uden hensyntagen til modstridende lovbestemmelser. Alle tvister mellem parterne skal indbringes til voldgift for en voldgiftsmand, der er udvalgt i henhold til og anvender de kommercielle voldgiftsregler i American Arbitration Association. Parterne accepterer værneting og jurisdiktion i Pittsburgh, Pennsylvania.

Sections 6 & 7 are currently only available in English, please refer to: https://privacy.peoplekeys.com/terms-use for the Full Terms of Use.

6. Data Processing Terms.

PeopleKeys and the counterparty agreeing to these terms (“Customer”) have entered into an agreement for the provision of the Processor Services (as amended from time to time, the “Agreement”).

These PeopleKeys Data Processing Terms (including the appendices, “Data Processing Terms”) are entered into by PeopleKeys and Customer and supplement the Agreement. These Data Processing Terms will be effective and replace any previously applicable terms relating to their subject matter (including any data processing amendment or data processing addendum relating to the Processor Services), from the Terms Effective Date.

If you are accepting these Data Processing Terms on behalf of Customer, you warrant that: (a) you have full legal authority to bind Customer to these Data Processing Terms; (b) you have read and understand these Data Processing Terms; and (c) you agree, on behalf of Customer, to these Data Processing Terms. If you do not have the legal authority to bind Customer, please do not accept these Data Processing Terms.

The full terms can be viewed at: https://privacy.peoplekeys.com/terms-use/data-processing

7. Data Transfer Frameworks.

Effective March 1, 2020

Data protection laws vary among countries, with some providing more protection than others. Regardless of where your information is processed, we apply the same protections described in the Privacy Policy. We also comply with certain legal frameworks relating to the transfer of data, such as the European frameworks described below.

The European Commission has determined that certain countries outside of the European Economic Area (EEA) adequately protect personal data. You can review current European Commission adequacy decisions here. To transfer data from the EEA to other countries, such as the United States, we comply with legal frameworks that establish an equivalent level of protection with EU law.

EU-U.S. Privacy Shield Frameworks

As described in our Privacy Shield certification, we comply with the EU-U.S. Privacy Shield Frameworks as set forth by the US Department of Commerce regarding the collection, use and retention of personal information from European Union member countries (including EEA member countries) and the UK, respectively. PeopleKeys, including The Institute for Motivational Living (DE), Inc., and its wholly owned US subsidiaries (unless explicitly excluded), has certified that it adheres to the Privacy Shield Principles. PeopleKeys remains responsible for any of your personal information that is shared under the Onward Transfer Principle with third parties for external processing on our behalf, as described in the “Consent/Choice Statement” section. To learn more about the Privacy Shield program, and to view PeopleKeys’ certification, please visit the Privacy Shield website.

If you have an inquiry regarding our privacy practices in relation to our Privacy Shield certification, we encourage you to contact us. PeopleKeys is subject to the investigatory and enforcement powers of the US Federal Trade Commission (FTC). You may also refer a complaint to your local data protection authority, and we will work with them to resolve your concern. In certain circumstances, the Privacy Shield Framework provides the right to invoke binding arbitration to resolve complaints not resolved by other means, as described in Annex I to the Privacy Shield Principles.

Model contract clauses

The European Commission has approved the use of model contract clauses as a means of ensuring adequate protection when transferring data outside of the EEA. By incorporating model contract clauses into a contract established between the parties transferring data, personal data can be protected when transferred outside the EEA to countries which have not been deemed by the European Commission to adequately protect personal data.

PeopleKeys offers these model contract clauses for customers of its Assessment Service Platforms. Details of PeopleKeys’ use of model contract clauses can be found at https://privacy.peoplekeys.com/terms-use/data-transfer.

 

Last update: 24 September 2020